Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 22 Mércores, 2 de febreiro de 2022 Páx. 7007

IV. Oposicións e concursos

Consello de Contas de Galicia

RESOLUCIÓN do 19 de xaneiro de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2), convocado polo Acordo da Comisión de Goberno do 13 de xullo de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 148, do 24 de xullo).

Na sesión que tivo lugar o 19 de xaneiro de 2022, o tribunal nomeado polo Acordo da Comisión de Goberno do Consello de Contas de Galicia do 20 de xullo de 2021 (DOG núm. 142, do 27 de xullo) para cualificar o proceso selectivo de consolidación de emprego temporal para o acceso a postos de auxiliar administrativo (subgrupo C2), convocado polo Acordo da Comisión de Goberno do Consello de Contas do 13 de xullo de 2020 (DOG núm. 148, do 24 de xullo),

ACORDOU:

Primeiro

Desestimar a única reclamación presentada contra a puntuación do segundo exercicio, publicada mediante o Acordo deste tribunal do 22 de novembro de 2021 (DOG núm. 232, do 2 de decembro), e notificar a desestimación de xeito individualizado á persoa que presentou a reclamación.

Segundo

Declarar exentas de realizar o terceiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo a todas as persoas aspirantes que superaron o segundo exercicio, por teren acreditado o nivel de coñecemento da lingua galega requirido neste proceso selectivo ante o Consello de Contas de Galicia, ao abeiro do previsto na base II.1.1.3 da orde de convocatoria.

Terceiro

Declarar rematada a fase de oposición do proceso selectivo.

De acordo co disposto na base III.15 da convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante a Comisión de Goberno do Consello de Contas, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 19 de xaneiro de 2022

Manuel J. Santana Suárez
Presidente do tribunal