Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 132 Martes, 12 de xullo de 2022 Páx. 39550

III. Outras disposicións

Consellería de Política Social e Xuventude

RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2022 pola que se publican as contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2021 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 64 do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, publícanse as contías das transferencias finalistas efectuadas a cada corporación local no exercicio 2021, ao abeiro do mencionado Decreto 99/2012, do 16 de marzo.

O crédito orzamentario destinado ao financiamento destas transferencias finalistas correspondentes ao exercicio 2021 ascendeu a 104.290.002,40 euros, repartidos nas seguintes aplicacións dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021:

– 87.090.250,06 euros con cargo á aplicación orzamentaria 13.04.312D.460.0-proxecto 2006 00435.

– 16.441.687,34 euros con cargo á aplicación orzamentaria 13.03.313C.460.2-proxecto 2015 00474. Nesta aplicación deberá restarse un importe de 30.920,92 euros correspondentes aos reintegros efectuados, unha vez revisada a xustificación do ano 2021, de acordo co disposto no artigo 33.1.c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

– 758.065,00 euros con cargo á aplicación orzamentaria 13.03.313C.460.0-proxecto 2017 00127.

– Ás contías anteriores hai que sumarlles o importe correspondente aos remanentes procedentes do exercicio anterior e que foron incorporados para o financiamento destes servizos no exercicio 2021. O importe dos remanentes incorporados ascendeu a 2.660.425,82 euros.

Unha vez incorporados os ditos remanentes, o importe total das devanditas transferencias finalistas ascendeu a 106.919.507,30 euros.

Cómpre salientar que as transferencias finalistas destinadas a financiar os gastos correntes para o mantemento e a realización de programas de servizos sociais comunitarios municipais correspondentes ao exercicio 2021 foron cofinanciadas parcialmente con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030), nunha contía de 6.514.860,00 euros, a través do denominado Plan concertado de prestacións básicas de servizos sociais de corporacións locais.

A xestión destas transferencias finalistas correspóndelle á Dirección Xeral de Inclusión Social, de conformidade co previsto no artigo 17 e seguintes do Decreto 216/2020, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Política Social.

Así mesmo, as transferencias finalistas destinadas a financiar a «axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes» tamén foron parcialmente cofinanciadas con fondos finalistas procedentes da Administración xeral do Estado (Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030-Imserso) nunha contía de 47.097.357,00 euros, con cargo aos fondos estatais destinados á atención de persoas en situación de dependencia.

A xestión destoutras transferencias finalistas correspóndelle á Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, de conformidade co previsto no artigo 20 e seguintes do Decreto 216/2020, do 3 de decembro.

Na súa virtude, no uso das atribucións establecidas ao abeiro do artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, e de acordo coas competencias establecidas no Decreto 216/2020, do 3 de decembro,

RESOLVO:

Ordenar a publicación das contías das transferencias finalistas efectuadas no exercicio 2021 ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, que figuran no anexo.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2022

Fabiola García Martínez
Conselleira de Política Social e Xuventude

ANEXO

Transferencias finalistas destinadas ao cofinanciamento dos servizos sociais comunitarios municipais

Corporación local beneficiaria

Provincia

Finalidade da transferencia finalista

Financiamento ano 2021

Concello de Abegondo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ames

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

191.645,40 €

Concello de Aranga

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ares

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Arteixo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

215.981,49 €

Concello de Arzúa

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello da Baña

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Bergondo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Betanzos

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

58.852,50 €

Concello de Boimorto

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Boiro

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Boqueixón

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Brión

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cabana de Bergantiños

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cabanas

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Camariñas

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cambre

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

162.344,39 €

Concello da Capela

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Carballo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

148.376,24 €

Concello de Cariño

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Carnota

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Carral

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cedeira

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cee

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cerceda

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cerdido

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Coirós

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Corcubión

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Coristanco

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Coruña

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

887.082,01 €

Concello de Culleredo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

194.853,66 €

Concello de Curtis

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Dodro

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Dumbría

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Fene

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Ferrol

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

279.080,86 €

Concello de Ferrol (centro de acollida)

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

42.088,00 €

Concello de Fisterra

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Frades

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Irixoa

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Laracha

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Laxe

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Lousame

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Malpica de Bergantiños

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Mancomunidade de Ordes

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Concello de Mañón

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Mazaricos

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Melide

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Mesía

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Miño

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Moeche

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Monfero

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Mugardos

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Muros

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Muxía

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Narón

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

172.194,84 €

Concello de Neda

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Negreira

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Noia

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Oleiros

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

211.704,20 €

Concello de Ordes

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Oroso

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ortigueira

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Outes

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Oza-Cesuras

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Paderne

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Padrón

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Pino

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ponteceso

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Pontedeume

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Porto do Son

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Rianxo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ribeira

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

166.966,67 €

Concello de Rois

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Sada

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Concello de San Sadurniño

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Santiago de Compostela

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

235.209,00 €

Concello de Santiso

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Sobrado

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello das Somozas

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Teo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Toques

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Tordoia

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Touro

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Trazo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Val do Dubra

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Valdoviño

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Vedra

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilarmaior

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilasantar

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vimianzo

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Zas

A Coruña

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Abadín

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Alfoz

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Antas de Ulla

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Baleira

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Baralla

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Barreiros

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Becerreá

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Begonte

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Bóveda

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Burela

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Carballedo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Castro de Rei

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Castroverde

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cervantes

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cervo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Chantada

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Corgo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cospeito

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Folgoso do Courel

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Fonsagrada

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Foz

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Friol

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

23.821,25 €

Concello de Guitiriz

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Guntín

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

18.216,25 €

Concello do Incio

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Láncara

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Lourenzá

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Lugo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

401.261,46 €

Concello de Lugo (Albergue)

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

79.792,00 €

Mancomunidade Terra Chá

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

75.667,50 €

Concello de Meira

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Mondoñedo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

42.037,50 €

Concello de Monforte de Lemos

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Monterroso

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Muras

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Navia de Suarna

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Negueira de Muñiz

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello das Nogais

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ourol

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Outeiro de Rei

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Palas de Rei

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Pantón

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Paradela

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello do Páramo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Pastoriza

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Pobra do Brollón

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Pol

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Pontenova

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Portomarín

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Quiroga

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Rábade

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ribadeo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ribas de Sil

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ribeira de Piquín

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Riotorto

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Samos

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

8.407,50 €

Concello de Sarria

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Saviñao

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Sober

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Taboada

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Trabada

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Triacastela

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello do Valadouro

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello do Vicedo

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilalba

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Viveiro

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Xermade

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Xove

Lugo

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Allariz

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Amoeiro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Arnoia

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Avión

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Baltar

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Bande

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Baños de Molgas

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Barbadás

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello do Barco de Valdeorras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Beade

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Beariz

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello dos Blancos

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Boborás

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Bola

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello do Bolo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Calvos de Randín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Carballeda de Avia

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Carballeda de Valdeorras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello do Carballiño

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Cartelle

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Castrelo de Miño

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Castrelo do Val

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Castro Caldelas

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Celanova

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Cenlle

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Chandrexa de Queixa

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Coles

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Cortegada

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Cualedro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Entrimo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Esgos

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Gomesende

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Gudiña

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Gudiña (Albergue)

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello do Irixo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Larouco

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

8.407,50 €

Concello de Laza

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Leiro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Lobeira

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Lobios

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Maceda

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Mancomunidade do Carballiño

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Mancomunidade Conso-Frieiras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Mancomunidade do Ribeiro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Mancomunidade Santa Águeda

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Mancomunidade Terras de Celanova

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

84.075,00 €

Mancomunidade de Verín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

104.304,00 €

Concello de Manzaneda

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Maside

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Melón

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Merca

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Mezquita

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Montederramo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Monterrei

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Muíños

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Nogueira de Ramuín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Oímbra

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Ourense

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

425.573,07 €

Concello de Ourense (Albergue)

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

63.945,00 €

Concello de Paderne de Allariz

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Padrenda

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Parada de Sil

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello do Pereiro de Aguiar

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello da Peroxa

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Petín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Piñor de Cea

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Pobra de Trives

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Pontedeva

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Porqueira

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Punxín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Quintela de Leirado

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Rairiz de Veiga

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ramirás

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Ribadavia

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Riós

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello da Rúa

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Rubiá

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de San Amaro

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de San Cibrao das Viñas

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de San Cristovo de Cea

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de San Xoán de Río

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Sandiás

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Sarreaus

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Taboadela

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Teixeira

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Toén

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Trasmiras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Veiga

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Verea

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Verín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Viana do Bolo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilamarín

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilar de Santos

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilardevós

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

0,00 €

Concello de Vilariño de Conso

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Xinzo de Limia

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Xunqueira de Ambía

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Ourense

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Agolada

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Arbo

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Baiona

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Barro

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Bueu

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Caldas de Reis

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Cambados

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Campo Lameiro

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cangas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

161.245,09 €

Concello da Cañiza

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Catoira

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Covelo

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Crecente

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Cuntis

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Dozón

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello da Estrada

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

128.442,87 €

Concello de Forcarei

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Fornelos de Montes

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Gondomar

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello do Grove

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Guarda

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello da Illa de Arousa

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Lalín

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

130.717,29 €

Concello da Lama

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Marín

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

54.814,85 €

Concello de Meaño

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Meis

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Moaña

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Mondariz

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

25.222,50 €

Concello de Mondariz Balneario

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

8.407,50 €

Concello de Moraña

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Mos

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello das Neves

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Nigrán

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Oia

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Pazos de Borbén

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Poio

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Ponte Caldelas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Ponteareas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

76.268,73 €

Concello de Pontecesures

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Pontevedra

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

264.758,96 €

Concello do Porriño

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

140.037,33 €

Concello de Portas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Redondela

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

118.762,79 €

Concello de Ribadumia

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Rodeiro

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello do Rosal

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Salceda de Caselas

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Salvaterra de Miño

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Sanxenxo

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

67.260,00 €

Concello de Silleda

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Soutomaior

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Tomiño

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Tui

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

50.445,00 €

Concello de Valga

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

33.630,00 €

Concello de Vigo

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

788.607,10 €

Concello de Vila de Cruces

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilaboa

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

196.404,64 €

Concello de Vilanova de Arousa

Pontevedra

Financiamento básico dos servizos sociais comunitarios municipais

16.815,00 €

Concello de Abegondo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

44.460,80 €

Concello de Ames

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

133.237,00 €

Concello de Aranga

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ares

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Arteixo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

90.349,19 €

Concello de Arzúa

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Baña

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

22.244,24 €

Concello de Bergondo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

37.316,81 €

Concello de Betanzos

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

Concello de Boimorto

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

13.361,22 €

Concello de Boiro

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Boqueixón

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

36.619,24 €

Concello de Brión

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

74.135,18 €

Concello de Cabana de Bergantiños

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

26.200,19 €

Concello de Cabanas

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.546,42 €

Concello de Camariñas

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cambre

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Capela

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Carballo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cariño

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

12.828,62 €

Concello de Carnota

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Carral

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cedeira

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cee

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Concello de Cerceda

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

37.222,00 €

Concello de Cerdido

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Coirós

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Corcubión

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.836,22 €

Concello de Coristanco

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Coruña

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

239.200,00 €

Concello de Culleredo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Curtis

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Dodro

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Dumbría

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Fene

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ferrol

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ferrol (centro de acollida)

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Fisterra

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Frades

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Irixoa

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Laracha

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Laxe

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Lousame

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

11.475,41 €

Concello de Malpica de Bergantiños

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Mancomunidade de Ordes

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Mañón

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.888,26 €

Concello de Mazaricos

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Melide

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

25.629,56 €

Concello de Mesía

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.162,09 €

Concello de Miño

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

48.000,00 €

Concello de Moeche

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Monfero

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Mugardos

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

22.074,00 €

Concello de Muros

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Muxía

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Narón

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

161.578,56 €

Concello de Neda

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

24.574,61 €

Concello de Negreira

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.481,70 €

Concello de Noia

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Oleiros

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ordes

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

51.388,21 €

Concello de Oroso

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

44.005,89 €

Concello de Ortigueira

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Outes

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.648,26 €

Concello de Oza-Cesuras

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Paderne

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Padrón

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

46.815,76 €

Concello do Pino

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ponteceso

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Pontedeume

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

42.000,00 €

Concello de Porto do Son

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Rianxo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ribeira

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

69.816,04 €

Concello de Rois

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Sada

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

70.352,60 €

Concello de San Sadurniño

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

45.923,15 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

28.000,00 €

Concello de Santiago de Compostela

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

135.970,04 €

Concello de Santiso

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Sobrado

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello das Somozas

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Teo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

113.327,70 €

Concello de Toques

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Tordoia

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

30.030,20 €

Concello de Touro

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

29.691,68 €

Concello de Trazo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

22.963,28 €

Concello de Val do Dubra

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

34.903,02 €

Concello de Valdoviño

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

18.131,22 €

Concello de Vedra

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

37.957,97 €

Concello de Vilarmaior

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vilasantar

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vimianzo

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

39.165,91 €

Concello de Zas

A Coruña

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Abadín

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Alfoz

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Antas de Ulla

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Baleira

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Baralla

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

13.531,22 €

Concello de Barreiros

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

26.947,55 €

Concello de Becerreá

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

22.114,50 €

Concello de Begonte

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Bóveda

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

18.412,02 €

Concello de Burela

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Carballedo

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Castro de Rei

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Concello de Castroverde

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cervantes

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cervo

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

32.194,66 €

Concello de Chantada

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Corgo

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

12.109,42 €

Concello de Cospeito

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

18.667,69 €

Concello de Folgoso do Courel

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Fonsagrada

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Foz

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Friol

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Guitiriz

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Guntín

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

4.605,61 €

Concello do Incio

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.911,01 €

Concello de Láncara

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Lourenzá

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

18.361,09 €

Concello de Lugo

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

91.449,58 €

Concello de Lugo (Albergue)

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Mancomunidade Terra Chá

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Meira

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Mondoñedo

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Monforte de Lemos

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

66.279,56 €

Concello de Monterroso

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Concello de Muras

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

5.860,21 €

Concello de Navia de Suarna

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Negueira de Muñiz

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello das Nogais

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ourol

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Outeiro de Rei

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

45.079,27 €

Concello de Palas de Rei

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

17.075,94 €

Concello de Pantón

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Paradela

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Páramo

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Pastoriza

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Pobra do Brollón

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Pol

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

11.073,08 €

Concello da Pontenova

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Portomarín

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Quiroga

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Rábade

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ribadeo

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ribas de Sil

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ribeira de Piquín

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Riotorto

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Samos

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Sarria

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Saviñao

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

44.718,00 €

Concello de Sober

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

14.236,22 €

Concello de Taboada

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Trabada

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

15.981,62 €

Concello de Triacastela

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Valadouro

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Vicedo

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

12.528,13 €

Concello de Vilalba

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

34.032,13 €

Concello de Viveiro

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

59.240,00 €

Concello de Xermade

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Xove

Lugo

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

30.890,00 €

Concello de Allariz

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Amoeiro

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Arnoia

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Avión

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

10.711,22 €

Concello de Baltar

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Bande

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Baños de Molgas

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Barbadás

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

63.892,83 €

Concello do Barco de Valdeorras

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

31.925,75 €

Concello de Beade

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Beariz

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello dos Blancos

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Boborás

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello da Bola

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Bolo

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Calvos de Randín

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Carballeda de Avia

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Carballeda de Valdeorras

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello do Carballiño

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cartelle

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Castrelo de Miño

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Castrelo do Val

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Castro Caldelas

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Celanova

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

21.000,00 €

Concello de Cenlle

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Chandrexa de Queixa

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Coles

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cortegada

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cualedro

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Entrimo

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Esgos

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Gomesende

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Gudiña

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Gudiña (Albergue)

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Irixo

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Larouco

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Laza

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Leiro

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Lobeira

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Lobios

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Maceda

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

25.263,41 €

Mancomunidade do Carballiño

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Mancomunidade Conso-Frieiras

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Mancomunidade do Ribeiro

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Mancomunidade Santa Águeda

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Mancomunidade Terras de Celanova

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Mancomunidade de Verín

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Manzaneda

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Maside

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Melón

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

11.242,34 €

Concello da Merca

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Mezquita

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Montederramo

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Monterrei

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Muíños

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Nogueira de Ramuín

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Oímbra

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ourense

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ourense (Albergue)

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Paderne de Allariz

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Padrenda

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Parada de Sil

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Pereiro de Aguiar

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Peroxa

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

11.742,42 €

Concello de Petín

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Piñor de Cea

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Pobra de Trives

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Pontedeva

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Porqueira

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Punxín

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Quintela de Leirado

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Rairiz de Veiga

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ramirás

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Ribadavia

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Riós

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.701,22 €

Concello da Rúa

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Rubiá

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de San Amaro

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de San Cibrao das Viñas

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

53.868,89 €

Concello de San Cristovo de Cea

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

12.521,22 €

Concello de San Xoán de Río

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Sandiás

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

16.161,22 €

Concello de Sarreaus

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Taboadela

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Teixeira

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Toén

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Trasmiras

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Veiga

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Verea

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Verín

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Viana do Bolo

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vilamarín

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vilar de Santos

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Vilardevós

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vilariño de Conso

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Xinzo de Limia

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Xunqueira de Ambía

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Ourense

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Agolada

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

11.251,22 €

Concello de Arbo

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello de Baiona

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Barro

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Bueu

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Caldas de Reis

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

47.580,00 €

Concello de Cambados

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

79.156,39 €

Concello de Campo Lameiro

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cangas

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Cañiza

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

29.790,80 €

Concello de Catoira

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

40.126,38 €

Concello de Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Covelo

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Crecente

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Cuntis

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Dozón

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Estrada

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

93.400,00 €

Concello de Forcarei

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Fornelos de Montes

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Gondomar

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Grove

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Guarda

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

45.785,53 €

Concello da Illa de Arousa

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Lalín

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello da Lama

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Marín

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Meaño

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

38.324,72 €

Concello de Meis

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

35.570,60 €

Concello de Moaña

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Mondariz

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Mondariz Balneario

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

29.628,00 €

Concello de Moraña

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Mos

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello das Neves

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Nigrán

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Oia

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Pazos de Borbén

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Poio

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ponte Caldelas

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ponteareas

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

59.708,18 €

Concello de Pontecesures

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

104.336,26 €

Concello de Pontevedra

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello do Porriño

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Portas

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Redondela

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Ribadumia

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

63.538,06 €

Concello de Rodeiro

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

9.211,22 €

Concello do Rosal

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Salceda de Caselas

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Salvaterra de Miño

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Sanxenxo

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

69.921,02 €

Concello de Silleda

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Soutomaior

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Tomiño

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Tui

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Valga

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

55.088,27 €

Concello de Vigo

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

110.400,00 €

Concello de Vila de Cruces

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vilaboa

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

0,00 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

203.515,02 €

Concello de Vilanova de Arousa

Pontevedra

Programa específico de atención á primeira infancia en centros e instalacións que posibiliten a conciliación da vida laboral e familiar

79.611,20 €

Concello de Abegondo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

192.831,12 €

Concello de Ames

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

546.515,17 €

Concello de Aranga

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

246.232,18 €

Concello de Ares

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

460.002,79 €

Concello de Arteixo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

586.767,94 €

Concello de Arzúa

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

336.329,83 €

Concello da Baña

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

258.368,10 €

Concello de Bergondo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

323.805,67 €

Concello de Betanzos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

409.303,72 €

Concello de Boimorto

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

184.289,48 €

Concello de Boiro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

593.918,23 €

Concello de Boqueixón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

388.833,71 €

Concello de Brión

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

210.272,78 €

Concello de Cabana de Bergantiños

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

204.100,85 €

Concello de Cabanas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

178.669,48 €

Concello de Camariñas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

310.204,70 €

Concello de Cambre

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

501.668,21 €

Concello da Capela

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

135.470,67 €

Concello de Carballo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

803.900,01 €

Concello de Cariño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

334.201,29 €

Concello de Carnota

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

193.545,21 €

Concello de Carral

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

186.348,95 €

Concello de Cedeira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

325.695,70 €

Concello de Cee

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

286.603,80 €

Concello de Cerceda

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

284.237,49 €

Concello de Cerdido

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

141.694,78 €

Concello de Coirós

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

95.575,81 €

Concello de Corcubión

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

61.193,51 €

Concello de Coristanco

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

248.311,77 €

Concello da Coruña

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

2.817.030,67 €

Concello de Culleredo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

467.792,74 €

Concello de Curtis

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

262.233,28 €

Concello de Dodro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

219.572,25 €

Concello de Dumbría

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.100,58 €

Concello de Fene

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

595.297,39 €

Concello de Ferrol

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.396.385,47 €

Concello de Ferrol (centro de acollida)

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Fisterra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

109.488,72 €

Concello de Frades

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Irixoa

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

144.547,44 €

Concello da Laracha

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

472.683,53 €

Concello de Laxe

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

217.612,15 €

Concello de Lousame

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

225.724,63 €

Concello de Malpica de Bergantiños

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

479.610,35 €

Mancomunidade de Ordes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

497.749,98 €

Concello de Mañón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

136.343,02 €

Concello de Mazaricos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

211.307,25 €

Concello de Melide

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

380.652,19 €

Concello de Mesía

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

141.364,55 €

Concello de Miño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

322.070,93 €

Concello de Moeche

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

69.651,62 €

Concello de Monfero

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

103.004,55 €

Concello de Mugardos

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

210.750,21 €

Concello de Muros

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

243.511,18 €

Concello de Muxía

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

93.511,00 €

Concello de Narón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.413.725,47 €

Concello de Neda

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

525.446,26 €

Concello de Negreira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

196.225,15 €

Concello de Noia

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

363.107,24 €

Concello de Oleiros

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

469.461,73 €

Concello de Ordes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Oroso

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

234.535,73 €

Concello de Ortigueira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

488.385,75 €

Concello de Outes

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

269.239,57 €

Concello de Oza-Cesuras

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

342.607,32 €

Concello de Paderne

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

112.881,69 €

Concello de Padrón

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

294.320,15 €

Concello do Pino

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

148.480,91 €

Concello da Pobra do Caramiñal

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

312.555,84 €

Concello de Ponteceso

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

209.814,96 €

Concello de Pontedeume

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

352.368,46 €

Concello das Pontes de García Rodríguez

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

729.583,26 €

Concello de Porto do Son

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

349.710,62 €

Concello de Rianxo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

437.252,10 €

Concello de Ribeira

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

636.020,18 €

Concello de Rois

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

192.598,90 €

Concello de Sada

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

490.244,57 €

Concello de San Sadurniño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

181.654,29 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

340.802,22 €

Concello de Santiago de Compostela

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.533.330,08 €

Concello de Santiso

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

291.171,69 €

Concello de Sobrado

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

351.856,83 €

Concello das Somozas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.212,91 €

Concello de Teo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

377.887,64 €

Concello de Toques

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

147.719,56 €

Concello de Tordoia

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

155.002,70 €

Concello de Touro

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

266.041,67 €

Concello de Trazo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

184.300,62 €

Concello de Val do Dubra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

166.372,90 €

Concello de Valdoviño

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

496.886,35 €

Concello de Vedra

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

362.273,11 €

Concello de Vilarmaior

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

116.275,40 €

Concello de Vilasantar

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

210.734,45 €

Concello de Vimianzo

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

288.794,45 €

Concello de Zas

A Coruña

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

431.749,47 €

Concello de Abadín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

479.410,37 €

Concello de Alfoz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

255.991,12 €

Concello de Antas de Ulla

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

290.049,45 €

Concello de Baleira

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

236.432,88 €

Concello de Baralla

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

268.567,89 €

Concello de Barreiros

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

216.993,13 €

Concello de Becerreá

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

285.239,93 €

Concello de Begonte

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

291.009,71 €

Concello de Bóveda

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.196,73 €

Concello de Burela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

359.689,60 €

Concello de Carballedo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

145.077,13 €

Concello de Castro de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

395.389,63 €

Concello de Castroverde

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

406.955,16 €

Concello de Cervantes

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

167.463,53 €

Concello de Cervo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

206.282,79 €

Concello de Chantada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

452.782,35 €

Concello do Corgo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

224.144,25 €

Concello de Cospeito

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

474.683,51 €

Concello de Folgoso do Courel

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

128.446,45 €

Concello da Fonsagrada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

698.980,82 €

Concello de Foz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

518.896,10 €

Concello de Friol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

336.266,03 €

Concello de Guitiriz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

385.698,96 €

Concello de Guntín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

228.115,24 €

Concello do Incio

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

132.457,49 €

Concello de Láncara

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

218.256,46 €

Concello de Lourenzá

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

131.948,45 €

Concello de Lugo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

2.081.251,31 €

Concello de Lugo (Albergue)

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Mancomunidade Terra Chá

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Meira

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

152.864,03 €

Concello de Mondoñedo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

225.261,52 €

Concello de Monforte de Lemos

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

766.495,18 €

Concello de Monterroso

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

168.843,62 €

Concello de Muras

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

206.212,85 €

Concello de Navia de Suarna

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

222.118,53 €

Concello de Negueira de Muñiz

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

10.759,17 €

Concello das Nogais

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

145.502,00 €

Concello de Ourol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.276,29 €

Concello de Outeiro de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

303.228,07 €

Concello de Palas de Rei

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

300.311,49 €

Concello de Pantón

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

266.601,10 €

Concello de Paradela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

164.274,06 €

Concello do Páramo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

162.402,63 €

Concello da Pastoriza

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

396.572,12 €

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

178.484,61 €

Concello da Pobra do Brollón

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

153.900,89 €

Concello de Pol

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

190.954,38 €

Concello da Pontenova

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

221.377,56 €

Concello de Portomarín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

102.334,77 €

Concello de Quiroga

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

249.262,24 €

Concello de Rábade

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.064,24 €

Concello de Ribadeo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

361.795,45 €

Concello de Ribas de Sil

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.563,12 €

Concello de Ribeira de Piquín

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

84.506,48 €

Concello de Riotorto

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

164.281,53 €

Concello de Samos

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

160.384,90 €

Concello de Sarria

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

573.899,82 €

Concello do Saviñao

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

690.904,24 €

Concello de Sober

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

241.672,01 €

Concello de Taboada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

408.425,71 €

Concello de Trabada

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

145.963,61 €

Concello de Triacastela

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

91.542,84 €

Concello do Valadouro

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

255.058,91 €

Concello do Vicedo

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

124.489,27 €

Concello de Vilalba

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

1.518.991,52 €

Concello de Viveiro

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

480.210,85 €

Concello de Xermade

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

478.612,03 €

Concello de Xove

Lugo

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

303.769,33 €

Concello de Allariz

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

138.038,15 €

Concello de Amoeiro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

102.016,24 €

Concello da Arnoia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Avión

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.706,29 €

Concello de Baltar

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

80.821,71 €

Concello de Bande

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

56.866,23 €

Concello de Baños de Molgas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

123.495,99 €

Concello de Barbadás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

113.276,02 €

Concello do Barco de Valdeorras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

409.038,24 €

Concello de Beade

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Beariz

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello dos Blancos

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

75.373,08 €

Concello de Boborás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello da Bola

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

114.703,92 €

Concello do Bolo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

105.202,28 €

Concello de Calvos de Randín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

48.972,17 €

Concello de Carballeda de Avia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

267.883,50 €

Concello de Carballeda de Valdeorras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

43.834,02 €

Concello do Carballiño

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

372.592,86 €

Concello de Cartelle

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Castrelo de Miño

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.748,65 €

Concello de Castrelo do Val

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

158.516,02 €

Concello de Castro Caldelas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.677,16 €

Concello de Celanova

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Cenlle

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Chandrexa de Queixa

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

16.776,76 €

Concello de Coles

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

175.758,33 €

Concello de Cortegada

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Cualedro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

160.660,28 €

Concello de Entrimo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

73.080,76 €

Concello de Esgos

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

25.124,64 €

Concello de Gomesende

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello da Gudiña

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

85.854,78 €

Concello da Gudiña (Albergue)

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello do Irixo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Larouco

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Laza

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

173.536,98 €

Concello de Leiro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Lobeira

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

49.120,38 €

Concello de Lobios

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

119.687,38 €

Concello de Maceda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

151.277,39 €

Mancomunidade do Carballiño

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

616.855,44 €

Mancomunidade Conso-Frieiras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Mancomunidade do Ribeiro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

241.926,17 €

Mancomunidade Santa Águeda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Mancomunidade Terras de Celanova

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

538.877,57 €

Mancomunidade de Verín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Manzaneda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

62.984,87 €

Concello de Maside

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

95.664,32 €

Concello de Melón

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

83.634,23 €

Concello da Merca

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello da Mezquita

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

81.773,78 €

Concello de Montederramo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

35.367,84 €

Concello de Monterrei

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

249.023,66 €

Concello de Muíños

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

86.231,29 €

Concello de Nogueira de Ramuín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

150.583,60 €

Concello de Oímbra

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

200.294,35 €

Concello de Ourense

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

2.043.588,21 €

Concello de Ourense (Albergue)

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Paderne de Allariz

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

106.361,21 €

Concello de Padrenda

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

109.533,21 €

Concello de Parada de Sil

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

14.649,12 €

Concello do Pereiro de Aguiar

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

255.462,51 €

Concello da Peroxa

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

72.530,37 €

Concello de Petín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

87.497,02 €

Concello de Piñor de Cea

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello da Pobra de Trives

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

92.616,52 €

Concello de Pontedeva

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Porqueira

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

40.714,71 €

Concello de Punxín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.527,32 €

Concello de Quintela de Leirado

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Rairiz de Veiga

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

119.495,15 €

Concello de Ramirás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Ribadavia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

185.043,12 €

Concello de Riós

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

195.007,76 €

Concello da Rúa

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

201.779,97 €

Concello de Rubiá

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

142.292,84 €

Concello de San Amaro

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de San Cibrao das Viñas

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

237.743,49 €

Concello de San Cristovo de Cea

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

166.026,22 €

Concello de San Xoán de Río

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

18.370,99 €

Concello de Sandiás

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

69.438,75 €

Concello de Sarreaus

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

67.432,30 €

Concello de Taboadela

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

155.665,25 €

Concello da Teixeira

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

25.994,16 €

Concello de Toén

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

104.085,69 €

Concello de Trasmiras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

38.045,59 €

Concello da Veiga

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.605,56 €

Concello de Verea

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

0,00 €

Concello de Verín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

526.130,53 €

Concello de Viana do Bolo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

273.251,52 €

Concello de Vilamarín

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

96.000,40 €

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

78.386,09 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

113.225,55 €

Concello de Vilar de Santos

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

26.201,42 €

Concello de Vilardevós

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

176.251,88 €

Concello de Vilariño de Conso

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

82.101,22 €

Concello de Xinzo de Limia

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

247.900,43 €

Concello de Xunqueira de Ambía

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

106.289,89 €

Concello de Xunqueira de Espadanedo

Ourense

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

53.811,49 €

Concello de Agolada

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

259.416,53 €

Concello de Arbo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

190.308,19 €

Concello de Baiona

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

329.984,68 €

Concello de Barro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

196.207,47 €

Concello de Bueu

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

305.749,20 €

Concello de Caldas de Reis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

171.243,37 €

Concello de Cambados

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

359.488,95 €

Concello de Campo Lameiro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

127.195,47 €

Concello de Cangas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

568.145,67 €

Concello da Cañiza

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

170.860,04 €

Concello de Catoira

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

178.663,23 €

Concello de Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

215.428,68 €

Concello de Covelo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

119.174,93 €

Concello de Crecente

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

130.437,18 €

Concello de Cuntis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

354.886,64 €

Concello de Dozón

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

7.621,86 €

Concello da Estrada

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

520.597,01 €

Concello de Forcarei

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

178.783,91 €

Concello de Fornelos de Montes

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

81.110,54 €

Concello de Gondomar

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

310.622,48 €

Concello do Grove

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

488.135,45 €

Concello da Guarda

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

242.965,88 €

Concello da Illa de Arousa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

179.396,53 €

Concello de Lalín

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

648.867,95 €

Concello da Lama

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

96.491,96 €

Concello de Marín

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

489.650,40 €

Concello de Meaño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

150.029,93 €

Concello de Meis

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

142.340,39 €

Concello de Moaña

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

464.214,61 €

Concello de Mondariz

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

124.222,40 €

Concello de Mondariz Balneario

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

42.253,14 €

Concello de Moraña

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

239.484,70 €

Concello de Mos

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

616.804,62 €

Concello das Neves

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

195.264,73 €

Concello de Nigrán

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

280.043,70 €

Concello de Oia

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

162.026,18 €

Concello de Pazos de Borbén

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

143.881,49 €

Concello de Poio

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

346.705,82 €

Concello de Ponte Caldelas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

169.426,22 €

Concello de Ponteareas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

555.591,17 €

Concello de Pontecesures

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

74.012,83 €

Concello de Pontevedra

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

969.928,84 €

Concello do Porriño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

499.271,41 €

Concello de Portas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

104.015,11 €

Concello de Redondela

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

715.163,58 €

Concello de Ribadumia

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

227.013,05 €

Concello de Rodeiro

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

157.095,31 €

Concello do Rosal

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

149.754,68 €

Concello de Salceda de Caselas

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

316.317,16 €

Concello de Salvaterra de Miño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

400.472,60 €

Concello de Sanxenxo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

264.600,37 €

Concello de Silleda

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

354.209,78 €

Concello de Soutomaior

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

169.315,56 €

Concello de Tomiño

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

441.268,49 €

Concello de Tui

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

270.996,07 €

Concello de Valga

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

253.742,98 €

Concello de Vigo

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

4.789.651,33 €

Concello de Vila de Cruces

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

276.568,01 €

Concello de Vilaboa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

171.018,49 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

633.777,09 €

Concello de Vilanova de Arousa

Pontevedra

Axuda no fogar a persoas valoradas como dependentes

172.311,10 €

Concello de Ames

A Coruña

PB3: Servizo de educación e apoio familiar

15.000,00 €

Concello de Bergondo

A Coruña

PB3: Servizo de educación e apoio familiar

7.244,01 €

Concello de Cerceda

A Coruña

PB3: Servizo de educación e apoio familiar

744,91 €

Concello de Neda

A Coruña

PB3: Servizo de educación e apoio familiar

7.900,45 €

Concello de Ordes

A Coruña

PB3: Servizo de educación e apoio familiar

18.000,00 €

Concello de Sada

A Coruña

PB3: Servizo de educación e apoio familiar

5.000,00 €

Concello de Teo

A Coruña

PB3: Servizo de educación e apoio familiar

3.501,00 €

Concello da Pobra do Caramiñal

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

15.000,00 €

Concello das Somozas

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

791,75 €

Concello de Boimorto

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

4.000,00 €

Concello de Boiro

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

3.167,01 €

Concello de Brión

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

2.455,90 €

Concello de Coirós

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

5.000,00 €

Concello de Coristanco

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

1.266,80 €

Concello de Curtis

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

7.917,51 €

Concello de Dumbría

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

1.583,50 €

Concello de Laxe

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

938,10 €

Concello de Lousame

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

1.266,80 €

Concello de Mazaricos

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

1.201,00 €

Concello de Mesía

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

475,05 €

Concello de Miño

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

1.266,80 €

Concello de Outes

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

1.900,20 €

Concello de Padrón

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

10.000,00 €

Concello de San Sadurniño

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

512,61 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

10.000,00 €

Concello de Santiso

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

699,75 €

Concello de Toques (Agrupación Toques e Sobrado)

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

475,05 €

Concello de Vilarmaior

A Coruña

PB4: Programa básico de inserción social

1.583,50 €

Concello da Pobra do Brollón

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

6.000,00 €

Concello de Baleira

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

870,93 €

Concello de Barreiros

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

580,75 €

Concello de Castro de Rei

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

5.000,00 €

Concello de Castroverde

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

554,23 €

Concello de Folgoso do Courel

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

575,49 €

Concello de Friol (Agrupación Friol e Guntín)

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

400,00 €

Concello de Lourenzá

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

369,27 €

Concello de Meira

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

1.266,80 €

Concello de Ourol

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

37,02 €

Concello de Outeiro de Rei

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

923,71 €

Concello de Quiroga

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

7.000,00 €

Concello de Ribas de Sil

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

1.583,50 €

Concello de Sober

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

2.000,00 €

Concello de Xermade

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

104,22 €

Concello do Inicio

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

791,75 €

Concello do Saviñao

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

7.500,00 €

Concello do Valadouro

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

380,04 €

Concello do Vicedo

Lugo

PB4: Programa básico de inserción social

2.000,00 €

Concello da Bola

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

1.200,00 €

Concello da Gudiña

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

950,10 €

Concello da Peroxa

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

698,82 €

Concello da Rúa

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

204,28 €

Concello de Amoeiro

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

500,00 €

Concello de Bande (Agrupación Bande, Lobeira, Entrimo)

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

1.900,20 €

Concello de Baños de Molgas

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

2.000,00 €

Concello de Carballeda de Valdeorras

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

33,23 €

Concello de Castrelo de Miño

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

42,70 €

Concello de Coles

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

102,10 €

Concello de Laza

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

443,38 €

Concello de Maceda

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

2.000,00 €

Concello de Maside

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

3.000,00 €

Concello de Melón

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

3.167,01 €

Concello de Nogueira de Ramuín

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

1.000,00 €

Concello de Parada de Sil

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

345,82 €

Concello da Pobra de Trives (Agrupación A Pobra de Trives e San Xoán de Río)

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

1.583,50 €

Concello de Punxín

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

475,05 €

Concello de Rubiá (Agrupación Rubiá e Carballeda de Valdeorras)

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

305,28 €

Concello de Toén

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

791,75 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

475,05 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

633,40 €

Concello de Xunqueira de Ambía

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

950,10 €

Concello do Pereiro de Aguiar

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

4.000,72 €

Mancomunidade Terras de Celanova

Ourense

PB4: Programa básico de inserción social

4.592,16 €

Concello da Cañiza

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

1.583,50 €

Concello da Estrada

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

1.108,45 €

Concello da Illa de Arousa

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

1.560,61 €

Concello de Agolada

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

475,05 €

Concello de Bueu

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

1.900,20 €

Concello de Cambados

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

9.501,02 €

Concello de Cerdedo-Cotobade

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

894,40 €

Concello de Dozón

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

3.167,01 €

Concello de Oia

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

1.266,80 €

Concello de Ribadavia

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

27,78 €

Concello de Rodeiro

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

791,75 €

Concello de Salceda de Caselas

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

6.297,02 €

Concello de Salvaterra de Miño

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

950,10 €

Concello de Tomiño

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

3.000,00 €

Concello de Vila de Cruces

Pontevedra

PB4: Programa básico de inserción social

3.958,76 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

PE11: Programa específico de atención a persoas maiores mediante equipamentos e servizos que faciliten a prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal mediante o envellecemento activo e solidario

1.200,00 €

Mancomunidade de concellos da comarca de Ordes

A Coruña

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

4.279,12 €

Concello da Pastoriza

Lugo

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

33.377,11 €

Concello de Burela

Lugo

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

3.626,59 €

Concello de Vilalba

Lugo

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

1.497,94 €

Concello do Saviñao

Lugo

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

8.558,23 €

Concello de Melón

Ourense

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

8.558,23 €

Concello de Ourense (Albergue)

Ourense

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

56.484,49 €

Concello de Porqueira

Ourense

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

4.279,12 €

Concello de Vilagarcía de Arousa

Pontevedra

PE2: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas sen fogar

5.917,09 €

Concello de Santa Comba

A Coruña

PE3: Programa específico de inclusión social dirixido a persoas inmigrantes

6.000,00 €

Concello de Antas de Ulla

Lugo

PE6: Programa específico de prevención e inclusión social dirixido a persoas en risco de exclusión doutras minorías socialmente vulnerables

20.150,00 €

Concello de Quiroga

Lugo

PE8: Programa específico de atención a persoas con limitacións na súa autonomía e ás súas persoas coidadoras, mediante servizos de atención diúrna e nocturna

20.000,00 €

Concello de Vilar de Barrio

Ourense

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade

1.300,00 €

Concello de Valga

Pontevedra

PE9: Programa específico de atención a persoas con discapacidade

154.127,44 €