Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Venres, 14 de xaneiro de 2022 Páx. 1745

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Mar, pola que se dá publicidade dunha encomenda de xestión ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga) para executar durante o ano 2022.

De conformidade co artigo 8 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, dáse publicidade á seguinte encomenda coas seguintes características:

1. Resolución do 18 de novembro de 2021, da Consellería do Mar, pola que se encarga ao medio propio Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga), a realización dos traballos de retirada, almacenamento e xestión de residuos procedentes da inspección e vixilancia pesqueira realizada pola Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia para o ano 2022.

– Actividade: realización dos traballos relativos á retirada, almacenamento e xestión dos materiais, ben sexa como residuo ou para a súa reutilización de artes de pesca procedentes de comisos realizados pola Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia.

– Natureza e alcance da xestión encomendada: encomenda de xestión a medios propios ao ter a Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A. (Seaga) a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, en cumprimento do establecido nos artigos 10 e 47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

– Prazo de vixencia: desde o 1 de xaneiro de 2022 ata o 31 de decembro de 2022.

– Financiamento: tramitouse como expediente anticipado de gasto con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, aplicación orzamentaria 15.01.541C.604.1 con código de proxecto 2011 00867.

Santiago de Compostela, 5 de xaneiro de 2022

Silvia Cortiñas Fernández
Secretaria xeral técnica da Consellería do Mar