Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Xoves, 7 de abril de 2022 Páx. 22324

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefe/a do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A).

Mediante a Orde do 5 de novembro de 2021 convocouse concurso de traslados específico entre o persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefe/a do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A) (DOG núm. 219, do 15 de novembro).

A base décimo sexta, sobre resolución definitiva do concurso, establece que unha vez consideradas, de ser o caso, as reclamacións e renuncias a que se refire a base décimo quinta, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos ditará a resolución definitiva da adxudicación e a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na páxina web desta consellería (www.edu.xunta.gal).

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Publicar como anexo I a esta resolución a adxudicación definitiva dos destinos obtidos no concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefe/a do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería.

Segundo. Publicar como anexo II a relación definitiva de persoas excluídas, na páxina web desta consellería, polas causas que se indican.

Terceiro. O persoal que resulte adxudicatario, ademais de prestar servizos no centro base indicado no anexo I desta resolución, está obrigado a desprazarse, ademais de aos centros compartidos que figuran nos anexos III e IV da orde de convocatoria, aos centros a que se adscriba, conforme o establecido no Decreto 120/1998, do 23 de abril.

Cuarto. O persoal funcionario do corpo de mestres que obteña destino definitivo neste concurso exercerá a Xefatura do Departamento de Orientación con carácter definitivo e tomará posesión con efectividade do 1 de setembro de 2022 e o cesamento no seu destino de procedencia será do 31 de agosto deste ano.

Quinto. Contra esta resolución as persoas interesadas poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben poderán formular directamente recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo que resulte competente, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2022

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

Adxudicación definitiva de Orientación 2021/22

DNI

Apelidos e nome

MOD

DPC

DPL

Centro adx.

Concello adx.

Esp. adx.

Bil. ad.

Iti. adx.

Centro res.

Concello res.

Esp. res.

Bil. re.

Iti. re.

Titulación preferente

Baremo

***5169**

Abuín Gómez, Patricia

J

27000629-CEIP Plurilingüe San Xoán

Becerreá

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

27,5825

***3671**

Arias Cobreros, María del Amparo

A

15005026-CEIP Sanjurjo de Carricarte

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

87,5080

***2335**

Bernárdez Rodríguez, María del Pilar

A

36016966- CEP Carlos Casares

Salvaterra de Miño

597939

0

0

36015792-CEIP Plurilingüe Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

121,7406

***6765**

Blanco Areas, María Almudena

A

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

Ribeira

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

116,8166

***7803**

Carballeira Maceiras, Ana María

K

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

Oroso

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

0,0000

***9553**

Carreja López, Orlando

A

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

As Pontes de García Rodríguez

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

43,8414

***0828**

Carril Braga, María del Carmen

A

36006407-CEIP Plurilingüe Froebel

Pontevedra

597939

0

0

36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

Pontevedra

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

218,8330

***9546**

Castro Alonso, Elizabeth

K

36016619-CEIP de Atín-Cela

Mos

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

0,0000

***4302**

Castro González, María Esther

A

15025256-CEIP Alfredo Brañas

A Laracha

597939

0

0

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

54,7496

***1304**

Cebeiro Fernández, María del Pilar

A

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

O Valadouro

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

41,6826

***0376**

Cotovad Gil, María Concepción

K

15001471-CEIP Praia Xardín

Boiro

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

0,0000

***7796**

Díaz Queizán, Óscar

A

27006371-CEIP Anexa

Lugo

597939

0

0

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

153,7740

***4274**

Domínguez Lorenzo, Manuela María

A

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

Betanzos

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

95,5998

***0802**

Fernández Abella, Raquel

A

36015536-CEIP Plurilingüe A Reigosa

Ponte Caldelas

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

26,4993

***3283**

Fernández Carballo, Vanessa

A

36004472-CEIP do Carballal

Marín

597939

0

0

36000326-CEIP Plurilingüe Montemogos

Bueu

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

162,5827

***2974**

Fernández Colmenero, Noelia

E

36014921-CEIP de Fontes-Baíña

Baiona

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

125,1326

***8057**

Ferreirós Gómez, Carlos

A

36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

Pontevedra

597939

0

0

36014611-CEIP A Lama

A Lama

597939

0

1

Licenciatura en Pedagoxía

34,6490

***5418**

García Bruzos, María Isabel

K

15002165-CEIP Wenceslao Fernández Flórez

Cambre

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

0,0000

***0154**

García Castro, María de los Ángeles

F

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

Sanxenxo

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

126,3332

***6065**

García Moreira, María Dolores

A

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

A Coruña

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

65,1409

***1799**

González Iglesias, María del Carmen

K

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

Outes

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

0,0000

***3596**

Iglesias Pérez, Eva

J

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

Ferrol

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

24,1993

***5837**

López Díaz, María Julia

A

15015688-CEIP Raíña Fabiola

Santiago de Compostela

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

118,4159

***9938**

López Fernández, David

A

15010307-CEIP San Isidro

Neda

597939

0

0

39,6237

***8012**

Loureiro Rey, Marta

K

27000541-CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

Barreiros

597939

0

0

0,0000

***5883**

Madarnás Rivera, María Rita

A

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

O Porriño

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

33,2165

***3784**

Martínez Rodríguez, Andrea

K

36024112- CRA Mestra Clara Torres

Tui

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

0,0000

***7448**

Montaña Núñez, Sonia

K

27013703-CEIP de Quiroga

Quiroga

597939

0

0

0,0000

***2005**

Mouro Ares, Olga

A

15033198- CRA A Tarandeira

Coristanco

597939

0

0

15019086-CEIP Labarta Pose

Zas

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

64,4496

***8969**

Pache Hermida, Víctor

A

36015792-CEIP Plurilingüe Xulio Camba

Vilanova de Arousa

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

137,0998

***4961**

Palmeiro Martínez de la Escalera, María

J

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

As Pontes de García Rodríguez

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

22,3990

***4372**

Paradela Méndez, Ángela

A

27016728-CEIP Illa Verde

Lugo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

142,0827

***1053**

Paz Rodríguez, Denise

K

15021354-CEIP Bergantiños

Carballo

597939

0

0

0,0000

***3066**

Pena Bellón, José Carlos

A

15006729- CEE Terra de Ferrol

Ferrol

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

180,2497

***0911**

Pérez Fernández, María

K

36024173- CRA María Zambrano

O Rosal

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

0,0000

***1413**

Pérez López, María Luisa

A

32015463- CEE Miño

Ourense

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

123,9665

***9764**

Pérez Núñez, María Concepción

A

36024495- CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

Vilaboa

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

143,1498

***6469**

Piñeiro Montero, Ana Isabel

K

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

Gondomar

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

0,0000

***3926**

Rivas Jorge, María

A

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597939

0

0

Licenciatura en Pedagoxía

116,8998

***2352**

Rodríguez Fernández, María Jesús

A

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

Ourense

597939

0

0

32015463- CEE Miño

Ourense

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

150,8824

***0607**

Rodríguez Filgueiras, Francisco José

A

15025554-CEIP Emilio González López

Cambre

597939

0

0

15024896-CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo

Carballo

597939

0

1

Licenciatura en Psicopedagoxía

63,9492

***4237**

Rodríguez Otero, Alba

J

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

Ordes

597939

0

0

16,1994

***2701**

Rodríguez Villarino, Roberto

K

36015020-CEIP de Randufe

Tui

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

0,0000

***7403**

Sánchez Vila, José Javier

K

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

Soutomaior

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

0,0000

***1301**

Seoane Vázquez, Juan José

E

15027253-CEIP Isaac Díaz Pardo

Culleredo

597939

0

0

Licenciatura en Psicopedagoxía

103,5658

***0073**

Viña Vilanova, Ana Isabel

A

15032251- CRA Ponte da Pedra

Carballo

597939

0

0

Licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación

142,2660

***0409**

Yáñez García, María Lourdes

A

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

Lugo

597939

0

0

27014665-CEIP Luís Pimentel

Lugo

597939

0

0

Licenciatura en Psicoloxía

134,2328

ANEXO II

Relación definitiva de persoas excluídas no concurso específico para cubrir prazas
de xefe/a do Departamento de Orientación

DNI

Apelidos e nome

Corpo de participación

Causas de exclusión

***8255**

El Berdei Montero, Nuria

597-Mestres

Non transcorrer, no momento da finalización deste curso escolar, polo menos dous anos desde a toma de posesión do último destino definitivo.