Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 71 Martes, 12 de abril de 2022 Páx. 23040

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Cultura, pola que se publican a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 2 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT130A).

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno,

RESOLVO:

Dar publicidade, no Diario Oficial de Galicia, ás axudas concedidas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade ao abeiro da Orde do 2 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de actuacións en materia de arquivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, que figuran como anexo a esta resolución.

Finalidade da axuda: a realización de actividades que teñan por obxecto a descrición de fondos documentais dos arquivos galegos segundo a metodoloxía arquivística.

Beneficiarios: entes locais e entidades privadas sen fin de lucro galegas que conten cun local estable destinado a arquivo e custodien fondos documentais constitutivos do patrimonio documental de Galicia, entendido como tal o establecido no artigo 109 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Aplicacións orzamentarias:

– 10.40.432A.760.0: 110.000 € (cento dez mil euros).

– 10.40.432A.781.0: 35.000 € (trinta e cinco mil euros).

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2022

Anxo M. Lorenzo Suárez
Secretario xeral de Cultura

ANEXO I

Entes locais: 10.40.432A.760.0: 110.000,00 €.

Exp.

Solicitante

Contía proxecto

Contía solicitada

Puntos

2020/32

Parada de Sil

10.000,00 €

6.000,00 €

10,07

2022/21

Entrimo

7.500,00 €

5.940,00 €

9,55

2022/8

Vilariño de Conso

7.260,00 €

5.808,00 €

9,00

2020/28

Lobios

6.534,00 €

5.227,20 €

9,00

2022/11

Muxía

8.712,00 €

6.000,00 €

8,83

2020/29

Chantada

16.539,73 €

6.000,00 €

8,70

2020/33

A Pastoriza

14.520,00 €

6.000,00 €

8,67

2022/2

Cervantes

8.000,00 €

6.000,00 €

8,67

2022/5

Zas

11.616,00 €

5.616,00 €

8,38

2022/3

Avión

11.600,00 €

6.000,00 €

8,29

2020/34

Samos

6.000,00 €

4.800,00 €

8,00

2020/31

A Pontenova

8.585,59 €

6.000,00 €

7,80

2022/16

Rois

8.000,00 €

6.000,00 €

7,67

2022/1

Pontedeume

6.250,00 €

5.000,00 €

7,00

2022/19

Valdoviño

7.089,00 €

5.671,20 €

7,00

2020/26

Narón

7.500,00 €

6.000,00 €

7,00

2020/23

Ribeira

9.075,00 €

2.722,50 €

6,87

2020/22

Abegondo

8.643,28 €

5.943,28 €

6,83

2022/13

Ordes

17.968,92 €

6.000,00 €

6,78

2022/14

As Pontes de García Rodríguez

17.545,00 €

3.271,82 €

6,75

Entidades sen fin de lucro galegas: 10.40.432A.781.0: 35.000,00 €.

Expediente

Solicitante

Contía proxecto

Contía solicitada

Total puntos

2022/11

Arcebispado de Santiago

19.036,10 €

6.000,00 €

7,00

2022/7

Real Coro Toxos e Froles

8.289,61 €

6.000,00 €

6,80

2022/5

Fundación Isla Couto

13.326,97 €

6.000,00 €

5,60

2022/4

EXPONAV

12.537,78 €

6.000,00 €

5,52

2022/3

Fundación Manuel María

11.125,00 €

6.000,00 €

5,34

2022/1

Fundación Penzol

4.000,00 €

2.400,00 €

5,17

2022/9

ADEGA

3.466,00 €

2.600,00 €

4,73