Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 106 Venres, 3 de xuño de 2022 Páx. 32537

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería do Medio Rural

DECRETO 85/2022, do 2 de xuño, polo que se nomea director da Axencia Galega da Industria Forestal a Jacobo José Aboal Viñas.

En virtude do establecido no artigo 16.2 dos estatutos da Axencia Galega da Industria Forestal, aprobados polo Decreto 81/2017, do 3 de agosto, e nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 65 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro do Medio Rural, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dous de xuño de dous mil vinte e dous,

NOMEO director da Axencia Galega da Industria Forestal a Jacobo José Aboal Viñas.

Santiago de Compostela, dous de xuño de dous mil vinte e dous

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural