Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 82 Venres, 29 de abril de 2022 Páx. 25866

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2021.

A Orde do 16 de decembro de 2020, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, estableceu as bases e convocou para o ano 2021 as axudas para paliar os danos producidos polo lobo.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, do programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

De acordo co anterior,

RESOLVO:

Facer pública a aprobación das axudas que se relacionan como anexo a esta resolución e axustarse aos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, para as cales a directora xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, no desenvolvemento das súas funcións delegadas nas bases reguladoras destas axudas, formulou a resolución de concesión:

a) Norma reguladora da convocatoria: Orde do 16 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2021.

b) Aplicación orzamentaria: 08.03.541B.470.1.

c) Finalidade da axuda: compensación polos danos ocasionados polos ataques do lobo ás reses das explotacións gandeiras.

d) Destinatarios: propietarios de reses de explotacións gandeiras.

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2022

Belén María do Campo Piñeiro
Directora xeral de Patrimonio Natural

ANEXO

Expediente

Nome do/da beneficiario/a

Importe (€)

Data da resolución

CO/2021/0002

Jorge López Merelas

76,70

2.12.2021

CO/2021/0007

Rubén Pardo López

242,00

2.12.2021

CO/2021/0008

Luz Castro Balboa

167,70

2.12.2021

CO/2021/0010

Marcos Muíños Souto

242,00

2.12.2021

CO/2021/0011

Carlos Muíño García

834,00

2.12.2021

CO/2021/0012

María Luz Gende Boquete

103,00

21.1.2022

CO/2021/0015

Lorenzo López García

206,00

2.12.2021

CO/2021/0016

Gandeiría Candal Couselo, S.C.

400,40

5.10.2021

CO/2021/0017

Cecilia Torreiro Dans

129,00

2.12.2021

CO/2021/0019

José Landeira Pena

484,00

22.11.2021

CO/2021/0020

Ventura Pérez Cambeiro y Otro, S.C.

314,60

2.12.2021

CO/2021/0021

María del Carmen Mouzo Castiñeira

247,00

2.12.2021

CO/2021/0023

Gandeiría Candal Couselo, S.C.

242,00

2.12.2021

CO/2021/0024

SAT Castro de San Gregorio

308,00

2.12.2021

CO/2021/0026

Orballo Innvaciones Forestales, S.L.

255,56

5.10.2021

CO/2021/0028

Orballo Innvaciones Forestales, S.L.

289,15

2.12.2021

CO/2021/0031

Bretios, S.C.

308,00

2.12.2021

CO/2021/0034

María Luz Gende Boquete

162,00

21.1.2022

CO/2021/0035

Carlos Muíño García

501,00

2.12.2021

CO/2021/0037

Iago Varela Romero

31,00

2.12.2021

CO/2021/0040

Ganadería Beledo, S.C.

1.613,00

14.9.2021

CO/2021/0041

José Antonio Bouza Panceira

501,00

14.9.2021

CO/2021/0042

Gandeiría Irmáns Veiga, S.C.

400,40

14.9.2021

CO/2021/0043

Gandeiría Candal Couselo, S.C.

503,10

14.9.2021

CO/2021/0045

Finca Quinto Viladomonte, S.L.

503,10

14.9.2021

CO/2021/0047

Gandeiría Denoeiro, S.C.

242,00

14.9.2021

CO/2021/0048

Francisco Manuel Penabad Pita

780,00

14.9.2021

CO/2021/0049

Gandeiría Candal Couselo, S.C.

242,00

14.9.2021

CO/2021/0051

Enrique José Laranga Pouso

760,50

14.9.2021

CO/2021/0052

Xosé Lois Brage Rodríguez

132,00

14.9.2021

CO/2021/0053

Finca Quinto Viladomonte, S.L.

503,10

14.9.2021

CO/2021/0055

Raúl García Resua

210,00

14.9.2021

CO/2021/0056

Enrique José Laranga Pouso

1.209,00

14.9.2021

CO/2021/0057

María Isabel Veiga Mosquera

387,00

14.9.2021

CO/2021/0058

José Antonio Bouza Panceira

501,00

5.10.2021

CO/2021/0059

María Isabel García Sedes

85,00

22.11.2021

CO/2021/0060

Roberto Castelos Vázquez

103,00

5.10.2021

CO/2021/0061

Comunidade Veciñal do Monte Santo Antón

208,00

5.10.2021

CO/2021/0062

Roberto Castelos Vázquez

129,00

5.10.2021

CO/2021/0063

Antón Pérez Veira

453,00

5.10.2021

CO/2021/0064

José Antonio Bouza Panceira

501,00

22.11.2021

CO/2021/0065

José Crespi Rodríguez

85,00

5.10.2021

CO/2021/0066

José Antonio Ramos Cagiao

280,00

5.10.2021

CO/2021/0067

Marcos del Río Estévez

162,00

12.4.2022

CO/2021/0068

Orballo Innvaciones Forestales, S.L.

309,00

22.11.2021

CO/2021/0069

CMVMC de Montecelos

473,20

5.10.2021

CO/2021/0070

Enrique José Laranga Pouso

780,00

5.10.2021

CO/2021/0071

CMVM Común Barbanza-Enxa-Xián

588,90

5.10.2021

CO/2021/0072

Iván Bellón Pernas

308,00

22.11.2021

CO/2021/0079

María Belén Río Caabeiro

715,00

22.11.2021

CO/2021/0080

José Queijo Muíño

848,90

22.11.2021

CO/2021/0082

Rosa María Astray Filloy

1.574,30

22.11.2021

CO/2021/0085

José Luis López Picallo

26,00

22.11.2021

CO/2021/0086

Carmen Parafita Ferreiro

133,90

22.11.2021

CO/2021/0087

Gandeiría Irmáns Veiga, S.C.

314,60

22.11.2021

CO/2021/0088

Antonio Picón Seijo

1.154,40

22.11.2021

CO/2021/0091

Antonio Seijas Vázquez

2.096,90

22.11.2021

CO/2021/0093

Enrique José Laranga Pouso

1.560,00

22.11.2021

CO/2021/0094

Pablo Díaz Vergara

600,00

22.11.2021

CO/2021/0095

Asociac. Cultural e Cabalar Monte Faro

208,00

22.11.2021

CO/2021/0096

Mourelos Valle, S.C.

100,00

22.11.2021

CO/2021/0097

CMVMC Barbanza-Enxa-Xián

260,00

22.11.2021

CO/2021/0099

Roberto Castelos Vázquez

129,00

23.11.2021

CO/2021/0102

José Antonio Bouza Panceira

160,00

23.11.2021

CO/2021/0103

María Sonia Curros Pulleiros

383,00

23.11.2021

CO/2021/0105

José Manuel Romero Figueroa

242,00

23.11.2021

CO/2021/0106

Manuela Rosa Gómez Piso

76,70

2.12.2021

CO/2021/0109

Orballo Innvaciones Forestales, S.L.

26,00

23.11.2021

CO/2021/0110

Ganados Hermanos Cabaleiro, S.C.

308,00

23.11.2021

CO/2021/0111

CMVMC Barbanza-Enxa-Xián

520,00

23.11.2021

CO/2021/0112

Adolfo Gómez Fernández

400,40

23.11.2021

CO/2021/0113

Gandeiría Irmáns Veiga, S.C.

314,60

23.11.2021

CO/2021/0114

Eva Lestón Villar

308,00

23.11.2021

CO/2021/0115

María Eva Castro Ameneiro

100,00

23.11.2021

CO/2021/0116

Manuel Cancela Velo

780,00

23.11.2021

CO/2021/0117

María Beiroa López

33,80

23.11.2021

CO/2021/0118

Gandeiría Irmáns Veiga, S.C.

314,60

23.11.2021

CO/2021/0119

CMVMC Barbanza-Enxa-Xián

260,00

23.11.2021

CO/2021/0121

Comunidade Veciñal do Monte Santo Antón

314,60

23.11.2021

CO/2021/0122

María Eva Castro Ameneiro

200,00

23.11.2021

CO/2021/0123

Comunidade Veciñal do Monte Santo Antón

314,60

23.11.2021

CO/2021/0125

José Manuel Bellón Rodríguez

387,00

23.11.2021

CO/2021/0127

Gandeiría Armucela, S.C.

585,00

23.11.2021

CO/2021/0128

Enrique José Laranga Pouso

432,90

23.11.2021

CO/2021/0131

María Belén Río Caabeiro

314,60

23.11.2021

CO/2021/0132

Fernando Ríos Catoira

232,00

23.11.2021

CO/2021/0134

Enrique José Laranga Pouso

432,90

23.11.2021

CO/2021/0135

Margarita Quintáns Ramiro

162,00

23.11.2021

CO/2021/0137

José Manuel Maroño Negreira

588,90

23.11.2021

CO/2021/0138

Mourelos Valle, S.C.

400,40

23.11.2021

CO/2021/0139

Gandeiría Irmáns Veiga, S.C.

314,60

2.12.2021

CO/2021/0140

Manuel Ponte Sueiro

26,00

2.12.2021

CO/2021/0141

Comunidade Veciñal do Monte Santo Antón

314,60

2.12.2021

CO/2021/0145

Finca Quinto Viladomonte, S.L.

314,60

2.12.2021

CO/2021/0147

José Antonio Calviño Paz

162,50

2.12.2021

CO/2021/0148

María Jesús Pena Franco

314,60

21.1.2022

CO/2021/0149

SAT Santo André de Teixido

566,00

2.12.2021

CO/2021/0153

Abraham Lago Ramos

103,00

2.12.2021

CO/2021/0154

Juan Carlos Varela Abeledo

1.684,00

21.1.2022

CO/2021/0156

Iván Bellón Pernas

308,00

2.12.2021

CO/2021/0158

Mourelos Valle, S.C.

400,40

21.1.2022

CO/2021/0159

SAT Santo André de Teixido

1.598,00

2.12.2021

CO/2021/0160

Verónica Castro Ameneiro

50,00

2.12.2021

CO/2021/0161

Gandeiría Toñita, S.C.

308,00

2.12.2021

CO/2021/0162

Verónica Castro Ameneiro

50,00

2.12.2021

CO/2021/0163

Magdalena Martínez García

630,50

2.12.2021

CO/2021/0165

Rodrigo Rañal Martínez

266,20

2.12.2021

CO/2021/0166

María Jesús Rey Sánchez

163,00

2.12.2021

CO/2021/0167

María José Rico Cortizas

103,00

2.12.2021

CO/2021/0168

Benito Maroño Beiro

43,07

2.12.2021

CO/2021/0169

Javier Primoy Varela

136,00

2.12.2021

CO/2021/0171

Comunidade Veciñal do Monte Santo Antón

629,20

22.12.2021

CO/2021/0172

José Manuel Costoya Cardelle

242,00

22.12.2021

CO/2021/0173

MVMC Monte Raño

651,30

22.12.2021

CO/2021/0174

Comunidade Veciñal do Monte Santo Antón

400,40

22.12.2021

CO/2021/0177

José Luis Pérez Merelas

2.096,90

22.12.2021

CO/2021/0178

María Socorro Agra Laya

148,00

22.12.2021

CO/2021/0179

Rubén Darío Maceira Maceira

103,00

22.12.2021

CO/2021/0180

Víctor Carriba Reneses

250,00

22.12.2021

CO/2021/0181

Mónica Castiñeiras Doce

160,00

22.12.2021

CO/2021/0184

Roberto Castelos Vázquez

26,00

22.12.2021

CO/2021/0187

José Manuel Durán Martínez

600,00

22.12.2021

CO/2021/0189

José Manuel Durán Martínez

546,00

22.12.2021

CO/2021/0190

María Luisa Sueiro Vázquez

133,90

22.12.2021

CO/2021/0191

Julia Mourón Souto

133,90

22.12.2021

CO/2021/0193

José Espido Couceiro

605,83

22.12.2021

CO/2021/0194

Carlos Barbeito Regueira

133,90

22.12.2021

CO/2021/0196

Ana Isabel Gómez López

400,40

21.1.2022

CO/2021/0197

José Manuel Bellón Rodríguez

645,00

21.1.2022

CO/2021/0198

Noemí Franco Castro

242,00

21.1.2022

CO/2021/0199

Iván Bellón Pernas

242,00

21.1.2022

CO/2021/0200

Josefina del Carmen González Balseiro

338,80

21.1.2022

CO/2021/0201

Juan José Penabad Salgado

90,91

21.1.2022

CO/2021/0204

Enrique José Laranga Pouso

432,90

21.1.2022

CO/2021/0205

Gandeiría Os Barros, S.C.

665,00

21.1.2022

CO/2021/0206

María Belén Río Caabeiro

1.574,30

21.1.2022

CO/2021/0207

Novasvarela, S.C.

976,80

21.1.2022

LU/2021/0001

Martina Vizoso Paz

651,30

1.10.2021

LU/2021/0009

Carlos Canto Valle

362,67

1.10.2021

LU/2021/0010

Narciso Trastoy Maseda

503,10

1.10.2021

LU/2021/0011

Ángel Fraga González

780,00

1.10.2021

LU/2021/0012

Montserrat Sánchez Pigueiras

260,00

1.10.2021

LU/2021/0014

Ricardo Comba Raposo

780,00

1.10.2021

LU/2021/0015

Tania Pérez Pertega

780,00

1.10.2021

LU/2021/0016

Emilio Paz Eiras

400,40

1.10.2021

LU/2021/0017

Benito Val Díaz

96,20

1.10.2021

LU/2021/0018

Mª del Rosario Iglesias-Candia González

26,00

1.10.2021

LU/2021/0019

Ángel Rodríguez Arias

288,40

1.10.2021

LU/2021/0021

Benito Val Díaz

96,20

1.10.2021

LU/2021/0022

Benito Val Díaz

76,70

1.10.2021

LU/2021/0024

Mª Carmen Díaz Rey

588,90

1.10.2021

LU/2021/0025

Manuel Capón Rodríguez

760,50

1.10.2021

LU/2021/0026

Emilio Pico Lourido

432,90

1.10.2021

LU/2021/0027

Lucía Vizoso Paz

363,62

1.10.2021

LU/2021/0028

Antonio Maseda Cendán

76,70

1.10.2021

LU/2021/0029

Francisco Javier Fraga Corbelle

780,00

1.10.2021

LU/2021/0030

Luis García Díaz

167,70

1.10.2021

LU/2021/0033

Lucía Vizoso Paz

651,30

1.10.2021

LU/2021/0034

Fons Sacra, S.C.

314,60

1.10.2021

LU/2021/0035

Mª Luisa Pérez Orosa

35,00

1.10.2021

LU/2021/0036

Manuel Capón Cabada

924,03

1.10.2021

LU/2021/0037

Ganadería Raxiño, S.C.

2.176,90

1.10.2021

LU/2021/0038

Mª Obdulia Fernández Timiraos

200,00

1.10.2021

LU/2021/0039

María José Orosa Orosa

491,20

1.10.2021

LU/2021/0040

Purificación Pérez Piñeiro

103,00

1.10.2021

LU/2021/0041

MVMC Buio

520,00

1.10.2021

LU/2021/0042

Benedicta Otero González

76,70

1.10.2021

LU/2021/0043

Quintana, C.B.

260,00

1.10.2021

LU/2021/0044

Ángel Rodríguez Arias

82,60

1.10.2021

LU/2021/0045

Pedro Rodríguez González

1.355,20

1.10.2021

LU/2021/0046

Manuel Rodríguez Pérez

400,40

1.10.2021

LU/2021/0047

Miguel Ángel Castelao Rodríguez

432,90

1.10.2021

LU/2021/0048

José Antonio Moirón Bouso

59,80

1.10.2021

LU/2021/0049

Hermés Sánchez Oseira

1.431,30

1.10.2021

LU/2021/0050

Isabel González Castro

588,90

1.10.2021

LU/2021/0051

Mª del Rosario Iglesias-Candia González

26,00

1.10.2021

LU/2021/0052

José Manuel López Quintás

864,50

1.10.2021

LU/2021/0053

Elba Eiriz Lovelle

1.258,40

1.10.2021

LU/2021/0054

María Angélica García Paz

760,50

1.10.2021

LU/2021/0056

Juan Luis Méndez Oseira

612,30

1.10.2021

LU/2021/0057

Alberto Díaz Pardo

33,80

1.10.2021

LU/2021/0058

Javier López Rodríguez

400,40

1.10.2021

LU/2021/0060

Monte da Torre, S.C.

1.741,50

1.10.2021

LU/2021/0061

Lucía Vizoso Paz

651,30

1.10.2021

LU/2021/0062

González Gasalla, S.C.

301,60

1.10.2021

LU/2021/0063

Carlos Sordo Valle

629,20

1.10.2021

LU/2021/0064

González Gasalla, S.C.

67,60

1.10.2021

LU/2021/0065

Bautista Vázquez Gómez

760,50

1.10.2021

LU/2021/0066

Quintana, C.B.

400,40

1.10.2021

LU/2021/0067

Francisco Javier Fraga Corbelle

780,00

1.10.2021

LU/2021/0069

Mª del Rosario Iglesias-Candia González

103,00

1.10.2021

LU/2021/0070

Lidia Angélica Ramil Trastoy

1.154,40

1.10.2021

LU/2021/0071

Ramón Francisco Otero

144,20

1.10.2021

LU/2021/0072

Julio Digón Valcarce

314,60

1.10.2021

LU/2021/0073

Elba Eiriz Lovelle

1.258,40

1.10.2021

LU/2021/0074

María del Carmen Rodríguez Tomé

760,50

1.10.2021

LU/2021/0075

José Antonio Moirón Bouso

227,50

1.10.2021

LU/2021/0076

Eva Carballido Braña

243,00

1.10.2021

LU/2021/0079

Ignacio Campo Cacharrón

167,70

1.10.2021

LU/2021/0080

Francisco Javier Fraga Corbelle

780,00

1.10.2021

LU/2021/0081

María Luisa García Reigosa

651,30

1.10.2021

LU/2021/0082

Mª Lourdes Domínguez Bermúdez

400,40

1.10.2021

LU/2021/0086

Jesús Galdo Sánchez

588,90

1.10.2021

LU/2021/0087

José Antonio Ucha Pardo

968,00

1.10.2021

LU/2021/0088

María del Carmen Rivas Seivane

1.302,60

1.10.2021

LU/2021/0089

A Cabada, S.C.

735,80

1.10.2021

LU/2021/0091

Mariña e Yáñez, S.C.

909,95

1.10.2021

LU/2021/0092

Juan Antonio Álvarez Pérez

338,80

1.10.2021

LU/2021/0093

María Angélica García Paz

760,50

1.10.2021

LU/2021/0094

Azucena Gil Pernas

314,60

1.10.2021

LU/2021/0096

Rubén Iglesias Dapena

232,00

1.10.2021

LU/2021/0098

Luz López Vázquez

314,60

1.10.2021

LU/2021/0099

Francisco Javier Fraga Corbelle

651,30

1.10.2021

LU/2021/0100

Francisco Javier Fraga Corbelle

780,00

1.10.2021

LU/2021/0101

Miguel Otero Yáñez

651,30

1.10.2021

LU/2021/0103

Carlos Canto Valle

918,20

1.10.2021

LU/2021/0104

Carlos Sordo Valle

400,40

1.10.2021

LU/2021/0106

Alejandra Díaz Navarro

208,00

1.10.2021

LU/2021/0107

Mª del Rosario Iglesias-Candia González

103,00

1.10.2021

LU/2021/0108

Josefa López Bouza

961,82

1.10.2021

LU/2021/0109

Lucía Vizoso Paz

651,30

1.10.2021

LU/2021/0113

Javier Grandío Vizoso

651,30

1.10.2021

LU/2021/0114

Xosé Penabade González

391,00

1.10.2021

LU/2021/0115

Luis Fernández Fernández

40,30

1.10.2021

LU/2021/0116

Francisco Javier Fraga Corbelle

1.560,00

1.10.2021

LU/2021/0117

Javier López García

314,60

1.10.2021

LU/2021/0120

Plácido Rodríguez Martínez

780,00

1.10.2021

LU/2021/0122

Rubén Carreiras Cordal

651,30

1.10.2021

LU/2021/0123

Purificación Pérez Piñeiro

103,00

1.10.2021

LU/2021/0124

Andrés González Vidal

780,00

1.10.2021

LU/2021/0125

Ganadería Conde y Lozano, S.C.

41,61

1.10.2021

LU/2021/0127

Manuel Trastoy Trastoy

208,00

1.10.2021

LU/2021/0128

Josefa Ramil Rúa

780,00

1.10.2021

LU/2021/0130

Julio Vizoso Trastoy

432,90

1.10.2021

LU/2021/0131

José Lamas Doval

401,70

1.10.2021

LU/2021/0132

José Fernández Polo

242,00

1.10.2021

LU/2021/0133

Chandeiros, S.C.L.

314,60

1.10.2021

LU/2021/0134

Ganadería Conde y Lozano, S.C.

400,40

1.10.2021

LU/2021/0135

María Angélica García Paz

760,50

1.10.2021

LU/2021/0136

Carmen Rodríguez Albo

408,40

1.10.2021

LU/2021/0137

Chandeiros, S.C.L.

314,60

1.10.2021

LU/2021/0142

Ana María Fernández Martínez

780,00

1.10.2021

LU/2021/0143

José Antonio Santos Telmo

400,40

1.10.2021

LU/2021/0144

José Insua Martínez

242,00

1.10.2021

LU/2021/0145

José Cuadrado Oural

103,00

1.10.2021

LU/2021/0148

María Angélica García Paz

1.574,30

1.10.2021

LU/2021/0149

Modesto Pérez Díaz

208,00

1.10.2021

LU/2021/0150

Nuria Chao Ramil

314,60

1.10.2021

LU/2021/0151

Manuel Basanta Pardo

400,40

1.10.2021

LU/2021/0157

María Angélica García Paz

760,50

1.10.2021

LU/2021/0158

Agustín Hermida Hermida

314,60

1.10.2021

LU/2021/0159

Elvira Español Chapeta

314,60

1.10.2021

LU/2021/0160

Miguel Ángel Castelao Rodríguez

395,20

1.10.2021

LU/2021/0161

Carlos Miranda Pena

160,00

1.10.2021

LU/2021/0162

Miguel Ángel Camiño Villamarín

447,00

1.10.2021

LU/2021/0163

Francisco Javier Fraga Corbelle

314,60

1.10.2021

LU/2021/0165

María Luz Quiñoy Pampín

1.925,26

1.10.2021

LU/2021/0167

Narciso Trastoy Maseda

400,40

5.7.2021

LU/2021/0168

Carlos Sordo Valle

314,60

5.7.2021

LU/2021/0169

María Jesús Rivera Cabana

208,00

5.7.2021

LU/2021/0170

Francisco Javier Fraga Corbelle

1.040,00

5.7.2021

LU/2021/0171

Jesús Galdo Sánchez

260,00

5.7.2021

LU/2021/0172

María Angélica García Paz

314,60

5.7.2021

LU/2021/0173

María Josefa Pérez Vázquez

503,10

5.7.2021

LU/2021/0174

José Mª Legaspi Barreira

296,46

5.7.2021

LU/2021/0175

Casabella Castro Rafael

629,20

5.7.2021

LU/2021/0177

Miguel Otero Yáñez

651,30

5.7.2021

LU/2021/0179

Rubén Alonso Fernández

144,00

5.7.2021

LU/2021/0181

Antolín Alonso Arias

400,40

5.7.2021

LU/2021/0182

Divina Crespo Bellas

651,30

5.7.2021

LU/2021/0185

Abel Gómez Fernández

1.258,40

5.7.2021

LU/2021/0186

Modesto Pérez Díaz

468,00

5.7.2021

LU/2021/0188

Mª Elisa Fernández Varela

440,70

5.7.2021

LU/2021/0189

Araceli Louzao Rego

133,90

5.7.2021

LU/2021/0190

Manuel Pardo López

482,00

5.7.2021

LU/2021/0191

Cesáreo López Barrio

314,60

5.7.2021

LU/2021/0192

Jesús Galdo Sánchez

208,00

5.7.2021

LU/2021/0193

Benito Val Díaz

133,90

5.7.2021

LU/2021/0196

Benito Val Díaz

33,80

27.9.2021

LU/2021/0197

María Salomé Fraga Hermida

242,00

27.9.2021

LU/2021/0199

Berta del Río Díaz

208,00

27.9.2021

LU/2021/0200

Trastoy Ganadería, S.C.

400,40

27.9.2021

LU/2021/0201

José Luis Rivas Val

314,60

27.9.2021

LU/2021/0203

María Josefina Cillero Chao

298,91

27.9.2021

LU/2021/0205

José Miguel Carreira Trinidad

314,60

27.9.2021

LU/2021/0206

Manuel Díaz Cao

431,20

27.9.2021

LU/2021/0207

Alvaredo, S.C.

314,60

27.9.2021

LU/2021/0208

Jesús Galdo Sánchez

260,00

27.9.2021

LU/2021/0209

Francisco Blanco Trobo

386,20

27.9.2021

LU/2021/0210

David López Dovale

160,00

27.9.2021

LU/2021/0211

David López Candia

400,40

27.9.2021

LU/2021/0215

Benedicta Otero González

531,70

27.9.2021

LU/2021/0216

Manuel Saavedra López

162,50

27.9.2021

LU/2021/0217

MVMC Buio

260,00

27.9.2021

LU/2021/0218

Martina Vizoso Paz

127,27

27.9.2021

LU/2021/0219

José Cuadrado Otero

431,20

27.9.2021

LU/2021/0222

Benito Val Díaz

96,20

27.9.2021

LU/2021/0223

Nito Pena Gallego

210,60

27.9.2021

LU/2021/0224

José Luis Saavedra Calaza

133,90

27.9.2021

LU/2021/0226

Rosa Villar Rúa

208,00

27.9.2021

LU/2021/0228

Jesús Galdo Sánchez

260,00

27.9.2021

LU/2021/0229

Jesús Pérez Pedre

260,00

27.9.2021

LU/2021/0232

Marta Rodríguez Río

364,00

27.9.2021

LU/2021/0233

Explotacións Gandeiras Soli, S.L.

178,01

27.9.2021

LU/2021/0234

Mª Teresa Prado Novo

400,40

27.9.2021

LU/2021/0235

Antonio Guerreiro Álvarez

314,60

27.9.2021

LU/2021/0239

Marta Rodríguez Río

364,00

27.9.2021

LU/2021/0240

José Eduardo Arias Ferreiro

136,36

27.9.2021

LU/2021/0241

Ganadería Hrdros. Modesto, S.L.

260,00

27.9.2021

LU/2021/0243

Francisco Javier Fraga Corbelle

339,30

27.9.2021

LU/2021/0244

Marta Rodríguez Río

364,00

27.9.2021

LU/2021/0245

Mª Teresa Prado Novo

1.556,10

27.9.2021

LU/2021/0246

José Antonio Moirón Bouso

212,40

27.9.2021

LU/2021/0248

Pedro José Pardo Pino

780,00

27.9.2021

LU/2021/0249

María Isabel Carballido Insua

260,00

27.9.2021

LU/2021/0250

Jesús Docal Fernández

208,00

27.9.2021

LU/2021/0251

Narciso Trastoy Maseda

400,40

27.9.2021

LU/2021/0253

José Hermida Corbelle

260,00

27.9.2021

LU/2021/0254

María Karina González Quindós

400,40

27.9.2021

LU/2021/0255

Alberto Gómez Santín

314,60

27.9.2021

LU/2021/0256

Ganadería López, S.C.

314,60

27.9.2021

LU/2021/0257

Alberto Pena Ares

208,00

27.9.2021

LU/2021/0258

José Luis Cortiñas Barreira

208,00

27.9.2021

LU/2021/0259

Ganadería Chao do Cobo, S.C.

208,00

27.9.2021

LU/2021/0261

María Remedios López Graña

260,00

27.9.2021

LU/2021/0263

Marta Álvarez Quintero

585,00

27.9.2021

LU/2021/0264

Amar Rego Pérez

160,00

27.9.2021

LU/2021/0265

Vicente Permuy Piñón

432,90

27.9.2021

LU/2021/0266

Lucía Vizoso Paz

432,90

27.9.2021

LU/2021/0267

José Vicente Chao Rouco

260,00

27.9.2021

LU/2021/0268

Armando González González

1.574,30

27.9.2021

LU/2021/0270

Enrique Pérez Pedre

260,00

27.9.2021

LU/2021/0272

Abel Valle Paz

278,20

27.9.2021

LU/2021/0273

Martina Vizoso Paz

899,10

27.9.2021

LU/2021/0274

Marcos Miragaya Sánchez

1.081,80

27.9.2021

LU/2021/0275

Mª Carmen Pérez Orosa

260,00

27.9.2021

LU/2021/0276

Pilar Gómez Carballeira

230,10

27.9.2021

LU/2021/0277

Emilio Pico Lourido

260,00

27.9.2021

LU/2021/0279

Yésica Cela Valcarcel

1.481,02

1.10.2021

LU/2021/0280

María del Carmen Rivas Seivane

339,30

27.9.2021

LU/2021/0281

José López Seoane

260,00

27.9.2021

LU/2021/0282

Martín Martínez Ocampo

133,90

27.9.2021

LU/2021/0283

MVMC Buio

651,30

27.9.2021

LU/2021/0284

Agustín Hermida Hermida

314,60

27.9.2021

LU/2021/0286

Carlos Fernández Serantes

560,00

27.9.2021

LU/2021/0287

José García Reigosa

314,60

27.9.2021

LU/2021/0288

Carlos Fernández Serantes

800,00

27.9.2021

LU/2021/0289

Miguel Otero Yáñez

520,00

1.10.2021

LU/2021/0290

María Salomé Fraga Hermida

400,40

1.10.2021

LU/2021/0292

Manuel Varela Fernández

1.665,21

1.10.2021

LU/2021/0293

Martina Vizoso Paz

432,90

1.10.2021

LU/2021/0296

José Hermida Corbelle

432,90

1.10.2021

LU/2021/0297

José Antonio Díaz Fernández

145,45

1.10.2021

LU/2021/0298

Tomás Gómez Cora

432,90

1.10.2021

LU/2021/0299

Jesús Trastoy Camba

208,00

1.10.2021

LU/2021/0300

María Josefa Janeiro Vizcaíno

144,30

1.10.2021

LU/2021/0301

María Dolores Fernández Fernández

735,80

1.10.2021

LU/2021/0302

José Lamelas Cao

133,90

1.10.2021

LU/2021/0303

Jesús Galdo Sánchez

260,00

1.10.2021

LU/2021/0304

Francisco Javier Fraga Corbelle

1.119,30

1.10.2021

LU/2021/0306

Alfredo Pernas Caaveiro

432,90

1.10.2021

LU/2021/0307

Francisco Javier Fraga Corbelle

728,00

1.10.2021

LU/2021/0309

Martina Vizoso Paz

432,90

1.10.2021

LU/2021/0310

María del Carmen Rivas Seivane

260,00

1.10.2021

LU/2021/0312

María Luisa García Reigosa

339,30

1.10.2021

LU/2021/0313

Francisco Javier Fraga Corbelle

339,30

1.10.2021

LU/2021/0314

Inés López González

136,36

1.10.2021

LU/2021/0315

Lucía Vizoso Paz

899,10

1.10.2021

LU/2021/0316

MVMC Buio

566,20

1.10.2021

LU/2021/0317

Carlos Requeijo Penabad

260,00

1.10.2021

LU/2021/0318

Ovidio Rojo Núñez

26,00

1.10.2021

LU/2021/0319

María Isabel Bello Guerreiro

400,40

1.10.2021

LU/2021/0320

José María Díaz García

103,00

1.10.2021

LU/2021/0321

Narciso Trastoy Maseda

653,40

1.10.2021

LU/2021/0322

MVMC Buio

651,30

22.11.2021

LU/2021/0323

Manuel Capón Cabada

1.574,30

22.11.2021

LU/2021/0324

Marta Rodríguez Río

364,00

22.11.2021

LU/2021/0325

Marta Rodríguez Río

364,00

22.11.2021

LU/2021/0326

José Carballal Camba

260,00

22.11.2021

LU/2021/0327

Manuel Primitivo Lareu López

133,90

22.11.2021

LU/2021/0328

Javier Grandío Vizoso

95,00

22.11.2021

LU/2021/0329

Rafael Fernández González

103,00

22.11.2021

LU/2021/0330

Carlos Fernández Serantes

260,00

22.11.2021

LU/2021/0331

SAT Edrada Xuga 1113

760,50

22.11.2021

LU/2021/0332

Narciso Trastoy Maseda

520,40

22.11.2021

LU/2021/0333

Gloria María Alvo Balsa

432,90

22.11.2021

LU/2021/0334

María Nieves Lázare Rodríguez

171,00

22.11.2021

LU/2021/0335

David Pérez López

314,60

22.11.2021

LU/2021/0336

Martina Vizoso Paz

651,30

22.11.2021

LU/2021/0337

Nicanor Grandío Vizoso

105,00

22.11.2021

LU/2021/0338

José Luis Paz Expósito

260,00

22.11.2021

LU/2021/0339

Dulfina Geada Vidal

432,90

22.11.2021

LU/2021/0340

Ana María Pena Casabella

432,90

22.11.2021

LU/2021/0341

Mª del Carmen López Cuba

208,00

22.11.2021

LU/2021/0342

MVMC Xestaca e Grandavella

432,90

22.11.2021

LU/2021/0343

Francisco Javier Fraga Corbelle

384,75

22.11.2021

LU/2021/0344

Manuel Blanco Souto

432,90

22.11.2021

LU/2021/0345

Jesús Ansede Ansede

497,90

22.11.2021

LU/2021/0347

Divina Crespo Bellas

432,90

22.11.2021

LU/2021/0348

María José Palacios López

314,60

22.11.2021

LU/2021/0349

Alicia González Vázquez

260,00

22.11.2021

LU/2021/0350

Juan Carlos Otero Cabanas

432,90

22.11.2021

LU/2021/0351

Lucía Vizoso Paz

432,90

22.11.2021

LU/2021/0352

María del Pilar Fernández Pérez

400,40

22.11.2021

LU/2021/0353

José Lamelas Cao

408,20

22.11.2021

LU/2021/0355

Mª Belén Carracedo Pérez

63,00

22.11.2021

LU/2021/0356

María Carmen Fariñas Corral

198,74

22.11.2021

LU/2021/0357

María Angélica García Paz

400,40

22.11.2021

LU/2021/0359

Martina Vizoso Paz

551,08

22.11.2021

LU/2021/0360

María Hermida Díaz

503,10

22.11.2021

LU/2021/0361

Silvia García Pérez

1.154,40

22.11.2021

LU/2021/0362

Berta del Río Díaz

260,00

22.11.2021

LU/2021/0363

Mª Antonia Vázquez Sánchez

347,10

22.11.2021

LU/2021/0364

Patricia Puentes Valle

200,00

22.11.2021

LU/2021/0365

Carlos Requeijo Penabad

136,36

22.11.2021

LU/2021/0366

Gandería Tania e Lucía, S.C.

314,60

22.11.2021

LU/2021/0367

Jesús Galdo Sánchez

466,20

22.11.2021

LU/2021/0368

Miguel Otero Yáñez

432,90

22.11.2021

LU/2021/0369

María Reigosa Trastoy

260,00

22.11.2021

LU/2021/0370

Guadalupe Paz Taboada

338,80

22.11.2021

LU/2021/0371

Martina Vizoso Paz

432,90

22.11.2021

LU/2021/0372

José Grandas Vázquez

267,80

22.11.2021

LU/2021/0373

Félix González Pereira

400,40

22.11.2021

LU/2021/0374

José Carreiras Gil

432,90

22.11.2021

LU/2021/0375

María Nuria Vázquez Blanco

314,60

22.11.2021

LU/2021/0376

Mariña e Yáñez, S.C.

130,00

22.11.2021

LU/2021/0377

Eva Carballido Braña

540,00

22.11.2021

LU/2021/0378

Jesús Galdo Sánchez

692,90

22.11.2021

LU/2021/0379

Teresa Rodríguez Iglesia

378,30

22.11.2021

LU/2021/0380

María Carmen Arias Trabado

473,20

22.11.2021

LU/2021/0381

Cristina Bermúdez Martínez

136,36

22.11.2021

LU/2021/0383

José Manuel Rivera Seijas

260,00

22.11.2021

LU/2021/0384

Agustín Hermida Hermida

482,21

22.11.2021

LU/2021/0385

Alberto Balsa Bouza

200,00

22.11.2021

LU/2021/0386

SAT Edrada Xuga 1113

735,80

22.11.2021

LU/2021/0387

Gandería Navallos, S.C.

735,80

2.12.2021

LU/2021/0388

José Eduardo Arias Ferreiro

314,60

22.11.2021

LU/2021/0389

Ganadería Sabadelle nº 1101 Xuga

2.096,90

22.11.2021

LU/2021/0390

José Cao Insua

90,90

22.11.2021

LU/2021/0391

Francisco Javier Fraga Corbelle

520,00

22.11.2021

LU/2021/0392

Lucía Vizoso Paz

227,27

22.11.2021

LU/2021/0393

José Luis Paz Expósito

432,90

22.11.2021

LU/2021/0394

Azumar, S.C.

260,00

22.11.2021

LU/2021/0395

MVMC Buio

651,30

22.11.2021

LU/2021/0396

Ana María Fernández Martínez

136,36

22.11.2021

LU/2021/0397

Jésica García Fraga

432,90

22.11.2021

LU/2021/0398

Torre de Arcos, S.C.

175,00

22.11.2021

LU/2021/0399

Lucía Vizoso Paz

432,90

22.11.2021

LU/2021/0400

Azumar, S.C.

260,00

22.11.2021

LU/2021/0401

José Luis Paz Expósito

260,00

22.11.2021

LU/2021/0402

María Digna Rey García

163,64

22.11.2021

LU/2021/0403

Mª José Fraga Balseiro

103,00

22.11.2021

LU/2021/0404

Tarsilia Ferreiro Polo

432,90

22.11.2021

LU/2021/0407

Lucía Vizoso Paz

432,90

22.11.2021

LU/2021/0408

Berta del Río Díaz

260,00

22.11.2021

LU/2021/0409

Enrique López Losada

242,00

22.11.2021

LU/2021/0410

Tomás Gómez Cora

651,30

22.11.2021

LU/2021/0411

Sonia Fernández López

160,00

22.11.2021

LU/2021/0412

Elvira Penas Rodríguez

651,30

22.11.2021

LU/2021/0413

Javier Vázquez Picos

432,90

22.11.2021

LU/2021/0414

María José Porto Calvo

431,20

22.11.2021

LU/2021/0415

MVMC Buio

709,80

22.11.2021

LU/2021/0416

Agustín Hermida Hermida

109,09

22.11.2021

LU/2021/0417

Elvira Penas Rodríguez

651,30

22.11.2021

LU/2021/0418

Rosa Mª López Lozano

326,30

23.11.2021

LU/2021/0421

Elsa Palmeiro Landeira

555,10

23.11.2021

LU/2021/0422

Elva López Souto

165,20

23.11.2021

LU/2021/0423

CMVMC San Andrés de Boimente (Buio)

260,00

23.11.2021

LU/2021/0424

José Ramón García Eijo

333,00

23.11.2021

LU/2021/0425

María Ángeles Ferreiro García

133,90

23.11.2021

LU/2021/0427

María Albina Castiñeira López

651,30

23.11.2021

LU/2021/0428

Lucía Vizoso Paz

163,63

23.11.2021

LU/2021/0430

Pazo Coira, S.C.

394,60

23.11.2021

LU/2021/0431

Manuel Trastoy Trastoy

432,90

23.11.2021

LU/2021/0432

Carlos Requeijo Penabad

432,90

23.11.2021

LU/2021/0433

Lucía Vizoso Paz

709,80

23.11.2021

LU/2021/0436

Josefa Ramil Rúa

780,00

23.11.2021

LU/2021/0437

José Lamelas Cao

170,30

23.11.2021

LU/2021/0439

María Digna Rey García

651,30

23.11.2021

LU/2021/0440

Cosme Santomé Insua

482,00

23.11.2021

LU/2021/0442

Francisco Javier Fraga Corbelle

709,80

23.11.2021

LU/2021/0443

Mariña e Yáñez, S.C.

197,53

23.11.2021

LU/2021/0444

Tania Pérez Pertega

780,00

23.11.2021

LU/2021/0445

Pilar Novo Navia

1.346,00

23.11.2021

LU/2021/0446

Ana María Fernández Martínez

432,90

2.12.2021

LU/2021/0447

Luis Seco López

651,30

2.12.2021

LU/2021/0448

Francisco Javier Fraga Corbelle

780,00

2.12.2021

LU/2021/0450

Francisco Javier Novo Caladas

432,90

2.12.2021

LU/2021/0451

Ganadería Coblán, S.C.

735,80

2.12.2021

LU/2021/0452

Francisco Javier Novo Caladas

588,90

2.12.2021

LU/2021/0453

Raúl Fernández Marcos

33,80

2.12.2021

LU/2021/0454

Ana María Pena Casabella

651,30

2.12.2021

LU/2021/0455

María Inmaculada Pumariño Rigueira

466,20

2.12.2021

LU/2021/0456

Manuel Porto Calvo

136,36

2.12.2021

LU/2021/0457

José Luis Fernández López

556,40

2.12.2021

LU/2021/0458

Narciso Trastoy Maseda

503,10

2.12.2021

LU/2021/0460

Armando Álvarez Rodríguez

103,00

2.12.2021

LU/2021/0462

María Jesús Pena Franco

550,00

2.12.2021

LU/2021/0463

Torre de Arcos, S.C.

36,40

2.12.2021

LU/2021/0465

Ganadería López, S.C.

735,80

2.12.2021

LU/2021/0467

Ganadería Casa Valiña, S.C.

314,60

2.12.2021

LU/2021/0468

Tomás Gómez Cora

227,27

2.12.2021

LU/2021/0469

Refol, S.C.

314,60

2.12.2021

LU/2021/0470

María Elena Fanego Fernández

301,60

2.12.2021

OU/2021/0001

María Teresa Suárez Suárez

133,90

2.6.2021

OU/2021/0002

Juan Carlos Seara Villasur

141,70

2.6.2021

OU/2021/0003

Luis Narciso González Salgado

144,20

2.6.2021

OU/2021/0004

Rosa Díaz Gómez

400,40

2.6.2021

OU/2021/0005

Javier Blanco González

364,00

2.6.2021

OU/2021/0006

Juan Pedro Pérez Cid

314,60

2.6.2021

OU/2021/0007

Mª del Carmen Rodríguez Álvarez

43,40

2.6.2021

OU/2021/0009

Mª Dolores Rúa Díaz

306,00

2.6.2021

OU/2021/0010

Concepción Justo Martínez

377,30

2.6.2021

OU/2021/0011

Rosa María Nocelo Valencia

82,60

2.6.2021

OU/2021/0012

José Ramón Fernández Blanco

532,00

2.6.2021

OU/2021/0014

Amadeo Quiroga Fernández

180,60

2.6.2021

OU/2021/0015

Magallais Docarmo, S.C.

144,20

2.6.2021

OU/2021/0016

Ganadería Galmex, S.C.

133,90

2.6.2021

OU/2021/0017

Javier Manuel Gutiérrez Sánchez

206,00

2.6.2021

OU/2021/0018

Magín Borrajo Cortés

314,60

2.6.2021

OU/2021/0021

Manuel Fernández Fernández

669,50

2.6.2021

OU/2021/0022

Javier Manuel Gutiérrez Sánchez

133,90

2.6.2021

OU/2021/0023

Alberto García Nogueira

631,40

2.6.2021

OU/2021/0024

María Pereiro González

838,50

2.6.2021

OU/2021/0025

Brais Castro Álvarez

314,60

2.6.2021

OU/2021/0026

Yolanda Quintas Castro

582,40

2.6.2021

OU/2021/0028

Agricultura e Gandería Lameiro, S.L.

473,20

2.6.2021

OU/2021/0029

Cacheniñas, S.L.

473,20

2.6.2021

OU/2021/0030

Ana Castro Méndez

74,10

2.6.2021

OU/2021/0031

Ganados A Barreira, S.C.

1.574,30

2.6.2021

OU/2021/0032

Ganadería Galmex, S.C.

40,30

2.6.2021

OU/2021/0033

Irmáns Gayoso, C.B.

364,00

2.6.2021

OU/2021/0034

Curvaceira, S.L.

1.574,30

2.6.2021

OU/2021/0035

José Antonio González Álvarez

400,40

2.6.2021

OU/2021/0037

Francisco Rodríguez Mateo

133,90

2.6.2021

OU/2021/0038

Miguel Ángel Fernández Ruiz

133,90

2.6.2021

OU/2021/0039

José Luis Regueiro López

314,60

2.6.2021

OU/2021/0040

Ganadería A Ladeira, S.C.

242,00

2.6.2021

OU/2021/0041

Mª Dominga Martínez Lorenzo

178,20

2.6.2021

OU/2021/0042

Sergio Basalo Gómez

485,00

2.6.2021

OU/2021/0043

Manuel Yáñez González

431,20

2.6.2021

OU/2021/0044

Manuela Álvarez Canto

371,00

2.6.2021

OU/2021/0045

Mª Luz Laza González

368,50

2.6.2021

OU/2021/0047

Manuel Rodríguez Martínez

518,10

2.6.2021

OU/2021/0048

María Sol Rodríguez Rodríguez

368,00

1.10.2021

OU/2021/0049

Manuel Yáñez González

431,20

1.10.2021

OU/2021/0050

Ángel Rivas Peña

473,20

1.10.2021

OU/2021/0051

Juan Pedro Pérez Cid

400,40

1.10.2021

OU/2021/0052

Alonso Ramos y Abadín Pérez, S.C.

400,40

1.10.2021

OU/2021/0054

Ganados Yáñez, S.C.

665,00

1.10.2021

OU/2021/0055

Ganadería A Ladeira, S.C.

314,60

1.10.2021

OU/2021/0056

Ramón Barja Rodríguez

400,40

1.10.2021

OU/2021/0057

Laureano Veloso Loira

133,90

1.10.2021

OU/2021/0058

José Manuel García Pérez

431,20

1.10.2021

OU/2021/0059

David Fernández Delgado

207,40

1.10.2021

OU/2021/0060

Magín Borrajo Cortés

133,90

1.10.2021

OU/2021/0061

Marina de Araújo Álvarez

144,20

1.10.2021

OU/2021/0062

María Nieves Fernández Vidueira

218,40

1.10.2021

OU/2021/0063

Borja Moure Rodríguez

515,00

1.10.2021

OU/2021/0065

Purificación Álvarez Borges

1.162,00

1.10.2021

OU/2021/0066

José Luis García Rodríguez

314,60

1.10.2021

OU/2021/0069

Ganadería Galmex, S.C.

161,20

1.10.2021

OU/2021/0070

Manuel Conde Quintas

206,00

1.10.2021

OU/2021/0071

Ganadería Sabariz, S.C.

314,60

1.10.2021

OU/2021/0072

María Nieves Fernández Vidueira

218,40

1.10.2021

OU/2021/0073

Jorge Prada Ares

338,80

1.10.2021

OU/2021/0074

Hmnos Glez. Rdguez. Soc. Coop. Galega

581,00

1.10.2021

OU/2021/0075

Manuela Barco Couso

133,90

1.10.2021

OU/2021/0076

Ramón Barja Rodríguez

364,00

1.10.2021

OU/2021/0077

Ernesto Álvarez Vázquez

287,30

1.10.2021

OU/2021/0078

Yolanda Quintas Castro

205,40

1.10.2021

OU/2021/0079

Benito Rodríguez Vázquez y Otros, S.C.

214,00

22.12.2021

OU/2021/0080

José González González

314,60

1.10.2021

OU/2021/0081

Gonzalo López Rodríguez

103,00

1.10.2021

OU/2021/0082

Miguel Ángel Fernández López

400,40

1.10.2021

OU/2021/0083

Purificación Álvarez Borges

242,00

1.10.2021

OU/2021/0084

Emilio José Costa García

725,00

1.10.2021

OU/2021/0085

Lois González Rodríguez

473,20

1.10.2021

OU/2021/0086

Manuel Domínguez Sánchez

33,80

1.10.2021

OU/2021/0087

Juan Domínguez Ríos

103,00

1.10.2021

OU/2021/0088

Montserrat González Rivera

735,80

1.10.2021

OU/2021/0089

Manuel Sánchez González

133,90

1.10.2021

OU/2021/0090

Jorge Prada Ares

314,60

1.10.2021

OU/2021/0091

Ovidra Soc. Coop. Galega

279,00

1.10.2021

OU/2021/0092

Manuel Yáñez González

400,40

1.10.2021

OU/2021/0094

Francisco Rodríguez Mateo

36,40

1.10.2021

OU/2021/0095

Amelia de Zugasti Peñaranda

208,00

1.10.2021

OU/2021/0096

Agricultura e Gandería Lameiro, S.L.

338,80

1.10.2021

OU/2021/0098

Javier Blanco González

728,00

1.10.2021

OU/2021/0100

Carmen Basteiro Coutado

36,40

1.10.2021

OU/2021/0101

Ganadería A Ladeira, S.C.

242,00

1.10.2021

OU/2021/0103

Manuel Calvo Monteagudo

103,00

1.10.2021

OU/2021/0104

Jorge Blanco Rodríguez

400,40

1.10.2021

OU/2021/0105

Granxa Educativa Agrogandeira, S.L.

40,30

1.10.2021

OU/2021/0106

Miguel Montero Fernández

314,60

1.10.2021

OU/2021/0107

Yolanda Quintas Castro

481,00

1.10.2021

OU/2021/0108

Granxa Educativa Agrogandeira, S.L.

287,50

1.10.2021

OU/2021/0109

Manuel Yáñez González

400,40

1.10.2021

OU/2021/0111

Ismael Palanca Toro

364,00

1.10.2021

OU/2021/0112

Rosa Díaz Gómez

400,40

1.10.2021

OU/2021/0113

Juan Pedro Pérez Cid

314,60

1.10.2021

OU/2021/0114

María Nieves Fernández Vidueira

86,80

1.10.2021

OU/2021/0115

Salas Ganadera, S.C.

314,60

1.10.2021

OU/2021/0117

Roberto Míguez Couceiro

33,80

1.10.2021

OU/2021/0118

Lorena Prieto Fernández

314,60

1.10.2021

OU/2021/0119

Agricultura e Gandería Lameiro, S.L.

60,00

1.10.2021

OU/2021/0120

Francisco Rodríguez Rodríguez

469,70

1.10.2021

OU/2021/0121

Manuel Calvo Monteagudo

26,00

1.10.2021

OU/2021/0124

Cristina González Méndez

629,20

22.11.2021

OU/2021/0125

Cándido Salgado de Prada

308,00

22.11.2021

OU/2021/0126

José Ramón Fernández Quintela

308,00

22.11.2021

OU/2021/0127

Agrogranxeiro, S.C.

242,00

22.11.2021

OU/2021/0128

Natividad Guerra García

144,20

22.11.2021

OU/2021/0129

Domingo Hernández Pablos

942,50

22.11.2021

OU/2021/0130

Yolanda Quintas Castro

33,80

22.11.2021

OU/2021/0131

Miguel Ángel Fernández Ruíz

33,80

22.11.2021

OU/2021/0132

Domingo Hernández Pablos

140,00

22.11.2021

OU/2021/0135

José Manuel Penín Queija

103,00

22.11.2021

OU/2021/0136

Yolanda Quintas Castro

33,80

22.11.2021

OU/2021/0137

Magín Borrajo Cortés

133,90

22.11.2021

OU/2021/0138

José Antonio González Álvarez

314,60

22.11.2021

OU/2021/0140

Manuel Yáñez González

503,10

22.11.2021

OU/2021/0141

Graciano Guerra Cortes

144,20

22.11.2021

OU/2021/0142

Carmen Pousa Pazos

242,00

22.11.2021

OU/2021/0143

Ganadería Alto da Gonza, S.R.L.

144,20

22.11.2021

OU/2021/0144

Rosa María Campero Dorado

167,70

22.11.2021

OU/2021/0145

José González González

314,60

22.11.2021

OU/2021/0146

Alejandro Herrera García

400,40

22.11.2021

OU/2021/0147

Carmen Fernández Fernández

387,20

22.12.2021

OU/2021/0148

Ganados A Barreira, S.C.

400,40

22.11.2021

OU/2021/0149

José Antonio Lordi Nogueiras

36,40

22.11.2021

OU/2021/0150

Manuel Yáñez González

400,40

22.11.2021

OU/2021/0151

Manuel Cid Cid

325,00

22.11.2021

OU/2021/0152

Ramón Barja Rodríguez

364,00

22.11.2021

OU/2021/0153

María Nieves Rodríguez Blanco

242,00

22.11.2021

OU/2021/0154

Rosa Josefa Gándara Pena

36,40

22.11.2021

OU/2021/0155

Virginia Rivas Rodríguez

26,00

22.11.2021

OU/2021/0157

Ganadería Alto da Gonza, S.R.L.

90,00

21.1.2022

OU/2021/0158

Raquel Muradas Antón

144,20

22.11.2021

OU/2021/0159

Antonio Gómez Gómez

144,30

22.11.2021

OU/2021/0160

Ganadería Pedrouzos, S.C.

400,40

22.11.2021

OU/2021/0161

Magallais Docarmo, S.C.

133,90

22.11.2021

OU/2021/0163

Xonami 2017, S.L.

314,60

22.11.2021

OU/2021/0164

Rancho Molina, S.C.

338,80

22.11.2021

OU/2021/0165

Xonami 2017, S.L.

314,60

22.11.2021

OU/2021/0166

Carlos Domínguez Álvarez

103,00

22.11.2021

OU/2021/0167

Magallais Docarmo, S.C.

82,60

22.11.2021

OU/2021/0168

Alfredo Suárez Gil y Otros, S.C.

669,50

22.11.2021

OU/2021/0170

Torneiros SAT nº 595 Xuga

629,20

22.11.2021

OU/2021/0171

María Teresa Suárez Suárez

133,90

22.11.2021

OU/2021/0172

Yolanda Quintas Castro

143,00

22.11.2021

OU/2021/0173

Manuel Yáñez González

400,40

22.11.2021

OU/2021/0174

Flores Valle Joaquín

210,60

22.11.2021

OU/2021/0175

Carmen Fernández Fernández

133,90

22.11.2021

OU/2021/0177

Rosa María Campero Dorado

144,20

22.12.2021

OU/2021/0178

Cacheniñas, S.L.

473,20

22.12.2021

OU/2021/0179

Rosa Yáñez Domínguez

728,00

22.12.2021

OU/2021/0180

Yolanda Quintas Castro

33,80

22.12.2021

OU/2021/0181

Xoán González Alonso

211,40

22.12.2021

OU/2021/0183

Magín Borrajo Cortés

133,90

22.12.2021

OU/2021/0184

Mª Sol Fernández Márquez

206,00

22.12.2021

OU/2021/0185

Agrícola Gandeira Aguiar, S.C.

633,00

22.12.2021

OU/2021/0187

Albino Méndez Vázquez

242,00

22.12.2021

OU/2021/0188

Juan Domínguez Ríos

309,00

22.12.2021

OU/2021/0189

Felisa Fernández Álvarez

267,80

22.12.2021

OU/2021/0191

Yolanda Quintas Castro

365,30

22.12.2021

OU/2021/0192

Sergio Basalo Gómez

942,50

22.12.2021

OU/2021/0193

Ganadería Afonso Rodríguez, S.C.

81,82

22.12.2021

OU/2021/0194

Ana Castro Méndez

219,09

22.12.2021

OU/2021/0195

Granxa Educativa Agrogandeira, S.L.

162,50

22.12.2021

OU/2021/0196

Ovidra Soc. Coop. Galega

141,90

22.12.2021

OU/2021/0197

Purificación Álvarez Borges

1.331,00

22.12.2021

OU/2021/0198

Francisco Rodríguez González

242,00

22.12.2021

OU/2021/0199

Magallais Docarmo, S.C.

144,20

22.12.2021

PO/2021/0002

Alfredo Adán Gómez

33,80

31.5.2021

PO/2021/0003

Ganadería Charo Cangado, S.C.

566,00

31.5.2021

PO/2021/0005

Santiago Castro Costal

651,30

31.5.2021

PO/2021/0006

Vilar, S.C.

1.574,30

31.5.2021

PO/2021/0007

Esteban Outeda Rey

501,00

31.5.2021

PO/2021/0008

Alberto Varela Costa

775,00

31.5.2021

PO/2021/0009

Manuel Viana Lamas

129,00

31.5.2021

PO/2021/0010

Esteban Outeda Rey

200,00

31.5.2021

PO/2021/0013

Manuel Duro Bandín

267,80

31.5.2021

PO/2021/0014

Camilo Álvarez Fernández

314,60

31.5.2021

PO/2021/0016

José Manuel Sebastián Muñoz

1.510,60

31.5.2021

PO/2021/0017

Bernardino Portela Vidal

735,80

31.5.2021

PO/2021/0018

Diego Pérez Fortes

206,00

22.11.2021

PO/2021/0019

José Manuel García González

308,00

22.11.2021

PO/2021/0020

Isabel Granja Cuñarro

314,60

22.11.2021

PO/2021/0021

Francisco Manuel Araújo Barreiro

308,00

22.11.2021

PO/2021/0022

Milagros Domínguez Arenosa

569,40

22.11.2021

PO/2021/0023

Esteban Outeda Rey

453,00

22.11.2021

PO/2021/0024

José Manuel Sebastián Muñoz

651,30

2.12.2021

PO/2021/0026

Generosa Suárez Fortes

566,00

2.12.2021

PO/2021/0027

Inés Fortes García

197,52

2.12.2021

PO/2021/0028

María Josefa Torres Torres

101,40

2.12.2021

PO/2021/0029

Gandeiría Morgade, S.C.

314,60

2.12.2021

PO/2021/0030

Esteban Outeda Rey

546,00

2.12.2021

PO/2021/0031

Óscar Fernández Garrido

947,10

2.12.2021

PO/2021/0033

Manuel Castro Vázquez

260,00

21.1.2022

PO/2021/0034

Rubén Carrillo Vidal

267,80

2.12.2021

PO/2021/0035

Roberto Carlos Monroy Alonso

767,00

22.12.2021

PO/2021/0037

José Manuel Sebastián Muñoz

630,50

22.12.2021

PO/2021/0039

Edelmiro Dobarro Fernández

201,50

22.12.2021

PO/2021/0040

Avícola Vence, S.C.

144,00

22.12.2021

PO/2021/0042

José Luis Campos Novo

133,90

22.12.2021

PO/2021/0043

Manuel Castro Vázquez

170,00

21.1.2022

PO/2021/0045

María Argentina Macia Doce

453,00

22.12.2021