Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 119 Mércores, 22 de xuño de 2022 Páx. 35772

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de novembro de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 238, do 14 de decembro) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva, por anticipado de gasto, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT975K).

Mediante a Orde do 30 de novembro de 2021 (DOG núm. 238, do 14 de decembro), a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda fixo públicas as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva, por anticipado de gasto, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT975K).

Segundo o establecido no artigo 13.4 das citadas bases reguladoras, coa finalidade de garantir o cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia, obxectividade, transparencia, igualdade e non discriminación, de conformidade co previsto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia as axudas outorgadas ao abeiro da orde antes referida, expresando a convocatoria, programa e aplicación orzamentaria a que se imputen, os beneficiarios, as cantidades concedidas e a finalidade da subvención.

As axudas convocadas ao abeiro desta orde financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para os anos 2022 e 2023 procedentes do Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

En consecuencia,

RESOLVO:

Publicar as axudas que se relacionan na táboa que se anexa, concedidas ao abeiro do seguinte:

Normas reguladoras da convocatoria:

a) Orde do 30 de novembro de 2021 (DOG núm. 238, do 14 de decembro) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións en materia de biorresiduos de competencia municipal, cofinanciadas polo fondo europeo relativo ao Mecanismo de recuperación e resiliencia da UE no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva, por anticipado de gasto, para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT975K).

b) Aplicacións orzamentarias: 08.02.541D.760.1 (código de proxecto 2022 00034).

c) Finalidade da axuda: a modalidade de axudas previstas nesta orde ten por obxecto as actuacións en materia de residuos de competencia municipal, en concreto, encamiñadas á mellora da xestión dos biorresiduos, ás entidades locais municipais e supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia que teñan asumida a competencia de prestar os servizos de recollida ou de tratamento de residuos municipais.

d) Destinatarias: poderán ser beneficiarias as entidades locais municipais e supramunicipais e agrupacións de entidades locais de Galicia, de conformidade coas competencias que lles correspondan en materia de xestión de residuos e que cumpran os requisitos establecidos para cada unha das liñas subvencionables segundo o artigo 2 da orde.

e) Os expedientes completos relativos tanto ás solicitudes beneficiarias como non beneficiarias, de acordo cos requisitos establecidos na mencionada orde de convocatoria, están dispoñibles nas dependencias correspondentes da Subdirección Xeral de Residuos da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático para posteriores consultas ou controis pertinentes.

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2022

María Sagrario Pérez Castellanos
Directora xeral de Calidade Ambiental,
Sostibilidade e Cambio Climático

ANEXO

Beneficiarios

Expediente

Solicitante

NIF

Liña

Axuda total concedida

% cofinanc.

Axuda 2022

Axuda 2023

BIOR-001-2022-RES (1)

Concello de Vedra

P1509000D

2

15.012,00 €

10,00 %

2.250,00 €

12.762,00 €

BIOR-004-2022-RES

Concello de Silleda

P3605200I

2

11.515,50 €

10,00 %

11.515,50 €

0,00 €

BIOR-005-2022-RES

Concello de Moeche

P1505000H

2

4.814,00 €

10,00 %

4.814,00 €

0,00 €

BIOR-006-2022-RES(1)

Concello de Vedra

P1509000D

1

8.550,00 €

10,00 %

0,00 €

8.550,00 €

BIOR-007-2022-RES

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

2

4.243,50 €

10,00 %

2.121,75 €

2.121,75 €

BIOR-008-2022-RES

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

1

8.712,84 €

10,00 %

3.292,14 €

5.420,70 €

BIOR-009-2022-RES

Concello de Arzúa

P1500600J

2

11.961,72 €

10,00 %

11.961,72 €

0,00 €

BIOR-010-2022-RES

Concello de Barreiros

P2700500H

2

11.637,90 €

10,00 %

0,00 €

11.637,90 €

BIOR-011-2022-RES

Concello de Begonte

P2700700D

2

10.230,75 €

10,00 %

1.503,00 €

8.727,75 €

BIOR-012-2022-RES

Concello de Castro de Rei

P2701000H

1

13.239,00 €

10,00 %

10.593,00 €

2.646,00 €

BIOR-013-2022-RES

Concello de Chantada

P2701600E

1

24.402,00 €

17,73 %

24.402,00 €

0,00 €

BIOR-014-2022-RES

Concello de Guntín

P2702300A

1

1.560,00 €

17,36 %

1.560,00 €

0,00 €

BIOR-015-2022-RES

Concello do Incio

P2702400I

2

5.224,50 €

10,00 %

5.224,50 €

0,00 €

BIOR-016-2022-RES

Concello de Láncara

P2702600D

1

12.920,00 €

10,00 %

12.920,00 €

0,00 €

BIOR-017-2022-RES

Concello de Laza

P3204000H

2

5.031,00 €

10,00 %

2.683,20 €

2.347,80 €

BIOR-019-2022-RES

Concello de Monterroso

P2703200B

1

17.208,00 €

10,00 %

17.208,00 €

0,00 €

BIOR-020-2022-RES

Concello de Monterroso

P2703200B

2

13.468,50 €

10,00 %

13.468,50 €

0,00 €

BIOR-021-2022-RES

Concello de Neda

P1505600E

2

2.367,00 €

10,00 %

2.169,00 €

198,00 €

BIOR-022-2022-RES

Concello do Pino

P1506700B

1

17.257,28 €

10,00 %

17.257,28 €

0,00 €

BIOR-023-2022-RES

Concello do Pino

P1506700B

2

20.930,09 €

10,00 %

20.930,09 €

0,00 €

BIOR-024-2022-RES

Concello de Oroso

P1506100E

1

16.599,00 €

10,00 %

11.133,03 €

5.465,97 €

BIOR-025-2022-RES

Concello de Palas de Rei

P2704000E

1

13.221,00 €

25,62 %

13.221,00 €

0,00 €

BIOR-026-2022-RES

Concello de Riotorto

P2705400F

1

6.129,00 €

10,00 %

4.257,00 €

1.872,00 €

BIOR-027-2022-RES

Concello de Rábade

P2705600A

1

6.768,84 €

10,00 %

0,00 €

6.768,84 €

BIOR-029-2022-RES

Concello de Vilasantar

P1509100B

2

5.449,50 €

10,00 %

4.437,00 €

1.012,50 €

BIOR-030-2022-RES

Concello da Laracha

P1504200E

2

32.292,00 €

10,00 %

16.848,00 €

15.444,00 €

BIOR-031-2022-RES

Concello da Illa de Arousa

P8600004I

2

20.520,00 €

10,00 %

6.300,00 €

14.220,00 €

BIOR-033-2022-RES

Concello de Abadín

P2700100G

2

9.670,50 €

10,00 %

9.670,50 €

0,00 €

BIOR-034-2022-RES

Concello de Ames

P1500200I

2

57.022,97 €

10,00 %

35.477,93 €

21.545,04 €

BIOR-036-2022-RES

Concello de Barbadás

P3200900C

2

20.520,00 €

10,00 %

13.680,00 €

6.840,00 €

BIOR-037-2022-RES

Concello de Barbadás

P3200900C

1

55.156,00 €

18,83 %

48.226,00 €

6.930,00 €

BIOR-038-2022-RES

Concello de Boimorto

P1501000B

1

3.795,00 €

10,00 %

3.795,00 €

0,00 €

BIOR-039-2022-RES

Concello de Boimorto

P1501000B

2

7.938,00 €

10,00 %

7.938,00 €

0,00 €

BIOR-040-2022-RES

Concello de Boiro

P1501100J

2

24.331,96 €

10,00 %

12.948,40 €

11.383,56 €

BIOR-041-2022-RES

Concello de Boiro

P1501100J

1

47.484,00 €

10,00 %

23.742,00 €

23.742,00 €

BIOR-042-2022-RES

Concello de Boqueixón

P1501200H

1

8.983,80 €

10,00 %

8.983,80 €

0,00 €

BIOR-043-2022-RES

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

2

9.052,81 €

10,00 %

9.052,81 €

0,00 €

BIOR-044-2022-RES

Concello de Carballo

P1501900C

2

35.568,00 €

10,00 %

18.468,00 €

17.100,00 €

BIOR-045-2022-RES

Concello de Carballo

P1501900C

1

10.467,00 €

10,00 %

6.111,00 €

4.356,00 €

BIOR-046-2022-RES

Concello de Cee

P1502300E

1

16.929,00 €

10,00 %

16.929,00 €

0,00 €

BIOR-047-2022-RES

Concello de Coirós

P1502700F

2

8.000,55 €

10,00 %

8.000,55 €

0,00 €

BIOR-048-2022-RES

Concello de Covelo

P3601300A

1

9.450,00 €

25,62 %

9.450,00 €

0,00 €

BIOR-049-2022-RES

Concello de Curtis

P1503200F

2

18.238,50 €

10,00 %

2.883,15 €

15.355,35 €

BIOR-050-2022-RES(1)

Concello de Fisterra

P1503800C

2

14.608,83 €

10,00 %

14.608,83 €

0,00 €

BIOR-051-2022-RES(1)

Concello de Fisterra

P1503800C

1

12.270,15 €

10,00 %

12.270,15 €

0,00 €

BIOR-054-2022-RES

Concello de Marín

P3602600C

1

58.781,50 €

10,00 %

0,00 €

58.781,50 €

BIOR-055-2022-RES

Concello de Mañón

P1504500H

2

4.743,00 €

10,00 %

4.743,00 €

0,00 €

BIOR-056-2022-RES

Concello de Melide

P1504700D

1

8.622,00 €

25,62 %

8.622,00 €

0,00 €

BIOR-057-2022-RES

Concello de Mesía

P1504800B

2

10.899,00 €

10,00 %

8.784,00 €

2.115,00 €

BIOR-058-2022-RES

Concello de Monterrei

P3205100E

2

11.313,00 €

10,00 %

5.656,50 €

5.656,50 €

BIOR-059-2022-RES

Concello de Muxía

P1505300B

1

10.624,50 €

10,00 %

10.624,50 €

0,00 €

BIOR-060-2022-RES

Concello de Muxía

P1505300B

2

5.724,00 €

10,00 %

5.724,00 €

0,00 €

BIOR-061-2022-RES

Concello de Nigrán

P3603500D

1

30.000,00 €

50,00 %

30.000,00 €

0,00 €

BIOR-062-2022-RES

Concello de Ortigueira

P1506200C

1

44.826,45 €

29,99 %

44.826,45 €

0,00 €

BIOR-063-2022-RES

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

2

8.662,50 €

10,00 %

8.662,50 €

0,00 €

BIOR-065-2022-RES

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

2

5.625,00 €

10,00 %

5.625,00 €

0,00 €

BIOR-066-2022-RES

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

1

9.135,00 €

10,00 %

7.488,00 €

1.647,00 €

BIOR-067-2022-RES(1)

Concello de Poio

P3604100B

2

73.231,64 €

10,00 %

19.907,45 €

53.324,19 €

BIOR-068-2022-RES(1)

Concello de Poio

P3604100B

1

4.500,00 €

10,00 %

4.500,00 €

0,00 €

BIOR-069-2022-RES

Concello de Ponteareas

P3604200J

1

51.944,95 €

10,00 %

51.944,95 €

0,00 €

BIOR-070-2022-RES

Concello de Pontedeume

P1507000F

1

39.612,00 €

21,84 %

39.612,00 €

0,00 €

BIOR-071-2022-RES

Concello de Ramirás

P3206900G

2

6.889,50 €

10,00 %

6.889,50 €

0,00 €

BIOR-072-2022-RES

Concello de Redondela

P3604500C

2

24.480,00 €

10,00 %

14.400,00 €

10.080,00 €

BIOR-073-2022-RES

Concello de Redondela

P3604500C

1

117.007,50 €

20,23 %

91.843,50 €

25.164,00 €

BIOR-074-2022-RES

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

1

22.050,00 €

10,00 %

22.050,00 €

0,00 €

BIOR-075-2022-RES

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

2

19.601,10 €

10,00 %

19.601,10 €

0,00 €

BIOR-076-2022-RES

Concello de Santiago

de Compostela

P1507900G

1

65.775,60 €

10,00 %

65.775,60 €

0,00 €

BIOR-077-2022-RES

Concello de Santiso

P1508000E

2

6.610,50 €

10,07 %

6.610,50 €

0,00 €

BIOR-078-2022-RES

Concello de Santiso

P1508000E

1

7.720,00 €

10,23 %

7.720,00 €

0,00 €

BIOR-079-2022-RES(1)

Concello de Soutomaior

P3605300G

2

3.150,00 €

10,00 %

0,00 €

3.150,00 €

BIOR-080-2022-RES(1)

Concello de Soutomaior

P3605300G

1

47.620,20 €

16,11 %

0,00 €

47.620,20 €

BIOR-081-2022-RES

Concello de Trabada

P2706100A

2

3.937,50 €

25,62 %

3.937,50 €

0,00 €

BIOR-082-2022-RES

Concello de Vigo

P3605700H

1

587.674,00 €

26,54 %

0,00 €

587.674,00 €

BIOR-083-2022-RES

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

1

30.451,50 €

10,00 %

21.991,50 €

8.460,00 €

BIOR-084-2022-RES

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

2

28.260,00 €

10,00 %

14.130,00 €

14.130,00 €

BIOR-086-2022-RES

Concello de Vimianzo

P1509300H

2

2.560,16 €

10,00 %

1.341,04 €

1.219,12 €

BIOR-088-2022-RES

Concello de Zas

P1509400F

1

21.888,54 €

10,00 %

21.888,54 €

0,00 €

BIOR-089-2022-RES

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

2

18.699,00 €

14,30 %

18.699,00 €

0,00 €

BIOR-090-2022-RES

Concello do Rosal

P3604800G

1

7.047,00 €

10,00 %

7.047,00 €

0,00 €

BIOR-091-2022-RES

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

1

13.480,65 €

25,62 %

13.480,65 €

0,00 €

BIOR-092-2022-RES

Mc. de Concellos da Mariña Lucense

P2700001G

1

196.647,72 €

10,28 %

0,00 €

196.647,72 €

BIOR-093-2022-RES

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

2

35.037,00 €

21,09 %

35.037,00 €

0,00 €

BIOR-094-2022-RES

Mc. Int. Voluntaria Terra de Celanova

P8202502D

1

3.420,00 €

10,00 %

3.420,00 €

0,00 €

BIOR-095-2022-RES

Mc. de Concellos do Morrazo

P3600020F

2

63.809,10 €

10,00 %

57.869,10 €

5.940,00 €

BIOR-096-2022-RES

Mc. de Concellos do Morrazo

P3600020F

1

92.164,00 €

36,18 %

0,00 €

92.164,00 €

BIOR-098-2022-RES

Concello da Baña

P1500700H

1

9.894,38 €

10,00 %

6.390,00 €

3.504,38 €

Concello da Baña

P1500700H

2

13.786,56 €

10,00 %

13.786,56 €

0,00 €

BIOR-099-2022-RES

Concello de Baiona

P3600300B

1

30.118,50 €

10,00 %

21.118,50 €

9.000,00 €

Concello de Baiona

P3600300B

2

33.534,00 €

10,00 %

18.954,00 €

14.580,00 €

BIOR-100-2022-RES

Concello de Castroverde

P2701100F

1

6.975,00 €

10,00 %

2.880,00 €

4.095,00 €

Concello de Castroverde

P2701100F

2

11.677,50 €

10,00 %

8.842,50 €

2.835,00 €

BIOR-101-2022-RES

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

1

85.041,00 €

51,72 %

0,00 €

85.041,00 €

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

2

53.016,00 €

10,00 %

0,00 €

53.016,00 €

BIOR-102-2022-RES

Concello de Paderne

P1506500F

1

11.911,50 €

10,00 %

11.911,50 €

0,00 €

Concello de Paderne

P1506500F

2

9.328,95 €

10,00 %

0,00 €

9.328,95 €

BIOR-103-2022-RES

Concello de Cabanas

P1501500A

1

10.358,10 €

10,00 %

6.416,10 €

3.942,00 €

Concello de Cabanas

P1501500A

2

13.176,00 €

16,57 %

8.235,00 €

4.941,00 €

BIOR-104-2022-RES

Concello da Cañiza

P3600900I

1

43.162,50 €

27,86 %

43.162,50 €

0,00 €

Concello da Cañiza

P3600900I

2

13.497,30 €

10,00 %

12.210,30 €

1.287,00 €

BIOR-105-2022-RES(1)

Concello de Arbo

P3600100F

1

12.880,80 €

10,00 %

11.980,80 €

900,00 €

Concello de Arbo

P3600100F

2

10.255,50 €

10,00 %

10.255,50 €

0,00 €

BIOR-106-2022-RES

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

1

1.350,00 €

10,00 %

1.350,00 €

0,00 €

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

2

6.364,00 €

10,00 %

6.364,00 €

0,00 €

BIOR-107-2022-RES

Concello de Sarria

P2705700I

1

13.698,00 €

25,62 %

0,00 €

13.698,00 €

Concello de Sarria

P2705700I

2

33.196,50 €

25,62 %

33.196,50 €

0,00 €

BIOR-108-2022-RES

Concello de Sanxenxo

P3605100A

2

31.109,33 €

10,00 %

31.109,33 €

0,00 €

BIOR-109-2022-RES

Concello de Sanxenxo

P3605100A

1

36.217,80 €

10,00 %

36.217,80 €

0,00 €

BIOR-110-2022-RES(1)

Concello do Saviñao

P2705800G

1

18.170,50 €

10,00 %

18.170,50 €

0,00 €

Concello do Saviñao

P2705800G

2

15.340,00 €

14,78 %

15.340,00 €

0,00 €

BIOR-112-2022-RES

Concello de Valdoviño

P1508800H

1

19.274,85 €

10,00 %

14.954,85 €

4.320,00 €

BIOR-113-2022-RES

Concello de Valdoviño

P1508800H

2

19.530,00 €

10,00 %

9.765,00 €

9.765,00 €

BIOR-114-2022-RES

Concello de Baleira

P2700400A

2

5.517,00 €

10,00 %

5.517,00 €

0,00 €

BIOR-115-2022-RES

Concello de Bóveda

P2700800B

1

6.489,00 €

10,00 %

5.928,75 €

560,25 €

Concello de Bóveda

P2700800B

2

5.733,00 €

10,00 %

4.801,50 €

931,50 €

BIOR-116-2022-RES

Concello de Carballeda de Avia

P3201900B

2

5.422,50 €

10,00 %

5.422,50 €

0,00 €

BIOR-117-2022-RES

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

2

947,43 €

10,00 %

947,43 €

0,00 €

BIOR-118-2022-RES

Concello de Gondomar

P3602100D

2

37.080,00 €

10,00 %

13.140,00 €

23.940,00 €

BIOR-119-2022-RES

Concello de Irixoa

P1504000I

2

6.030,00 €

10,00 %

3.600,00 €

2.430,00 €

BIOR-120-2022-RES

Concello de Xove

P2702500F

1

90,00 €

10,00 %

90,00 €

0,00 €

Concello de Xove

P2702500F

2

28.858,50 €

10,00 %

28.858,50 €

0,00 €

BIOR-121-2022-RES

Concello de Negreira

P1505700C

2

15.700,02 €

10,00 %

15.700,02 €

0,00 €

BIOR-122-2022-RES(1)

Concello de Ordes

P1506000G

1

4.968,00 €

25,62 %

0,00 €

4.968,00 €

Concello de Ordes

P1506000G

2

44.379,00 €

25,62 %

0,00 €

44.379,00 €

BIOR-123-2022-RES

Concello da Pastoriza

P2704400G

1

6.336,00 €

10,00 %

0,00 €

6.336,00 €

BIOR-124-2022-RES

Concello da Pobra do Brollón

P2704700J

2

6.237,00 €

10,00 %

5.445,00 €

792,00 €

BIOR-125-2022-RES

Concello de Taboada

P2706000C

1

7.569,00 €

10,00 %

7.569,00 €

0,00 €

BIOR-126-2022-RES

Concello de Triacastela

P2706200I

2

2.850,75 €

10,00 %

2.193,75 €

657,00 €

BIOR-127-2022-RES

Concello de Touro

P1508600B

1

11.580,00 €

10,00 %

10.680,00 €

900,00 €

BIOR-128-2022-RES

Concello de Touro

P1508600B

2

15.822,00 €

10,00 %

14.292,00 €

1.530,00 €

BIOR-130-2022-RES

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

1

27.139,50 €

10,00 %

27.139,50 €

0,00 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

2

25.879,50 €

10,00 %

23.800,50 €

2.079,00 €

BIOR-131-2022-RES

Concello de Becerreá

P2700600F

1

14.034,60 €

10,00 %

14.034,60 €

0,00 €

BIOR-132-2022-RES

Concello de Becerreá

P2700600F

2

11.664,00 €

10,00 %

6.840,00 €

4.824,00 €

BIOR-133-2022-RES

Concello de Cambre

P1501700G

2

29.160,00 €

10,00 %

14.580,00 €

14.580,00 €

BIOR-134-2022-RES

Concello de Catoira

P3601000G

1

3.316,50 €

10,00 %

3.316,50 €

0,00 €

BIOR-135-2022-RES

Concello de Cedeira

P1502200G

1

29.999,61 €

10,00 %

29.999,61 €

0,00 €

BIOR-136-2022-RES

Concello de Cedeira

P1502200G

2

8.755,20 €

10,00 %

7.967,70 €

787,50 €

BIOR-137-2022-RES

Concello de Coristanco

P1502900B

1

35.849,32 €

27,28 %

35.220,29 €

629,03 €

BIOR-138-2022-RES

Concello de Coristanco

P1502900B

2

16.241,12 €

11,39 %

12.962,76 €

3.278,36 €

BIOR-139-2022-RES

Concello de Dozón

P3601600D

2

4.801,50 €

10,00 %

4.801,50 €

0,00 €

BIOR-140-2022-RES

Concello de Fene

P1503600G

2

18.000,00 €

25,62 %

18.000,00 €

0,00 €

BIOR-141-2022-RES

Concello de Forcarei

P3601800J

1

5.418,46 €

10,00 %

5.418,46 €

0,00 €

Concello de Forcarei

P3601800J

2

10.988,01 €

10,00 %

10.988,01 €

0,00 €

BIOR-142-2022-RES

Concello de Frades

P1503900A

2

9.346,50 €

10,00 %

9.346,50 €

0,00 €

BIOR-143-2022-RES

Concello de Friol

P2702000G

2

10.441,71 €

10,00 %

8.513,69 €

1.928,02 €

BIOR-144-2022-RES

Concello de Laxe

P1504100G

2

13.423,50 €

10,00 %

7.065,00 €

6.358,50 €

BIOR-145-2022-RES

Concello de Lugo

P2702800J

2

83.489,00 €

10,00 %

0,00 €

83.489,00 €

BIOR-146-2022-RES

Concello de Lugo

P2702800J

1

149.038,00 €

10,00 %

0,00 €

149.038,00 €

BIOR-147-2022-RES

Agrupación Moraña

P3603200A

1

44.155,00 €

10,00 %

41.850,00 €

2.305,00 €

Agrupación Moraña

P3603200A

2

35.108,50 €

10,00 %

29.033,50 €

6.075,00 €

BIOR-148-2022-RES

Concello de Narón

P1505500G

1

70.024,50 €

10,00 %

70.024,50 €

0,00 €

BIOR-149-2022-RES

Concello de Narón

P1505500G

2

10.264,50 €

10,00 %

10.264,50 €

0,00 €

BIOR-152-2022-RES

Concello do Páramo

P2704300I

2

6.012,00 €

10,00 %

5.418,00 €

594,00 €

BIOR-153-2022-RES

Concello de Ourense

P3205500F

1

211.286,00 €

10,00 %

121.125,39 €

90.160,61 €

BIOR-154-2022-RES

Concello de Outes

P1506300A

1

17.418,50 €

10,00 %

3.150,00 €

14.268,50 €

BIOR-156-2022-RES

Concello de Rianxo

P1507300J

1

29.724,26 €

10,00 %

11.396,39 €

18.327,87 €

Concello de Rianxo

P1507300J

2

32.526,00 €

10,00 %

6.291,00 €

26.235,00 €

BIOR-157-2022-RES

Concello de Ribeira

P1507400H

2

19.710,00 €

10,00 %

5.603,00 €

14.107,00 €

BIOR-158-2022-RES

Concello de Ribeira

P1507400H

1

80.074,00 €

10,00 %

2.003,00 €

78.071,00 €

BIOR-159-2022-RES

Concello de Rois

P1507500E

2

12.168,89 €

22,17 %

9.724,00 €

2.444,89 €

BIOR-160-2022-RES

Concello de Santa Comba

P1507800I

2

4.886,00 €

10,00 %

3.829,16 €

1.056,84 €

BIOR-163-2022-RES

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

2

10.359,54 €

25,62 %

10.359,54 €

0,00 €

BIOR-164-2022-RES

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

2

73.588,00 €

12,00 %

0,00 €

73.588,00 €

BIOR-165-2022-RES

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

1

45.954,00 €

69,39 %

42.114,59 €

3.839,41 €

BIOR-166-2022-RES

Concello de Val do Dubra

P1508900F

1

19.225,00 €

10,00 %

18.325,00 €

900,00 €

Concello de Val do Dubra

P1508900F

2

17.329,50 €

10,00 %

14.787,00 €

2..542,50 €

BIOR-167-2022-RES

Consorcio As Mariñas

P1500011J

2

85.936,00 €

20,00 %

85.936,00 €

0,00 €

BIOR-168-2022-RES

Deputación Provincial de Ourense

P3200000B

1

120.600,00 €

10,00 %

12.600,00 €

108.000,00 €

Deputación Provincial de Ourense

P3200000B

2

102.470,94 €

10,00 %

10.247,09 €

92.223,85 €

(1) Axuda distribuída entre as dúas liñas subvencionables segundo o marcado no artigo 5.4 da orde de axudas.

ANEXO I

Relación de solicitudes recibidas

Expediente

Solicitante

NIF solicitante

BIOR-001-2022-RES

Concello de Vedra

P1509000D

BIOR-002-2022-RES

Concello de Xove

P2702500F

BIOR-003-2022-RES

Concello de Dozón

P3601600D

BIOR-004-2022-RES

Concello de Silleda

P3605200I

BIOR-005-2022-RES

Concello de Moeche

P1505000H

BIOR-006-2022-RES

Concello de Vedra

P1509000D

BIOR-007-2022-RES

Concello de Castrelo do Val

P3202200F

BIOR-008-2022-RES

Concello de Antas de Ulla

P2700300C

BIOR-009-2022-RES

Concello de Arzúa

P1500600J

BIOR-010-2022-RES

Concello de Barreiros

P2700500H

BIOR-011-2022-RES

Concello de Begonte

P2700700D

BIOR-012-2022-RES

Concello de Castro de Rei

P2701000H

BIOR-013-2022-RES

Concello de Chantada

P2701600E

BIOR-014-2022-RES

Concello de Guntín

P2702300A

BIOR-015-2022-RES

Concello do Incio

P2702400I

BIOR-016-2022-RES

Concello de Láncara

P2702600D

BIOR-017-2022-RES

Concello de Laza

P3204000H

BIOR-018-2022-RES

Concello de Monterroso

P2703200B

BIOR-019-2022-RES

Concello de Monterroso

P2703200B

BIOR-020-2022-RES

Concello de Monterroso

P2703200B

BIOR-021-2022-RES

Concello de Neda

P1505600E

BIOR-022-2022-RES

Concello do Pino

P1506700B

BIOR-023-2022-RES

Concello do Pino

P1506700B

BIOR-024-2022-RES

Concello de Oroso

P1506100E

BIOR-025-2022-RES

Concello de Palas de Rei

P2704000E

BIOR-026-2022-RES

Concello de Riotorto

P2705400F

BIOR-027-2022-RES

Concello de Rábade

P2705600A

BIOR-028-2022-RES

Concello de Taboadela

P3208000D

BIOR-029-2022-RES

Concello de Vilasantar

P1509100B

BIOR-030-2022-RES

Concello da Laracha

P1504200E

BIOR-031-2022-RES

Concello da Illa de Arousa

P8600004I

BIOR-032-2022-RES

Concello da Illa de Arousa

P8600004I

BIOR-033-2022-RES

Concello de Abadín

P2700100G

BIOR-034-2022-RES

Concello de Ames

P1500200I

BIOR-035-2022-RES

Concello de Arteixo

P1500500B

BIOR-036-2022-RES

Concello de Barbadás

P3200900C

BIOR-037-2022-RES

Concello de Barbadás

P3200900C

BIOR-038-2022-RES

Concello de Boimorto

P1501000B

BIOR-039-2022-RES

Concello de Boimorto

P1501000B

BIOR-040-2022-RES

Concello de Boiro

P1501100J

BIOR-041-2022-RES

Concello de Boiro

P1501100J

BIOR-042-2022-RES

Concello de Boqueixón

P1501200H

BIOR-043-2022-RES

Concello de Caldas de Reis

P3600500G

BIOR-044-2022-RES

Concello de Carballo

P1501900C

BIOR-045-2022-RES

Concello de Carballo

P1501900C

BIOR-046-2022-RES

Concello de Cee

P1502300E

BIOR-047-2022-RES

Concello de Coirós

P1502700F

BIOR-048-2022-RES

Concello de Covelo

P3601300A

BIOR-049-2022-RES

Concello de Curtis

P1503200F

BIOR-050-2022-RES

Concello de Fisterra

P1503800C

BIOR-051-2022-RES

Concello de Fisterra

P1503800C

BIOR-052-2022-RES

Concello de Foz

P2701900I

BIOR-053-2022-RES

Concello de Guitiriz

P2702200C

BIOR-054-2022-RES

Concello de Marín

P3602600C

BIOR-055-2022-RES

Concello de Mañón

P1504500H

BIOR-056-2022-RES

Concello de Melide

P1504700D

BIOR-057-2022-RES

Concello de Mesía

P1504800B

BIOR-058-2022-RES

Concello de Monterrei

P3205100E

BIOR-059-2022-RES

Concello de Muxía

P1505300B

BIOR-060-2022-RES

Concello de Muxía

P1505300B

BIOR-061-2022-RES

Concello de Nigrán

P3603500D

BIOR-062-2022-RES

Concello de Ortigueira

P1506200C

BIOR-063-2022-RES

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

BIOR-064-2022-RES

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

BIOR-065-2022-RES

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

BIOR-066-2022-RES

Concello de Pazos de Borbén

P3603700J

BIOR-067-2022-RES

Concello de Poio

P3604100B

BIOR-068-2022-RES

Concello de Poio

P3604100B

BIOR-069-2022-RES

Concello de Ponteareas

P3604200J

BIOR-070-2022-RES

Concello de Pontedeume

P1507000F

BIOR-071-2022-RES

Concello de Ramirás

P3206900G

BIOR-072-2022-RES

Concello de Redondela

P3604500C

BIOR-073-2022-RES

Concello de Redondela

P3604500C

BIOR-074-2022-RES

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

BIOR-075-2022-RES

Concello de Salceda de Caselas

P3604900E

BIOR-076-2022-RES

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

BIOR-077-2022-RES

Concello de Santiso

P1508000E

BIOR-078-2022-RES

Concello de Santiso

P1508000E

BIOR-079-2022-RES

Concello de Soutomaior

P3605300G

BIOR-080-2022-RES

Concello de Soutomaior

P3605300G

BIOR-081-2022-RES

Concello de Trabada

P2706100A

BIOR-082-2022-RES

Concello de Vigo

P3605700H

BIOR-083-2022-RES

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

BIOR-084-2022-RES

Concello de Vilanova de Arousa

P3606100J

BIOR-085-2022-RES

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

BIOR-086-2022-RES

Concello de Vimianzo

P1509300H

BIOR-087-2022-RES

Concello de Vimianzo

P1509300H

BIOR-088-2022-RES

Concello de Zas

P1509400F

BIOR-089-2022-RES

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

BIOR-090-2022-RES

Concello do Rosal

P3604800G

BIOR-091-2022-RES

Concello de Oza-Cesuras

P1500029B

BIOR-092-2022-RES

Mc. de Concellos da Mariña Lucense

P2700001G

BIOR-093-2022-RES

Mancomunidade do Salnés

P3600041B

BIOR-094-2022-RES

Mc. Int. Voluntaria Terra de Celanova

P8202502D

BIOR-095-2022-RES

Mc. de Concellos do Morrazo

P3600020F

BIOR-096-2022-RES

Mc. de Concellos do Morrazo

P3600020F

BIOR-097-2022-RES

Mc. de Concellos Serra do Barbanza

P6507201I

BIOR-098-2022-RES

Concello da Baña

P1500700H

BIOR-099-2022-RES

Concello de Baiona

P3600300B

BIOR-100-2022-RES

Concello de Castroverde

P2701100F

BIOR-101-2022-RES

Concello de Monforte de Lemos

P2703100D

BIOR-102-2022-RES

Concello de Paderne

P1506500F

BIOR-103-2022-RES

Concello de Cabanas

P1501500A

BIOR-104-2022-RES

Concello da Cañiza

P3600900I

BIOR-105-2022-RES

Concello de Arbo

P3600100F

BIOR-106-2022-RES

Concello de Ponte Caldelas

P3604300H

BIOR-107-2022-RES

Concello de Sarria

P2705700I

BIOR-108-2022-RES

Concello de Sanxenxo

P3605100A

BIOR-109-2022-RES

Concello de Sanxenxo

P3605100A

BIOR-110-2022-RES

Concello do Saviñao

P2705800G

BIOR-111-2022-RES

Concello de Vilamarín

P3208800G

BIOR-112-2022-RES

Concello de Valdoviño

P1508800H

BIOR-113-2022-RES

Concello de Valdoviño

P1508800H

BIOR-114-2022-RES

Concello de Baleira

P2700400A

BIOR-115-2022-RES

Concello de Bóveda

P2700800B

BIOR-116-2022-RES

Concello de Carballeda De Avia

P3201900B

BIOR-117-2022-RES

Concello de Folgoso do Courel

P2701700C

BIOR-118-2022-RES

Concello de Gondomar

P3602100D

BIOR-119-2022-RES

Concello de Irixoa

P1504000I

BIOR-120-2022-RES

Concello de Xove

P2702500F

BIOR-121-2022-RES

Concello de Negreira

P1505700C

BIOR-122-2022-RES

Concello de Ordes

P1506000G

BIOR-123-2022-RES

Concello da Pastoriza

P2704400G

BIOR-124-2022-RES

Concello da Pobra do Brollón

P2704700J

BIOR-125-2022-RES

Concello de Taboada

P2706000C

BIOR-126-2022-RES

Concello de Triacastela

P2706200I

BIOR-127-2022-RES

Concello de Touro

P1508600B

BIOR-128-2022-RES

Concello de Touro

P1508600B

BIOR-129-2022-RES

Concello de Vilaba

P2706500B

BIOR-130-2022-RES

Concello das Pontes de García Rodríguez

P1507100D

BIOR-131-2022-RES

Concello de Becerreá

P2700600F

BIOR-132-2022-RES

Concello de Becerreá

P2700600F

BIOR-133-2022-RES

Concello de Cambre

P1501700G

BIOR-134-2022-RES

Concello de Catoira

P3601000G

BIOR-135-2022-RES

Concello de Cedeira

P1502200G

BIOR-136-2022-RES

Concello de Cedeira

P1502200G

BIOR-137-2022-RES

Concello de Coristanco

P1502900B

BIOR-138-2022-RES

Concello de Coristanco

P1502900B

BIOR-139-2022-RES

Concello de Dozón

P3601600D

BIOR-140-2022-RES

Concello de Fene

P1503600G

BIOR-141-2022-RES

Concello de Forcarei

P3601800J

BIOR-142-2022-RES

Concello de Frades

P1503900A

BIOR-143-2022-RES

Concello de Friol

P2702000G

BIOR-144-2022-RES

Concello de Laxe

P1504100G

BIOR-145-2022-RES

Concello de Lugo

P2702800J

BIOR-146-2022-RES

Concello de Lugo

P2702800J

BIOR-147-2022-RES

Agrupación de Moraña

P3603200A

BIOR-148-2022-RES

Concello de Narón

P1505500G

BIOR-149-2022-RES

Concello de Narón

P1505500G

BIOR-150-2022-RES

Concello de Noia

P1505800A

BIOR-151-2022-RES

Concello do Grove

P3602200B

BIOR-152-2022-RES

Concello do Páramo

P2704300I

BIOR-153-2022-RES

Concello de Ourense

P3205500F

BIOR-154-2022-RES

Concello de Outes

P1506300A

BIOR-155-2022-RES

Concello de Porto do Son

P1507200B

BIOR-156-2022-RES

Concello de Rianxo

P1507300J

BIOR-157-2022-RES

Concello de Ribeira

P1507400H

BIOR-158-2022-RES

Concello de Ribeira

P1507400H

BIOR-159-2022-RES

Concello de Rois

P1507500E

BIOR-160-2022-RES

Concello de Santa Comba

P1507800I

BIOR-161-2022-RES

Concello de Tordoia

P1508500D

BIOR-162-2022-RES

Concello de Valga

P3605600J

BIOR-163-2022-RES

Concello de Viana do Bolo

P3208700I

BIOR-164-2022-RES

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

BIOR-165-2022-RES

Concello da Pobra do Caramiñal

P1506800J

BIOR-166-2022-RES

Concello de Val do Dubra

P1508900F

BIOR-167-2022-RES

Consorcio As Mariñas

P1500011J

BIOR-168-2022-RES

Deputación Provincial de Ourense

P3200000B

Anexo II

Relación de solicitudes non beneficiarias e motivo da exclusión

Expediente

Solicitante

NIF

Liña

Motivo exclusión

BIOR-002-2022-RES

Concello de Xove

P2702500F

1

Renuncia

BIOR-003-2022-RES

Concello de Dozón

P3601600D

1

Renuncia

BIOR-018-2022-RES

Concello de Monterroso

P2703200B

1, 2

Renuncia

BIOR-028-2022-RES

Concello de Taboadela

P3208000D

2

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-032-2022-RES

Concello da Illa de Arousa

P8600004I

1

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-035-2022-RES

Concello de Arteixo

P1500500B

1

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-052-2022-RES

Concello de Foz

P2701900I

2

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-053-2022-RES

Concello de Guitiriz

P2702200C

2

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-085-2022-RES

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

1

Non emendan o requirimento

BIOR-064-2022-RES

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

1

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-087-2022-RES

Concello de Vimianzo

P1509300H

1

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-097-2022-RES

Mc de Concellos Serra do Barbanza

P6507201I

1

Excluído polo artigo 2.1a).5ª das bases reguladoras

BIOR-111-2022-RES

Concello de Vilamarín

P3208800G

1,2

Renuncia

BIOR-129-2022-RES

Concello de Vilalba

P2706500B

2

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-150-2022-RES

Concello de Noia

P1505800A

1

Excluído polo artigo 2.1a).5ª das bases reguladoras

BIOR-151-2022-RES

Concello do Grove

P3602200B

1

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-155-2022-RES

Concello de Porto do Son

P1507200B

1

Excluído polo artigo 2.1a).5ª das bases reguladoras

BIOR-161-2022-RES

Concello de Tordoia

P1508500D

2

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas

BIOR-162-2022-RES

Concello de Valga

P3605600J

1

Sen orzamento por detracción dos importes de axudas previas