Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 71 Martes, 12 de abril de 2022 Páx. 23029

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2022 pola que se publican a relación das persoas beneficiarias e o importe das bolsas concedidas en virtude da Orde do 2 de decembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 243, do 21 de decembro) pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao programa 2022.

Á vista da proposta da Secretaría Xeral de Cultura, tras o informe da Comisión Técnica de Avaliación sobre a convocatoria das bolsas de formación en materia de museos correspondentes ao programa 2022 (Orde do 2 de decembro de 2021; DOG nº 243, do 21 de decembro), esta consellería

RESOLVE:

1º. Aprobar as listaxes definitivas correspondentes á adxudicación das vinte (20) bolsas por un importe de cento catorce mil euros (114.000,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 10.40.432A.480.2 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade efectuará as cotizacións á Seguridade Social por un importe de seis mil euros (6.000,00 €) con cargo á aplicación orzamentaria 10.40.432A.484.0 dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

2º. Establecer o chamamento das listas de espera segundo a orde de puntuación.

3º. Aprobar as listaxes de persoas solicitantes excluídas de acordo coas causas especificadas.

4º. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase recorrer potestativamente en reposición ou ben poderá ser impugnada directamente, ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, de conformidade co previsto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade

ANEXO

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no eido da arqueoloxía

Persoas adxudicatarias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Importe bolsa

Cernadas Martínez, Silvia

***2999**

7,82

5.700,00 €

Lozano Hermida, Hugo

***5732**

6,92

5.700,00 €

Otero García, Marta María

***9317**

6,90

5.700,00 €

Mariño Calvo, María Vanesa

***8335**

6,14

5.700,00 €

Lista de espera.

Apelidos e nome

DNI

Total

Importe bolsa

Bouzón Custodio, Almudena

***1261**

5,39

Martínez Parada, Marta

***1858**

5,26

Malizzia, María Luisa

***0634**

5,00

Ordóñez Triñanes, Cristina

***0873**

4,84

Pérez Montero, Álvaro

***5925**

4,79

Flórez Díaz, Javier

***5901**

4,77

Cabrera Tilve, Isabel

***8322**

4,58

Fernández García, Raquel

***3250**

4,19

Monroy Míguez, Abigail

***7668**

4,07

Pedrouzo Piñeiro, Marta

***8722**

3,83

Martínez Lomba, Aser

***9430**

3,59

García Martínez, Lucía

***4769**

3,58

Cillero Pastor, María

***2059**

3,43

Fernández González, Jenifer

***3069**

3,15

Castro Vila, Bárbara

***9906**

2,92

Sánchez Martínez, Pablo

***5852**

2,92

Merino Mouriño, Patricia

***7967**

2,62

Verde, Francesca

***8608**

2,52

Suárez Piñeiro, Lucas

***8582**

2,39

Rodríguez Fernández, Gabriel

***3261**

2,12

Barreiro Molano, Olalla

***6996**

2,11

Romero Doural, Noemi

***8791**

2,06

Arias Mas, Borja

***5617**

1,98

Mouro Barreiro, Marlene

***0880**

1,88

Iglesias Pardo, Miguel

***7798**

1,84

Martínez Seara Vázquez, Gema

***8296**

1,79

Lorena Costoya, Ana María

***0131**

1,72

Colmeiro Romero, Eva

***3789**

1,44

Tobío Gómez, Borja

***4985**

1,44

Pérez Fernández, Noel

***9174**

1,13

Persoas excluídas.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

García Couso, Diego

***5979**

0,00

Excluído (4)

Renuncias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Penedo Vázquez, Eva

***6106**

6,95

Silvares de Dios, Jessica

***9116**

6,33

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no eido da historia da arte

Persoas adxudicatarias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Importe bolsa

Rosas Alonso, María Reyes

***3444**

10,87

5.700,00 €

Lago Somoza, Vanesa

***7528**

7,60

5.700,00 €

Picado Dopico, Lucía

***0902**

6,52

5.700,00 €

Cortés López, Miriam Elena

***4585**

6,38

5.700,00 €

Lista de espera.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Torrado Gándara, Lorena

***9223**

5,83

Iglesias Tilve, Cristina

***6374**

5,15

Blanco Para, Adrián

***7334**

5,08

Gómez Cabrera, Claudia

***5446**

5,06

Chao de la Fuente, Gabriela

***1565**

4,74

Pastoriza Barros, Xisela

***6305**

4,58

Gómez Jiménez, Marta

***6671**

4,55

Fernández Guerra, Josué

***2896**

4,38

Rodríguez Rodríguez, Alma

***6946**

4,32

Salado Quinteiro, Sara

***8493**

4,16

Rodríguez Caride, Judith

***5532**

3,95

Capilla Cela, Jaime

***4260**

3,79

Castro Mosquera, Tatiana

***0145**

3,77

Martín Oreiro, Lorena

***6466**

3,69

Regueiro Noya, Iris

***0678**

2,91

Bouzas Martul, Irene

***6072**

2,74

Fernández Rodríguez, Sandra

***2138**

2,33

López Otero, Yukawa Quione

***5304**

2,23

Álvarez Noia, Beatriz

***9833**

2,22

Prados Caamaño, Laura

***8689**

2,18

Castellano López, Andrea

***6722**

2,13

Regueiro Méndez, Sofía

***6876**

1,81

Alonso Rodríguez, Paula

***7648**

1,44

Paz Chimeno, Sandra

***7034**

1,24

Persoas excluídas.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Márquez Gómez, Rodrigo

***3211**

0,00

Excluído (4)

García Vega, Lucía

***3062**

0,00

Excluída (4)

Mallou Couto, Olga

***3552**

0,00

Excluída (4)

Renuncias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Orive Agras, María Patricia

***3675**

7,10

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no eido da reserva de praza de arqueoloxía

Persoas adxudicatarias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Importe bolsa

Brandariz López, Adrián

***0052**

6,59

5.700,00 €

García Carneiro, Andrés

***2662**

5,58

5.700,00 €

Lista de espera.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Malvido Lago, Estela

***6319**

5,26

Gómez Mendia, Marina

***9776**

5,18

Montero López, Juan Manuel

***1863**

5,02

Cornado Rodríguez, Lucía

***5693**

4,86

García Cabo, Manuel

***5664**

4,63

Sánchez Arceo, Sara

***1942**

4,62

López Carballo, Nerea

***8113**

4,61

Ruedo Calvo, Sara

***4392**

4,50

Cedeira Pena, Álex

***6390**

4,46

Canosa Leiro, Rubén

***6595**

4,41

Caldas Losada, Verónica

***6137**

4,40

Gesteira Estévez, David

***6347**

4,38

García Pérez, Adrián

***4222**

4,33

Loureda Amor, Nina

***1593**

4,15

Baluja Mallo, Sheila

***9243**

4,14

Rodríguez Groba, Karina

***7977**

4,01

Yáñez Vicente, Luís

***6318**

3,83

González Feijóo, Soraya

***4968**

3,81

González Rodríguez, Rosalía

***4541**

3,73

Molina Varela, Iago

***7244**

3,40

Frieiro Santaya, Javier

***3300**

3,27

Fuentes Rial, José Javier

***6014**

3,13

Domínguez Oubiña, Javier

***8925**

3,02

Arroyo Saco, Miguel

***3021**

2,74

Ruíz García, Sara

***6097**

2,68

Barcala Morales, Marco Antonio

***9386**

2,61

Fernández Reguera, Raquel

***8329**

2,53

Paratcha Vázquez, Alberto

***5539**

2,50

Rivera Alfaro, Laura

***9076**

2,46

Goce Veiga, Martín

***8869**

2,44

López Viéitez, Iria

***8947**

2,40

Alday Núñez, Valentina

***3358**

2,01

De la Fuente Marques, Eduardo

***4228**

1,96

Brey Hermo, Laura

***8958**

1,83

Rivas Regal, Alba

***9093**

1,75

Borrageros Vilela, Marcos

***9308**

1,69

Fernández García, Sandra

***7503**

1,68

Pérez Lago, Sandra María

***6938**

1,68

Piñeiro Barreiro, Manuel

***0017**

1,64

Galdo Leonardo, Juan

***2020**

1,38

Desistencia.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Márquez Blanco, Marcos

***8733**

0,00

Desistencia

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no eido da reserva de praza de historia da arte

Persoas adxudicatarias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Importe bolsa

Fraga Pérez, Sara

***4484**

7,13

5.700,00 €

Reigosa Lombao, Clara

***8129**

6,10

5.700,00 €

González Álvarez, Mónica

***8311**

6,02

5.700,00 €

Lista de espera.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Chas Seija, Ana Paulina

***8009**

5,93

Calvo Amado, José Antonio

***2542**

5,72

Cela Álvarez, Brais

***4432**

5,70

Feijóo Valencia, Ana Belén

***3338**

5,66

Fernández Gondar, Roberto

***2081**

5,63

Amil Martínez, Marta

***1479**

5,46

Rubio Piñeiro, Juan Manuel

***0344**

5,43

Barrenetxea García Rodeja, Carlota

***5419**

5,42

Pérez Aragón, Carmen Elsa

***1132**

5,29

Couceiro Torres, Sara

***1230**

5,26

Puerto Prieto, María Lourdes

***7685**

5,26

Ameijeiras Calvo, Alberto

***1193**

5,13

Arrojo Vázquez, Sonia

***7874**

5,08

Alonso Docampo, Raquel

***7681**

5,03

Fernández Barreiro, Raquel

***9338**

4,96

Terzado López, Cristina

***9258**

4,67

Rodríguez Villar, Blanca

***6063**

4,61

García Villaamil, Antía

***5269**

4,43

Rodríguez Rodríguez, Ana

***7554**

4,35

González de la Iglesia, Pablo

***2848**

4,34

Ávila Gómez, Carla

***5710**

4,33

Duarte Rodríguez, Iago

***8608**

4,29

Redondo Ameijeiras, Clara

***8220**

4,21

Fernández Sanz, María de las Nieves

***2503**

4,18

Correa Freitas, Malena

***6400**

4,12

Montes González, Andrea

***4306**

4,10

Baamonde Pereira, Elia

***8074**

4,00

González Rodríguez, Silvia

***5306**

3,91

López Ventureira, Yoel

***2733**

3,88

Laíño Vázquez, María

***0296**

3,80

Varela Negro, Susana

***8489**

3,53

Añón Mallo, María

***5590**

3,46

Ríos González, Paloma

***3519**

3,22

Cisneros Pérez, José Ramón

***9510**

3,06

Vázquez Veiga, Carlos

***6649**

2,96

Barral Villasenín, Cristina

***4327**

2,89

Barrientos Rivadulla, Lola

***7904**

2,81

Bermello Corominas, Faia

***0882**

2,60

Fernández Suárez, Vera

***7941**

2,56

García Infante, Carmen María

***4381**

2,50

Ramos Fungueiriño, Iria

***9688**

2,40

Montouto del Río, Carla

***5702**

2,28

Loureiro Pereira, Tamara

***8146**

2,22

Chavarría Farto, Pedro

***2885**

2,21

Pazos García, Saínza

***0758**

2,20

Araya Núñez, Carlota Elvira

***6903**

2,13

Varela Rodríguez, Berta

***8465**

2,12

Núñez Lazare, Daniel

***8554**

2,04

Moreiras Herreros, Aine

***2760**

2,03

Rosón Rojo, Carlota

***1583**

2,01

Feijóo Vázquez, Lucía

***6067**

1,98

López Trigo, Jesús

***1997**

1,98

Pérez Domínguez, Laura

***6259**

1,91

Sánchez Hernández, Vega

***7921**

1,89

Sánchez Pazos, Carla

***6090**

1,83

Iglesias Rosillo, Jenifer

***2885**

1,79

Díaz Chico, Blanca

***4429**

1,75

Pérez Tierra, Lucía

***1358**

1,74

García Alonso, Marta

***4595**

1,70

Pérez Gómez, Sara

***6850**

1,64

Carrasco Rivas, Mariña

***9170**

1,56

Prada Rodríguez, Gabriela

***4325**

1,46

Persoas excluídas.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Carballeira García, Ramón José

***2126**

0,00

Excluído (2)

Gutiérrez Puente, Ana Belén

***3493**

0,00

Excluída (2)

Mella Montouto, Fátima

***4644**

0,00

Excluída (4)

Rodríguez Nicolás, Adrián

***2544**

0,00

Excluído (4)

Valdenebro Cuadrado, Marina

***0594**

0,00

Excluída (3)

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no eido da restauración de arqueoloxía

Persoas adxudicatarias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Importe bolsa

Blanco Martínez, Irene

***8977**

4,11

5.700,00 €

Conde López, Mª Carmen

***0788**

3,56

5.700,00 €

Infante Quiroga, Noelia

***1040**

2,73

5.700,00 €

Persoas excluídas.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Aguete Rodríguez, Paula

***0002**

0,00

Excluída (4)

Renuncias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

González García, Ana María

***8015**

2,90

Listaxe definitiva por orde de puntuación das bolsas de formación en materia de museos no eido da restauración de pintura/escultura

Persoas adxudicatarias.

Apelidos e nome

DNI

Total

Importe bolsa

González Añón, Asunción Marien

***1633**

7,37

5.700,00 €

López Pazo, Irene

***6809**

6,75

5.700,00 €

Comesaña Bastero, Uxía

***9797**

5,78

5.700,00 €

Freire Sánchez, Begoña

***9846**

3,79

5.700,00 €

Lista de espera.

Apelidos e nome

DNI

Total

Observacións

Malvido Piñeiro, Moisés

***6914**

2,94

Corbal Espejo, Silvia

***5826**

2,60

González García, Ángela

***4348**

2,57

González Fernández, Sandra

***4194**

2,45

Seoane Gámez, María Rosa

***0683**

2,27

Cespón García, Marta

***7195**

1,73

(1) Excluída/o, pendente de presentar anexo I.

(2) Excluída/o, pendente de presentar copia do expediente académico.

(3) Excluída/o, pendente de presentar copia do certificado de Celga 3 ou equivalente non expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística.

(4) Excluída/o por incumprir o estipulado no artigo 2.1.a) (non acreditar un mínimo de 75 créditos), 2.1.b) (non acreditar grao/licenciatura/diplomatura universitaria en Conservación e Restauración de Bens Culturais).

(5) Excluída/o por escoller máis dunha especialidade ou presentar varias solicitudes.

(6) Excluída/o por presentar a solicitude fóra de prazo.

Relación de centros en que se realizarán as actividades das bolsas: Museo das Peregrinacións e de Santiago, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, Museo Massó de Bueu, Museo do Castro de Viladonga, Museo Etnolóxico de Ribadavia, Museo do Viño de Galicia, Museo de Belas Artes da Coruña, Museo da Catedral de Santiago, Centro Galego de Arte Contemporánea.