Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 54 Venres, 18 de marzo de 2022 Páx. 18589

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Pontevedra

ANUNCIO do nomeamento de dez policías pola quenda libre da oferta de emprego público de 2020, tres oficiais pola quenda de promoción interna da oferta de emprego público de 2017 e dous policias pola quenda de mobilidade horizontal da oferta de emprego público de 2017.

A Concellaría delegada do Servizo de Persoal e Cultura, mediante resolucións do 12 de marzo de 2019, 13 de novembro de 2020 e 2 de febreiro de 2022, nomeou funcionarios/as de carreira deste concello a:

– Javier Miguéns Magariños, con DNI ***6912**, para ocupar unha praza de policía da Policía Local da escala básica de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de concurso, quenda de mobilidade horizontal.

– Olalla López Lago, con DNI ***7284**, para ocupar unha praza de policía da Policía Local da escala básica de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas polo sistema de concurso, quenda de mobilidade horizontal.

– Ramón Gamallo Maquieira, con DNI ***2737**, para ocupar unha praza de oficial do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– Juan José Abilleira Argibay, con DNI ***8699**, para ocupar unha praza de oficial do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– José Luis Domínguez Maya, con DNI ***1279**, para ocupar unha praza de oficial do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda de promoción interna.

– Álvaro Gómez Martínez, con DNI ***7379**, para ocupar unha praza de policía do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Iván Alonso Vila, con DNI ***9474**, para ocupar unha praza de policía do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Iris Romero Cancelas, con DNI ***6567**, para ocupar unha praza de policía do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– María Noelia Martínez Pesqueira, con DNI ***8009**, para ocupar unha praza de policía do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Rubén García Nogueiras, con DNI ***4959**, para ocupar unha praza de policía do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Andrés Gregorio Carrera, con DNI ***7456**, para ocupar unha praza de policía do Corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Melisa Orbán Fernández, con DNI ***8453**, para ocupar unha praza de policía do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Wilhelm Oya Steinbruggen, con DNI ***5274**, para ocupar unha praza de policía do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Darío César Domenech Escandell, con DNI ***5680**, para ocupar unha praza de policía do corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

– Manuel Santos Lago, con DNI ***6730**, para ocupar unha praza de policía do Corpo da Policía Local da escala de Administración especial, integrada no grupo C, subgrupo C1, por proposta do tribunal cualificador das probas selectivas convocadas pola quenda libre.

Os ditos nomeamentos efectuáronse segundo a proposta do tribunal cualificador, aos cales se lles dá publicidade de conformidade co disposto no artigo 17 do Decreto 95/1991, do 20 de marzo.

Contra as ditas resolucións de nomeamento, que poñen fin á vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer, ben o recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que a ditou e no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa notificación, ao abeiro do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ben o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra.

Non obstante, os/as interesados/as tamén poderán interpoñer calquera outro recurso que xulguen procedente conforme o dereito.

Pontevedra, 14 de febreiro de 2022

O alcalde
P.D. (Acordo da Xunta de Goberno Local do 15.6.2019)
María del Carmen Fouces Díaz
Concelleira delegada do Servizo de Persoal e Cultura