Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Xoves, 23 de xuño de 2022 Páx. 36241

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Monterroso

ANUNCIO da aprobación da oferta extraordinaria de emprego público para a estabilización do emprego temporal.

Con data do 30 de maio de 2022 ditouse Resolución de Alcaldía pola que se aproba a oferta de emprego público do Concello de Monterroso para 2022, en aplicación da Lei 20/2021, do 28 de decembro, integrada polas prazas que se detallan:

Nº prazas

Nº praza

Denominación praza RPT

Réxime xuridico

Forma selección

Xornada

1

PL32

Conserxe-limpador

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL31

Conserxe-limpador

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL04

Educador familiar

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL22

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL23

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL24

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL25

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL26

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL27

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL28

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL29

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL30

Oficial prevención e emerxencias

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL03

Educador social

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL51

Operario servizos múltiples

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL46

Auxiliar de cociña escola infantil

Laboral fixo

Concurso

T. parcial

1

PL06

Mestre especialista en educación infantil

Laboral fixo

Concurso

T. parcial

1

PL45

Auxiliar cociña-repartidor

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL44

Auxiliar cociña-repartidor

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL13

Auxiliar enfermaría

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL14

Auxiliar enfermaría

Laboral fixo

Concurso

Completa

1

PL50

Operario servizos múltiples

Laboral fixo

Concurso-oposición

Completa

1

PF06

Auxiliar administrativo

Funcionario

Concurso-oposición

Completa

Contra esta resolución pódese interpoñer alternativamente recurso de reposición, ante a Alcaldía, no prazo dun mes, ou recurso contencioso-administrativo, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente ou, á elección do/da interesado/a, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses. Se se opta por interpor o recurso potestativo de reposición, non se poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel se resolva. Todo iso sen prexuízo de que poida interpor calquera outro recurso que considere máis conveniente ao seu dereito.

Monterroso, 31 de maio de 2022

Rocio Seijas Vázquez
Alcaldesa