Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 124 Xoves, 30 de xuño de 2022 Páx. 37369

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2022, do tribunal cualificador do proceso extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulado/a superior, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019, pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o 28 de xuño de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro), modificada pola Resolución do 23 de setembro de 2020 (DOG núm. 198, do 30 de setembro) e pola Resolución do 8 de setembro de 2021 (DOG núm. 175, do 10 de setembro), para cualificar o proceso extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 004 do grupo I, titulado/a superior, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 225, do 26 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación provisional da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto nas bases II.2 , II.3 e II.5 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base II.5 da convocatoria, as persoas interesadas poderán formular reclamación contra as puntuacións provisionais no prazo de dez (10) días hábiles contados a partir do seguinte ao de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. O formulario de reclamación estará á disposición das persoas interesadas no portal web corporativo da Dirección Xeral da Función Pública e deberá cubrirse e presentarse electronicamente segundo o establecido na base II da convocatoria.

O formulario de reclamación deberá especificar a alínea ou alíneas da base II.2 sobre as cales se reclama, con indicación expresa daqueles méritos que se consideran erroneamente puntuados e a causa concreta obxecto de reclamación.

Santiago de Compostela, 28 de xuño de 2022

Juan José Nieto Montero
Presidente do tribunal

ANEXO

NIF

Apelidos e nome

II.2.1

II.2.2

Total exp. profesional

II.2.3

II.2.4

Total

***3116**

Aguiar Vale, Luz

0,00

19,90

19,90

0,00

4,00

23,90

***6682**

Cagiao Míguez, Alicia María

28,00

0,00

28,00

8,00

4,00

40,00

***1155**

Domínguez Carballo, Anabel

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***1110**

Fernández Pérez, Enrique Diego

28,00

1,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***0129**

García Velasco, Lucía

28,00

0,00

28,00

6,00

1,96

35,96

***8430**

Martínez Casal, José

28,00

1,30

28,00

6,00

1,87

35,87

***7919**

Martínez González, Josefa

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***4115**

Núñez Chao, Gabriel

28,00

0,00

28,00

6,00

4,00

38,00

***3305**

Pombo Romero, Marcos Manuel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***6296**

Santano Gómez, Manuel

28,00

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***7428**

Vidal Castro, María Lourdes

28,00

0,00

28,00

8,00

0,00

36,00