Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 39 Venres, 25 de febreiro de 2022 Páx. 13755

III. Outras disposicións

Axencia Instituto Enerxético de Galicia

RESOLUCIÓN do 17 de febreiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa, o crédito orzamentario ao que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

Na súa virtude esta dirección,

RESOLVE:

1. Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

2. As axudas recollidas nestas bases reguladoras, a excepción daquelas en que os beneficiarios sexan administracións públicas locais ou entidades xurídicas sen ánimo de lucro que non poidan emprender actividades económicas que repercutan en terceiros, están suxeitas ás condicións que se establecen no capítulo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea (Regulamento xeral de exención por categorías), publicado no DOUE L 187, do 26 de xuño.

As entidades xurídicas sen ánimo de lucro cando realicen actividades económicas de forma regular estarán suxeitas ás condicións que se establecen no citado capítulo I do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño.

Santiago de Compostela, 17 de febreiro de 2022

Paula María Uría Traba
Directora da Axencia Instituto Enerxético de Galicia

ANEXO

Finalidade: axudas para proxectos de enerxías renovables térmicas cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020.

Aplicacións orzamentarias:

O importe total asignado para estas axudas ascende a 2.862.000,00 €.

Liña de axuda

Destinatarios

Aplicación orzamentaria

Biomasa

Administración pública local

06.A3.733A.760.5

Empresas e autónomos

06.A3.733A.770.5

Entidades sen fins de lucro

06.A3.733A.781.1

Xeotermia

Empresas e autónomos

06.A3.733A.770.6

Aerotermia

Empresas e autónomos

06.A3.733A.770.6

Solar térmica

Empresas e autónomos

06.A3.733A.770.6

Beneficiarios e axuda concedidas:

Código expediente

Nome do beneficiario

Tipoloxía axuda

Importe axuda concedida (€)

IN421G-1

Rita Doallo Álvarez

Biomasa

655,20

IN421G-2

Aldaxa Rural, S.L.

Biomasa

13.672,96

IN421G-3

Marijn Christiaan Voogt

Biomasa

1.291,81

IN421G-4

Inducon Teco, S.L.

Biomasa

6.384,00

IN421G-8

Asociación de Empresarios de Chantada

Biomasa

1.200,00

IN421G-9

María Luz González Romero

Biomasa

6.944,00

IN421G-10

Ferretería Gregorio, S.L.

Biomasa

1.811,04

IN421G-11

Miguel Arévalo Comesaña

Biomasa

4.309,20

IN421G-18

Concello de Cambre

Biomasa

59.241,60

IN421G-19

Butano Propano Estévez Vilas, S.L.

Biomasa

4.309,20

IN421G-27

Lorena Sotelo Gómez

Biomasa

1.400,00

IN421G-31

Diocese de Lugo

Biomasa

1.350,00

IN421G-32

Francisco Isaac Gómez Abuín

Biomasa

744,80

IN421G-40

Héctor Lorenzo Valle

Biomasa

6.944,00

IN421G-43

Concello de Oleiros

Biomasa

22.860,29

IN421G-70

Puerto Deportivo Sada, S.L.

Biomasa

6.010,90

IN421G-77

María del Carmen García Pallas

Biomasa

896,21

IN421G-81

Concello do Pereiro de Aguiar

Biomasa

43.738,11

IN421G-84

Concello do Pereiro de Aguiar

Biomasa

62.633,47

IN421G-90

Concello de Porto do Son

Biomasa

43.738,11

IN421G-107

Concello de Vila de Cruces

Biomasa

1.432,64

IN421G-109

Sonia Cruz Fernández

Biomasa

878,15

IN421G-115

Concello de Maside

Biomasa

38.582,39

IN421G-118

Concello de Gondomar

Biomasa

43.738,11

IN421G-119

Concello de Mondoñedo

Biomasa

250.000,00

IN421G-123

Concello dos Blancos

Biomasa

2.439,36

IN421G-124

Concello do Rosal

Biomasa

22.860,29

IN421G-125

Concello do Rosal

Biomasa

79.546,37

IN421G-128

Carrocerías Hermanos Rega, S.L.

Biomasa

12.852,00

IN421G-131

Concello dos Blancos

Biomasa

1.729,86

IN421G-171

Hotel Adelia, S.L.

Biomasa

6.384,00

IN421G-180

Asociación de Veciños O Forrollo

Biomasa

2.245,76

IN421G-202

Ana López Arias

Biomasa

12.613,16

IN421G-193

Concello de Noia

Biomasa

1.832,23

IN421G-220

Fundación San Rosendo

Biomasa

65.131,64

IN421G-240

Concello de Boiro

Biomasa

79.546,37

IN421G-244

Concello de Cerceda

Biomasa

1.606,93

IN421G-247

Sistema Hidráulico Solar, S.L.

Biomasa

11.432,96

IN421G-248

Concello de Cerceda

Biomasa

1.606,93

IN421G-249

Concello de Castrelo de Miño

Biomasa

10.841,60

IN421G-256

Concello de Viana do Bolo

Biomasa

8.834,07

IN421G-257

Santiago Sur Galicia, S.L.

Biomasa

226.240,00

IN421G-266

Concello de Castrelo de Miño

Biomasa

22.860,29

IN421G-268

Asociación Centro de Dinamización Rural e Sociocultural de Mouriscados

Biomasa

21.489,60

IN421G-275

Propiedades Guitián, S.L.

Biomasa

980.00

IN421G-273

Ana Belén González Jove

Biomasa

6.937,05

IN421G-277

Maderas Besteiro, S.L.

Biomasa

98.523,00

IN421G-288

Metal Balboa, S.L.

Biomasa

1.680,00

IN421G-290

Manuel Matos Franqueiro

Biomasa

1.299,20

IN421G-168

Canido Veterinarios, S.L.

Aerotermia

11.153,23

IN421G-41

Sector Geo, S.L.

Aerotermia

10.703,21

IN421G-28

Inmobiliaria Varela Cartera, S.L.U.

Aerotermia

1.550,36

IN421G-21

Muebles Nolito, S.L.

Aerotermia

13.440,27

IN421G-20

Muíño de Alimentación Gallega, S.L.

Aerotermia

2.560,60

IN421G-17

Amesport 2011, S.L.U.

Aerotermia

5.394,90

IN421G-16

Estación de Servicio Santa Lucía, S.L.

Aerotermia

2.626,40

IN421G-263

Ana Muñiz, S.L.

Aerotermia

11.857,52

IN421G-13

Tarrío y Suárez, S.L.

Aerotermia

9.455,61

IN421G-12

Centro Técnico Astyco, S.L.

Aerotermia

9.842,95

IN421G-7

Escola Infantil Bubela, S.L.

Aerotermia

5.992,00

IN421G-29

Tanatorio de Lugo, S.L.

Aerotermia

67.784,60

IN421G-289

Xtudio Networks, S.L.

Aerotermia

9.160,27

IN421G-279

Tasga Renovables, S.L.

Aerotermia

7.062,00

IN421G-265

Hotel Aeropuerto, S.A.

Aerotermia

57.858,01

IN421G-280

Tex45 Producións, S.L.U.

Aerotermia

31.613,04

IN421G-269

Intasem Asesoría, S.L.

Aerotermia

9.010,05

IN421G-218

Domingo Abel Lago Martínez

Aerotermia

16.637,03

IN421G-228

Coliseum 90, S.A.

Aerotermia

17.696,49

IN421G-224

Dirección por Implicación, S.L.

Aerotermia

3.044,69

IN421G-188

Begoña Fernández López

Aerotermia

2.199,61

IN421G-235

Zarauza Seguros y Servicios Funerarios, S.L.

Aerotermia

1.313,20

IN421G-205

Lau Creacións, S.L.

Aerotermia

2.133,95

IN421G-259

Estíbaliz López Díaz

Aerotermia

4.392,15

IN421G-239

Biorecunchos, S.L.

Aerotermia

4.789,86

IN421G-283

Hermanos Villarreal Iglesias C.B.

Aerotermia

3.253,60

IN421G-292

Casa Roan, S.L.

Aerotermia

4.838,75

IN421G-129

Hermanos Mondragón Paz, S.A.

Aerotermia

30.647,70

IN421G-36

Crisa Alimentación, S.L.U.

Aerotermia

2.500,40

IN421G-95

Adolfo Basanta Núñez

Aerotermia

1.695,75

IN421G-190

Frío Calor Pérez, S.L.

Aerotermia

6.037,68

IN421G-48

Ismael Fernández Siaba

Aerotermia

2.559,90

IN421G-78

Mecalia,Metalurgia y Calderería, S.L.

Aerotermia

11.837,15

IN421G-110

María Cristina Galán Abeledo

Aerotermia

6.104,35

IN421G-229

Huso 29 Estudios y Construcciones, S.L.

Aerotermia

2.814,00

IN421G-117

Compañía Empresarial Pacios, S.L.

Aerotermia

2.621,50

IN421G-88

Combustibles Pontevedra, S.L.

Aerotermia

8.838,20

IN421G-120

Talleres Metálicos Acebron, S.L.

Aerotermia

2.867,64

IN421G-116

Mixtura Parajes, S.L.

Aerotermia

3.452,89

IN421G-227

Savelo, S.L.

Aerotermia

5.961,66

IN421G-230

Aun Xestora Deportiva, S.L.

Aerotermia

30.098,05

IN421G-262

Rahid, S.A.

Aerotermia

21.166,75

IN421G-127

Pronervus Energía Renovables, S.L.U.

Aerotermia

11.837,15

IN421G-215

Tex45 Producións, S.L.U.

Aerotermia

44.707,17

IN421G-237

Geriolveira, S.L.

Aerotermia

54.008,55

IN421G-176

Forestación Galicia, S.A.

Aerotermia

57.214,08

IN421G-185

Forestación Galicia, S.A.

Aerotermia

57.214,08

IN421G-173

Const. Cid Guede, S.A.

Aerotermia

8.531,11

IN421G-236

Unit365, S.A.L.

Aerotermia

61.037,39

IN421G-174

Apartamentos Turísticos Burgas 6, S.L.

Aerotermia

11.984,00

IN421G-210

Hotel Residencia Ipanema, S.L.

Aerotermia

44.589,41

IN421G-219

Eleisa Pontevedra, S.L.

Aerotermia

6.566,00

IN421G-286

Ana Belén López Méndez

Aerotermia

7.262,50

IN421G-282

Darío Fernández Vales, S.L.

Aerotermia

15.893,72

IN421G-285

Sonia Vázquez Minchón

Aerotermia

2.529,10

IN421G-121

Acebron Calderería, S.L.

Aerotermia

3.196,16

IN421G-26

Centro Consultor Lugo, S.L.P

Aerotermia

8.442,00

IN421G-69

Groucon 26091981, S.L.U

Aerotermia

5.992,00

IN421G-97

Bestarruza Proxectos, S.L.

Aerotermia

5.520,13

IN421G-253

María Soledad Varela García

Aerotermia

4.640,76

IN421G-172

Villanilo Ribeira Sacra, S.L.

Aerotermia

5.862,50

IN421G-105

Quinta Corisca, S.L.

Xeotermia

24.085,60

IN421G-72

Strevi Inmuebles, S.L.

Xeotermia

42.190,94

IN421G-98

Galiastu, S.L.U.

Xeotermia

14.385,20

IN421G-126

Protea Productos del Mar, S.A.

Xeotermia

81.812,19

IN421G-132

Autogal, S.A.

Xeotermia

52.608,46

IN421G-146

Raiola Sapm, S.L.

Xeotermia

87.315,95

IN421G-149

Raiola Sapm, S.L.

Xeotermia

50.599,64

IN421G-160

Raiola Sapm, S.L.

Xeotermia

50.599,64

IN421G-189

Amedo, S.L.

Xeotermia

25.546,50

IN421G-221

Pincelo, S.L.

Xeotermia

44.635,50

IN421G-233

Casa Cerdeiras, S.L.

Xeotermia

17.831,80

IN421G-264

Tasga Renovables, S.L.

Xeotermia

59.945,23

IN421G-278

O Castro Art Village, S.L.

Xeotermia

40.542,44

IN421G-111

María del Mar Becerra Fernández

Solar térmica

1.996,71

IN421G-178

Televés, S.A.U.

Solar térmica

7.699,34