Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 136 Luns, 18 de xullo de 2022 Páx. 40289

III. Outras disposicións

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 7 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades locais de Galicia para o financiamento de actuacións destinadas ao fomento da prevención, reutilización e recollida en proximidade de residuos municipais, cofinanciadas polos fondos do Programa de economía circular e do Plan de impulso ao ambiente-PIMA residuos, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2022 e 2023 (código de procedemento MT975N).

Advertidos erros na dita orde, publicada no DOG núm. 118, do 21 de xuño de 2022, cómpre realizar as seguintes correccións:

Na páxina 35577, no artigo 14.3.b) da orde, onde di: «anexo VIII», debe dicir: «anexo VI».

Despois da páxina 35604, cómpre engadir o anexo VI.

ANEXO VI

MT975N-Relación de códigos LER valorables

LER

Descrición

RP/RnP

200307

Residuos voluminosos (outros residuos municipais)

RnP

200108

Residuos biodegradables de cociñas e restaurantes

RnP

200114

Ácidos

RP*

200115

Álcalis

RP*

200119

Praguicidas

RP*

200121

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RP*

200129

Deterxentes que conteñen substancias perigosas

RP*

200130

Deterxentes distintos dos especificados no código 20 01 29

RnP

200136

Equipamentos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 200121*, 200123* e 200135* (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

200135

Equipamentos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 200121* e 200123*, que conteñen compoñentes perigosos (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RP*

200123

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarbonos (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RP*

150110

Envases que conteñen restos de substancias perigosas ou están contaminados por elas (envases (incluídos os residuos de envases da recollida selectiva municipal)

RP*

200125

Aceites e graxas comestibles (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

200139

Plásticos (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

200140

Metais (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

200101

Papel e cartón (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

200138

Madeira distinta da especificada no código 200137* (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

200133

Baterías e acumuladores especificados nos códigos 160601*, 160602* ou 160603* e baterías e acumuladores sen clasificar que conteñen esas baterías (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RP*

200102

Vidro (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

170904

Residuos mesturados de construción e demolición distintos dos especificados nos códigos 170901*, 170902* e 170903* (outros residuos de construción e demolición)

RnP

200127

Pinturas, tintas, adhesivos e resinas que conteñen substancias perigosas (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RP*

150111

Envases metálicos, incluídos os recipientes a presión baleiros, que conteñen unha matriz porosa sólida perigosa (por exemplo, amianto) (envases (incluídos os residuos de envases da recollida selectiva municipal)

RP*

160107

Filtros de aceite (vehículos de diferentes medios de transporte ao final da súa vida útil e residuos do desmantelamento de vehículos ao final da súa vida útil e do mantemento de vehículos (excepto os dos capítulos 13 e 14 e os subcapítulos 1606 e 1608)

RP*

160103

Pneumáticos ao final da súa vida útil (vehículos de diferentes medios de transporte ao final da súa vida útil e residuos do desmantelamento de vehículos ao final da súa vida útil e do mantemento de vehículos (excepto os dos capítulos 13 e 14 e os subcapítulos 1606 e 1608)

RnP

200110

Roupa (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

150202

Absorbentes, materiais de filtración (incluídos os filtros de aceite non especificados noutra categoría), trapos de limpeza e roupas protectoras contaminados por substancias perigosas (absorbentes, materiais de filtración, trapos de limpeza e roupas protectoras)

RP*

170107

Mesturas de formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos, distintas das especificadas no código 170106* (formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos)

RnP

200113

Disolventes (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RP*

150105

Envases compostos (envases (incluídos os residuos de envases da recollida selectiva municipal)

RnP

200201

Residuos biodegradables (residuos de parques e xardíns (incluídos os residuos de cemiterios)

RnP

150106

Envases mesturados (envases (incluídos os residuos de envases da recollida selectiva municipal)

RnP

090107

Películas e papel fotográfico que conteñen prata ou compostos de prata (residuos da industria fotográfica)

RnP

090108

Películas e papel fotográfico que non conteñen prata nin compostos de prata (residuos da industria fotográfica)

RnP

150101

Envases de papel e cartón (envases (incluídos os residuos de envases da recollida selectiva municipal)

RnP

170201

Madeira (madeira, vidro e plástico)

RnP

150107

Envases de vidro (envases (incluídos os residuos de envases da recollida selectiva municipal)

RnP

150102

Envases de plástico (envases (incluídos os residuos de envases da recollida selectiva municipal)

RnP

080317

Residuos de tóner de impresión que conteñen substancias perigosas (residuos da FFDU de tintas de impresión)

RP*

200126

Aceites e graxas distintos dos especificados no código 200125 (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RP*

170407

Metais mesturados (metais (incluídas as súas aliaxes)

RnP

200111

Tecidos (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

150203

Absorbentes, materiais de filtración, trapos de limpeza e roupas protectoras distintos dos especificados no código 150202* (absorbentes, materiais de filtración, trapos de limpeza e roupas protectoras)

RnP

170405

Ferro e aceiro (metais (incluídas as súas aliaxes)

RnP

200128

Pinturas, tintas, adhesivos e resinas distintos dos especificados no código 200127* (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

080318

Residuos de tóner de impresión distintos dos especificados no código 080317* (residuos da FFDU de tintas de impresión)

RnP

150103

Envases de madeira (envases (incluídos os residuos de envases da recollida selectiva municipal)

RnP

200117

Produtos fotoquímicos (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RP*

080111

Residuos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas (residuos da FFDU e da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz)

RP*

080113

Lodos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou outras substancias perigosas (residuos da FFDU e da decapaxe ou eliminación de pintura e verniz)

RP*

170504

Terra e pedras distintas das especificadas no código 170503* (terra (incluída a escavada de zonas contaminadas), pedras e lodos de drenaxe)

RnP

170605

Materiais de construción que conteñen amianto (materiais de illamento e materiais de construción que conteñen amianto)

RP*

200132

Medicamentos distintos dos especificados no código 200131* (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

090110

Cámaras dun só uso sen pilas nin acumuladores (residuos da industria fotográfica)

RnP

090111

Cámaras dun só uso con pilas ou acumuladores incluídos nos códigos 160601*, 160602* ou 160603* (residuos da industria fotográfica)

RP*

170101

Formigón (formigón, ladrillos, tellas e materiais cerámicos)

RnP

200134

Baterías e acumuladores distintos dos especificados no código 200133* (fraccións recollidas selectivamente (excepto as especificadas no subcapítulo 1501)

RnP

200199

Outras fraccións non especificadas noutra categoría

RnP

200202

Terra e pedras

RnP

200203

Outros residuos non biodegradables

RnP

200302

Residuos de mercados

RnP

200303

Residuos da limpeza viaria

RnP

200304

Lodos de fosas sépticas

RnP

200306

Residuos da limpeza de sumidoiros

RnP

020104

Residuos de plásticos (excepto embalaxes)

RnP

200121*-31*

Tubos fluorescentes e outros residuos que conteñen mercurio (lámpadas de descarga, non LED e fluorescentes)

RP*

200123*-11*

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarbonos (aparellos con CFC, HCFC, HC, NH3)

RP*

200123*-12*

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarbonos (aparellos aire acondicionado)

RP*

200123*-41*

Equipamentos fóra de uso que conteñen clorofluorocarbonos (grandes aparellos con compoñentes perigosos)

RP*

200135*-13*

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 200121* e 200123*, que conteñen compoñentes perigosos (aparellos con aceite en circuítos ou condensadores)

RP*

200135*-21*

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 200121* e 200123*, que conteñen compoñentes perigosos (monitores e pantallas CRT)

RP*

200135*-22*

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 200121* e 200123*, que conteñen compoñentes perigosos (monitores e pantallas: Non CRT, non LED)

RP*

200135*-41*

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 200121* e 200123*, que conteñen compoñentes perigosos (grandes aparellos con compoñentes perigosos)

RP*

200135*-51*

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso, distintos dos especificados nos códigos 200121* e 200123*, que conteñen compoñentes perigosos (pequenos aparellos con compoñentes perigosos e pilas incorporadas)

RP*

200135*-61*

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 200121* e 200123* (aparellos de informática e telecomunicacións pequenos con compoñentes perigosos)

RP*

200136-23

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 200121*, 200123* e 200135* (monitores e pantallas LED)

RnP

200136-32

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 200121*, 200123* e 200135* (lámpadas LED)

RnP

200136-42

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 200121*, 200123* e 200135* (grandes aparellos -resto-)

RnP

200136-52

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 200121*, 200123* e 200135* (pequenos aparellos-resto-)

RnP

200136-62

Equipos eléctricos e electrónicos fóra de uso distintos dos especificados nos códigos 200121*, 200123* e 200135* (aparellos de informática e telecomunicacións pequenos sen compoñentes perigosos)

RnP