Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 48 Xoves, 10 de marzo de 2022 Páx. 16949

III. Outras disposicións

Consellería de Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021 e 2022 (Diario Oficial de Galicia número 160, do 20 de agosto).

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e do artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 4 de agosto de 2021, da Consellería de Emprego e Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022, e das ordes de ampliación do 23 de decembro de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas nos programas II e III da Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (códigos de procedemento TR341E, TR341N,TR341M), e a Orde do 29 de decembro de 2021 que aproba a segunda ampliación dos créditos establecidos para o Programa II na Orde do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2021-2022 (procedementos TR341E e TR341N).

Os programas regulados nesta orde están financiados con fondos finalistas do Estado recibidos do Servizo Público de Emprego Estatal con cargo ás aplicacións 09.40.324C.470.3 e 09.40.324C.481.3.

As axudas concedéronse con carácter bianual por un importe total de 21.622.560,31 € con cargo ao código de proxecto 201800099. No anexo detállanse as axudas por beneficiario, indicando a aplicación orzamentaria do gasto e o importe para cada anualidade.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2022

Covadonga Toca Carús
Directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

ANEXO

Programa I: Programa de subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional.

Procedemento TR341K.

Entidade beneficiaria

Concedido 2021 (€)

Concedido 2022 (€)

Aplicación orzamentaria

TR341K: subvencións ás unidades de apoio á actividade profesional

Aceesca Emprego, S.L.

15.916,51

26.386,14

09.40.324C.470.3

Agencia de Compras Servicios Inserta, S.L.

2.842,00

5.880,00

09.40.324C.470.3

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

17.732,00

35.464,00

09.40.324C.470.3

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

1.600,00

3.200,00

09.40.324C.481.3

Asociación Aixiña

16.000,00

32.000,00

09.40.324C.481.3

Artefios, Asociación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual

715,20

1.430,40

09.40.324C.481.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

2.628,88

5.236,96

09.40.324C.470.3

Blavice Services, S.L.

26.358,52

52.717,05

09.40.324C.470.3

Celima Centro Especial de Empleo y Desarrollo, S.L.

665,60

1.331,20

09.40.324C.470.3

Centro Especial de Empleo Aspaber, S.L.

22.341,92

41.763,84

09.40.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

1.760,00

3.520,00

09.40.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

9.025,16

16.120,00

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

10.993,28

20.800,00

09.40.324C.470.3

Emprego Social, S.L.U.

22.397,60

44.795,20

09.40.324C.470.3

Entrelampo

593,33

1.600,00

09.40.324C.481.3

Extel Facilities, S.L.U.

4.733,57

9.467,15

09.40.324C.470.3

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

28.133,33

54.400,00

09.40.324C.481.3

Galicia Almacén Logístico, S.L.

2.869,34

4.760,00

09.40.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia,S.L.

9.075,37

12.703,20

09.40.324C.470.3

Hornos de Lamastelle, S.A.

20.901,97

41.803,95

09.40.324C.470.3

Ilunión Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

5.171,76

26.652,32

09.40.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

68.399,41

136.798,83

09.40.324C.470.3

Insertega Recycling, S.L.

1.401,07

6.228,32

09.40.324C.470.3

Iunion Lavanderias, S.A.U.

28.160,00

56.686,67

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

4.088,70

8.787,04

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

8.010,69

16.021,37

09.40.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

17.600,00

29.522,18

09.40.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.

9.765,12

19.530,24

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

842,08

1.684,16

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

12.927,20

25.854,40

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

10.586,40

21.172,80

09.40.324C.470.3

384.236,01

764.317,42

Total concedido TR341K

1.148.553,43

Programa II: axudas para a creación de postos de traballo estables, adaptación de postos e asistencia técnica para os CEE.

Procedementos TR341E e TR341N. Total concedido: 1.912.288,88 €.

Entidade beneficiaria

Concedido 2021 (€)

Concedido 2022 (€)

Aplicación orzamentaria

Procedemento TR341E: creación de postos de traballo de carácter indefinido en función do investimento en activo fixo

Aceesca Emprego, S.L.

80.156,00 

73.899 

09.40.324C.470.3

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

24.300,00

0,00

09.40.324C.470.3

Ampro Servicios Ambientales, S.L.

0,00 

18.960,00

09.40.324C.470.3

Andaina Prosaude Mental Emprego, S.L.

5.400,00

0,00

09.40.324C.470.3

Bata Servicios Integrales, S.L.

9.419,90 

0,00

09.40.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

5.895,50

54.224,13

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

38.082,58 

87.000,00 

09.40.324C.481.3

Entrelampo

15.000,00 

0,00 

09.40.324C.481.3

Erit-Itinera, S.L.

0,00 

6.990,89

09.40.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

0,00 

45.000,00

09.40.324C.470.3

Freshcut, S.L.

11.800,01 

33.000,00 

09.40.324C.470.3

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

45.000,00 

15.000,00 

09.40.324C.481.3

Galicia Almacén Logístico, S.L.

60.000,00 

0,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

0,00

36.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

166.784,95 

0,00

09.40.324C.470.3

Insertega Recycling, S.L.

123.455,09 

0,00

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

50.687,40 

0,00

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

24.728,90 

31.629,90 

09.40.324C.470.3

Logística Valdeorras 2021, S.L.R.

0,00

17.600,00

09.40.324C.470.3

Máis Porvir Xestion Social, S.L.

13.979,61

16.818,64

09.40.324C.470.3

Palemi Social Factoria Manual, S.L.

26.833,66 

0,00

09.40.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

0,00

240.000,00

09.40.324C.470.3

Planway Noroeste, S.L.

0,00 

109.842,00

09.40.324C.470.3

Servicios y Logística Carballés, S.L.

15.000,00 

0,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

12.000,00

24.480,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

0,00

14.915,15

09.40.324C.470.3

Unipack Impresión y Packaging, S.L.

78.800,00

0,00

09.40.324C.470.3

807.323,60

825.359,71

Total concedido TR341E

1.632.683,31

Entidade beneficiaria

Concedido 2021 (€)

Concedido 2022 (€)

Aplicación orzamentaria

Procedemento TR341N: subvención para a adaptación de postos de traballo e para asistencia técnica

Accede Social, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Aceesca Emprego, S.L.

3.160,00

3.870,00

09.40.324C.470.3

Activa Social,S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Agencia Compras Y Servicios Inserta, S.L.

 

800,00

09.40.324C.470.3

Ámbar Acción Social, S.L.U.

 

1.000,00

09.40.324C.470.3

Ambigal 360, S.L.

 

2.000,00

09.40.324C.470.3

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Ampro Servicios Ambientales, S.L.

 

640,00

09.40.324C.470.3

Andaina Prosaúde Mental Emprego, S.L.

0,00

3.115,00

09.40.324C.470.3

Aparcamientos A Mariña, S.L.

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Aparcamientos Sar, S.L.

0,00

360,00

09.40.324C.470.3

Artefios, Asociación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual

0,00

500,00

09.40.324C.481.3

Artegalia Economía Social, S.L.

8.365,68

8.634,32

09.40.324C.470.3

ASCM Ferrolterra, S.L.

 

1.000,00

09.40.324C.470.3

Asesoría Informática Gallega, S.L.

0,00

960,00

09.40.324C.470.3

Asociación Galega San Francisco

0,00

800,00

09.40.324C.481.3

Asociación Aixiña

0,00

1.500,00

09.40.324C.481.3

Asociación Aspadex

 

1.000,00

09.40.324C.481.3

Asociación Compostelana de Auto Taxi del Ayuntamiento de Santiago de Compostela

0,00

1.000,00

09.40.324C.481.3

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

0,00

1.000,00

09.40.324C.481.3

Asociación Inserta Empleo

0,00

3.000,00

09.40.324C.481.3

Asociación Profesional de Radio-Taxi del Municipio de Lugo

 

800,00

09.40.324C.481.3

Aspamadis, S.L.

 

600,00

09.40.324C.470.3

Aspas Emprego, S.L.

0,00

1.239,67

09.40.324C.470.3

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

 

2.000,00

09.40.324C.470.3

Blavice Services, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Centro Especial de Empleo Aspaber, S.L.

 

3.000,00

09.40.324C.470.3

CLN Incorpora, S.L.

 

2.400,00

09.40.324C.470.3

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

 

8.290,00

09.40.324C.470.3

Combina Social, S.L.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Contratación e Integración Laboral, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

 

4.540,00

09.40.324C.470.3

Cycle Servicios Galicia, S.L.

7.667,50

9.362,50

09.40.324C.470.3

Dislabora Coruña, S.L.U.

 

2.000,00

09.40.324C.470.3

Distribuciones A Moenda, S.L.

1.180,00

2.500,00

09.40.324C.470.3

Diversitas Outsourcing Galicia, S.L.U.

 

1.200,00

09.40.324C.470.3

Emprego Social, S.L.U.

15.000,00

3.454,40

09.40.324C.470.3

Entrelampo

2.400,00

2.550,00

09.40.324C.481.3

Erit-Itinera, S.L.

 

1.649,50

09.40.324C.470.3

Exclusivas Muriedas, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Extel Facilities, S.L.U.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Freshcut, S.L.

 

1.008,00

09.40.324C.470.3

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

 

11.330,00 

09.40.324C.481.3

Galega de Economía Social, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Galega de Integra-Tex, S.L.

0,00

3.000,00

09.40.324C.470.3

Galicia Almacén Logístico, S.L.

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Gestilan Estaciones de Servicio, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Globaltika Europrojects, S.L.

0,00

960,00

09.40.324C.470.3

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

 

17.600,00

09.40.324C.470.3

Grupo Sifu Galicia, S.L.

 

4.000,00 

09.40.324C.470.3

Hornos de Lamastelle, S.A.

2.700,00

6.170,00

09.40.324C.470.3

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Cee Outsourcing, S.A.U.l

0,00

2.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Cee Limpieza y Medioambiente, S.A.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Lavanderias, S.A.U.

0,00

4.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Retail y Comercializacion, S.A.

 

1.000,00

09.40.324C.470.3

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

 

4.000,00

09.40.324C.470.3

Impulso Social Servicios, S.L.

 

1.000,00

09.40.324C.470.3

Inladi EIL, S.L.

 

700,00

09.40.324C.470.3

Innovación y Desarrollo Publinvest, S.L.

0,00

600,00 

09.40.324C.470.3

Insertega Recycling, S.L.

 

1.200,00

09.40.324C.470.3

Insertega, S.L.

 

1.000,00

09.40.324C.470.3

Instituto Minusválido Astur, SAL

 

2.720,00

09.40.324C.470.3

Inusvalía, S.L.

0,00

1.280,00

09.40.324C.470.3

Juan María Empleo, S.L.

 

2.000,00

09.40.324C.470.3

Lacera Integra, S.L.

 

2.400,00

09.40.324C.470.3

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

 

3.200,00

09.40.324C.470.3

Logística Valdeorras 2021, S.L.R.

0,00

640,00

09.40.324C.470.3

Luis Miguel Largo

 

960,00

09.40.324C.470.3

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

0,00

3.750,00

09.40.324C.470.3

Mape Asesores, S.A.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

María de los Ángeles Marote

0,00

480,00

09.40.324C.470.3

Miguel Torres Vereda

0,00

320,00

09.40.324C.470.3

Mosyper Gestión, S.L.

0,00

480,00 

09.40.324C.470.3

Norintegra, S.L.

 

2.000,00

09.40.324C.470.3

Ocón Noroeste de Transportes, S.L.

0,00

1.600,00

09.40.324C.470.3

Osga, S.L.

0,00

2.400,00

09.40.324C.470.3

Palemi Social Factoría Manual, S.L.

0,00

760,00

09.40.324C.470.3

Panificadora Mencer, S.L.

0,00

2.120,00

09.40.324C.470.3

Problis Envasados, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Radio Servicio, S.A.

 

840,00

09.40.324C.470.3

Rías de Bergondo, S.A.

 

480,00

09.40.324C.470.3

San Jerónimo Emiliani, S.L.

 

16.650,00

09.40.324C.470.3

San Mateo Estación Servicio, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

 

2.500,00

09.40.324C.470.3

Servicios Lamastelle, S.L.

 

800,00

09.40.324C.470.3

Servilar 2018, S.L.

0,00

995,00

09.40.324C.470.3

Servinserta EIL, S.L.U.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Solucións de Economía Social, S.L.

0,00

520,00

09.40.324C.470.3

Talento y Experiencia Social Galicia, S.L.

0,00

800,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

0,00

2.800,00

09.40.324C.470.3

Talleres Trébore, S.L.

0,00

2.800,00

09.40.324C.470.3

Terrarecicla, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

Tratamiento Medioambiental de Vehículos

 

2.780,00

09.40.324C.470.3

Unipack Impresión y Packaging, S.L.

0,00

1.160,00

09.40.324C.470.3

Urvina Integración, S.L.

0,00

404,00

09.40.324C.470.3

Viveiros Valadares, S.L.

0,00

1.000,00

09.40.324C.470.3

40.473,18

239.132,39

Total concedido TR341N

279.605,57

Programa III: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE.

Procedemento TR341M.

Entidade beneficiaria

Concedido 2021 (€)

Concedido 2022 (€)

Aplicación orzamentaria

TR341M: axudas ao mantemento do custo salarial nos CEE

Accede Social, S.L.

124.688,75

235.064,46

09.40.324C.470.4

Aceesca Emprego, S.L.

73.517,25

114.936,57

09.40.324C.470.4

Activa Social, S.L.

35.474,00

54.993,60

09.40.324C.470.4

Agencia Compras y Servicios Inserta, S.L.

22.250,79

42.594,57

09.40.324C.470.4

Ambar Acción Social, S.L.U.

13.556,11

25.039,78

09.40.324C.470.4

Ambigal 360, S.L.

66.058,80

131.755,74

09.40.324C.470.4

Amil Lago Servicios Generales, S.L.

142.279,58

266.867,64

09.40.324C.470.4

Andaina Pro Saúde Mental Emprego, S.L.U.

2.394,36

4.788,72

09.40.324C.470.4

Aparcamientos A Mariña, S.L.

15.523,20

31.046,40

09.40.324C.470.4

Aparcamientos Sar, S.L.

11.530,80

23.061,60

09.40.324C.470.4

Área7 Preimpresión Técnica, S.L.

11.307,60

22.615,20

09.40.324C.470.4

Artefíos, Asociación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual

4.596,00

9.192,00

09.40.324C.481.4

Artegalia Economía Social, S.L.

22.172,40

20.121,90

09.40.324C.470.4

ASCM Ferrolterra, S.L.

4.878,00

9.756,00

09.40.324C.470.4

Asesoría Informática Gallega, S.L.

110.365,84

211.792,49

09.40.324C.470.4

Asociación Compostelana Autotaxi

15.966,00

31.932,00

09.40.324C.481.4

Asociación Galega San Francisco

7.981,20

15.962,40

09.40.324C.481.4

Asociación Aixiña

225.593,91

450.144,00

09.40.324C.481.4

Asociación Aspadex

10.675,66

21.351,30

09.40.324C.481.4

Asociación de Discapacitados Intelectuales Virgen de la O

5.320,80

10.641,60

09.40.324C.481.4

Asociación Inserta Empleo

54.990,00

100.283,13

09.40.324C.481.4

Asociación Profesional Radiotaxi Municipio de Lugo

9.313,20

18.626,00

09.40.324C.481.4

Aspamadis, S.L.

7.516,70

15.033,39

09.40.324C.470.4

Aspas Emprego, S.L.

38.978,00

45.985,96

09.40.324C.470.4

Atención de Porterías e Conserxerías

9.253,12

16.853,76

09.40.324C.470.4

Autotaxi Narón, S.L.

13.748,40

27.496,80

09.40.324C.470.4

Bata Servicios Integrales a la Comunidad, S.L.

9.296,12

17.070,48

09.40.324C.470.4

Blavice Services, S.L.

154.464,04

305.785,91

09.40.324C.470.4

C.E.E. Aspaber, S.L.

102.463,14

189.435,42

09.40.324C.470.4

Celima Centro Especial de Empleo y Desarrollo, S.L.

6.515,64

10.558,08

09.40.324C.470.4

Centro de Atención de Llamadas, S.A.

69.090,66

138.789,73

09.40.324C.470.4

CLN Incorpora, S.L.

146.019,66

242.894,74

09.40.324C.470.4

Cogami Reciclado de Galicia, S.L.

353.475,13

637.168,85

09.40.324C.470.4

Combina Social, S.L.

262.246,91

442.566,82

09.40.324C.470.4

Contratación e Integración Laboral, S.L.

26.401,93

53.169,65

09.40.324C.470.4

Coregal Parques e Xardíns, S.L.

81.023,52

114.522,79

09.40.324C.470.4

Cumplangalicia, S.L.

33.621,65

61.024,63

09.40.324C.470.4

Cycle Servicios Galicia, S.L.

125.351,64

240.936,80

09.40.324C.470.4

Dislabora Coruña, S.L.U.

20.194,81

31.778,37

09.40.324C.470.4

Distribuciones A Moenda, S.L.

58.294,11

104.652,00

09.40.324C.470.4

Diversitas Outsourcing Galicia, S.L.U.

23.653,99

42.461,89

09.40.324C.470.4

Emprego Social, S.L.U.

97.952,53

191.245,64

09.40.324C.470.4

Entrelampo

1.995,30

5.320,80

09.40.324C.481.4

Erit-Itinera, S.L.

6.917,04

13.834,08

09.40.324C.470.4

Eulen Centro Especial de Empleo, S.L.

63.478,28

117.848,42

09.40.324C.470.4

Exclusivas Muriedas, S.L.

4.435,20

5.396,16

09.40.324C.481.4

Extel Facilities, S.L.U.

32.959,59

65.919,17

09.40.324C.470.4

Freshcut, S.L.

64.176,13

127.137,84

09.40.324C.470.4

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

111.090,34

210.814,32

09.40.324C.481.4

Galega de Economía Social, S.L.

43.410,45

83.539,74

09.40.324C.470.4

Galega de Integra-Tex, S.L.

38.008,82

63.482,20

09.40.324C.470.4

Galicia Almacén Logístico, S.L.

27.962,04

28.802,34

09.40.324C.470.4

Galprenova, S.L.

33.648,30

59.559,27

09.40.324C.470.4

Garaje Cervantes 27, S.L.

14.025,60

23.061,60

09.40.324C.470.4

Gestilan Estaciones de Servicio, S.L.

18.604,23

32.597,10

09.40.324C.470.4

Globaltika Europrojects, S.L.

2.217,60

4.435,20

09.40.324C.470.4

Gráficas Integrales Cogami, S.L.

27.496,80

54.993,60

09.40.324C.470.4

Grupo Sifu Galicia, S.L.

97.571,37

170.105,56

09.40.324C.470.4

Hornos de Lamastelle, S.A.

184.593,25

339.811,18

09.40.324C.470.4

I-Lab Centro Especial de Empleo, S.L.

5.622,98

6.537,95

09.40.324C.470.4

Ilunión Cee Limpieza y Medio.Ambiente, S.A.

277.929,08

422.151,52

09.40.324C.470.4

Ilunión Cee Outsourcing, S.A.U.

24.610,24

45.625,51

09.40.324C.470.4

Ilunión Lavanderías, S.A.U.

269.556,22

476.225,19

09.40.324C.470.4

Ilunión Retail y Comercialización, S.A.U.

14.566,81

27.493,06

09.40.324C.470.4

Ilunión Servicios Industriales, S.L.

1.126.683,87

2.206.720,80

09.40.324C.470.4

Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia, S.L.

22.972,64

19.067,85

09.40.324C.470.4

Inladi EIL, S.L.

4.838,76

9.048,33

09.40.324C.470.4

Innovacion y Desarrollo Publinvest, S.L.

2.217,60

4.435,20

09.40.324C.470.4

Insertega Recycling, S.L.

5.684,84

40.128,30

09.40.324C.470.4

Instituto Minusválido Astur SAL

61.795,80

109.595,62

09.40.324C.470.4

Integra Gestiones Food and Drinks, S.L.

55,43

2.660,40

09.40.324C.470.4

Integra Mantemento Xestión e de Emprego Galicia, S.L.

213.956,07

379.720,60

09.40.324C.470.4

Integración Actividades Medioambientales, S.L.

18.847,38

31.354,31

09.40.324C.470.4

Inusvalia, S.L.

16.580,25

28.809,07

09.40.324C.470.4

Juan María Empleo, S.L.

12.951,35

25.902,72

09.40.324C.470.4

Kioscos de Galicia, S.L.

31.755,45

33.151,35

09.40.324C.470.4

Lacera Integra, S.L.

50.635,04

79.562,83

09.40.324C.470.4

Largo García, Luis Miguel

13.717,26

21.673,38

09.40.324C.470.4

Limpiadores Especialistas Integrados, S.L.

82.036,99

163.139,58

09.40.324C.470.4

Logística Valdeorras 2021, S.R.L.

1.570,15

4.435,20

09.40.324C.470.4

Máis Porvir Xestión Social, S.L.

51.001,79

93.269,66

09.40.324C.470.4

Mape Asesores, S.A.

18.460,80

36.367,20

09.40.324C.470.4

Marote Martínez, María de los Ángeles

7.211,32

14.422,65

09.40.324C.470.4

Mosyper Gestión, S.L.

7.432,78

12.671,37

09.40.324C.470.4

Norintegra, S.L.

60.494,31

138.151,81

09.40.324C.470.4

Ocón Noroeste de Transportes, S.L.

32.387,47

57.657,60

09.40.324C.470.4

Osga, S.L.

57.719,01

109.148,12

09.40.324C.470.4

Palemi Social Factoría Manual, S.L.

3.547,80

7.095,60

09.40.324C.470.4

Panificadora Mencer, S.L.

87.115,50

173.505,52

09.40.324C.470.4

Planway Noroeste, S.L.

53.511,87

90.668,94

09.40.324C.470.4

Problis Envasados, S.L.

1.227,12

3.591,54

09.40.324C.470.4

Productores de Carne da Ribeira Sacra, S.L.

12.416,40

24.832,80

09.40.324C.470.4

Radio Servicio, S.A.

19.514,40

35.481,60

09.40.324C.470.4

Radiotaxi de Pontevedra, S.L.

23.061,60

46.123,20

09.40.324C.470.4

Rías de Bergondo, S.A.

0,00

3.529,68

09.40.324C.470.4

Samsic Social, S.L.

11.204,66

20.193,82

09.40.324C.470.4

San Jerónimo Emiliani, S.L.

35.137,49

70.274,99

09.40.324C.470.4

San Mateo Estación de Servicio, S.L.

11.308,50

22.617,00

09.40.324C.470.4

Servicios Gallegos de Minusválidos, S.L.

42.150,53

76.241,64

09.40.324C.470.4

Servicios Lamastelle, S.L.

2.660,40

5.320,80

09.40.324C.470.4

Servicios y Logística Carballés, S.L.

10.895,81

22.087,30

09.40.324C.470.4

Servigami, S.L.

18.789,08

36.479,52

09.40.324C.470.4

Servilar 2018, S.L.

4.907,06

10.035,88

09.40.324C.470.4

Servinserta, EIL, S.L.U.

16.631,13

28.584,60

09.40.324C.470.4

Servizos Integra Mantemento Xestionera

2.273,82

4.092,76

09.40.324C.470.4

Solucións de Economía Social, S.L.

4.435,20

8.870,40

09.40.324C.470.4

Talento y Experiencia Social Galicia, S.L.

2.660,40

5.320,80

09.40.324C.470.4

Talleres Trébore Jardinería, S.L.

55.955,06

107.910,71

09.40.324C.470.4

Talleres Trébore, S.L.

45.945,38

89.802,48

09.40.324C.470.4

Terrarecicla,

4.121,04

6.209,28

09.40.324C.470.4

Torres Vereda, Miguel

9.756,00

19.512,00

09.40.324C.470.4

Tratamiento Medio Ambiental de Vehículos, S.L.

23.800,08

44.015,04

09.40.324C.470.4

Unipack Impresión y Packaging, Talleres Trébore

27.421,29

43.253,31

09.40.324C.470.4

Urvina Integración, S.L.

16.408,80

32.817,60

09.40.324C.470.4

Utramic, S.L.

76.983,66

150.775,20

09.40.324C.470.4

Viveiros Amencer, S.L.

16.408,80

32.817,60

09.40.324C.470.4

Viveiros Valadares, S.L.

6.652,80

9.092,16

09.40.324C.470.4

6.542.779,66

12.018.938,34

Total concedido TR341M

18.561.718,00