Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 149 Venres, 5 de agosto de 2022 Páx. 42863

III. Outras disposicións

Instituto de Estudos do Territorio

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2022 pola que se dá publicidade da relación das axudas concedidas a concellos ao abeiro da Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia e se establece a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2022, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento MT402B).

De conformidade co disposto no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,

RESOLVO:

Dar publicidade á relación de concellos beneficiarios e ao importe das axudas concedidas polo Instituto de Estudos do Territorio (IET), con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022, relativo á convocatoria de axudas que a seguir se indica:

a) Norma reguladora da convocatoria: Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, xestionadas polo Instituto de Estudos do Territorio, e se establece a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2022 (código de procedemento MT402B), tramitada como expediente anticipado de gasto.

b) Aplicación orzamentaria: 08.80.541E.760.00, código de proxecto 2021 00002.

c) Crédito orzamentario: 800.000 € (crédito inicial de 600.000 € ampliado pola Resolución do 29.4.2021 en 200.000 €).

d) Persoas beneficiarias: concellos de Galicia, de forma individual, que teñan menos de 20.000 habitantes, de acordo coas cifras oficiais do Padrón municipal de habitantes con data do 1 de xaneiro de 2020, publicadas polo Instituto Galego de Estatística.

e) Finalidade e contía: a corrección de impactos paisaxísticos presentes tanto en edificios de titularidade municipal coma en certos equipamentos de titularidade municipal, ou ben os producidos por eles debido ao seu aspecto exterior, todo isto en congruencia cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia e cos obxectivos e criterios que expresan as Directrices de paisaxe de Galicia (código de procedemento MT402B), a través de dúas liñas de axuda.

As dúas liñas de axuda obxecto de subvención son as seguintes:

Liña I: equipamentos municipais de tipo sanitario-asistencial, educativo, cultural ou administrativo-institucional, de acordo coa clasificación que establece a epígrafe 3 do anexo I do regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (Decreto 143/2016, do 22 de setembro).

Liña II:

A) Fontes, lavadoiros, palcos de música e hórreos: as actuacións que se van subvencionar son, en todo caso, de índole menor, xa que non se cambiará o seu uso nin se aumentará o volume dos elementos estruturais que os compoñen.

B) Outras construcións ou instalacións de titularidade municipal destinadas a outros equipamentos de servizos públicos, de acordo coa clasificación que establece a epígrafe 3 do anexo I do regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (Decreto 143/2016, do 22 de setembro).

O importe da subvención será:

Liña I: 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 20.000 € por concello.

Liña II: 70 % do orzamento do investimento subvencionable, co límite máximo de 20.000 € por concello.

f) Concellos beneficiarios e importe da axuda concedida a cada un deles, en €:

Expediente

Entidade local solicitante

NIF

Total axuda concedida liña I

Total axuda concedida liña II A

Total axuda concedida liña II B

Total axuda concedida

0001/2022MT402B

Concello de Trabada

P2706100A

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0002/2022MT402B

Concello de Santiso

P1508000E

20.000,00 €

16.321,16 €

0,00 €

36.321,16 €

0003/2022MT402B

Concello de Mondoñedo

P2703000F

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0004/2022MT402B

Concello de Bande

P3200700G

0,00 €

5.182,41 €

0,00 €

5.182,41 €

0005/2022MT402B

Concello de Begonte

P2700700D

15.092,34 €

3.023,79 €

0,00 €

18.116,13 €

0006/2022MT402B

Concello das Nogais

P2703700A

0,00 €

13.878,44 €

0,00 €

13.878,44 €

0007/2022MT402B

Concello de Ordes

P1506000G

19.930,19 €

0,00 €

0,00 €

19.930,19 €

0008/2022MT402B

Concello da Veiga

P3208400F

17.781,84 €

19.999,98 €

0,00 €

37.781,82 €

0009/2022MT402B

Concello de Boimorto

P1501000B

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0010/2022MT402B

Concello de Ribeira de Piquín

P2705300H

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0012/2022MT402B

Concello da Mezquita

P3204900I

11.557,80 €

0,00 €

0,00 €

11.557,80 €

0013/2022MT402B

Concello de Dumbría

P1503400B

15.822,67 €

0,00 €

0,00 €

15.822,67 €

0014/2022MT402B

Concello de Baralla

P2703600C

12.826,03 €

0,00 €

0,00 €

12.826,03 €

0016/2022MT402B

Concello de Boborás

P3201400C

0,00 €

10.492,55 €

0,00 €

10.492,55 €

0017/2022MT402B

Concello Castrelo do Val

P3202200F

0,00 €

0,00 €

14.424,79 €

14.424,79 €

0018/2022MT402B

Concello de Cee

P1502300E

0,00 €

12.695,13 €

0,00 €

12.695,13 €

0020/2022MT402B

Concello de Cospeito

P2701500G

0,00 €

12.098,61 €

0,00 €

12.098,61 €

0022/2022MT402B

Concello de Curtis

P1503200F

20.000,00 €

7.276,57 €

0,00 €

27.276,57 €

0023/2022MT402B

Concello do Pino

P1506700B

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0025/2022MT402B

Concello de Cervo

P2701300B

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0026/2022MT402B

Concello do Pereiro de Aguiar

P3205900H

20.000,00 €

5.763,85 €

0,00 €

25.763,85 €

0027/2022MT402B

Concello de Ribas de Sil

P2705200J

13.087,97 €

0,00 €

0,00 €

13.087,97 €

0028/2022MT402B

Concello de Oia

P3603600B

0,00 €

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0029/2022MT402B

Concello de Ares

P1500400E

20.000,00 €

13.999,21 €

0,00 €

33.999,21 €

0032/2022MT402B

Concello de San Xoán de Río

P3207100C

16.614,35 €

13.529,98 €

0,00 €

30.144,33 €

0033/2022MT402B

Concello de Sober

P2705900E

0,00 €

14.012,33 €

0,00 €

14.012,33 €

0035/2022MT402B

Concello de Corgo

P2701400J

6.550,81 €

0,00 €

0,00 €

6.550,81 €

0036/2022MT402B

Concello de Lobeira

P3204200D

0,00 €

0,00 €

16.193,60 €

16.193,60 €

0037/2022MT402B

Concello de Parada de Sil

P3205800J

0,00 €

6.013,47 €

0,00 €

6.013,47 €

0038/2022MT402B

Concello de Muíños

P3205200C

0,00 €

0,00 €

18.946,72 €

18.946,72 €

0039/2022MT402B

Concello de Cartelle

P3202100H

19.995,51 €

19.999,44 €

0,00 €

39.994,95 €

0040/2022MT402B

Concello de Barreiros

P2700500H

0,00 €

11.719,93 €

0,00 €

11.719,93 €

0041/2022MT402B

Concello de Arnoia

P3200400D

0,00 €

7.475,37 €

0,00 €

7.475,37 €

0042/2022MT402B

Concello de Portomarín

P2704900F

0,00 €

7.000,00 €

0,00 €

7.000,00 €

0043/2022MT402B

Concello de Pantón

P2704100C

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

0044/2022MT402B

Concello de Verea

P3208500C

0,00 €

14.000,00 €

0,00 €

14.000,00 €

0045/2022MT402B

Concello de Chantada

P2701600E

0,00 €

10.500,00 €

0,00 €

10.500,00 €

0046/2022MT402B

Concello de Lobios

P3204300B

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

0048/2022MT402B

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

20.000,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00 €

0049/2022MT402B

Concello de Vilariño de Conso

P3209300G

19.999,98 €

19.999,98 €

0,00 €

39.999,96 €

0050/2022MT402B

Concello da Baña

P1500700H

19.995,50 €

19.974,62 €

0,00 €

39.970,12 €

0052/2022MT402B

Concello de Valga

P3605600J

8.495,45 €

7.727,63 €

0,00 €

16.223,08 €

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2022

Enrique Luis de Salvador Sánchez
Director do Instituto de Estudos do Territorio