Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 131 Luns, 11 de xullo de 2022 Páx. 39469

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Carballeda de Valdeorras

ANUNCIO de aprobación da oferta de emprego público ordinaria correspondente ao ano 2022.

Por Resolución da Alcaldía Presidencia, do 14 de xuño de 2022, aprobouse a oferta de emprego público ordinaria do Concello de Carballeda de Valdeorras correspondente ao ano 2022 para a estabilización do emprego temporal de conformidade coa Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, cuxa parte dispositiva se transcribe a seguir:

1º. Aprobar a oferta de emprego público ordinaria do Concello de Carballeda de Valdeorras correspondente ao ano 2022 na cal se inclúen as seguintes prazas:

A) Persoal funcionario:

– 1 praza de auxiliar administrativo/a, grupo D, subgrupo C2.

– 1 praza de encargado/a de servizos, grupo D, subgrupo C2.

B) Persoal laboral:

– 1 praza de traballadora social, grupo 2, a xornada completa.

– 2 prazas de auxiliar de axuda a domicilio, grupo 7, a tempo parcial, cunha xornada de 33 h/semana.

– 1 praza de auxiliar de axuda a domicilio, grupo 7, a tempo parcial, cunha xornada de 25 h/semana.

– 1 praza de auxiliar de axuda a domicilio, grupo 7, a tempo parcial, a media xornada.

2º. Publicar a devandita oferta no taboleiro de anuncios da Corporación (sede electrónica concellocarballedavaldeorras.com), no Boletín Oficial da provincia e no Diario Oficial de Galicia, e proceder no seu momento á convocatoria dos correspondentes procedementos de selección de acceso con publicación no BOE, DOG e BOP.

3º. Remitir a certificación ao Ministerio de Facenda e Función Pública, a través da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

4º. Dar conta desta resolución ao Pleno na próxima sesión ordinaria que se realice.

Carballeda de Valdeorras, 16 de xuño de 2022

Mª Carmen González Quintela
Alcaldesa