Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 120 Xoves, 23 de xuño de 2022 Páx. 36237

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Xurado de Expropiación de Galicia

CÉDULA do 3 de xuño de 2022 pola que se notifican os acordos que fixan o prezo xusto de varios predios (expediente 2021001513 e noventa e nove máis).

De conformidade co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e dado que non foi posible efectuar a notificación,

DISPOÑO:

1. Notificarlles mediante esta cédula, ás persoas que se relacionan no anexo, os actos do Xurado de Expropiación de Galicia que se citan, das datas que nel se recollen.

2. Contra estas resolucións, que esgotan a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o mesmo órgano que as ditou, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da notificación ou publicación desta cédula no taboleiro de edictos único (TEU) do Boletín Oficial del Estado (BOE), de acordo co previsto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015. As persoas interesadas poderán tamén interpoñer directamente o recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da notificación ou publicación desta cédula no TEU do BOE, de conformidade cos artigos 10.1.i), 14.1 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosa-administrativa. A interposición do recurso potestativo de reposición impide a interposición simultánea do recurso contencioso-administrativo, que non poderá interpoñerse ata que sexa resolto o recurso de reposición ou se entenda presuntamente desestimado. O texto íntegro do acordo referido nesta cédula está á disposición dos interesados nas dependencias do Xurado de Expropiación de Galicia, con enderezo na rúa Avelino Pousa Antelo, 1, 15781 Santiago de Compostela,

3. A eficacia desta notificación queda supeditada á súa publicación no TEU do BOE.

4. En consecuencia, para que conste e lles sirva de notificación ás persoas expropiadas, expido e asino esta cédula.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2022

Patricia Ulloa Alonso
Presidenta do Xurado de Expropiación de Galicia

ANEXO

Proxecto

Persoas que se notifican

Data do acto que se notifica

Nº de
expediente

Predio

02071-DP 5603 Negreira a Marco do Cornado-Sendas peonís p.q. 1.43 a 2.17, 7.30 a 7.82, 8.75 a 10.77 e do 11.11 a 12.90. Termo municipal de Negreira.

Manuel Tomé Grille

24.3.2022

2021001513

90

Hermitas Tomé Grille

24.3.2022

2021001514

91

02072-Repotenciación parque eólico Corme (modificación substancial). Termo municipal de Ponteceso (expediente IN661A 2018/1-1)

María Suárez Camiño

28.4.2022

2021001525

27

María Suárez Camiño

28.4.2022

2021001529

60

Mª Carmen e Alicia Chans Pailos

28.4.2022

2021001530

63

Herdeiros María Jesús Varela Chans

28.4.2022

2021001533

88

Josefa Torrado Baña

28.4.2022

2021001534

90

Herdeiros Jesús Vidal Centeno

28.4.2022

2021001538

144

Ramón Canto Martínez

28.4.2022

2021001540

159

Matilde Camiño Lema

28.4.2022

2021001548

197

Herdeiros Serafín Lema Pose

28.4.2022

2021001549

200

Jesús Doldán Varela

28.4.2022

2021001552

204

Herdeiros Serafín Lema Pose

28.4.2022

2021001553

222

Concepción Lema Martínez

28.4.2022

2021001555

228

Josefa Souto Chans

28.4.2022

2021001556

245

Clara Souto Chans

28.4.2022

2021001557

246

Clara Souto Chans

28.4.2022

2021001558

247

Amelia Bernárdez Pastoriza

28.4.2022

2021001563

261

Manuel Calvo Castro e outros

28.4.2022

2021001565

266

Consuelo Mosquera San Millán

28.4.2022

2021001566

267

Alejandrina Chans

28.4.2022

2021001567

269

Elvira García Cousillas

28.4.2022

2021001568

270

Estrella Bernárdez Pose

28.4.2022

2021001569

272

Elvira Piñeiro Mosquera

28.4.2022

2021001571

275

Elvira Piñeiro Mosquera

28.4.2022

2021001572

276

José Neira Barreiro

28.4.2022

2021001573

279

Ramón Neira Barreiro

28.4.2022

2021001574

280

Dolores Neira Barreiro

28.4.2022

2021001575

281

Eliseo Neira Barreiro

28.4.2022

2021001576

282

Jesusa Rúa Pastoriza

28.4.2022

2021001577

284

José María Fuentes Vidal

28.4.2022

2021001578

286

Leonarda Chans Blanco

28.4.2022

2021001582

292

Mª Jesús Chans Ferreiro

28.4.2022

2021001583

293

Manuel Souto Chans

28.4.2022

2021001588

300

Alfonso Cruz Benigno e herdeiros Manuel Fco. Ferreiro Centeno

28.4.2022

2021001589

301

Manuel Souto Chans

28.4.2022

2021001592

304

Alfonso Cruz Benigno e herdeiros Manuel Fco. Ferreiro Centeno

28.4.2022

2021001593

305

Rosa Neira Martínez

28.4.2022

2021001597

312

Natalia Bello Chaus

28.4.2022

2021001598

316

Generosa García Canizas

28.4.2022

2021001599

317

Rosa Souto Cousillas

28.4.2022

2021001601

319

Francisco Cousillas Rodríguez

28.4.2022

2021001602

320

Manuela Cousillas Rodríguez

28.4.2022

2021001603

321

Eulogia Piñeiro Anido

28.4.2022

2021001604

323

Peregrino Camiño Ourens

28.4.2022

2021001605

324

José María Cousillas Pailos

28.4.2022

2021001606

327

Jesús Facal

28.4.2022

2021001607

328

Antonia Neira Cousillas

28.4.2022

2021001608

329

Andrés Figueroa Pombo

28.4.2022

2021001609

331

Ramón Cousillas Collazo

28.4.2022

2021001611

336

Manuela Cousillas Collazo

28.4.2022

2021001612

337

Elvira Cousillas Collazo

28.4.2022

2021001613

338

Teresa Suárez Varela

28.4.2022

2021001616

341

Josefa Varela Centeno

28.4.2022

2021001617

342

Hermanos Gómez Collazo

28.4.2022

2021001618

344

Filomena Facal García

28.4.2022

2021001619

345

Andrés Cousillas García

28.4.2022

2021001620

347

Candelaria Rodríguez

28.4.2022

2021001621

348

Josefa Souto Chans

28.4.2022

2021001622

349

Clara Souto Chans

28.4.2022

2021001623

351

José María Saleta Doldán

28.4.2022

2021001625

353

Josefa Pasandín Torrado

28.4.2022

2021001628

356

Ramón Pasandín Souto

28.4.2022

2021001629

358

Carmen Pasandín Torrado

28.4.2022

2021001630

359

Joaquín Pasandín Torrado

28.4.2022

2021001631

360

Herdeiros Manuel Pasandín Souto

28.4.2022

2021001632

361

Magdalena Gajino Cousillas

28.4.2022

2021001633

363

M. Jesús Pombo Ponte

28.4.2022

2021001634

366

Segunda Varela Pombo

28.4.2022

2021001635

367

Josefa Varela Centeno

28.4.2022

2021001636

368

M. Jesús Pombo Ponte

28.4.2022

2021001638

370

Francisco Cousillas Rodríguez

28.4.2022

2021001639

374

José María Saleta Doldán

28.4.2022

2021001641

377

Manuel Saleta Doldán

28.4.2022

2021001642

378

Joaquín Pombo Chans

28.4.2022

2021001643

379

Segunda Varela Pombo

28.4.2022

2021001644

380

Josefa Varela Centeno

28.4.2022

2021001645

381

Francisco García Figueroa

28.4.2022

2021001648

385

Alejo Santos Álvarez

28.4.2022

2021001649

388

Teresa Suárez Varela

28.4.2022

2021001652

391

Casilda Suárez Pailos

28.4.2022

2021001654

395

Jesús Suárez Varela

28.4.2022

2021001655

396

Casilda Suárez Pailos

28.4.2022

2021001658

406

José Neira

28.4.2022

2021001659

407

Adelaida Vidal Torrado

28.4.2022

2021001662

410

José María Cousillas Pailos

28.4.2022

2021001663

412

Alejo Santos Álvarez

28.4.2022

2021001665

414

Rosa Centeno García

28.4.2022

2021001666

417

Adelaida Vidal Torrado

28.4.2022

2021001667

420

Casilda Suárez Pailos

28.4.2022

2021001668

422

José Varela Lema

28.4.2022

2021001669

426

Hermanos Gómez Collazo

28.4.2022

2021001670

427

Ramón Pasandín Souto

28.4.2022

2021001671

428

Manuel Fuentes Vidal

28.4.2022

2021001678

528

Ramón Filgueira Torrado

28.4.2022

2021001679

530

Cándida Figueroa Pombo

28.4.2022

2021001680

531

02074-Adaptación da estrada LU-231, Friol- A Baiuca, p.q. 0+000-18+700 (enlace A-54) ao Plan de baixa IMD mellorada, treito 0+000-9+400. Termo municipal de Friol.

José López López

24.3.2022

2022000070

21

02076-DP-7804 Val do Dubra a Santiago, ensanche, mellora de trazado e afirmado p.q. 18+690 ao 22+223

Mª Teresa Camino Botana

28.4.2022

2022000017

47

02081-Proxecto de acondicionamento do cruzamento entre as estradas provinciais OU-0210 e OU-0211. Termo municipal de Quintela de Leirado.

Herdeiros Remedios Gallego Álvarez

24.3.2022

2022000043

6

02088-Parque eólico Ourol (LU 11/145 EOL). Termo municipal de Ourol

Herdeiros Emérita Balseiro Gómez

28.4.2022

2022000135

257