Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Luns, 20 de xuño de 2022 Páx. 35109

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de persoas deportistas recoñecidas como de alto nivel, alto rendemento e rendemento deportivo de base de Galicia e diferentes colectivos deportivos, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa comunidade autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

No desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia, e a Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnico-deportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado, atribúen, así mesmo, á Comisión galega de avaliación do alto nivel deportivo, do alto rendemento deportivo de base, a función para elevar a proposta de resolución á persoa titular do órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel e demais colectivos.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 8 de xuño de 2022, pola referida comisión, na súa reunión de valoración, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento, rendemento deportivo de base de Galicia, árbitros, técnicos e deportistas recoñecidos vitalicios que se relacionan no anexo I desta resolución e, que en consecuencia, gozan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2022

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Persoas deportistas recoñecidas de alto nivel, alto rendemento,
rendemento deportivo de base de Galicia, vitalicios, árbitros e técnicos

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Recoñecemento

Vixencia

1

Abalo Arias

Daniel

***3197**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base

9.6.2023

2

Baldomar Domínguez

Hugo

***1839**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

3.11.2026

3

Balsa Val

Antón

***5506**

Remo

Rendemento deportivo de base

4.7.2022

4

Barreira López

Alejandro

***2377**

Remo

Rendemento deportivo de base

4.7.2022

5

Barreira Salgado

María Teresa

***7590**

Orientación

Persoa deportista galega de alto nivel

26.6.2026

6

Barreiro Valiño

Martín

***8630**

Piragüismo

Persoa deportista galega de alto nivel

4.9.2026

7

Ben Montenegro

Adrián

***9230**

Atletismo

Persoa deportista galega de alto nivel

31.8.2026

8

Berdullas Calviño

Saúl

***0002**

Tenis

Persoa deportista galega de alto nivel

30.10.2026

9

Braña Barreiros

Alejandra

***4950**

Ximnasia

Persoa deportista galega de alto nivel

20.12.2025

10

Braña Jallas

Rubén

***3924**

Ximnasia

Deportista de alto rendemento

11.7.2026

11

Brea González

Santiago

***6372**

Ximnasia

Persoa deportista galega de alto nivel

18.11.2026

12

Brea Mariño

Uxía

***4370**

Loita e D.A.

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

13

Cabrera González

Pedro

***6852**

Remo

Persoa deportista galega de alto nivel

20.6.2026

14

Carballo González

Sofía

***6317**

Natación

Rendemento deportivo de base

21.7.2022

15

Carballo Varela

Xavier

***5047**

Montañismo

Rendemento deportivo de base

1.11.2022

16

Carrera Quintana

Raquel

***6417**

Baloncesto

Persoa deportista galega de alto nivel

20.8.2026

17

Costa Fernández

Lucas

***8632**

Natación

Deportista de alto rendemento

18.6.2026

18

Dapena García

Aintzane

***5902**

Ximnasia

Persoa deportista galega de alto nivel

9.12.2024

19

Dapena González

Pablo

***1195**

Triatlón e

Pentatlón moderno

Persoa deportista galega de alto nivel

21.9.2026

20

Dasilva Ferreia

Daiane

***3252**

Boxeo

Persoa deportista galega de alto nivel

20.6.2026

21

De Valdés Álvarez

María

***3120**

Natación

Persoa deportista galega de alto nivel

31.12.2026

22

Díaz Cortón

Rocío

***0232**

Hípica

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

23

Díaz-Caneja

Pérez-Colomer

Ignacio

***2781**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

24

Embid Pérez

Álvaro Luis

***4850**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

3.11.2026

25

Escariz Mella

Carmen

***9330**

Atletismo

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

26

Expósito Teixeira

Miguel

***9272**

Remo

Persoa deportista galega de alto nivel

20.6.2026

27

Fente Pena

Tania

***5621**

Fútbol

Arbitro alto nivel

1.7.2026

28

Fernández García

Tania

***5605**

Piragüismo

Persoa deportista galega de alto nivel

30.12.2026

29

Fernández López

José Luís

***8018**

Pesca

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

30

Ferrer Doporto

Lucía

***4321**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

13.9.2025

31

Flores Ferreiro

Mónica

***2331**

Triatlón e

Pentatlón moderno

Xuíz

9.6.2027

32

Franco Cucucovich

Santiago

***1164**

Montañismo

Persoa deportista galega de alto nivel

28.10.2026

33

García Maestu

Xoel

***4572**

Montañismo

Deportista de alto rendemento

2.11.2026

34

García Maestu

Nora

***8207**

Montañismo

Rendemento deportivo de base

25.7.2022

35

García Valle

Irene

***2756**

Remo

Rendemento deportivo de base

2.7.2022

36

Garrido Brun

Jacobo

***8839**

Deporte adaptado, natación

Persoa deportista galega de alto nivel

21.8.2026

37

Garrido Cabello

Cristina

***6664**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

9.6.2027

38

Gómez Costas

Irene

***9033**

Atletismo

Persoa deportista galega de alto nivel

4.7.2026

39

Gómez Pérez

Diego

***4737**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

3.11.2026

40

González Gil

Carlota

***6087**

Remo

Persoa deportista galega de alto nivel

31.12.2026

41

Guerrero Mouriz

Lucía

***2778**

Kárate e D.A.

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

42

Guzmán Bitar

Johan Sebastian

***0129**

Patinaxe

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

43

Iemma

Alessandro

***0352**

Loita e D.A.

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

44

Jorge Vázquez

Roi

***5933**

Ciclismo

Persoa deportista galega de alto nivel

22.11.2026

45

Lara Calonge

Conrado

***2142**

Remo

Rendemento deportivo de base

4.7.2022

46

López Durán

Rubén

***3381**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

8.12.2026

47

Lorenzo Colinas

Roi

***7453**

Salvamento e socorrismo

Persoa deportista galega de alto nivel

20.7.2026

48

Louro Ramos

Tomás

***9106**

Remo

Persoa deportista galega de alto nivel

30.6.2026

49

Malov Castro

Alexander

***7086**

Tenis de mesa

Rendemento deportivo de base

4.7.2022

50

Mayo Fraga

Antía

***0124**

Fútbol

Rendemento deportivo de base

9.6.2023

51

Mendes

Seydiba

***4301**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

52

Méndez Ortiz

Alejandro

***2119**

Halterofilia

Persoa deportista galega de alto nivel

17.4.2026

53

Meneses Hinajeros

Santiago Andrés

***7579**

Halterofilia

Persoa deportista galega de alto nivel

23.10.2026

54

Mijares Grobas

Pablo

***0283**

Vela

Persoa deportista galega de alto nivel

24.7.2024

55

Mira Juárez

Laura M.ª

***1614**

Ciclismo

Deportista de alto rendemento

9.6.2027

56

Monteserín González

Mateo

***7307**

Remo

Rendemento deportivo de base

4.7.2022

57

Nájera León

Mario

***2133**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

3.11.2026

58

Neo Suárez

Xurxo

***6954**

Motociclismo

Rendemento deportivo de base

9.6.2023

59

Nogueras Marentes

José Gregorio

***7759**

Orientación

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

60

Nogueras Porto

Sara

***8868**

Orientación

Rendemento deportivo de base

9.6.2023

61

Noya Cardona

Erik Paulo

***3016**

Montañismo

Persoa deportista galega de alto nivel

2.11.2026

62

Ochoa Ruíz

Martín

***7937**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

63

Onggarov

Bekbol

***7908**

Loita e D.A.

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

64

Osco Abreu

Aimara

***9178**

Loita e D.A.

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

65

Pastoriza Queimaño

Mario

***6343**

Piragüismo

Persoa deportista galega de alto nivel

4.9.2026

66

Pena Díaz

Julián

***5613**

Tiro olímpico

Deportista de alto rendemento

23.9.2025

67

Penas Fernández

Naiara

***4271**

Kickboxing

Persoa deportista galega de alto nivel

2.7.2026

68

Pérez Garaboa

Pablo

***4481**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

29.9.2026

69

Pérez López

Marina Artemia

***4662**

Atletismo

Rendemento deportivo de base

9.6.2023

70

Piñón Rodríguez

Martín

***9925**

Remo

Persoa deportista galega de alto nivel

26.6.2026

71

Planas Otero

Luciano

***1112**

Boxeo

Técnico de alto nivel

30.7.2026

72

Portela Rivas

María Teresa

***1670**

Piragüismo

Vitalicia

Vitalicia

73

Prieto Sapena

Claudia

***2277**

Surf

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

74

Rivas Capeáns

Manuel

***5555**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

3.11.2026

75

Rodíguez Lima

Juan

***8892**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

76

Rodríguez Domínguez

Mikel

***7378**

Orientación

Deportista de alto rendemento

9.6.2027

77

Rodríguez Filgueira

Fátima

***8474**

Kickboxing

Persoa deportista galega de alto nivel

2.7.2026

78

Rodríguez Rilo

Alejandro

***2214**

Triatlón e

Pentatlón moderno

Persoa deportista galega de alto nivel

31.10.2026

79

Ropero García

María Teresa

***7675**

Billar

Persoa deportista galega de alto nivel

30.5.2026

80

Salanova Liste

Lucía

***0070**

Taekwondo

Rendemento deportivo de base

9.6.2023

81

Santos Villalón

Pedro Fikadu

***7433**

Atletismo

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

82

Soneira Muíños

Santiago

***0491**

Tiro con arco

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

83

Suárez Corral

Brais

***5411**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

3.11.2026

84

Sueiro Martínez

José

Gregorio

***1441**

Boxeo

Persoa deportista galega de alto nivel

11.9.2026

85

Teijo Rico

Enrique

***5140**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

3.11.2026

86

Toro Carballo

Cristian Isaac

***7940**

Piragüismo

Vitalicio

Vitalicio

87

Trigo Martínez

Pablo

***7855**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

8.12.2026

88

Urdiales García

Hugo

***8932**

Fútbol

Persoa deportista galega de alto nivel

3.11.2026

89

Vázquez Vidal

Brais

***9639**

Remo

Persoa deportista galega de alto nivel

11.10.2025

90

Vicente Ferreira

Daniel

***0170**

Salvamento e socorrismo

Persoa deportista galega de alto nivel

9.6.2027

91

Vidal Rodríguez

Anxo

***4397**

Kickboxing

Persoa deportista galega de alto nivel

2.7.2026

92

Villaverde Puente

Andrea

***5112**

Atletismo

Deportista de alto rendemento

9.6.2027

93

Vosberg Castro

Lisa

***1892**

Atletismo

Rendemento deportivo de base

18.7.2022

ANEXO II

Solicitudes desestimadas e a causa

Apelidos

Nome

DNI

Modalidade

Causa

1

Calo Vila

Lois

***2732**

Taekwondo

Non, por non acadar mérito deportivo, número de participantes na proba

2

Fraga García Corona

Roi

***3884**

Taekwondo

Non, deportista de base non prorrogable, artigo 15.2 do Decreto 165/2020

3

Franco Martínez

Tomasa

***2521**

Taekwondo

Non, por non acadar mérito deportivo, proba non valorable

4

Galdo Maira

Rubén

***0234**

Taekwondo

Non, por non acadar mérito deportivo, número de participantes na proba

5

Insua Riveiro

Andrea

***1366**

Judo e D.A

Non, por non acadar mérito deportivo, proba non valorable

6

Míguez Galloso

Manuel

***0306**

Automobilismo

Non, por non acadar mérito deportivo, posto e número de participantes na proba

7

Naveiro Parada

Elena del Mar

***6160**

Piragüismo

Non, por non presentar a documentación no prazo

8

Núñez Asenjo

Juan

***8274**

Atletismo

Non, por non acadar mérito deportivo, o Cto. de autonomías non se valora

9

Pereira González

Uriel

***1403**

Taekwondo

Non, por non acadar mérito deportivo, número de participantes na proba

10

Ríos Valencia

Aitana Victoria

***1957**

Ximnasia

Non, por non aportar a documentación no prazo nin acadar mérito deportivo

11

Seoane Sánchez

Mario

***2098**

Fútbol

Non, por non acadar mérito deportivo, só a participación non se valora

12

Torres Martínez

Elena

***0505**

Ximnasia

Non, por non acadar mérito deportivo, posto na proba