Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 86 Mércores, 4 de maio de 2022 Páx. 26727

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2022, da Secretaría Xeral de Cultura, pola que se procede á publicación da resolución das entidades beneficiarias e do importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 27 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o 2022 (Diario Oficial de Galicia número 14, do 21 de xaneiro).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT110C), da Consellería de Cultura, Educación e Universidade (DOG núm. 14, do 21 de xaneiro de 2022), que figuran como anexo a esta resolución.

Finalidade da axuda: realización de actuacións e actividades museísticas que faciliten a conservación, a seguranza, a documentación, a investigación e a difusión.

Entidades beneficiarias: os entes locais e as entidades privadas sen fin de lucro galegas, titulares de museos, coleccións museográficas ou centros de interpretación, inscritas no Rexistro Xeral de Centros Museísticos de Galicia que cumpran os requisitos establecidos nesta orde.

Aplicacións orzamentarias:

– 10.40.432A.760.4: 100.000 € (cen mil euros).

– 10.40.432A.781.2: 100.000 € (cen mil euros).

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2022

Anxo M. Lorenzo Suárez
Secretario xeral de Cultura

ANEXO

Listaxe definitiva, por orden de puntuación, das axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia (procedemento CT110C, Orde do 27 de decembro de 2021, Diario Oficial de Galicia nº 14, do 21 de xaneiro de 2022)

Entidades locais:

Razón social

CIF

Total

Axuda

Concello de Fene

P1503600G

5 puntos

3.032,00 €

Deputación Provincial de Lugo

P2700000I

4,5 puntos

7.000,00 €

Concello de Baiona

P3600300B

4 puntos

7.000,00 €

Concello de Valga

P3605600J

4 puntos

6.092,40 €

Concello de Marín

P3602600C

3,5 puntos

7.000,00 €

Concello de Boiro

P1501100J

3 puntos

3.296,11 €

Concello de Carral

P1502100I

3 puntos

2.748,90 €

Concello de Laxe

P1504100G

3 puntos

5.600,00 €

Concello de Vilar de Santos

P3209100A

3 puntos

4.240,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

2 puntos

2.904,00 €

Exclusións:

Razón social

CIF

Total

Observacións

Concello da Pastoriza

P2704400G

0 puntos

Excluído (1)

(1) Excluído por incumprir o estipulado no artigo 3 das bases reguladoras.

Listaxe definitiva, por orden de puntuación, das axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autónoma de Galicia (procedemento CT110C, Orde do 27 de decembro de 2021, Diario Oficial de Galicia nº 14, do 21 de xaneiro de 2022)

Entidades sen fin de lucro:

Razón social

CIF

Total

Axuda

Universidade de Santiago de Compostela

Q1518001A

5 puntos

7.000,00 €

Anfaco

G36998896

4,5 puntos

7.000,00 €

Mosteiro de San Paio de Antealtares

R1500028D

4,5 puntos

7.000,00 €

Fundación Granell

G15520422

4 puntos

7.000,00 €

Asociación Amigos Muvicla

G27495639

3 puntos

7.000,00 €

Fundación Museo de Artes

G15798168

3 puntos

7.000,00 €

Diocese de Tui-Vigo

R3600056J

3 puntos

1.971,22 €

Padroado do Museo Comarcal da Fonsagrada

G27029222

2 puntos

7.000,00 €

Asociación Padroado do Museo Etnográfico da Capela

G15788631

1 punto

4.000,00 €