Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Xoves, 30 de xuño de 2022 Páx. 37366

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2022, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020, pola que se dá publicidade a diversos acordos.

En sesión que tivo lugar o día 22 de xuño de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución da Dirección Xeral de Función Pública do 21 de setembro de 2020 para cualificar o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de promoción interna, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado pola Orde do 7 de xaneiro de 2020 (DOG núm. 195, do 25 de setembro), modificada polas resolucións do 20 de outubro de 2020 (DOG núm. 218, do 29 de outubro), do 1 de marzo de 2021 (DOG núm. 42, do 3 de marzo) e do 4 de marzo de 2021 (DOG núm. 46, do 9 de marzo), acordou:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a lista de aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade.

De conformidade co disposto na base IV.2 da orde de convocatoria, as persoas aspirantes dispoñen dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación á persoa titular da Dirección Xeral da Función Pública para que elabore a proposta de nomeamento como persoal funcionario de carreira das persoas aspirantes que figuran nela.

De conformidade co disposto na base III.13 da orde de convocatoria, contra este acordo poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro competente en materia de función pública, nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2022

Eduardo Suárez Campo
Presidente do tribunal

ANEXO

DNI

Nome

Apelido 1

Apelido 2

Puntuación base II.1.1.1

Méritos base II.2

Total

***0184**

Antonio

Castro

Fresco

44,05

29,700

73,750

***4150**

Eulalia Isabel

Fraga

Martínez

52,91

19,320

72,230

***1979**

Elsa

Montes

Vence

43,09

28,980

72,070

***1408**

Marina

Fernández de Córdoba

Soto

51,82

20,050

71,870

***9863**

María del Rosario

Fernández

Cadaya

52,23

19,560

71,790

***0745**

María del Carmen

Villaverde

Vázquez

56,32

14,890

71,210

***3731**

Marta

Fernández

Regueiro

51,55

18,230

69,780

***6149**

Sandra

Souto

Ferreiro

41,73

25,790

67,520

***8797**

María Rosario

Abraldes

Castro

42,41

24,890

67,300

***5561**

Eva

Orjales

Ramírez

41,73

24,359

66,089

***9062**

Juana

Martínez

Otero

44,32

21,380

65,700

***9905**

Maribel

Barreiro

García

48,27

15,420

63,690

***5623**

María Isabel

López

García

32,59

21,781

54,371