Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Martes, 8 de marzo de 2022 Páx. 16628

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Mondariz-Balneario

ANUNCIO da oferta de emprego público para o ano 2022.

Mediante Resolución da Alcaldía do 15 de febreiro de 2022 aprobouse a oferta de emprego público correspondente ás prazas que se indican para o ano 2022:

Persoal laboral:

Categoría laboral

Especialidade

Núm. vacantes

Xornada

Asimilado a A2

Traballador/a social

1

TP media xornada

Asimilado grup. profesional E

Operario de oficios varios

1

Completa

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e o artigo 70 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.

O que se fai público advertindo que contra este acordo as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante a Alcaldía, no prazo dun mes, ou ben, alternativamente, recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra. Non se poderán interpoñer ambos os recursos de xeito simultáneo.

Mondariz Balneario, 15 de febreiro de 2022

José Antonio Lorenzo Rodríguez
Alcalde