Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 115 Xoves, 16 de xuño de 2022 Páx. 34740

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Calvos de Randín

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público, con carácter extraordinario, para o ano 2022.

Mediante a Resolución da Alcaldía, do 23 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal do Concello de Calvos de Randín ao abeiro da Lei 20/2021, nos seguintes termos:

1. Prazas estruturais desempeñadas por persoal laboral con vinculación temporal, incluídas no artigo 2.1 da Lei 20/2021.

Grupo de clasificación

Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

Tipo de xornada

VI

1

Auxiliar de axuda no fogar

Concurso-oposición

Completa

III

1

Técnico informático

Concurso-oposición

Completa

III

1

Administrativa

Concurso-oposición

Completa

2. Persoal laboral incluído na disposición adicional 6ª da Lei 20/2021.

Grupo de clasificación

Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

Tipo de xornada

II

1

Técnico municipal

Concurso

Parcial 20 %

II

1

Traballadora social

Concurso

Completa

II

1

Axente de Emprego e Desenvolvemento Local

Concurso

Completa

IV

5

Auxiliar de axuda no fogar

Concurso

(3) Completa

(2) Parcial 50 %

V

1

Servizo mantemento

Concurso

Completa

V

1

Xefe de equipo de obra

Concurso

Completa

V

1

Peón-condutor

Concurso

Completa

V

1

Operario de maquinaria

Concurso

Completa

En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, da Lei reguladora das bases de réxime local, e o artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Calvos de Randín.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo ante o alcalde, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, ou a elección do/da interesado/a, o que corresponda ao seu domicilio no prazo de dous meses. Se se opta por interpor o recurso de reposición potestativo, non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que se resolva aquel.

Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro recurso que se puidese considerar máis conveniente ao seu dereito.

Calvos de Randín, 24 de maio de 2022

Aquilino Valencia Salgado
Alcalde