Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 18 de marzo de 2022 Páx. 18532

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación

RESOLUCIÓN do 21 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2022/29-4).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, e a urxente ocupación que leva implícita da instalación eléctrica que se describe:

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida de América, 38, 28028 Madrid.

Denominación: regulamentación GON805 entre apoios 39-45 e 39-50.

Situación: Nigrán.

Características técnicas: LMT aérea a 20 kV, con condutor LA-56, de 323 metros de lonxitude, con orixe no apoio 39-45 (CH 11/1600-CR1) existente da LMTA GON805 e final no apoio 39-50 (CH 11/1600-CR1) existente da LMTA GON805. A instalación está situada en Camos, Nigrán.

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos que se van expropiar figura no anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, sita na avenida María Victoria Moreno, 43, 36003 Pontevedra, no prazo máximo de trinta días, a partir da última publicación ou notificación individual.

O proxecto está á disposición do público para a súa consulta no portal da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica) durante o prazo de trinta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Durante o dito período calquera persoa poderá achegar, por escrito, os datos oportunos para rectificar posibles erros na relación de persoas, bens e dereitos afectados, así como formular as posibles alegacións por razón do disposto no artigo 145 do Real decreto 1955/2000 anteriormente citado.

Pontevedra, 21 de febreiro de 2022

Tomás Nogueiras Nieto
Xefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Relación de bens e dereitos afectados

Nº de predio

Lugar

Cultivo

Nome e apelidos

Enderezo

Apoio

Afeccións

m2

ml aér.

ml sub.

m2 aér.

1

Marín

Matogueira

Descoñecido 54035A027001510000HX

12,8

175,0

2

Valinfra

Labor ou labradío secano

Descoñecido 54035A027004700000HD

11,4

160,7

4

Touza

Prado

Francisco Javier Díez Ponce e María Teresa García López

1,8

53,9

5

Marín

Prado

Descoñecido 54035A027001740000HF

46

2,0

37,0

446,2

6

Marín

Matogueira

Descoñecido 54035A027001770000HK

4,8

123,6

7

Marín

Matogueira

Descoñecido 54035A027001730000HT

26,2

300,1

8

Marín

Matogueira

Descoñecido 54035A027001720000HL

6,6

118,5

10

Levada

Matogueira

Descoñecido 54035A027001830000HX

1,4

46,4

11

Rial

Matogueira

Descoñecido 54035A027001790000HD

18,2

255,1

12

Touza

Matogueira

Descoñecido 54035A027001820000HD

9,4

127,0

13

Rial

Matogueira

Descoñecido 54035A027002440000HD

5,8

143,0

14

Levada

Piñeiral

Descoñecido 54035A027002460000HI

21,9

228,7

15

Rial

Matogueira

Descoñecido 54035A027002470000HJ

6,3

16

Rial

Piñeiral

Descoñecido 54035A027002480000HE

19,9

17

Rial

Labor ou labradío secano

Descoñecido 54035A027002500000HJ

20,9

283,5

18

Levada

Viñedo

Descoñecido 54035A027002490000HS

23,3

241,3

19

Rial

Labor ou labradío secano

Descoñecido 54035A027002510000HE

7,9

192,8

21

Levada

Prado

Descoñecido 54035A027002550000HH

17,3

187,3

22

Levada

Labor ou labradío secano

Descoñecido 54035A027002520000HS

7,6

152,3

23

Levada

Prado

Elvira Misa Figueroa

54,9

24

Rial

Matogueira

Manuel Costas Hermida

11,4

139,7

25

Rial

Matogueira

José Pena Lorenzo

49

2,0

11,8

152,3

26

Rial

Piñeiral madeirable

María Concepción Rodríguez Rial

8,0

106,4

27

Rial

Matogueira

Descoñecido 54035A027002340000HL

15,6

156,3

28

Rial

Matogueira

Descoñecido 54035A027002330000HP

62,3

29

Rial

Prado

Descoñecido 54035A027002060000HO

8,8

120,9

30

Rial

Labor ou labradío secano

Alejandro Figueroa Palau

19,4

256,4

31

Baralla

Prado

Dolores Estévez Róales

3,2

44,9