Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 17 Mércores, 26 de xaneiro de 2022 Páx. 4898

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 29, do 12 de febreiro) e da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se realiza a segunda convocatoria para o ano 2021 do Programa I de axudas ao custo salarial de persoas traballadoras en situación ou risco de exclusión social nas empresas de inserción laboral (Diario Oficial de Galicia número 161, do 23 de agosto).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións indicadas no anexo desta resolución, concedidas ao abeiro da Orde do 31 de decembro de 2020, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás empresas de inserción laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, da Orde do 11 de xuño de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 31 de decembro (DOG núm. 118, do 23 de xuño) e da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se realiza a segunda convocatoria para o ano 2021 do Programa I de axudas ao custo salarial de persoas traballadoras en situación ou risco de exclusión social nas empresas de inserción laboral (DOG núm. 161, do 23 de agosto).

Os programas de incentivos ás empresas de inserción laboral (EIL) regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal con cargo ás aplicacións 11.04.324C 470.5 e 11.04.324C 481.5 (código de proxecto 2015 00561).

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2022

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

ANEXO

Programa I: axudas ao mantemento do custo salarial das persoas traballadoras en situación ou risco de exclusión social.

Procedemento: TR356A

Entidade beneficiaria

Concedido (€)

Aplicación orzamentaria

Ahortas E.I.L., S.L.

50.576,94

11.04.324C 470.5

Arroupa E.I.L., S.L.U.

225.158,35

11.04.324C 470.5

Compostela Inserta E.I.L., S.L.

11.378,88

11.04.324C 470.5

Vivir do Traballo E.I.L., S.L.

32.469,57

11.04.324C 470.5

Coroceiro E.I.L., S.L.U.

59.295,83

11.04.324C 470.5

Properdis E.I.L, S.L.U.

68.284,47

11.04.324C 470.5

E.I.L. Cormo Integral, S.L.U.

236.915,68

11.04.324C 470.5

Feito Pontevedra E.I.L., S.L.

16.735,84

11.04.324C 470.5

E.I.L. Grupo Dill, S.L.

30.977,58

11.04.324C 470.5

Primicias Raíña E.I.L., S.L.

25.824,17

11.04.324C 470.5

Servicios Comerciales de Inserción Laboral, S.L.U.

82.789,70

11.04.324C 470.5

Total concedido TR356A

840.407,01

Programa II: axudas para compensar os custos adicionais do emprego de persoas en risco ou situación de exclusión social.

Procedemento: TR356C

Entidade beneficiaria

Concedido (€)

Aplicación orzamentaria

Ahortas E.I.L., S.L.

25.440,62

11.04.324C 470.5

Arroupa E.I.L., S.L.U.

27.500,00

11.04.324C 470.5

Compostela Inserta E.I.L., S.L.

4.711,13

11.04.324C 470.5

Vivir do Traballo E.I.L., S.L.

10.000,00

11.04.324C 470.5

Servicios Comerciales de Inserción Laboral, S.L.U.

21.752,58

11.04.324C 470.5

E.I.L. Cormo Integral, S.L.U.

3.000,00

11.04.324C 470.5

E.I.L. Grupo Dill, S.L.

2.404,93

11.04.324C 470.5

Primicias Raíña E.I.L., S.L.

25.196,53

11.04.324C 470.5

Asociación Fisa Boa Vida

7.875,00

11.04.324C 481.5

Total concedido TR356C

127.880,79