Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Xoves, 23 de xuño de 2022 Páx. 36188

III. Outras disposicións

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2022 pola que se determina o inicio dos procedementos de nomeamento de persoal emérito.

A Orde do 27 de outubro de 2010 (DOG núm. 212, do 4 de novembro) pola que se desenvolve o procedemento para o nomeamento e prórroga de persoal emérito no ámbito sanitario, sobre a base do Decreto 36/2010, do 11 de marzo (DOG núm. 56, do 24 de marzo), establece no seu artigo 2.2 que as xerencias iniciarán o procedemento, se é o caso, no momento que se determine mediante resolución da Xerencia do Servizo Galego de Saúde publicada no Diario Oficial de Galicia. A resolución deberá especificar en cada caso o número de persoas que poderán ser nomeadas persoal emérito, tendo en conta as limitacións establecidas no artigo 10 do Decreto 36/2010, do 11 de marzo.

En desenvolvemento da devandita previsión, a Xerencia do Servizo Galego de Saúde

RESOLVE:

Primeiro. Iniciar o procedemento para o nomeamento de persoal emérito.

Segundo. O número de persoas que poderán ser nomeadas persoal emérito ao abeiro desta resolución será unha.

Terceiro. As xerencias das áreas sanitarias promotoras de nomeamento de persoal emérito dun/dunha profesional xubilado/a na citada área sanitaria deberán iniciar o procedemento e remitir as candidaturas á Xerencia do Servizo Galego de Saúde no prazo máximo dun mes desde a data de entrada en vigor desta resolución.

Co fin de equilibrar os nomeamentos de eméritos en todas as áreas sanitarias, cada xerencia poderá propoñer un/unha único/a candidato/a, avaliando para a proposta que realicen tanto o currículo como o proxecto que debe estar aliñado coas estratexias do Servizo Galego de Saúde.

Tamén terán en conta a implicación co organismo, as habilidades e boas actitudes do/da profesional implicado/a nos equipos de traballo, e emitirán un informe ao respecto.

A Comisión de Avaliación terá en conta para a proposta que se realice tanto o currículo do/da profesional coma o proxecto, debendo motivar a proposta de candidatos/as que realicen.

As corporacións e institucións públicas relacionadas co ámbito sanitario poderán presentar solicitudes de nomeamento de persoal emérito no prazo de 10 días, contados desde a entrada en vigor desta resolución, ante a xerencia da área sanitaria que corresponda ao posto desempeñado pola persoa que se vai promover, cos mesmos requisitos.

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de xuño de 2022

José Flores Arias
Xerente do Servizo Galego de Saúde