Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Mércores, 25 de maio de 2022 Páx. 31072

VI. Anuncios

b) Administración local

Deputación Provincial de Ourense

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización do emprego temporal consonte a Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público.

Por medio deste anuncio faise público que a Presidencia da Deputación Provincial de Ourense, mediante Resolución 2022/5783, ditada o 16 de maio de 2022, adoptou o acordo que se transcribe en extracto:

Primeiro: aprobar a oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización do emprego temporal nos seguintes termos:

I: prazas correspondentes aos procesos de estabilización de emprego temporal previsto no artigo 2 da Lei 20/2021 (30), sistema de selección concurso-oposición:

– Unha (1) praza de albanel: persoal laboral fixo, asimilada ao subgrupo C2.

– Unha (1) praza de auxiliar de oficina: persoal funcionario, Administración xeral, auxiliar de Administración xeral, subgrupo C2.

– Unha (1) praza de auxiliar de recollida de animais abandonados: persoal laboral fixo, asimilada ao subgrupo C2.

– Unha (1) praza de chofer especialista: persoal laboral fixo, asimilada ao subgrupo C2.

– Dezaseis (16) prazas de chofer-operario/a de recollida de lixo: persoal laboral fixo, asimiladas ao subgrupo C2.

– Sete (7) prazas de operarios/as de recollida de lixo: persoal laboral fixo, asimiladas ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Unha (1) praza de mecánico: persoal laboral fixo, asimilada ao subgrupo C2.

– Unha (1) praza de operario/a sen cualificar: persoal laboral fixo, asimilada ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Unha (1) praza de peón de mantemento: persoal laboral fixo, asimilada ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

II: prazas correspondentes aos procesos de estabilización de emprego temporal previsto na disposición adicional sexta e oitava da Lei 20/2021 (54), sistema de selección concurso:

– Nove (9) prazas de bombeiro-condutor: persoal laboral fixo, asimiladas ao subgrupo C2.

– Dezaseis (16) prazas de chofer-operario/a de recollida de lixo: persoal laboral fixo, asimiladas ao subgrupo C2.

– Dez (10) prazas de operarios/as de recollida de lixo: persoal laboral fixo, asimiladas ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Dúas (2) prazas de limpadores/as: persoal laboral fixo, asimiladas ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Unha (1) praza de mestre/a de canto e pandeireta: persoal laboral fixo descontinuo, asimilada ao subgrupo C2.

– Unha (1) praza de mestre/a de percusión: persoal laboral fixo descontinuo a tempo parcial, asimilada ao subgrupo C2.

– Tres (3) prazas de operarios/as de canceira: persoal laboral fixo, asimiladas ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Unha (1) praza de peón de xardinería: persoal laboral fixo, asimilada ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Tres (3) prazas de peón limpeza viaria (prazas procedentes do Concello de Viana do Bolo): persoal laboral fixo, asimiladas ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Tres (3) prazas de peón mantemento: persoal laboral fixo, asimiladas ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Dúas (2) prazas de porteiro/a: persoal laboral fixo, asimiladas ás agrupacións profesionais sen requisito de titulación (AP).

– Unha (1) praza de tratorista (praza procedente do Concello dos Blancos): persoal laboral fixo, asimilada ao subgrupo C2.

– Unha (1) praza de capataz-encargado de Intervención Rápida (praza procedente do Concello dos Blancos): persoal laboral fixo, asimilada ao subgrupo C2.

– Unha (1) praza de coordinador (praza procedente do Concello dos Blancos): persoal laboral fixo, asimilada ao subgrupo C2.

III: prazas reservadas para persoas con discapacidade de entre as prazas correspondentes aos procesos de estabilización de emprego temporal previsto no artigo 2 da Lei 20/2021, sistema de selección concurso-oposición:

– Unha (1) praza de chofer-operario/a de recollida de lixo.

– Unha (1) praza de operario/a sen cualificar.

O contido íntegro do anuncio de aprobación foi publicado no BOP de Ourense nº 116, do 23 de maio de 2022.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa as persoas interesadas poden interpoñer potestativamente un recurso de reposición ante a Presidencia no prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses.

Ourense, 19 de maio de 2022

José Manuel Baltar Blanco
Presidente da Deputación Provincial de Ourense