Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 67 Mércores, 6 de abril de 2022 Páx. 22108

IV. Oposicións e concursos

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2022 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo unitario para a cobertura de postos de auxiliar de policía local convocado pola Orde do 14 de marzo de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 53, do 17 de marzo).

No DOG número 53, do 17 de marzo de 2022, publicouse a Orde do 14 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases xerais reguladoras e se convoca o proceso selectivo unitario para a provisión, mediante contrato laboral temporal, de postos de auxiliares de policía local.

Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes e de acordo co expresado na devandita orde, esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas ao proceso unitario para a cobertura de 129 postos de auxiliares de policía local convocados pola Orde do 14 de marzo de 2022 (DOG núm. 53, do 17 de marzo).

A listaxe provisional de persoas aspirantes admitidas poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública https://agasp.xunta.gal

A listaxe provisional de persoas aspirantes excluídas, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

A listaxe provisional de persoas exentas e non exentas da realización da proba de coñecemento da lingua galega poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública https://agasp.xunta.gal

Tal e como dispón a convocatoria no seu punto 4.2, as persoas excluídas e as persoas non exentas da realización da proba de coñecementos da lingua galega disporán dun prazo de cinco días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, para emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión ou a non exención da proba de coñecementos da lingua galega.

Así mesmo, as persoas aspirantes que non figuren na relación de admitidos nin na de excluídos disporán do mesmo prazo co obxecto de formular reclamación.

As persoas aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos motivo da súa exclusión serán excluídas definitivamente.

As listaxes publicadas na páxina web da Agasp serán as consideradas como válidas.

A Estrada, 4 de abril de 2022

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Listaxe provisional de persoas excluídas

NIF

Primeiro apelido

Segundo apelido

Nome

Motivo da exclusión (cód.)

***9035**

Álvarez

Fernández

Ramón Francisco

1

***5475**

Álvarez

López

Borja

2

***5924**

Álvarez

Moya

Camilo Andrés

3

***0071**

Bravo

Fernández

Miguel

2

***7586**

Buj

Núñez

Beatriz

2

***5291**

Canosa

Lago

Sinoé

4

***7766**

Casal

Rodríguez

Susana

4

***9113**

Castiñeiras

Canicoba

María Elena

1, 5

***0377**

Couto

Tourón

Joaquín

1

***5435**

Díaz

Ares

Marcos

2

***1015**

Fariña

Lema

David

2

***4028**

Fariña

López

Rubén

1

***5161**

Fernández

Juan

Antón

2

***0210**

Fernández

Pardo

Alejandro

2

***6223**

Fernández

Pérez

Samuel

2

***1561**

Filgueira

Veiga

Juan Pablo

4

***3889**

Gallego

Gómez

Ian

2

***7064**

Gil

Rodríguez

Paula

2

***2984**

Gómez

Vila

Cristian

2

***7224**

González

Barreiro

Vanessa

2

***1729**

González

Vidal

Javier

2

***1769**

Graña

Carballal

Javier

2

***8567**

Iglesias

Amondaray

Alejandro Pío

1, 5

***3075**

Larralde

Petrabich

Miguel

2

***0884**

Lodeiro

Contreras

Danny José

3

***0726**

López

Real

Lourdes

2

***0300**

Mariño

Nieto

Rafael

2

***5956**

Martínez

Iglesias

Noe

2

***1002**

Montoto

González

Benxamín Duarte

1

***0137**

Muíño

Pérez

Darío

3

***3845**

Otero

Míguez

Isabel

5

***5963**

Parada

Agra

Brandán

4

***5939**

Paz

Cadabal

Alfonso

4

***8019**

Pérez

Pulido

Ylenia

1

***5417**

Picado

Outeiral

Héctor Juan

2, 5

***5493**

Quintela

Alonso

David

2

***5757**

Ramos

Da Silva

Luisa

4

***0399**

Regueiro

Mosquera

Miguel Ángel

2

***0852**

Ruiz

Penas

Tamara

2

***6985**

Sueiro

Domínguez

Raquel

1

Causas de exclusión:

Cód.

Descrición

1

Non presenta xustificante do aboamento da taxa.

2

Xustificante de aboamento da taxa incorrecto, incompleto ou redución da taxa non xustificada e non foi posible comprobala. Debe presentar documentación acreditativa da redución ou xustificante de aboamento da diferenza da taxa.

3

Non ten ou non foi posible consultar a titulación académica requirida.

Debe presentar documentación acreditatitva.

4

Non foi posible consultar a inexistencia de antecedentes penais.

Debe presentar documentación acreditatitva.

5

Solicitude incompleta ou incorrectamente cuberta.