Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 158 Luns, 22 de agosto de 2022 Páx. 44722

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2022 pola que se adxudican definitivamente os destinos provisionais para o curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso ao servizo activo (código de procedemento ED002B).

Mediante a Resolución do 7 de xuño de 2022 (Diario Oficial de Galicia nº 117, do 20 de xuño), convocouse o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

Con base no disposto no punto sétimo da dita resolución, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar e facer pública, tanto no Portal da internet da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades https://www.edu.xunta.gal/ como no Diario Oficial de Galicia, a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao cal se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo, de acordo coas normas para a adxudicación de destino provisional establecidas pola Orde do 7 de xuño de 2018 (Diario Oficial de Galicia núm. 113, do 14 de xuño).

Segundo. A adxudicación definitiva terá efectividade o día seguinte ao da súa publicación no dito portal da internet desta consellería, sen prexuízo de que a toma de posesión se efectuará conforme o disposto no artigo 41 da Orde do 7 de xuño de 2018 pola que se ditan normas para a adxudicación de destinos provisionais.

Terceiro. De conformidade co disposto no citado artigo 41 da Orde do 7 de xuño de 2018, o persoal adxudicatario tomará posesión no centro educativo de destino e incorporarase con efectividade económica e administrativa do 1 de setembro de 2022 con independencia da data de inicio das actividades lectivas fixada mediante a Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto. Os nomeamentos serán remitidos ao enderezo de correo electrónico das persoas interesadas.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán formular recurso potestativo de reposición, electronicamente no trámite activado para o efecto no procedemento ED002B, no prazo dun mes, ante a persoa titular da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo, que sexa competente, de conformidade coa Lei 29/1988, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2022

Jesús Manuel Álvarez Bértolo
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Adxudicación primaria

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Itinerante

Afín

Afíns

Centros itinerantes

***7169**

Díaz Armesto, Goretti

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597031-Educación Infantil

N

N

***9188**

Míguez Fernández, Pilar María

15031-Culleredo

15021809-CEIP Sofía Casanova

597038-Educación Primaria

N

N

***3192**

García Gómez, Ana Isabel

36038-Pontevedra

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

597038-Educación Primaria

N

N

***4419**

Valiño Lombardero, Encarnación

27004-Baleira

27000319-CEIP Plurilingüe Concepción López Rey

597031-Educación Infantil

N

N

***1550**

Souto Amado, José Manuel

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

597061

***2866**

Marín Fernández, Andrea

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8146**

Canosa Pasantes, Fabián

15030-A Coruña

15005701-CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

597038-Educación Primaria

N

N

***9997**

Vidal Gómez, Fátima

36038-Pontevedra

36006316-CEIP Daría González García

597038-Educación Primaria

N

N

***6892**

Correa Pando, Isabel

36057-Vigo

36009998-CEIP de Mosteiro-Bembrive

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***9664**

Méndez Salgado, Cándida

27066-Viveiro

27014100-EEI San Roque

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

27013387 - CEIP de Celeiro

***0580**

López Bra, Belén

15017-Cambre

15023053-CEIP Portofaro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9491**

Estévez Abad, Lourdes

32030-Entrimo

32014902-CEIP Santa María A Real

597035-Música

N

N

***8785**

Meis Vallejo, Elena

36051-Sanxenxo

36008829-CEIP Magaláns-Dorrón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5576**

Bellón Rodríguez, Patricia

36055-Tui

36009895-CEIP Plurilingüe Nº 2

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3652**

Zas Mareque, Verónica

15013-Brión

15001847-CEIP Plurilingüe de Pedrouzos

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2787**

Fernández Carril, David

15046-Melide

15027526-CEIP Mestre Pastor Barral

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6979**

Buceta Fariña, María Jesús

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

597038-Educación Primaria

N

S

597032

***1940**

García Devesa, Jimena

27032-Monterroso

27020823-EPAPU de Monterroso

597038-Educación Primaria

N

N

***7055**

Gallo Gavín, Silvina

27054-Riotorto

27011287-CEIP Plurilingüe de Riotorto

597038-Educación Primaria

N

N

***9681**

Solla Fernández, Ana

27066-Viveiro

27016674-CEP Luís Tobío

597038-Educación Primaria

N

N

***9229**

Rodríguez Calvo, Estefanía

15055-Neda

15022577-CEIP de Maciñeira

597031-Educación Infantil

N

N

***6570**

Novoa Iglesias, Beatriz

36057-Vigo

36014787-EEI Monte da Guía

597031-Educación Infantil

N

N

***1000**

González Beceiro, Mariana

15055-Neda

15022577-CEIP de Maciñeira

597031-Educación Infantil

N

N

***7080**

Andújar Abeledo, María Teresa

36017-A Estrada

36002220-CEIP Cabada Vázquez

597038-Educación Primaria

N

N

***7452**

Taboada García, Patricia

15038-Frades

15007400-CPI de Ponte Carreira

597038-Educación Primaria

N

N

***5362**

Sampedro Fernández, Noemí

36026-Marín

36004484-CEIP da Laxe

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***4589**

Gómez Gómez, Laura

32032-Xinzo de Limia

32004830-CEIP Carlos Casares

597038-Educación Primaria

N

N

***8367**

González Cubelos, José María

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597038-Educación Primaria

N

N

***1719**

Mella Pintor, María

15082-Teo

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

597038-Educación Primaria

N

N

***7410**

Otero Vázquez, Paula

15082-Teo

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

597031-Educación Infantil

N

N

***9977**

Pérez García, María Begoña

36038-Pontevedra

36006195-CEIP A Carballeira

597031-Educación Infantil

N

N

***0759**

Martínez Arribe, Filomena Susa

15051-Mugardos

15009445-CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***8282**

Saborido Rial, Martín

15072-Rianxo

15023430-CEP Xosé María Brea Segade

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5051**

Pazos Arias, Cristina María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012869-EEI de Solobeira

597031-Educación Infantil

N

N

***6806**

Martínez Suárez, Eva Mónica

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6461**

Crespo Fernández, Ánxela

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6634**

Gil Casasnovas, Sara

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597035-Música

N

N

***7066**

López Maldonado, Antía

27059-Sober

27012474-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597031-Educación Infantil

N

N

***9491**

Ruiz Pérez, Laura

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

597038-Educación Primaria

N

N

***8010**

Crujeiras Sampedro, Ángela María

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597031-Educación Infantil

N

N

***0451**

Rodríguez Quintela, Estefanía

15017-Cambre

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15025554 - CEIP Emilio González López

***3601**

López Valcárcel, Esmeralda

27028-Lugo

27014057-CEE Santa María

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6826**

Vázquez Penedo, María Jesús

36024-Lalín

36004149-CEIP Xoaquín Loriga

597031-Educación Infantil

N

N

***3346**

Calvelo Reyes, Lidia

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5479**

Vázquez Uzal, Xabier

36060-Vilagarcía de Arousa

36019451-CEIP A Escardia

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5710**

López Díaz, Isabel

15036-Ferrol

15006845-CEIP Isaac Peral

597031-Educación Infantil

N

N

***7040**

Calvo Rodríguez, Ana Belén

15036-Ferrol

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

597038-Educación Primaria

N

N

***9368**

Muíños Sedano, Carmen

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

36013588 - CPI do Toural, 36014763 - EEI de Romariz

***9298**

Cruz Anguis, María Dolores

36026-Marín

36004460-CEIP de Ardán

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

36004496 - CEP de Sequelo-Marín

***3353**

López Lombao, Susana

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597034-Educación Física

N

N

***7357**

Delgado Gómez, Ana María

15065-Padrón

15028002-CEIP de Pousada Carcacía

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15012626 - EEI de Pontecesures, 15020374 - EEI de Estramundi de Arriba, 15021056 - EEI de Arretén, 15022322 - EEI da Escravitude

***8880**

Cinza Sanjurjo, Patricia

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6603**

Seara Rodríguez, Laura

32054-Ourense

32015220-CEIP Vistahermosa

597031-Educación Infantil

N

N

***4428**

Vila Estévez, Consuelo Margarita

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

***9777**

Pena Álvarez, Eva

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597031-Educación Infantil

N

N

***7831**

Calvo Ríos, Nair

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597031-Educación Infantil

N

N

***7770**

Delgado Cid, Beatriz

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9688**

Míguez Iglesias, Arancha

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597038-Educación Primaria

N

N

***4730**

Gutiérrez López, María Inmaculada

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1000**

Pereira Rascado, Juan Carlos

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

597034-Educación Física

S

N

36004708 - CPI de Mosteiro-Meis

***1852**

Guimarey Gabriel, María Teresa

36032-Moraña

36005142-CPI Plurilingüe Santa Lucía

597038-Educación Primaria

N

N

***5166**

Gómez Lorenzo, María Sonia

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9584**

Landrove Becerra, Guillermo

36017-A Estrada

36002347-CEIP Pérez Viondi

597034-Educación Física

N

N

***3294**

Sousa Dopazo, María Rosario

15030-A Coruña

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

597038-Educación Primaria

N

N

***7261**

González García, Diana

36043-Ponte Caldelas

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

597031-Educación Infantil

N

N

***4552**

Suárez Rodríguez, Maruxa

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597038-Educación Primaria

N

N

***5481**

Díaz Cartelle, Ana Isabel

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

597038-Educación Primaria

N

N

***8439**

García Ramírez, Sebastián

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597038-Educación Primaria

N

N

***2687**

Iglesias Vilariño, Carlos

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

597038-Educación Primaria

N

N

***4949**

Barandela Prieto, Lorena

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

597061

***7526**

Caneda Prieto, María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597031-Educación Infantil

N

N

***5561**

Soto Cougil, Miguel Ángel

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597038-Educación Primaria

N

N

***8783**

López Baltar, María Nieves

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597031-Educación Infantil

N

N

***9239**

Alonso Silva, Verónica

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597038-Educación Primaria

N

N

***1261**

Fraga Vilas, Noelia

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7755**

Navares Rodríguez, José Ramón

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597038-Educación Primaria

N

N

***0833**

Tojo Bascoy, Sabela

15082-Teo

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

597038-Educación Primaria

N

N

***1745**

García Suárez, Cristina

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***1979**

Pardavila Freire, Zaira

36007-Campo Lameiro

36000685-CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

36015895 - CEIP de Espedregada

***9204**

Fernández Garabatos, Ruth María

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597038-Educación Primaria

N

N

***8058**

Lores Cons, Gonzalo

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597038-Educación Primaria

N

N

***6122**

Vázquez Blanco, Miriam

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0168**

Pensado Varela, Ricardo

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

***0794**

Barral López, Ana

15032-Curtis

15005932-CEIP de Curtis

597031-Educación Infantil

N

N

***9131**

Caramés Fondevila, Rocío

36052-Silleda

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

597038-Educación Primaria

N

N

***1105**

Teixeira Presas, Beatriz

36020-Agolada

36003480-CEIP de Agolada

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

597037

36001975 - CEIP Pío Cabanillas Gallas

***7536**

Fernández Velo, Mercedes

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9967**

Fernández Méndez, Miriam

36008-Cangas

36000934-CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

597031-Educación Infantil

N

N

***3921**

Sal Julio, Diego

27010-Castro de Rei

27001609-CEIP Ramón Falcón

597034-Educación Física

N

N

***4349**

Mouro García, Eva María

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597038-Educación Primaria

N

N

***0207**

García Souto, María Belén

36022-O Grove

36018100-CEIP As Bizocas

597038-Educación Primaria

N

N

***4820**

Rodríguez Rodríguez, Nazaret

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5186**

Álvarez Ojeda, María

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597038-Educación Primaria

N

N

***6135**

Blanco Campo, María

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597039-Orientación

N

N

***8360**

Somoza Lorenzo, Laura

36027-Meaño

36004691-CEIP de Coirón-Dena

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6955**

Vioque Rocha, Rocío

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597038-Educación Primaria

N

N

***5077**

López Dorado, Mireya

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597038-Educación Primaria

N

N

***9300**

Guede Estévez, Raquel

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597034-Educación Física

N

N

***4614**

Arias Paz, Laura

36026-Marín

36004472-CEIP do Carballal

597031-Educación Infantil

N

N

***7011**

García Alonso, María Luz

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***3189**

Cacheda Cajaraville, Luis

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597035-Música

N

N

***1135**

Fiuza Fernández, Alba

36058-Vilaboa

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

597031-Educación Infantil

N

N

***4670**

Castro García, Verónica

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597038-Educación Primaria

N

N

***2339**

Gómez Lorenzo, Adrián Francisco

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597038-Educación Primaria

N

N

***2239**

Candal Mosquera, Cristina

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038-Educación Primaria

N

N

***5314**

Alameda López, Mirian

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597031-Educación Infantil

N

N

***8057**

Piñón Vale, Ana

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1455**

Orjales Galdo, Silvia

15081-As Somozas

15025074-CEIP O Marbán

597038-Educación Primaria

N

N

***7497**

Quintana Conde, Jorge

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5893**

González Vázquez, Silvia

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2153**

Mosquera Sixto, Tania

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597031-Educación Infantil

N

N

***0161**

Rodríguez Bermúdez, Alba

15030-A Coruña

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597038-Educación Primaria

N

N

***8869**

Bravo Pérez, Marta Luísa

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

597031-Educación Infantil

N

N

***8414**

Gude Lijó, Sonia

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***0585**

Miranda Pazos, Yéssica

15019-Carballo

15027393-CEIP Xesús San Luís Romero

597038-Educación Primaria

N

N

***4929**

Sánchez Vázquez, Silvia

27028-Lugo

27006401-CEIP Sagrado Corazón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***8888**

González Camba, Marta

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597031-Educación Infantil

N

N

***4173**

López Rodríguez, Cristina

27065-Vilalba

27015827-CEIP Terra Chá

597031-Educación Infantil

N

N

***1994**

Carregal Fernández, Laura

15054-Narón

15022310-CEIP A Gándara

597031-Educación Infantil

N

N

***3688**

Varela Pérez, Andrés

15015-Cabanas

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

597034-Educación Física

N

N

***0594**

Díaz Cernadas, Leticia

15017-Cambre

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

597038-Educación Primaria

N

N

***4077**

Fonte Pouso, Laura

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597031-Educación Infantil

N

N

***6579**

Santamaría Quiroga, María Purificación

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***3735**

Davila González, Giovanna

36057-Vigo

36010484-CEIP Eduardo Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

***8560**

Vigo Corral, Silvia

15075-Sada

15014881-CEIP Sada y sus Contornos

597038-Educación Primaria

N

N

***6839**

Maseda Quiroga, María Belén

27050-Quiroga

27013703-CEIP de Quiroga

597038-Educación Primaria

N

N

***4767**

Fernández Ferreira, Elías Noel

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597038-Educación Primaria

N

N

***0919**

Paz Sar, Nerea

15031-Culleredo

15032480-CRA de Culleredo

597031-Educación Infantil

N

N

***0037**

Lasarte Valverde, Carmen

36057-Vigo

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

597038-Educación Primaria

N

N

***4117**

Varela Nogueira, Patricia

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597038-Educación Primaria

N

N

***7137**

Quintela Rey, Natalia

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9192**

Chao Martínez, María Isabel

15013-Brión

15001744-EEI dos Ánxeles

597031-Educación Infantil

N

N

***4904**

Ojea González, Belén

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597031-Educación Infantil

N

N

***8833**

Cortés Vázquez, Uxía

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597031-Educación Infantil

N

N

***9279**

Fernández García, Paula

36052-Silleda

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

597038-Educación Primaria

N

N

***3437**

Pousada Pérez, Mónica

36008-Cangas

36015950-CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

597031-Educación Infantil

N

N

***8535**

Leal Otero, María José

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7810**

Flores Labandeira, María Fe

36057-Vigo

36019153-EEI Rúa Hernán Cortés

597031-Educación Infantil

N

N

***6547**

Rodríguez Prado, Esther

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597039-Orientación

S

N

32015529 - CEE O Pino

***8485**

Gómez Vega, Aldara

15022-Cedeira

15003054-CEIP Nicolás del Río

597031-Educación Infantil

N

N

***5356**

Míguez Domínguez, Paloma

36057-Vigo

36010228-CEIP A Paz

597038-Educación Primaria

N

N

***6444**

Díaz Rodríguez, Lucía

32054-Ourense

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***9570**

Santolaria Montes, Bárbara

15002-Ames

15032649-EEI do Milladoiro

597031-Educación Infantil

N

N

***0005**

Lago González, Diana

15072-Rianxo

15027551-CRA de Rianxo

597031-Educación Infantil

N

N

***3731**

Boga Dans, Lidia

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597031-Educación Infantil

N

N

***0674**

Rial Grille, Tamara

15017-Cambre

15019608-EEI de San Bartolomeu

597031-Educación Infantil

N

N

***1892**

Lameiro Cortegoso, Henar

36058-Vilaboa

36024495-CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

597031-Educación Infantil

N

N

***7568**

Casasnovas Ubeira, María José

36050-Salvaterra de Miño

36024070-CRA A Lagoa

597031-Educación Infantil

N

N

***7814**

Vila García, Ana Isabel

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597031-Educación Infantil

N

N

***1727**

Torre Soengas, Abraham

36006-Cambados

36016103-CEIP de Corvillón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***0294**

Plágaro Álvarez, Miren Igone

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5090**

Gómez González, Mónica

32008-Barbadás

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

597038-Educación Primaria

N

N

***4911**

Gamallo Santos, María Lucita

32054-Ourense

32008835-CEIP Curros Enríquez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***6212**

Fernández Campos, María Josefa

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9950**

González Fernández, Beatriz

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597038-Educación Primaria

N

N

***9636**

Puente-Dodd Fernández, Judit

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

32008847 - CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

***7136**

Justo Taboada, Susana

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597038-Educación Primaria

N

N

***6138**

Pereira Arias, Beatriz

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4545**

Vázquez Fernández, Francisco

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597038-Educación Primaria

N

N

***1067**

Prieto Blanco, María Esther

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6948**

Pozo Castro, Nuria

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7432**

Opazo Quintas, María Belén

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2020**

Velo García, Marta

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4806**

Rodríguez López, Rosa María

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597038-Educación Primaria

N

N

***5309**

Cuquejo Jose, Flores

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9901**

Morais Blanco, Cristina

32081-Toén

32012711-CEIP Saco e Arce

597038-Educación Primaria

N

N

***7133**

Enríquez Rey, Olalla

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

597031-Educación Infantil

N

N

***5845**

Cabano Galán, Raquel

32008-Barbadás

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

597031-Educación Infantil

N

N

***5687**

Vázquez Vázquez, Jessica María

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

***4178**

Álvarez Riesgo, Sandra

36057-Vigo

36010241-CEIP Illas Cíes

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36016061 - CEIP Plurilingüe A Doblada

***0922**

Puente Blanco, Alba

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5357**

Darriba Rodríguez, Lucía

27028-Lugo

27006292-CEIP As Gándaras

597038-Educación Primaria

N

N

***6542**

Barja Centeno, Diego

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597038-Educación Primaria

N

N

***3342**

Iglesias Alonso, Elena María

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***9575**

González González, María del Carmen

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5129**

García Ares, Cecilia María

15030-A Coruña

15005014-CEIP Raquel Camacho

597039-Orientación

N

N

***8432**

Sobrado García, Vanesa

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597038-Educación Primaria

N

N

***8237**

Posada Fernández, José Luis

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597038-Educación Primaria

N

N

***4534**

Díaz Novoa, Cristina

15030-A Coruña

15004991-CEIP Cidade Vella

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15004745 - CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

***6183**

Sánchez Álvarez, Irene

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597038-Educación Primaria

N

N

***2053**

Sánchez Casal, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597038-Educación Primaria

N

N

***8884**

Sobrino Val, Yolanda

36024-Lalín

36004095-CEIP Manuel Rivero

597038-Educación Primaria

N

N

***7058**

González Figueiras, Rocío

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597039-Orientación

N

N

***5930**

Rodríguez Sarmiento, Alba

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597038-Educación Primaria

N

N

***8941**

Valado Alonso, María

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

***9109**

Álvarez Malingre, Marta

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597038-Educación Primaria

N

N

***1514**

López López, Yolanda

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597038-Educación Primaria

N

N

***0860**

Martínez Núñez, María del Rosario

36048-O Rosal

36024173-CRA María Zambrano

597038-Educación Primaria

N

N

***7291**

Pereiro Rozas, María Belen

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5274**

Fernández Rocafort, Belén

36057-Vigo

36010204-CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

597038-Educación Primaria

N

N

***7333**

Moreira Crespo, Carla

36039-O Porriño

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8780**

Piñeiro Cambre, Aldara

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597038-Educación Primaria

N

N

***2573**

Arias García, Sara

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597038-Educación Primaria

N

N

***9845**

Araújo Meiriño, Verónica

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

597038-Educación Primaria

N

N

***1715**

Vázquez Salgado, Carolina

15054-Narón

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

597034-Educación Física

N

N

***6697**

Raposo Gallego, Víctor

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0773**

Alejo Lagarón, Ana María

15036-Ferrol

15006699-CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8083**

de Lamas Rañón, María Jesús

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***3709**

Calvelo Moledo, Rocío

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597035-Música

N

N

***9044**

Vilar Frade, José Diego

36017-A Estrada

36002347-CEIP Pérez Viondi

597035-Música

N

S

597038

***3923**

Vidal Abad, María Carmen Regina

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***6469**

Carrero de Oliveira, María del Carmen

32054-Ourense

32015220-CEIP Vistahermosa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4661**

López Vázquez, María Teresa

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5057**

Guerra Gianzo, María Isabel

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Educación Primaria

N

N

***8068**

Villar Lima, Edelmiro

36057-Vigo

36017697-CEIP Escultor Acuña

597038-Educación Primaria

N

N

***8217**

Lobato López, Obdulia María

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597031-Educación Infantil

N

N

***5995**

Martínez Álvarez, María Ermitas

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3415**

Vázquez Grela, María Sagrario

15030-A Coruña

15005038-CEIP de Prácticas

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15005701 - CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma

***1865**

Villamor Poveda, Jesús Francisco

36024-Lalín

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

597038-Educación Primaria

N

N

***2968**

Prieto Fernández, Marta

27011-Castroverde

27002249-CPI Plurilingüe de Castroverde

597038-Educación Primaria

N

N

***7133**

Valencia García, María Yolanda

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038-Educación Primaria

N

N

***8310**

da Costa Grobas, María Montserrat

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597031-Educación Infantil

N

N

***9337**

Vidal Armada, Eva María

36021-Gondomar

36014672-CEIP Serra-Vincios

597038-Educación Primaria

N

N

******8**

Fernández Tallón, Marta

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597038-Educación Primaria

N

N

***6502**

Fernández Rodríguez, Lorena

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597038-Educación Primaria

N

N

***9887**

Conchado Castro, Noelia

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597031-Educación Infantil

N

N

***1608**

Pazo Piñeiro, María Lucía

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597031-Educación Infantil

N

N

***8769**

Lamas Piñón, Ania

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597038-Educación Primaria

N

N

***2295**

Cepeda Losada, Raquel

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0871**

Crespo García, Manuel

36052-Silleda

36009135-CEIP Plurilingüe de Silleda

597039-Orientación

N

N

***1566**

Chao Miño, Cristina

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597038-Educación Primaria

N

N

***0857**

González Souto, Concepción

36052-Silleda

36009032-CEIP Ramón de Valenzuela

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***9533**

García Herrero, María de las Mercedes

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***4015**

Anta Díaz, Liliana Rosa

15030-A Coruña

15023375-CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5228**

Piñeiro Gómez, María Jesús

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***4914**

Vázquez Castro, María Luz

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597038-Educación Primaria

N

N

***6405**

Neira Matalobos, Mónica Ana

15086-Trazo

15020994-CPI de Viaño Pequeno

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***5553**

Fernández Quintas, Susana

32054-Ourense

32008392-CEIP Plurilingüe Inmaculada

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***3513**

Fernández González, Criselda

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***5823**

Álvarez Rodríguez, María Clementina

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***2308**

Fernández Carballo, María del Carmen Pilar

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0597**

Vázquez Vázquez, Marta

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0545**

Vázquez Pardo, Esther

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3070**

Mitchell Mosteiro, Marta

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***9507**

Pérez Soto, María Diana

36035-Nigrán

36005956-CEIP Carlos Casares

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36000302 - CEP de Sabarís

***3753**

Brantuas Villaverde, Carina Virginia

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2720**

Rodríguez Vázquez, Tatiana

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597039-Orientación

N

N

***4865**

Fernández Vázquez, Mónica

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597039-Orientación

S

N

32000356 - CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

***7225**

Paz González, José Alberto

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597038-Educación Primaria

N

N

***8218**

Iglesias Vidal, María José

36024-Lalín

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

597038-Educación Primaria

N

N

***4595**

Corral Pérez, María

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***4756**

Iglesias Suárez, María Jesús

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597038-Educación Primaria

N

N

***4982**

Tuñón Davite, Marina Victoria

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597038-Educación Primaria

N

N

***9779**

Rodríguez Rodríguez, Javier Gonzalo

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597039-Orientación

N

N

***8250**

Rodríguez Tejada, Susana

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597038-Educación Primaria

N

N

***8333**

Moure Fraga, Cristina

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

597060

***2008**

Novoa Vázquez, Rosa María

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597038-Educación Primaria

N

N

***2562**

Vispo Seoane, Cristina

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597038-Educación Primaria

N

N

***7835**

Garrido Dapena, Begoña

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

***9366**

Vicente Pérez, Cristina

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597038-Educación Primaria

N

N

***9219**

Rodríguez Martínez, Mónica

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5798**

Rial Araújo, Moisés

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3309**

Vaz Diéguez, Yolanda

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***6953**

Martínez García, María Luisa

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***3135**

Afonso Rolán, Brais

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597038-Educación Primaria

N

N

***3057**

Justo López, Concepción

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597038-Educación Primaria

N

N

***5405**

Álvarez González, Pablo

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8085**

Gómez Torrado, Marta

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

597038-Educación Primaria

N

N

***1945**

Señarís Pombo, Carina

15059-Ordes

15025487-CEIP Campomaior

597034-Educación Física

N

N

***6570**

Sáez Vilariño, Nerea

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597038-Educación Primaria

N

N

***0758**

García Couto, Carolina

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15022589 - CEIP Lamas de Abade

***8959**

López Martínez, Leticia

36061-Vilanova de Arousa

36013023-CEIP de San Roque

597038-Educación Primaria

N

N

***0561**

Souto Lamela, Raquel

36024-Lalín

36004095-CEIP Manuel Rivero

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6604**

Reinaldo Souto, Rebeca

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597031-Educación Infantil

N

N

***4993**

Lozano Rodríguez, María

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597031-Educación Infantil

N

N

***7162**

Ferreiro Tejo, Mónica

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

597034-Educación Física

N

N

***9771**

Zamorano Muñoz, Ana Consolación

36035-Nigrán

36005774-CEIP Plurilingüe Humberto Juanes

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6670**

Dorado Rodríguez, David

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597038-Educación Primaria

N

N

***3402**

Regueiro Pérez, Lucía

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9496**

Bayer Lloves, Andrea

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1046**

Laya Iglesias, Paula

36059-Vila de Cruces

36020386-IES Marco do Camballón

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6645**

Pérez García, María Adela

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597034-Educación Física

N

N

***7274**

Lago Núñez, Laura

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***8426**

Moreno Cons, María Lorena

36038-Pontevedra

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5442**

Martín Moreira, Cristina

36038-Pontevedra

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***6985**

Castiñeira Dubra, María Tamara

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

***7033**

Valverde Esteiro, Patricia

36021-Gondomar

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

597031-Educación Infantil

N

N

***9987**

López Geada, Marta

15031-Culleredo

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15021809 - CEIP Sofía Casanova

***2175**

Álvarez Bértolo, María Filomena

36017-A Estrada

36002347-CEIP Pérez Viondi

597038-Educación Primaria

N

N

***7576**

Leis Casais, Lucita

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5833**

Vázquez González, Félix

36022-O Grove

36014878-CEIP Plurilingüe de Conmeniño

597038-Educación Primaria

N

N

***2226**

Pousa Silva, Mónica

36016-Dozón

36001975-CEIP Pío Cabanillas Gallas

597031-Educación Infantil

N

N

***8992**

Friáns Prego, María Amparo

15030-A Coruña

15021721-CEIP de Zalaeta

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2681**

Vilar Novo, María Begoña

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6073**

López Pájaro, Marta

32009-O Barco de Valdeorras

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4430**

Rodríguez López, Rosa María

36005-Caldas de Reis

36024938-CRA de Caldas de Reis

597031-Educación Infantil

N

N

***4052**

Bermúdez Casás, Susana

36008-Cangas

36000934-CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

597038-Educación Primaria

N

N

***6265**

Núñez Coballes, María del Carmen

36055-Tui

36015020-CEIP de Randufe

597038-Educación Primaria

N

N

***5385**

García Alvarellos, María Luz

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***0495**

Sánchez Vázquez, Raquel

27032-Monterroso

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2273**

Nieto Mallo, María Soledad

15082-Teo

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

597038-Educación Primaria

N

N

***5113**

López Yáñez, María Carmen

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597038-Educación Primaria

N

N

***6872**

Coello Carballo, Natalia

32081-Toén

32012711-CEIP Saco e Arce

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***6870**

López Cruz, Mónica

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0655**

Cadilla Pérez, Ana

36048-O Rosal

36024173-CRA María Zambrano

597031-Educación Infantil

N

N

***0109**

Barreiro Álvarez, María Aránzazu

36038-Pontevedra

36019611-CEP Marcos da Portela

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***3124**

Andrade Gandoy, María José

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597038-Educación Primaria

N

N

***3056**

Iglesias Vázquez, José Luis

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide Nº 1

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7103**

Lobera Testa, Fe

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***9304**

Leirós Giráldez, María Carmen

36034-As Neves

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***9988**

Sánchez Pérez, Felipe

32081-Toén

32012711-CEIP Saco e Arce

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597036

32003771 - CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

***8768**

Franco Soto, María

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

***5658**

Rodríguez Guimarey, Iria

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***4484**

Rúas Comesaña, María Dolores

36033-Mos

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36019441 - CEIP de Petelos

***8092**

Cangado Castro, María Luz

32054-Ourense

32008392-CEIP Plurilingüe Inmaculada

597039-Orientación

S

N

32006000 - CEIP Emilia Pardo Bazán, 32015918 - CEIP Carmen García Carrasco

***3088**

Papa Rodríguez, Jessica

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597039-Orientación

N

N

***4538**

Ruanova Valdés, Yolanda

15002-Ames

15032649-EEI do Milladoiro

597039-Orientación

S

N

15026637 - CEIP de Barouta

***0932**

Rodríguez Cagiao, Roi

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5115**

Martínez Buide, Beatriz

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8802**

González González, Lorena

32054-Ourense

32009165-CEIP Plurilingüe As Mercedes

597038-Educación Primaria

N

N

***4900**

Rodríguez Solar, Lourdes

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3555**

Giménez Calviño, Carmen María

32032-Xinzo de Limia

32004830-CEIP Carlos Casares

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4584**

Ferreiro Pena, María

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597038-Educación Primaria

N

N

***0425**

Rendo Araújo, Marta

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597038-Educación Primaria

N

N

***4189**

Pacín Trevín, Marta

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597031-Educación Infantil

N

N

***3286**

Vilas Fernández, Juan José

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597038-Educación Primaria

N

N

***1801**

Regueiro Bolaño, Aida María

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597038-Educación Primaria

N

N

***7341**

Mosquera Fernández, Luis Antonio

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597034-Educación Física

N

N

***2967**

González Chillón, Eva

32021-Castrelo do Val

32015682-CEIP Plurilingüe Raúl Fernández

597038-Educación Primaria

N

N

***6451**

Martin , Christelle

32052-Nogueira de Ramuín

32008033-CEIP Plurilingüe de Luíntra

597038-Educación Primaria

N

N

***2810**

Fonseca Lorenzo, Nadia

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

***9145**

Fernández Tenorio, Tamara

36057-Vigo

36010678-CEIP Plurilingüe Paraixal

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36014325 - EEI Rúa Aragón

***6522**

Carrera Dasilva, Leticia Pastora

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597034-Educación Física

N

N

***5146**

Sánchez del Río, Ricardo Manuel

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8186**

Moreira Outeda, Arelis

36041-Poio

36007199-CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

597038-Educación Primaria

N

N

***7168**

Novoa Peña, María José

32054-Ourense

32008793-CEIP Manuel Luís Acuña

597031-Educación Infantil

N

N

***6941**

Ramírez Mancebo, Patricia

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3708**

López Ulloa, Silvia

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4134**

Fernández Iglesias, Rebeca

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5765**

Barandela Vila, Beatriz

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597031-Educación Infantil

N

N

***8686**

Blanco Babarro, Irian

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597038-Educación Primaria

N

N

***8051**

Cid Vázquez, Laura

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2827**

Fuentes Rodríguez, Daniel

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

597038-Educación Primaria

N

N

***8765**

Hermida González, Eva

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8330**

Blanco Taboada, Elena

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597031-Educación Infantil

N

N

***9488**

Domínguez González, Lucía

32024-Celanova

32003771-CEIP Plurilingüe Curros Enríquez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***9079**

Fernández Ferreiro, Patricia

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597038-Educación Primaria

N

N

***8132**

Paredes Madorra, Tania

27065-Vilalba

27015724-CEIP Monseivane

597031-Educación Infantil

N

N

***6067**

Vázquez Rodríguez, Sonia

32054-Ourense

32008835-CEIP Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

***8128**

Bericochea Álvarez, Diana

32054-Ourense

32015529-CEE O Pino

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597034

597035

***8690**

Gómez Quintas, Paula

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Educación Primaria

N

N

***8391**

Rodríguez Basteiro, Vanessa Dominga

32043-Maceda

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

597039-Orientación

S

N

32001312 - CEIP de Baños de Molgas, 32008033 - CEIP Plurilingüe de Luíntra

***7398**

Méndez Coira, Lorena

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5193**

Armesto López, María

27042-Paradela

27009347-CEIP Plurilingüe San Miguel

597031-Educación Infantil

N

N

***4822**

Álvarez Pérez, Silvia

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597031-Educación Infantil

N

N

***6749**

Gallego Otero, Bernardo

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597038-Educación Primaria

N

N

***3802**

Sánchez Castro, Marta

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597038-Educación Primaria

N

N

***7032**

Suárez García, Diego

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597038-Educación Primaria

N

N

***5612**

Martínez Vidal, Begoña

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6288**

Prado Rico, Pamela

15058-Oleiros

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2701**

Nogueiras Campos, María del Carmen

32032-Xinzo de Limia

32004830-CEIP Carlos Casares

597038-Educación Primaria

N

S

597032

***7898**

Currás Cid, Carlos

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***8727**

Prieto Nogueiras, Eva

32081-Toén

32012711-CEIP Saco e Arce

597031-Educación Infantil

N

N

***8189**

Fernández Osorio, Begoña

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597038-Educación Primaria

N

N

***9983**

Blanco Araujo, María del Carmen

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5427**

Villar García, Vanesa María

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6185**

Fernández Nieto, Ana Isabel

32054-Ourense

32008801-CEIP Plurilingüe Irmáns Villar

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5400**

Carreira Fernández, Andrea

27005-Barreiros

27000541-CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

597038-Educación Primaria

N

S

597034

***0851**

Sánchez del Río, Raquel

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597038-Educación Primaria

N

N

***9868**

Pato Rodríguez, Santiago Eduardo

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

S

597032

***9438**

Nieto Merino, María Dolores

32054-Ourense

32009153-CEIP Mariñamansa

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5308**

Seijas Sanfiz, Cristina

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597031-Educación Infantil

N

N

***9549**

Expósito Prado, Eva María

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597031-Educación Infantil

N

N

***6128**

Taboada Rey, Diana

15082-Teo

15025724-CEIP Plurilingüe Os Tilos

597038-Educación Primaria

N

N

***5972**

Arias Fernández, Estrela

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

S

N

32008941 - IES Eduardo Blanco Amor

***6680**

Martínez Penín, Eva

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597034-Educación Física

N

N

***9472**

Pérez Abelleira, Iria Isabel

32081-Toén

32012711-CEIP Saco e Arce

597031-Educación Infantil

N

N

***7218**

Barcala Sanmarco, Sonia

36017-A Estrada

36013618-CEIP de Figueiroa

597038-Educación Primaria

N

N

***4013**

Devesa Queiruga, Rafael

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597038-Educación Primaria

N

N

***7468**

Paz Sobreira, Alba

36038-Pontevedra

36019517-CEIP Santo André de Xeve

597038-Educación Primaria

N

N

***1309**

Balseiro Koolman, Lucía

36045-Redondela

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

597038-Educación Primaria

N

N

***4869**

Castiñeiras Pereira, Raquel

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7066**

Pérez Gómez, Lorena

27016-Chantada

27013697-CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

597038-Educación Primaria

N

N

***0592**

Ardura López, Jaime

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597038-Educación Primaria

N

N

***4450**

Antelo Pais, Sandra

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15019542 - EEI da Igrexa, 15020659 - EEI de Covas, 15022826 - EEI de Aro

***4796**

Vázquez Sánchez, Daniel

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597038-Educación Primaria

N

N

***2605**

Pego Paz, Ana Belén

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***7010**

Vázquez Perez-Coleman, Iria

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7479**

Fernández Ferreira, María

36057-Vigo

36010629-CEIP Vicente Risco

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***7407**

Pinto Ferreira, Cristina Marina

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3690**

López López, Diego

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***6469**

Fernández Carballeira, Diego

15030-A Coruña

15025037-CEIP Sagrada Familia

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0702**

Taboada Valladares, Jesús Emilio

36058-Vilaboa

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4856**

Carreira Vigo, Alicia

27011-Castroverde

27002249-CPI Plurilingüe de Castroverde

597038-Educación Primaria

N

N

***6595**

Álvarez Lagarón, María

36057-Vigo

36010241-CEIP Illas Cíes

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4536**

Méndez López, Adrián

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

***7775**

Barros Guerrero, Alba

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6268**

González Rodríguez, Andrea

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597038-Educación Primaria

N

N

***8846**

Barro Domínguez, Caterina

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597038-Educación Primaria

N

N

***3712**

Amado Ceán, María del Carmen

15005-Arteixo

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2352**

Romero Pardavila, Esther María

15030-A Coruña

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

597039-Orientación

S

N

15023363 - CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

***3250**

Platas Montánez, Patricia

15902-Oza-Cesuras

15012420-CEIP de Oza dos Ríos

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15021779 - CEIP da Castellana, 15021780 - CEIP Plurilingüe Bragade

***4445**

Pereira García, Elena

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9828**

Piña de la Fuente, María José

32054-Ourense

32009301-CEIP Plurilingüe de Seixalbo

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***4711**

Iglesias Pontes, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597031-Educación Infantil

N

N

***6689**

Bodega Pedreira, María

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3139**

Rodríguez Fernández, Iria

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2089**

Yáñez Blas, Glenda

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8641**

Carballo Requejo, Gabriela

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1888**

López Castro, Eva

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9231**

Estévez Vázquez, Concepción

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597038-Educación Primaria

N

S

597035

***6467**

Andión García, Silvia

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6433**

Rodríguez de Robles Prieto, Noemí

15078-Santiago de Compostela

15027745-CEE A Barcia

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0212**

Amoedo Rodríguez, Iria

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038-Educación Primaria

N

N

***7419**

Domínguez Estévez, Raquel

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038-Educación Primaria

N

N

***2115**

Sanmartin Castro, Ana

15070-As Pontes de García Rodríguez

15026194-CEIP Plurilingüe A Fraga

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3442**

Rúa Luis, Estefanía

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8661**

Álvarez Somoza, Elena

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

597060

***6556**

Seara Pérez, Mónica

32054-Ourense

32008771-CEIP de Práct. da E.U. Form. Profes. EXB

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8244**

Miranda Saburido, Jessica

15030-A Coruña

15023375-CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

597038-Educación Primaria

N

N

***6866**

Domínguez Dapía, Fernando

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4855**

Penín Salgado, Agustina

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7399**

Rey Vila, Marta María

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597038-Educación Primaria

N

S

597032

***4811**

Martínez Blanco, Lucía

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597031-Educación Infantil

N

N

***5946**

Salgado Garrido, Rocío

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

597039-Orientación

N

N

***0720**

Candal Otero, Alejandra

15030-A Coruña

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5840**

Liz Díaz, Tania

27057-Sarria

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

597038-Educación Primaria

N

N

***3718**

Pérez Novo, María Vanesa

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597038-Educación Primaria

N

N

***0408**

Linaje Álvarez, Yaiza

27010-Castro de Rei

27001816-CEIP Veleiro-Docampo

597034-Educación Física

N

N

***9601**

Nogueiras del Río, Sonia

32006-Bande

32001002-CEIP Xoaquín Lourenzo Xocas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***1867**

Ares de la Iglesia, Patricia

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5157**

González Pin, Paloma

36038-Pontevedra

36006420-CEP Campolongo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36014994 - EEI Concepción Crespo Rivas

***9959**

Rodríguez Quevedo, Alba

32054-Ourense

32009360-CPI Plurilingüe José García García

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597038

***7737**

Rodríguez Álvarez, Begoña

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597031-Educación Infantil

N

S

597036

***7308**

Taboada Arias, Tania

27058-O Saviñao

27015785-CEIP de Currelos

597031-Educación Infantil

N

S

597035

***6022**

Santos Martín, Estefanía

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8257**

Vázquez Fernández, Raquel

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597031-Educación Infantil

N

N

***5973**

Paz Prieto, Beatriz

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597031-Educación Infantil

N

N

***8619**

Rivera Silva, Clara Paz

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2738**

Taboada Francisco, Natalia

32013-Boborás

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***3235**

Fernández Fulgencio, Eva

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3269**

Escobar García, María

32054-Ourense

32015220-CEIP Vistahermosa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7681**

Blanco Lamas, Belén

27028-Lugo

27006048-CEIP Plurilingüe Manuel Mallo Mallo

597031-Educación Infantil

N

N

***4775**

Gómez Macho, Sara

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

***4585**

Díaz Baamonde, Cristina

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597038-Educación Primaria

N

N

***5669**

Abraldes Cancela, Pamela

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597038-Educación Primaria

N

N

***4735**

Maroño García, Sara

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9963**

Darrosa López, Andrea

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2972**

Rodríguez Nogueira, Felipe

15041-A Laracha

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15007655 - CEIP de Caión, 15025256 - CEIP Alfredo Brañas

***7085**

Álvarez Ensa, Javier

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9398**

Conde Prol, Noelia

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8681**

Chamborro Gómez, Pamela

32058-O Pereiro de Aguiar

32020771-EPAPU de Pereiro de Aguiar

597038-Educación Primaria

N

S

597032

***2295**

Cuiñas Otero, Iván

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597034-Educación Física

S

N

32010775 - CEIP de Punxín

***3195**

Rodríguez González, Mari Luz

32063-A Pobra de Trives

32010601-CEIP Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso

597031-Educación Infantil

N

N

***3138**

Freire Fernández, Iván

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597038-Educación Primaria

N

N

***2561**

Río Hortas, Laura María

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597038-Educación Primaria

N

N

***4154**

López Brañas, Alba

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

597038-Educación Primaria

N

N

***8636**

Vázquez Sousa, Beatriz

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597038-Educación Primaria

N

N

***6921**

Alvar Nóvoa, Millán

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597036

32015396 - EEI de Noalla, 32015402 - EEI de Santa Cruz, 32015426 - EEI de Taboadela

***3947**

Saqués Mourenza, Susana

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597038-Educación Primaria

N

N

***2951**

Fernández Placín, Sherezade

32054-Ourense

32015669-CEIP Mestre Vide

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597038

***9002**

Conde Soto, Beatriz

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Educación Primaria

N

N

***6185**

Vázquez Vázquez, Yolanda

27028-Lugo

27006164-CEIP Albeiros

597038-Educación Primaria

N

N

***5672**

Merino Arévalo, María

36057-Vigo

36015834-CEIP Altamar

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36017703 - CEIP Plurilingüe Souto-Donas

***4143**

Lage Guitián, Lucía

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597031-Educación Infantil

N

N

***8721**

Durán Espasandín, Isabel

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***9671**

Cerredelo García, Enrique

15030-A Coruña

15023375-CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

597038-Educación Primaria

N

N

***6867**

Arenas Arias, María del Carmen

27057-Sarria

27011743-CEIP Plurilingüe Antonio Fernández López

597038-Educación Primaria

N

N

***9168**

Fernández Alonso, Silvia

36035-Nigrán

36016620-CEIP da Cruz

597038-Educación Primaria

N

N

***5170**

Abelleira Fernández, Lorena

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Educación Primaria

N

N

***5740**

Gil Fernández, Inmaculada

32040-Leiro

32006000-CEIP Emilia Pardo Bazán

597038-Educación Primaria

N

N

***1250**

Cerviño Sánchez, Tania

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

***5847**

Pérez Carreira, Lidia

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597038-Educación Primaria

N

N

***5534**

López Barro, Laura

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***4834**

Miras Puente, Tania

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038-Educación Primaria

N

N

***4936**

Raposo Díaz, Brais

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

***1860**

Rodríguez Parcero, Laura

36029-Moaña

36019438-CEIP A Guía

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36004711 - CEIP Plurilingüe Domaio

***8424**

Rouco Lage, Carla

15017-Cambre

15025554-CEIP Emilio González López

597038-Educación Primaria

N

N

***7879**

García Varela, Alba

15017-Cambre

15023053-CEIP Portofaro

597038-Educación Primaria

N

N

***8997**

Meiriño Sánchez, Yoana

32025-Cenlle

32015918-CEIP Carmen García Carrasco

597031-Educación Infantil

N

S

597036

***1973**

Fernández García, Lydia

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597038-Educación Primaria

N

N

***9628**

Jul Fabián, Sandra

27019-Foz

27004428-CEIP Plurilingüe de Foz nº 1

597038-Educación Primaria

N

N

***0413**

Abelleira Durán, Minia

15082-Teo

15025724-CEIP Plurilingüe Os Tilos

597038-Educación Primaria

N

N

***0806**

García Fernández, Laura

15075-Sada

15032686-CEIP Plurilingüe O Mosteirón

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8831**

García de Llano, Helena Isabel

36038-Pontevedra

36006407-CEIP Plurilingüe Froebel

597038-Educación Primaria

N

N

***3816**

Garea Mato, Eva

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

S

597061

***3268**

López Vázquez, Lucía

15046-Melide

15023910-CEIP Martagona

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15016450 - CEIP de Arcediago, 15017314 - CEIP Plurilingüe de Toques

***1058**

Rodríguez Rodríguez, Iria

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

32015396 - EEI de Noalla, 32015402 - EEI de Santa Cruz, 32015426 - EEI de Taboadela

***1387**

Lago Martínez, Lidia

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597038-Educación Primaria

N

N

***8041**

García Arnoso, Aida

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597034-Educación Física

N

N

***4891**

Rivas Calaza, Jesús

27022-Guitiriz

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

597034-Educación Física

N

N

***3541**

Ribadas Manteiga, Cristina

15056-Negreira

15010575-CEIP O Coto

597038-Educación Primaria

N

N

***7339**

Fernández Otero, Gonzalo

36902-Cerdedo-Cotobade

36001550-CEIP Plurilingüe de Carballedo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2654**

López Diéguez, Alba

32040-Leiro

32006000-CEIP Emilia Pardo Bazán

597038-Educación Primaria

N

S

597031

***8542**

Núñez Iglesias, Noelia

15073-Ribeira

15014261-CEIP Heroínas de Sálvora

597038-Educación Primaria

N

N

***0270**

Ferreiro Vilas, Verónica

15056-Negreira

15010575-CEIP O Coto

597038-Educación Primaria

N

N

***6220**

Otero García, Johanna Soledad

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1899**

Ansede Freire, María Belén

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597038-Educación Primaria

N

N

***5723**

de Castro Pardo, Cristina

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597038-Educación Primaria

N

N

***5779**

Gómez Ferreira, Tania

36057-Vigo

36010484-CEIP Eduardo Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

***3565**

Estévez Costa, María Teresa

36029-Moaña

36016590-CEIP de Abelendo

597038-Educación Primaria

N

N

***5741**

Blanco Bouzo, Laura

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8080**

García Rodríguez, Ana Amalia

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597038-Educación Primaria

N

N

***8843**

Calvo Varela, Jessica

15041-A Laracha

15007655-CEIP de Caión

597038-Educación Primaria

N

N

***1377**

del Río Casal, Andrea

36045-Redondela

36015007-CEIP Plurilingüe de Cedeira

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36015214 - EEI de San Pedro de Cesantes, 36015548 - EEI de Ventosela

***1294**

González de Jesús, Diana

15082-Teo

15026169-CRA de Teo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

***0125**

Gayoso Sánchez-Agustino, Marta

36038-Pontevedra

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8897**

Pereira González, Miriam

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597031-Educación Infantil

N

N

***2962**

Ferreiro Atanes, Raquel

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597031-Educación Infantil

N

N

***0428**

Sánchez Orjales, María Jeanette

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

597034-Educación Física

N

N

***5697**

Esporas Placer, David

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597034-Educación Física

N

N

***4981**

Cuba Carracedo, Cristina

27044-A Pastoriza

27009608-CEIP O Salvador

597038-Educación Primaria

N

N

***5147**

Tarrío Goy, Pablo

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597034-Educación Física

S

N

15019347 - CPI Camiño de Santiago

***0400**

Lorenzo Muñoz, Diego

15036-Ferrol

15021834-CEIP Manuel Masdías

597034-Educación Física

N

N

***4928**

Díaz Torrón, Daniel

27028-Lugo

27006334-CEIP das Mercedes

597038-Educación Primaria

N

N

***8055**

García Couso, Lucía

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597031-Educación Infantil

N

N

***9148**

Teijeiro Martorell, Eva

15017-Cambre

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

597034-Educación Física

N

N

***8520**

Ponte Macedo, Leticia

15071-Porto do Son

15013928-CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

597035-Música

N

N

***0655**

García Casas, Jacobo

36052-Silleda

36009032-CEIP Ramón de Valenzuela

597034-Educación Física

N

N

***8031**

Pico Castosa, Yesica

27027-Lourenzá

27006000-CEIP Juan Rey

597038-Educación Primaria

N

S

597031

***4701**

Cuiña Iglesias, Diego

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597035-Música

N

N

***5440**

Veloso Torres, André

27063-O Valadouro

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

597035-Música

N

N

***7156**

Méndez Moure, María

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597038-Educación Primaria

N

S

597036

***0197**

Quindimil López, Cristina

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6713**

Pasín González, Andrea

15030-A Coruña

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***4379**

Ferreiro Santos, Lorena

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***6986**

Fernández da Vila, Cristina

36057-Vigo

36010101-CEIP Plurilingüe O Sello

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36010423 - CEIP Valle-Inclán

***0825**

Souto Sánchez, Marta

15054-Narón

15010162-CEIP Plurilingüe Ponte de Xubia

597038-Educación Primaria

N

N

***7070**

Patao García, Ana María

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1117**

Penas Barreiro, Paula

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597038-Educación Primaria

N

N

***8067**

Taboada Rodríguez, Tamara

15030-A Coruña

15005038-CEIP de Prácticas

597038-Educación Primaria

N

N

***8297**

Cao Casabella, Cristina

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597038

***8607**

Carrera García, Iria

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3299**

Souto Boquete, Tania

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15011567 - CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

***9064**

Simon Mejuto, María Lorelay

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597038-Educación Primaria

N

S

597031

***3207**

Méndez Romero, Natalia

15035-Fene

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5005**

Ansareu Becerra, Alba

27028-Lugo

27014793-CEIP Paradai

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9455**

Penelas Álvarez, María Elena

32054-Ourense

32016455-IES Julio Prieto Nespereira

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5100**

Trabado Capón, Alba María

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4038**

Carral Maseda, Diego

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597039-Orientación

N

N

***1353**

Gil Rodríguez, Alba

36057-Vigo

36010423-CEIP Valle-Inclán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2020**

García Bouza, Susana

15036-Ferrol

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6467**

Bujeiro Barral, Diana María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5579**

Silvosa Lodeiro, Sara

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7369**

Domínguez Caneda, Alba

15030-A Coruña

15033228-CEIP Novo Mesoiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8212**

López González, María Dolores

27066-Viveiro

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***4465**

Rodríguez Sucasas, Paula

27016-Chantada

27013697-CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7869**

Rodríguez Rodríguez, Eva

15031-Culleredo

15033149-CEIP Vila de Rutis

597038-Educación Primaria

N

N

***3769**

Anido Rostro, Sergio

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597038-Educación Primaria

N

N

***0841**

Lavin Cuba, Yamile

15032-Curtis

15005877-CEIP de Teixeiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5738**

Pacín Quintá, Alba

27032-Monterroso

27020823-EPAPU de Monterroso

597038-Educación Primaria

N

N

***8473**

García Losada, Paula

32043-Maceda

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

597038-Educación Primaria

N

N

***8614**

Piñeiro Martínez, María de la Soledad

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597038-Educación Primaria

N

N

***0825**

Aboy Oubel, Noemi

15082-Teo

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

597038-Educación Primaria

N

N

***1798**

Ledo Cereijo, Alejandra

36038-Pontevedra

36006420-CEP Campolongo

597038-Educación Primaria

N

N

***6507**

Dacuña Amoedo, Natalia

36033-Mos

36016619-CEIP de Atín-Cela

597038-Educación Primaria

N

N

***9665**

Pequeño González, Iria

36058-Vilaboa

36016991-CEP Plurilingüe de Riomaior

597038-Educación Primaria

N

N

***5578**

Martínez Quijada, Ana

15058-Oleiros

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7581**

Posada Alonso, David

36038-Pontevedra

36006420-CEP Campolongo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4129**

Mandiá García, Sara

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5637**

Agrafojo Padín, Natalia

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

***7215**

García Rajo, Adrián

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

***0729**

Valeiro López, Carolina

15030-A Coruña

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597038-Educación Primaria

N

N

***9881**

Abalo Diéguez, Alba

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597038-Educación Primaria

N

N

***7439**

Moreira Loureiro, Ángel Manuel

15078-Santiago de Compostela

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0754**

Tome Iglesias, Naiara

36026-Marín

36014982-EEI O Grupo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3944**

Hernández Nores, Miguel

36055-Tui

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0341**

Ramos Vizcaíno, Alba

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

597038-Educación Primaria

N

N

***1546**

Rumbo Casal, Alba

36053-Soutomaior

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

597038-Educación Primaria

N

N

***3634**

Bao Núñez, Noelia

32088-Vilamartín de Valdeorras

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

597038-Educación Primaria

N

N

***5940**

Pérez Piñeiro, Elena

36045-Redondela

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***9695**

Miguéns Sanlés, Lara

15073-Ribeira

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***1863**

Martínez García, Rubén

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597038-Educación Primaria

N

N

***2921**

Alfonso Sánchez, Nérida

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597038-Educación Primaria

N

N

***6493**

Diéguez Pérez, Miguel

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

***1118**

Calvo González, Inés

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597038-Educación Primaria

N

N

***7453**

Somoza Fernández, Jesús

15030-A Coruña

15021721-CEIP de Zalaeta

597038-Educación Primaria

N

N

***2757**

Suárez Varela, Miriam

15030-A Coruña

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597038-Educación Primaria

N

N

***4921**

Seijas Rancaño, Pablo

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597038-Educación Primaria

N

N

***8274**

García Rodríguez, Sara

15082-Teo

15017041-CEIP A Igrexa-Calo

597038-Educación Primaria

N

N

***0025**

Martínez Alarcón, Diana

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597038-Educación Primaria

N

N

***5320**

Luaces Otero, María

27015-Cospeito

27016388-CEIP Plurilingüe de Muimenta

597038-Educación Primaria

N

N

***5511**

Román Máiz, Catalina

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Educación Primaria

N

N

***8220**

Álvarez Montes, Andrea

32051-Muíños

32007739-CEIP Valle-Inclán

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

32014902 - CEIP Santa María A Real

***0598**

Muriano Pavón, Noelia

15030-A Coruña

15021721-CEIP de Zalaeta

597038-Educación Primaria

N

N

***8376**

Morán Conde, Susana

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6153**

Míguez González, Sara

36045-Redondela

36007709-CEIP Plurilingüe de Reboreda

597038-Educación Primaria

N

N

***4125**

Prieto Bermúdez, Xulio Antonio

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15027721 - IES Plurilingüe de Ames

***1588**

Sobrado Canosa, Noa

36036-Oia

36006067-CEIP Mestre Manuel García

597038-Educación Primaria

N

N

***8904**

Pérez Fernández, Ángela

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597038-Educación Primaria

N

N

***5364**

Reigada Álvarez, Vanesa

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

S

S

597060

27016303 - IES Pedregal de Irimia

***0612**

Ferreiro González, Alba

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597038

***5244**

López López, Alejandra

15031-Culleredo

15021809-CEIP Sofía Casanova

597038-Educación Primaria

N

N

***3073**

Abalo García, Sabela

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597038-Educación Primaria

N

N

***0761**

Seoane Lens, Alicia

15086-Trazo

15020994-CPI de Viaño Pequeno

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9166**

Cortés Fernández, Iria

36003-Baiona

36018963-CEIP Plurilingüe de Belesar

597038-Educación Primaria

N

N

***8364**

Gil Otero, Patricia

27031-Monforte de Lemos

27016662-CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos

597038-Educación Primaria

N

N

***8177**

Gómez Gómez, Eva

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597038-Educación Primaria

N

N

***0879**

Barreiro González, José Francisco

36038-Pontevedra

36015172-CEIP A Xunqueira Nº 2

597038-Educación Primaria

N

N

***6751**

Carro Fontenla, Susana María

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

597038-Educación Primaria

N

N

***6109**

Arias Campos, Sara

36038-Pontevedra

36006377-CEIP Álvarez Limeses

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***9925**

Rodríguez Pérez, Estefanía

32052-Nogueira de Ramuín

32008033-CEIP Plurilingüe de Luíntra

597038-Educación Primaria

N

N

***5041**

Ordóñez Ferro, María del Coral

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597038-Educación Primaria

N

N

***7927**

González López, Alba

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Educación Primaria

N

N

***0019**

Estraviz Fernández, Sonsoles

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597038-Educación Primaria

N

N

***8057**

Ríos García, Silvia

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597038-Educación Primaria

N

N

***7084**

Conde López, Katiana

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597038-Educación Primaria

N

N

***6605**

Barturen Ferro, Mar

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597038-Educación Primaria

N

N

***1887**

Meléndrez Fassbender, Cecilia

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597038-Educación Primaria

N

N

***6155**

Seara Romera, Antía

36057-Vigo

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5382**

Rouco Ramos, Inmaculada

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0947**

Riveiro Pardo, Lorena

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9119**

Rodríguez García, Javier

36021-Gondomar

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

597038-Educación Primaria

N

N

***8772**

García Navia, Araceli

15073-Ribeira

15014271-CEIP Plurilingüe de Artes

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15014295 - EEI Capela-Carreira, 15024771 - CEP Plurilingüe de Carreira

***9433**

Soto Sampedro, Mónica

36008-Cangas

36000934-CEIP Plurilingüe do Castrillón-Coiro

597038-Educación Primaria

N

N

***8907**

Cespón Abuín, Sheila

15067-A Pobra do Caramiñal

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

597038-Educación Primaria

N

N

***0509**

Botana Iglesias, Alba

15082-Teo

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15017041 - CEIP A Igrexa-Calo

***6818**

Pérez Fernández, Pilar

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597037-Audición e Linguaxe

S

N

32015098 - CEIP do Bolo

***2197**

Fortes Barreiro, Alejandro

36051-Sanxenxo

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

597038-Educación Primaria

N

N

***3413**

Vilá Castro, Ana

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597038-Educación Primaria

N

N

***8124**

Pérez López, Elena

27057-Sarria

27012012-CEIP Frei Luís de Granada

597038-Educación Primaria

N

N

***2609**

Enríquez Fontenla, Emma

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

***1047**

Lamas Varela, Claudia

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***1520**

Aneiros Castro, Isabel

15087-Valdoviño

15026509-CRA de Valdoviño

597037-Audición e Linguaxe

S

N

***9797**

Rozas Fernández, Sara

15057-Noia

15010848-CEIP Felipe de Castro

597038-Educación Primaria

N

N

***4181**

Villar García, Tatiana

15043-Malpica de Bergantiños

15026765-CEIP Milladoiro

597038-Educación Primaria

N

N

***0168**

Rodríguez Serrada, Jorge

36041-Poio

36015895-CEIP de Espedregada

597038-Educación Primaria

N

N

***8632**

Bruzos González, Andrea

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***1163**

Calvo García, Verónica

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597038-Educación Primaria

N

N

***6424**

Vázquez Fernández, Jennifer

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597038-Educación Primaria

N

N

***2055**

Rodríguez Pérez, Leticia

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597038-Educación Primaria

N

N

***6902**

Seoane Rodríguez, Inés

36057-Vigo

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

597038-Educación Primaria

N

N

***1294**

López Montero, Sergio

36061-Vilanova de Arousa

36013096-CEIP Plurilingüe de San Bartolomé

597038-Educación Primaria

N

N

***5556**

Fernández Montero, Ana

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4262**

Gómez Vázquez, Marta

15031-Culleredo

15033149-CEIP Vila de Rutis

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0604**

Castiñeira Fiuza, Sandra

15023-Cee

15003248-CEIP Plurilingüe Eugenio López

597038-Educación Primaria

N

N

***2715**

García Novo, Juan

15017-Cambre

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

597038-Educación Primaria

N

N

***2067**

López Souto, Ruth María

36041-Poio

36007060-CEIP Plurilingüe de Chancelas

597038-Educación Primaria

N

N

***0641**

López Pereira, María del Carmen

36004-Bueu

36000326-CEIP Plurilingüe Montemogos

597038-Educación Primaria

N

N

***8821**

Lorenzo Rodríguez, Noelia

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038-Educación Primaria

N

N

***0672**

Agulla Fervenza, Rocío

36029-Moaña

36016590-CEIP de Abelendo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9453**

Moares González, Alba

15072-Rianxo

15014180-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6530**

Domenech Valentí, Lucía

15030-A Coruña

15021721-CEIP de Zalaeta

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***4220**

Varela Pereiro, Andrea

15030-A Coruña

15020568-CEIP Plurilingüe Labaca

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3875**

Varela Fabeiro, María del Carmen

15041-A Laracha

15007886-CEIP Ramón Otero Pedrayo

597038-Educación Primaria

N

N

***0693**

González Estévez, Marta

36042-Ponteareas

36024069-CRA A Picaraña

597037-Audición e Linguaxe

S

N

***5309**

Pérez Mori, Kimberly

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

***1047**

Varela Mejuto, Cristina

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597038-Educación Primaria

N

N

***6645**

Juncal Romero, Sabela

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597038-Educación Primaria

N

N

***3186**

Rodríguez Costa, Raquel

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0489**

Galán Rodríguez, José Ángel

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7535**

de la Fuente López, Ana

27059-Sober

27012474-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597038-Educación Primaria

N

N

***7936**

Rey Núñez, Andrea

36006-Cambados

36015093-CEIP San Tomé

597038-Educación Primaria

N

N

***5962**

González Arias, María

27028-Lugo

27014665-CEIP Luís Pimentel

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***6129**

Fernández Novo, Verónica

27014-O Corgo

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

597038-Educación Primaria

N

N

***4176**

Pose Couto, Ignacio

15043-Malpica de Bergantiños

15021861-CEIP Joaquín Rodríguez Otero

597038-Educación Primaria

N

N

***5175**

Iglesias Yáñez, Alba

36038-Pontevedra

36006390-CEIP Manuel Vidal Portela

597038-Educación Primaria

N

N

***1046**

Loureiro Vázquez, Eva

15006-Arzúa

15000612-CEIP de Arzúa

597038-Educación Primaria

N

N

***7918**

Gómez Vázquez, Fátima

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6013**

Malvido López, José Antonio

36041-Poio

36007199-CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

597038-Educación Primaria

N

N

***1172**

Picos Sánchez, Elena Mercedes

15030-A Coruña

15033228-CEIP Novo Mesoiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***9058**

Valdés Aymerich, Eva

15017-Cambre

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15002165 - CEIP Wenceslao Fernández Flórez

***3120**

Charlón Cedeira, Enrique

15016-Camariñas

15002062-CEIP de Camelle

597038-Educación Primaria

N

N

***8599**

Leiro Domínguez, Ana

36027-Meaño

36004691-CEIP de Coirón-Dena

597038-Educación Primaria

N

N

***8454**

Lago Rodríguez, Sara

15030-A Coruña

15019323-CEIP Plurilingüe Alborada

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6867**

Marín Montenegro, Jesica

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

597038-Educación Primaria

N

N

***0628**

Oro Rodríguez, Adrián

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597038-Educación Primaria

N

N

***9258**

Blanco Táboas, Nerea

36050-Salvaterra de Miño

36024070-CRA A Lagoa

597037-Audición e Linguaxe

S

N

***2928**

Seoane Fernández, Mario

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***6232**

Cabana González, Rosana

32043-Maceda

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8519**

Arroyo García, Marta

36061-Vilanova de Arousa

36015792-CEIP Plurilingüe Xulio Camba

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8747**

Santamaría Alonso, Rubén

15067-A Pobra do Caramiñal

15013199-CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

597038-Educación Primaria

N

N

***9196**

Martínez Alonso, Laura

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7857**

Rodríguez Ceballos, Carolina María

36006-Cambados

36016103-CEIP de Corvillón

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36015093 - CEIP San Tomé

***0728**

García Duro, Alba

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597038-Educación Primaria

N

N

***0843**

Bereijo Barcia, Laura

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15023375 - CEIP Plurilingüe José Cornide Saavedra

***8379**

Hermida Daponte, Sara

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597038-Educación Primaria

N

N

***9701**

Pérez Fernández, Alba

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

597060

***9419**

Vázquez Vila, Eva

36024-Lalín

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8819**

Sanmarco Blanco, Lorena

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

597038-Educación Primaria

N

N

***5761**

Cotelo Cancela, María Carmen

15019-Carballo

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

597038-Educación Primaria

N

N

***5124**

Iglesias García, Paula

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597038-Educación Primaria

N

N

***0433**

Alonso Moreno, Ángela

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597038-Educación Primaria

N

N

***7183**

Castro Rial, María del Carmen

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597038-Educación Primaria

N

N

***0705**

Vázquez López, Iván

15024-Cerceda

15020970-CEIP Plurilingüe Celso Emilio Ferreiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7966**

Varela Quintás, Antía

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

597038-Educación Primaria

N

N

***7954**

Moreira González, Leticia

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4981**

Suárez Caiño, Antonio

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038-Educación Primaria

N

N

***6303**

Fernández Carneiro, Marta

36021-Gondomar

36014672-CEIP Serra-Vincios

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36018631 - CEP Xosé Neira Vilas

***4021**

Bon Bon, Josefa

36004-Bueu

36000375-CEIP Plurilingüe da Torre-Cela

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36000326 - CEIP Plurilingüe Montemogos

***3620**

Corral de Juan, Eliseo

15031-Culleredo

15021809-CEIP Sofía Casanova

597038-Educación Primaria

N

N

***6185**

Prieto Rego, Marta

15036-Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2038**

Quintana García, Raúl

36057-Vigo

36009949-CEIP Plurilingüe Javier Sensat

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5728**

Sapiña González, Antía

36055-Tui

36009846-CEIP Plurilingüe Nº 1

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3865**

Gestal Couso, Marta

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4306**

Méndez Martínez, Micael

15078-Santiago de Compostela

15022590-CEIP de Roxos

597038-Educación Primaria

N

N

***8268**

Lebón Gallego, Jesús

27026-Láncara

27005913-CPI Ramón Piñeiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8039**

Vaquero Vázquez, Alejandro

36035-Nigrán

36005774-CEIP Plurilingüe Humberto Juanes

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***9715**

Pérez Costas, Mónica

36045-Redondela

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5059**

Fraga Carballeira, Patricia

27002-Alfoz

27016649-IES Alfoz - Valadouro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8854**

Medina Sola, Rebeca

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0444**

Antón Brañas, Laura

32085-Verín

32015797-CEIP Plurilingüe Amaro Refojo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9898**

Vilachá Revuelta, Marcos

32008-Barbadás

32020781-CEIP Plurilingüe O Ruxidoiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2478**

Caamaño López, Sandra

15062-Outes

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

597038-Educación Primaria

N

N

***5780**

López López, Iria

27023-Guntín

27014008-CPI Plurilingüe Tino Grandío

597038-Educación Primaria

N

N

***7083**

González González, Ana

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597038-Educación Primaria

N

S

597032

***8160**

Fernández Iglesias, Aida

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

597039

36014325 - EEI Rúa Aragón

***3107**

Yáñez Real, Patricia

36038-Pontevedra

36018690-CEIP de Cabanas

597038-Educación Primaria

N

N

***3223**

Carreira Pacoret, Carolina

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597038-Educación Primaria

N

N

***6870**

Montero Santiso, Jennifer

15030-A Coruña

15019323-CEIP Plurilingüe Alborada

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15005014 - CEIP Raquel Camacho

***9514**

Bacelo González, Vanesa

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597038-Educación Primaria

N

N

***9094**

Álvarez Montenegro, Zhais María

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8363**

Pena Rodríguez, María Carmen

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0599**

Rodríguez García, Sonia María

15019-Carballo

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***4527**

Soneira Varela, Isabel

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038-Educación Primaria

N

N

***4445**

Chao González, Mirian

27028-Lugo

27016467-CEIP Menéndez Pelayo

597038-Educación Primaria

N

N

***9925**

Cotelo Mato, Lorena

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597038-Educación Primaria

N

N

***4820**

Vilela Pájaro, Adrián

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597038-Educación Primaria

N

N

***4183**

González García, María

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15016221 - EEI do Rial,

15016267 - EEI Bispo Teodomiro, 15024112 - EEI do Gaioso

***8540**

Roca Fraga, Rebeca del Pilar

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

***9976**

Vázquez Lorenzo, Cristina

15082-Teo

15017107-CEIP Plurilingüe da Ramallosa

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7662**

Barros Giráldez, Xiana

27028-Lugo

27006401-CEIP Sagrado Corazón

597038-Educación Primaria

N

N

***9714**

Santiso Pérez, María Mercedes

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3764**

Teijido Insua, Leticia

15031-Culleredo

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

597038-Educación Primaria

N

N

***6176**

Díaz Urbieta, María Paz

36008-Cangas

36015950-CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***9583**

Monteiro da Conceicao, Ángela

32068-Ramirás

32011135-CEIP Rogelio Garcia Yáñez

597039-Orientación

S

N

32003059 - CEIP San Marcos, 32003503 - CEIP de Castrelo de Miño

***9226**

Abadín Parente, Laura

32043-Maceda

32006553-CEIP Plurilingüe de Maceda

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2379**

Carredano Silva, Ramón

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

597038-Educación Primaria

N

N

***7155**

Otero Oubiña, Lara

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9504**

Alonso Domínguez, Ana María

36057-Vigo

36015354-CEIP Plurilingüe da Carrasqueira

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

36005956 - CEIP Carlos Casares

***2494**

García Montes, Miriam

15030-A Coruña

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7704**

Casales González, Ester

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0344**

Álvarez Lavandeira, Paula

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

***2913**

Guardado Gesto, Jonathan

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7241**

Infante Dubra, Tania

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***3403**

López García, Vanesa

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1511**

García Revuelta, Andrea

36045-Redondela

36007643-CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

597038-Educación Primaria

N

N

***3556**

Opazo Rodríguez, Lucía

36038-Pontevedra

36006353-CEIP de Vilaverde-Mourente

597038-Educación Primaria

N

S

597031

***9813**

Paz Trabazos, Soraya

36057-Vigo

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7264**

Figueroa Naveira, Rocío

32054-Ourense

32008392-CEIP Plurilingüe Inmaculada

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

597060

32008951 - IES Ramón Otero Pedrayo

***9894**

Gómez Souto, Paula

15018-A Capela

15020969-CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

597038-Educación Primaria

N

N

***0849**

Monteagudo Gómez, Pablo

15036-Ferrol

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

597038-Educación Primaria

N

N

***6619**

Pérez Castro, Ángela

36022-O Grove

36018100-CEIP As Bizocas

597038-Educación Primaria

N

N

***9380**

Blanco Pernas, María Luisa

27902-Burela

27015751-CEIP Plurilingüe Vista Alegre

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5828**

López Castaño, Alba

27026-Láncara

27005913-CPI Ramón Piñeiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1705**

Espada Fernández, Aida

36008-Cangas

36001057-CEIP do Hío

597038-Educación Primaria

N

N

***3548**

Vieites Lestón, Alba

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597038-Educación Primaria

N

N

***1180**

Factor García, Isabel

36024-Lalín

36004095-CEIP Manuel Rivero

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***4275**

Nóvoa Fragata, Lucía

32059-A Peroxa

32010121-CEIP Roberto Blanco Torres

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597035

***2212**

Padín Senra, Rosana

36053-Soutomaior

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

597038-Educación Primaria

N

N

***7380**

Baquero Peña, Laura

27058-O Saviñao

27012450-CPI Plurilingüe Dr. López Suárez

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6528**

Negreira Gerpe, María Dolores

15050-Monfero

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9050**

Fernández Lois, Ana María

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597038-Educación Primaria

N

N

***1963**

Fojo Garrido, África

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597038-Educación Primaria

N

N

***9361**

Entenza Vidal, María del Carmen

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***3404**

Otero Román, Elena

15078-Santiago de Compostela

15015998-CEIP Ramón Cabanillas

597038-Educación Primaria

N

N

***7436**

Lorenzo López, Silvia

36033-Mos

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

597038-Educación Primaria

N

N

***5313**

Soto Martínez, Iria

36029-Moaña

36004711-CEIP Plurilingüe Domaio

597038-Educación Primaria

N

S

597032

***1373**

Rodríguez Castiñeira, Inga

36053-Soutomaior

36025013-CEIP Manuel Padín Truiteiro

597038-Educación Primaria

N

N

***5317**

Estévez Pateiro, Xema

32020-Cartelle

32003059-CEIP San Marcos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7360**

Martins Esteves, Suzana

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597031-Educación Infantil

N

N

***9672**

Domínguez Uriarte, Itziar

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***3354**

Gigirey Vilar, Ana

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9311**

Sierra Chiarroni, Alejandro

36043-Ponte Caldelas

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

597038-Educación Primaria

N

N

***8425**

Vidal Martínez, Silvia

36043-Ponte Caldelas

36007591-CEIP Manuel Cordo Boullosa

597038-Educación Primaria

N

N

***7323**

Fernández Vázquez, Estefanía

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7302**

González Pérez, Beatriz

36021-Gondomar

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8099**

González Pérez, Sandra

36042-Ponteareas

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

597038-Educación Primaria

N

N

***1877**

Coello Alonso, Iria

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5257**

Reino Reigosa, Fátima

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***0412**

Grandal Mourente, Bibiana

15035-Fene

15022981-CEIP Plurilingüe de Centieiras

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8301**

Salvador López, Alba

27014-O Corgo

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

597038-Educación Primaria

N

N

***2976**

Boo Pérez, Ana

32039-Laza

32015165-CEIP O Castiñeiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***3488**

Fernández Rodríguez, Natalia

36057-Vigo

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36010228 - CEIP A Paz

***3643**

Cuba Orosa, Laura

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597038-Educación Primaria

N

N

***3464**

Vázquez Lorenzo, Cristina

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1898**

Pérez Conde, Marta

15036-Ferrol

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***0330**

Mecías Castro, Fátima

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597038-Educación Primaria

N

N

***9113**

Valeiras Ratón, Natalia

36057-Vigo

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

***8885**

Iglesias Rodríguez, Aloia

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2921**

Agulla Carrera, Borja

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597038-Educación Primaria

N

N

***0257**

Arias Moldes, Flaminio Joaquín

15030-A Coruña

15021792-CEIP Salgado Torres

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5145**

González López, Alejandra

36057-Vigo

36015810-CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7585**

Dopico Campos, Iria

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***1085**

Torres Collazo, Lucas

15082-Teo

15025724-CEIP Plurilingüe Os Tilos

597038-Educación Primaria

N

N

***4960**

Míguez Sanmartín, Pablo

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9353**

André Rodríguez, Lucas Xosé

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3876**

Rodríguez Dosil, Marta

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9814**

González González, Cecilia

36021-Gondomar

36017703-CEIP Plurilingüe Souto-Donas

597038-Educación Primaria

N

N

***7855**

Gómez Banga, Arancha

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1979**

Fernández García, Cristina

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8202**

López Rodríguez, Tania

27056-Rábade

27011639-CEIP Otero Pedrayo

597038-Educación Primaria

N

N

***3915**

Villar Méndez, Laura

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597038-Educación Primaria

N

N

***3240**

Corral Valín, María Luisa

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5593**

Rocha Novo, Rosalía

15090-Vilasantar

15020921-CEIP de Présaras

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9835**

Cañola Blanco, Sindy Estefanía

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038-Educación Primaria

N

N

***6556**

Pita Fernández, María Ángeles

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3476**

Pousa Bello, Antía

32078-Sarreaus

32012425-CEIP de Sarreaus

597038-Educación Primaria

N

N

***1262**

Gabeiras García, Miguel

15035-Fene

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

597038-Educación Primaria

N

N

***9260**

Seoane Alonso, Marta

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9561**

Larrán Corbacho, Xulia

36039-O Porriño

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597038-Educación Primaria

N

N

***5891**

Blanco Hidalgo, Yara

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8703**

Barreiro López, Antía

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597038-Educación Primaria

N

N

***2343**

Navarro Sánchez Morate, Fernando

15030-A Coruña

15021548-CEIP Sal Lence

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***0166**

Teixeira Enriquez, Lucia

27022-Guitiriz

27005020-CEIP Plurilingüe Lagostelle

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3780**

Heras López, Davinia

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1795**

Estévez Pereiro, Sandra

36029-Moaña

36013552-CEIP de Seara

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***2772**

López Rodríguez, Aquilina María

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6451**

Domuro Arias, Antía

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1974**

Riobó Piñeiro, Tamara María

36029-Moaña

36016590-CEIP de Abelendo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36015378 - CEIP Plurilingüe de Tirán

***4395**

Fondo Bello, Cristina

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

***8320**

Silva Pérez, Marta da

36057-Vigo

36015068-CEIP Balaídos

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0801**

Iglesias Giráldez, Paula

36057-Vigo

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1336**

Lourido Otero, Javier

15050-Monfero

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***6057**

Núñez Pacín, María

32001-Allariz

32000058-CEIP Padre Feijoo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5858**

Moure Domínguez, Sara

15045-Mazaricos

15008490-CEIP Víctor Sáenz

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5695**

Rañón Vilela, Noé

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

***9288**

Durán Liñares, Marta

36017-A Estrada

36013618-CEIP de Figueiroa

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

597037

36014854 - CEIP Plurilingüe de Oca

***9843**

Piñeiro Casal, Alexandra

36057-Vigo

36010241-CEIP Illas Cíes

597038-Educación Primaria

N

N

***9609**

Domínguez Rodríguez, Víctor

32002-Amoeiro

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4384**

González Sánchez, Daniel

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

***6159**

Sanmartín Guillén, Susana

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597038-Educación Primaria

N

N

***8267**

López Rodríguez, Adara

27028-Lugo

27016728-CEIP Illa Verde

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7883**

Iglesias Seoane, Rubén

27022-Guitiriz

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

597038-Educación Primaria

N

N

***0542**

Espiña Iradi, Daniel

15030-A Coruña

15005026-CEIP Torre de Hércules

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1863**

Puñal Castro, Andrea

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

***5852**

Prol Dorado, Tania

32032-Xinzo de Limia

32004829-CEIP Rosalía de Castro

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597036

597060

32015232 - IES Lagoa de Antela

***0995**

Martínez Blanco, María

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

597038-Educación Primaria

N

N

***3732**

Castro Rodríguez, Jesús

15030-A Coruña

15033228-CEIP Novo Mesoiro

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15005002 - IES Ramón Otero Pedrayo

***6093**

García Gómez, Sara

27057-Sarria

27014082-EEI Xela Arias

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9249**

Polo Jiménez, Marta

36045-Redondela

36014817-CEIP Plurilingüe da Igrexa-Chapela

597038-Educación Primaria

N

N

***6018**

Minguillón Prado, Lucía

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***1756**

Hermida Romero, Sandra

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15014829 - CEIP Pedro Barrié de la Maza

***3418**

Suárez Valiño, Laura

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597038-Educación Primaria

N

N

***7115**

Abonjo Sánchez, Vanessa

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597038-Educación Primaria

N

N

***4536**

Fonte Varela, Vanesa

15054-Narón

15023740-CEIP A Solaina

597038-Educación Primaria

N

N

***2084**

Mascuñana Mejuto, María

15030-A Coruña

15005026-CEIP Torre de Hércules

597038-Educación Primaria

N

N

***2562**

Fernández Garay, María del Rosario

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5602**

Vázquez Gómez, Paula

36057-Vigo

36010101-CEIP Plurilingüe O Sello

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7316**

Rúa Yáñez, Fátima María

15036-Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

597038-Educación Primaria

N

N

***6501**

Fernández Jorge, Irene

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

597038-Educación Primaria

N

N

***9580**

Castro Lorenzo, Elisa

36039-O Porriño

36007023-CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8122**

Moura Barros, Carolina

36008-Cangas

36001057-CEIP do Hío

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0064**

Martínez Vilán, María de los Reyes

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9219**

González García, Lara

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Plurilingüe Nosa Señora da Piedade

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9336**

Llorente Cuesta, Yolanda

32008-Barbadás

32016789-CEIP Filomena Dato

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***4227**

Barciela Escudero, Leticia

36055-Tui

36014775-CEIP Plurilingüe de Guillarei

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8498**

Díaz Vázquez, Andrea

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5564**

Calvo Vázquez, Selene

27005-Barreiros

27016224-CEIP de San Cosme

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***3085**

Pelegrín Dopico, Sandra

36038-Pontevedra

36006134-CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3629**

Pan Varea, Marta

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597038-Educación Primaria

N

N

***7952**

Caamaño Núñez, María Teresa

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***1314**

Lameiro Ferradás, Elena

36060-Vilagarcía de Arousa

36019451-CEIP A Escardia

597038-Educación Primaria

N

N

***6726**

García Saavedra, Elena

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

597038-Educación Primaria

N

N

***2985**

Carballo Vila, Teresa

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597038-Educación Primaria

N

S

597035

***9701**

Mangana Rivas, Nuria

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

32010775 - CEIP de Punxín

***2112**

Portuese Domínguez, Andrea

36006-Cambados

36016103-CEIP de Corvillón

597038-Educación Primaria

N

N

***5437**

Lareo Camiña, Manuel Antonio

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597038-Educación Primaria

N

N

***1021**

Baltasar Otero, Melania

36024-Lalín

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***7975**

Oliveira González, Miriam

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038-Educación Primaria

N

N

***5161**

Pichel Rodríguez, Andrea

36003-Baiona

36014374-EEI O Areal

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***1487**

Fragueiro Blanco, Ana María

36902-Cerdedo-Cotobade

36001665-CEIP Plurilingüe de Tenorio

597038-Educación Primaria

N

N

***8496**

López Gómez, Naiara

36045-Redondela

36015007-CEIP Plurilingüe de Cedeira

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***6438**

Vallejo Negrete, Marta

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9170**

Lalín Otero, Eunice

15030-A Coruña

15021627-CEIP Emilia Pardo Bazán

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***4291**

Rodríguez Amoroso, Azucena

15005-Arteixo

15023041-CEIP de Galán

597039-Orientación

S

N

15020933 - EEI de Barrionovo, 15032376 - EEI de Vilarrodís-Oseiro

***3132**

Cabo Riveiro, Miguel de

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8184**

Estévez Estévez, Nerea

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9241**

Carballo Rodríguez, Paula

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2619**

Álvarez Bértolo, María Yolanda

36025-A Lama

36014611-CEIP A Lama

597038-Educación Primaria

N

N

***1678**

Alonso Adrio, Pablo

36004-Bueu

36000326-CEIP Plurilingüe Montemogos

597038-Educación Primaria

N

N

***2711**

García do Campo, Sara

15030-A Coruña

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***7150**

Segade Fernández, Lara

15053-Muros

15009810-CEIP Plurilingüe Ricardo Tobío

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15021214 - EEI de Tal de Abaixo, 15024951 - CEIP Plurilingüe de Louro

***0433**

Martínez Fernández, Lara

36008-Cangas

36000879-CEIP Nazaret

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

36001033 - CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

***7948**

Barros Sobral, Nerea

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597038-Educación Primaria

N

N

***9798**

Ferreira Álvarez, Soraya

36003-Baiona

36000302-CEP de Sabarís

597038-Educación Primaria

N

N

***6622**

Romero Suárez, Juan

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597038-Educación Primaria

N

N

***9337**

González Baamonde, Sara

27028-Lugo

27014057-CEE Santa María

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9003**

Pérez Salcedo, Carme Celia

15011-Boiro

15027149-CEIP Plurilingüe de Cespón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***4004**

Pérez Babarro, Laura

15030-A Coruña

15019323-CEIP Plurilingüe Alborada

597038-Educación Primaria

N

N

***0993**

López Villaverde, Sara Pilar

36038-Pontevedra

36014994-EEI Concepción Crespo Rivas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3694**

Álvarez González, Clara

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013643-CEIP Plurilingüe A Magdalena

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9103**

Comendador Vidal, Marta

15002-Ames

15000107-CEIP A Maía

597038-Educación Primaria

N

N

***5015**

Vázquez Rodríguez, Victoria

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597038-Educación Primaria

N

N

***6323**

Pampillón Rial, Dulce-María

36003-Baiona

36000302-CEP de Sabarís

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***4012**

Quintas García, Laura

32032-Xinzo de Limia

32004830-CEIP Carlos Casares

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***9100**

Cayetano Sío, Laura

36057-Vigo

36015366-CEIP Plurilingüe O Pombal

597038-Educación Primaria

N

N

***5951**

Mosquera Ferreiro, Iria

15060-Oroso

15032509-CRA de Oroso

597038-Educación Primaria

N

N

***6605**

Pérez Feijoo, Alba

32058-O Pereiro de Aguiar

32016029-CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***9010**

Pérez Nóvoa, Noelia

32013-Boborás

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***4744**

López Rodríguez, David

27028-Lugo

27006383-CEIP A Ponte

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***0410**

Louzán Lema, Iria

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***8231**

Rivas Armas, Elisa

27016-Chantada

27003126-CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1988**

Salgado López, Natalia

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

***7267**

Álvarez Díaz, Carmen

36061-Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8941**

Abad Rosillo, Melani

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8839**

Táboas González, Lucía

36049-Salceda de Caselas

36008489-CEP Altamira

597038-Educación Primaria

N

N

***9772**

Fariña Martínez, Cristina

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597038-Educación Primaria

N

N

***5046**

Vidal Martínez, Ángela

15015-Cabanas

15002025-CEIP Plurilingüe Eladia Mariño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0021**

López Pedre, Clara

15054-Narón

15026111-CRA de Narón

597038-Educación Primaria

N

N

***0376**

Bautista Rodriguez, Marta

36057-Vigo

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1293**

Sueiro Gil, Marta

36008-Cangas

36018975-CEIP A Rúa

597038-Educación Primaria

N

N

***9373**

Lafuente Grille, María

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***2713**

Vázquez Nieto, Ángel

15030-A Coruña

15021548-CEIP Sal Lence

597038-Educación Primaria

N

N

***5470**

Sobrado Menoni, Luciana

36003-Baiona

36018963-CEIP Plurilingüe de Belesar

597038-Educación Primaria

N

N

***6153**

Lorenzo Santos, Ariana

32054-Ourense

32008847-CEIP Plurilingüe Amadeo Rodríguez Barroso

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***6281**

Suárez Sánchez, Xulia

36038-Pontevedra

36017201-CEE Pontevedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9983**

Díaz Blanco, Lucía

27015-Cospeito

27002997-CPI Plurilingüe Virxe do Monte

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1956**

Freijeiro Baqueiro, Paula

36033-Mos

36016619-CEIP de Atín-Cela

597038-Educación Primaria

N

N

***0932**

Diéguez Souto, David

15030-A Coruña

15004988-CEIP Eusebio da Guarda

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4114**

Rodríguez Leira, Ester

15018-A Capela

15020969-CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro

597038-Educación Primaria

N

N

***4708**

Buján García, Lucía

15078-Santiago de Compostela

15024975-CEIP Pío XII

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8075**

Burgaña Caballero, Olaia

27039-Outeiro de Rei

27008513-CEIP Laverde Ruíz

597038-Educación Primaria

N

N

***9131**

López García, Sandra

15036-Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15009445 - CEIP Plurilingüe Unión Mugardesa

***5700**

Vidal López, Julián

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***4085**

Baltar Janeiro, Alba

32068-Ramirás

32011135-CEIP Rogelio Garcia Yáñez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***0824**

Souto Sánchez, Anaid María

15030-A Coruña

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cervino

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597036

15021627 - CEIP Emilia Pardo Bazán

***4857**

Calvelo Codesido, Álvaro

36005-Caldas de Reis

36015861-CEIP Plurilingüe San Clemente de César

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

597031

36024938 - CRA de Caldas de Reis

***8786**

Pérez Mosquera, Marta

15011-Boiro

15001471-CEIP Praia Xardín

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7284**

Vázquez Pardal, Beatriz

36060-Vilagarcía de Arousa

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8754**

Cibeira Sotelo, Ana María

36038-Pontevedra

36006407-CEIP Plurilingüe Froebel

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2536**

Lois Díaz, Anaís

15005-Arteixo

15000569-CEIP San Xosé Obreiro

597038-Educación Primaria

N

N

***3738**

Vázquez Tenreiro, Carmen

15075-Sada

15014829-CEIP Pedro Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***5327**

Vázquez García, Alba

27023-Guntín

27014008-CPI Plurilingüe Tino Grandío

597037-Audición e Linguaxe

S

N

27005263 - CEIP Plurilingüe de Lousada

***2801**

Soleto Blanco, Yalila Alexandra

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597038-Educación Primaria

N

N

***8310**

González Louro, Pablo

36006-Cambados

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

597038-Educación Primaria

N

N

***0778**

Oca Cabanas, Noa

27028-Lugo

27006449-CEIP Rosalía de Castro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2682**

González Boullosa, Ana

36057-Vigo

36015366-CEIP Plurilingüe O Pombal

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1191**

Castelo Pérez, Nuria

15057-Noia

15010681-CEIP Plurilingüe Alexandre Rodríguez Cadarso

597038-Educación Primaria

N

N

***9511**

Castiñeira Barreiro, Patricia

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***4866**

Tarrío Vázquez, Pablo

15074-Rois

15014738-CPI Plurilingüe dos Dices

597038-Educación Primaria

N

N

***6166**

Pose Ponte, Patricia

15062-Outes

15033101-CEIP Plurilingüe de Outes

597038-Educación Primaria

N

N

***2035**

Ben García, Alexandra

36057-Vigo

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36010150 - CEIP Mestres Goldar

***5572**

Suárez Balsa, Laura

36061-Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0941**

González Iglesias, María

36033-Mos

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2396**

Nachawati Rego, Samer

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6242**

Rodríguez Patiño, Carmen Bárbara

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***0638**

Abdulkadir Rodríguez, Nadia

15078-Santiago de Compostela

15016292-CEIP Plurilingüe Mestre Rodríguez Xixirei

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2144**

Fernández Limia, Sonia

36017-A Estrada

36002773-CEIP do Foxo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9955**

Balseiro Legaspi, Eva

27005-Barreiros

27016224-CEIP de San Cosme

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8231**

Amoedo García, Inés

36026-Marín

36004484-CEIP da Laxe

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8320**

Suárez Pereira, Lucía

36006-Cambados

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36000648 - CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro,

36018859 - EEI Modia

***1950**

Rodríguez Cortegoso, María del Carmen

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***3220**

Vázquez Pol, Elisa

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7964**

Franco Rodríguez, Adriana

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2141**

Puentes Prados, Sergio

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15005233 - IES Agra do Orzán

***8546**

Pouso Naveira, María

15005-Arteixo

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15023041 - CEIP de Galán

***8257**

Abel Flores, Paula

27005-Barreiros

27016224-CEIP de San Cosme

597037-Audición e Linguaxe

S

N

27000541 - CEIP San Miguel de Reinante Barreiros

***1609**

Neira Varela, Silvia

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4037**

Paz Cotón, Débora María

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597038-Educación Primaria

N

N

***0996**

Seijas Couce, Silvia

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0016**

Rico García, Lucía

15022-Cedeira

15003054-CEIP Nicolás del Río

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15026376 - IES Punta Candieira

***8118**

Carmona Dearriba, Florencia Micol

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0304**

Gerpe Méndez, Laura

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7722**

Rodríguez González, Marta

36026-Marín

36004472-CEIP do Carballal

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0864**

Souto Rial, Beatriz

15030-A Coruña

15023363-CEIP Plurilingüe Manuel Murguía

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8401**

González Barros, Mónica

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0611**

Martínez Castro, Lidia

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1627**

Abeledo Insua, Fátima

15030-A Coruña

15033228-CEIP Novo Mesoiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15005002 - IES Ramón Otero Pedrayo

***6999**

Hernández Vidal, Marta

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***0356**

García Bugallo, Nerea

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7001**

Lorenzo Pérez, Miriam

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597038-Educación Primaria

N

N

***7903**

Ruiz Pérez, Marcos

36055-Tui

36018471-CEIP de Rebordáns

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***1083**

Vidal Paz, Laura

36004-Bueu

36000326-CEIP Plurilingüe Montemogos

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4399**

Fernández Timiraos, Carmen

15069-Pontedeume

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15022152 - EEI de Coirós

***5254**

Miramontes Varela, Sara

15059-Ordes

15011105-CEIP de Mesón do Vento

597038-Educación Primaria

N

N

***1831**

Pita Vilas, Claudia

15019-Carballo

15023077-CEIP Plurilingüe de Gándara-Sofán

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***1503**

Blanco García, Marta

15033-Dodro

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

597038-Educación Primaria

N

N

***9770**

Teira Pérez, Carlos

15073-Ribeira

15014465-CEIP Plurilingüe de Palmeira

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15014568 - IES Nº 1,

15014571 - EEI Deán Grande

***9792**

Castro Chico, Cinthya

15067-A Pobra do Caramiñal

15013199-CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8735**

Castro Bernárdez, Noemí

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3986**

Lorenzo Pensado, María

15043-Malpica de Bergantiños

15026765-CEIP Milladoiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***9742**

Campo Brea, Raquel

36057-Vigo

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2781**

Fraga Fernández, Andrea

15004-Ares

15000338-CPI As Mirandas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5627**

Veloso Trigo, María del Pilar

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***0176**

Escurís Filgueira, Lara

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2769**

Soto Fernández, Ana María

32018-Carballeda de Avia

32015906-CEIP Pena Corneira

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1423**

Pérez González, María

36042-Ponteareas

36016942-CEIP de Santiago de Oliveira

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36007370 - CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera

***8319**

Santurino Peral, Sara

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

S

597060

***4477**

Vázquez López, Noemí

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15003017 - CEIP de Tabeaio

***1869**

Sánchez Castro, Inés

15036-Ferrol

15006845-CEIP Isaac Peral

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15006687 - IES de Catabois

***6053**

Fórneas Rey, Sandra

27014-O Corgo

27014847-CEIP Plurilingüe do Corgo

597037-Audición e Linguaxe

S

N

27016467 - CEIP Menéndez Pelayo

***2241**

Saavedra Percedo, Rita

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4961**

Palmeiro Martínez de la Escalera, Marta

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8362**

Prado Souto, Noa

27052-Ribas de Sil

27011032-CEIP de San Clodio

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2955**

Blanco Paderne, Raquel

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6636**

Oliveira Mares, Alejandro

36060-Vilagarcía de Arousa

36012407-CEIP A Lomba

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4177**

Martínez Molares, María

36057-Vigo

36010125-CEIP de Fonte Escura

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1257**

Rostro Villoria, Jéssica

15019-Carballo

15002578-CEIP Fogar

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0395**

Rodríguez López, Rosalía

15019-Carballo

15032251-CRA Ponte da Pedra

597037-Audición e Linguaxe

S

N

***6108**

Rumbao Rodríguez, Carlos

32054-Ourense

32008768-CEIP O Couto

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7820**

Rodríguez Rodríguez, Nuria

27066-Viveiro

27016170-CEIP Plurilingüe Santa Rita

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9723**

Martínez Rodríguez, Leticia

32044-Manzaneda

32006747-CEIP de Manzaneda

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***0916**

García Moledo, Nicole

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597038-Educación Primaria

N

N

***9337**

Carracedo Barros, Natalia

36018-Forcarei

36003111-CEIP Nosa Señora das Dores

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9705**

Tubío Barbazán, Ivana María

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2176**

Vázquez López, Andrea

15049-Moeche

15009081-CEIP de San Ramón

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15003534 - CEIP da Barqueira

***5026**

Estévez Fernández, Marta

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15025611 - IES Monte das Moas

***0677**

López Pérez, Paula

27065-Vilalba

27013338-CEIP Antonio Insua Bermúdez

597038-Educación Primaria

N

N

***2346**

López Carballo, María

27031-Monforte de Lemos

27015360-CEE Infanta Elena

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9748**

Vázquez Bello, Mercedes

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***5478**

Sanmartín Rosende, Laura

36057-Vigo

36010071-CEIP Plurilingüe Santa Mariña

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36010137 - CEIP da Igrexa-Candeán

***5579**

Salgado Fernández, Alicia

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3935**

Hermida Novás, Ledicia

27028-Lugo

27013673-CEIP de Casás

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7090**

Sánchez Anido, Laura

36045-Redondela

36015007-CEIP Plurilingüe de Cedeira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7523**

García Cotos, Laura

15036-Ferrol

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15024963 - CEIP Plurilingüe de Andrade

***0775**

Vázquez Fernández, Paula

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5577**

Iglesias López, Raquel

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8916**

Gende Pazos, Lorena

15060-Oroso

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8804**

Parra Díaz, María

15030-A Coruña

15033228-CEIP Novo Mesoiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***0537**

Espiño Cobas, Enrique

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

597038-Educación Primaria

N

N

***6620**

Ramos Holgado, Ana

36041-Poio

36015895-CEIP de Espedregada

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

36006109 - CEIP de Parada-Campañó

***1382**

Russi Cabalar, María Emiliana

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***8858**

Torrado Moledo, Elena

36041-Poio

36007242-CEIP de Viñas

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36013710 - EEI do Vao

***4369**

Mosquera Suárez, Andrea

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15003017 - CEIP de Tabeaio, 15019608 - EEI de San Bartolomeu

***5556**

Álvarez Salgado, Greta

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1578**

Lema Pérez, Marta

36022-O Grove

36003832-CEIP Valle-Inclán

597038-Educación Primaria

N

N

***0169**

Iglesias Amoedo, Marcial

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4996**

Freire Vizcaíno, Tania

27028-Lugo

27014033-EEI Fingoi nº 2

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5967**

Méndez Díaz, Verónica

27019-Foz

27004519-CEIP Fondo Nois

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597038

***8802**

Sobrido García, Sara

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3126**

Barba Gasamáns, Aurora

15017-Cambre

15032426-CEIP Plurilingüe Graxal

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5635**

Fernández Novoa, Andrea

32054-Ourense

32009165-CEIP Plurilingüe As Mercedes

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597038

597061

32015529 - CEE O Pino,

32016273 - IES Xesús Ferro Couselo

***2752**

Fernández Vilela, Emma

27065-Vilalba

27015827-CEIP Terra Chá

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597036

27000897 - CEIP Plurilingüe Virxe do Corpiño

***7998**

González Díaz, Marta

15002-Ames

15032649-EEI do Milladoiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***3067**

Prada Rodríguez, Esther

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0831**

Bascoy Rial, Sheila

15013-Brión

15001744-EEI dos Ánxeles

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

597037

15001811 - EEI de Sabaxáns

***5893**

González Vázquez, Erica

32054-Ourense

32015463-CEE Miño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3144**

Ballesteros Fernández, María

32050-Monterrei

32020801-CRA de Monterrei

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597038

***7214**

Martínez Cebey, Helena

15082-Teo

15025724-CEIP Plurilingüe Os Tilos

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15027411 - IES de Cacheiras

***9990**

González Fernández, Ana

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0944**

Gómez Alfaro, Daniel

36057-Vigo

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

597038-Educación Primaria

N

N

***5879**

García Rodríguez, Vanesa

32035-O Irixo

32005408-CEIP Virxe da Pena da Sela

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***6327**

Marín Rosales, Paula

15030-A Coruña

15005026-CEIP Torre de Hércules

597038-Educación Primaria

N

N

***1190**

Rego Silva, Beatriz do

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8455**

Chouza Rodríguez, Elena

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6095**

García López, Sara

36057-Vigo

36016061-CEIP Plurilingüe A Doblada

597038-Educación Primaria

N

N

***0152**

Freire Pardo, Mirian

15071-Porto do Son

15013928-CEIP Plurilingüe de Sobrado-Nebra

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15013761 - CEIP Plurilingüe de Campanario, 15013783 - EEI de Caamaño, 15013898 - CEIP de Seráns, 15013989 - EEI de Queiruga, 15024756 - EEI de Carballosa

***8529**

Vázquez Vázquez, Alba

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6412**

Comesaña Pereira, Ana

36057-Vigo

36010137-CEIP da Igrexa-Candeán

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8384**

Rielo Galdo, Patricia

36051-Sanxenxo

36019104-CEIP Plurilingüe Nantes

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597032

36017582 - EEI de Aios

***6208**

Diéguez Ruibal, Rosa María

32047-A Merca

32015189-CEIP Joaquina Gallego Jorreto

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***5304**

Velo Rodríguez, Martina

36057-Vigo

36010204-CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8512**

Román Pena, Rebeca

36057-Vigo

36010666-CEIP San Salvador

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36010484 - CEIP Eduardo Pondal

***9930**

Ameneiros Cribeiro, Gabriel

15030-A Coruña

15005336-CEE Nosa Señora do Rosario

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8293**

Pintos López, María

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5905**

Sabucedo Pérez, María del Pilar

15075-Sada

15014881-CEIP Sada y sus Contornos

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***7896**

García Fuentes, Olalla

36060-Vilagarcía de Arousa

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8751**

Fernández Varela, Sonia

27059-Sober

27012474-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***5173**

Villagrasa Marugán, Pablo

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597034-Educación Física

N

N

***8586**

Gamallo Fariña, Magdalena

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597038-Educación Primaria

N

N

***6003**

Fernández Martín, María José

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

***7635**

Juncter Mouzo, María Dolores

15016-Camariñas

15002086-CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***3279**

Sampedro Vidal, Marcos

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8014**

Souto Caride, Marta

36039-O Porriño

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

597035-Música

N

N

***5260**

Harris García, Africa Rhiannon

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8011**

Gómez Moreira, Rocío

36902-Cerdedo-Cotobade

36001665-CEIP Plurilingüe de Tenorio

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36001550 - CEIP Plurilingüe de Carballedo

***0257**

Barbadillo Vázquez, Leticia

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597031-Educación Infantil

N

N

***4755**

Feito Mirás, Luís Miguel

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

597038-Educación Primaria

N

N

***1573**

Martínez Piñón, Sonia

15055-Neda

15022577-CEIP de Maciñeira

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7790**

Álvarez García, Víctor Manuel

36024-Lalín

36004174-CEIP Plurilingüe Vicente Arias de la Maza

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597036

36013916 - EEI de Donramiro

***5486**

Riveira Rolle, Ana María

36033-Mos

36013564-CEIP Plurilingüe Pena de Francia

597035-Música

N

N

***0457**

López Mejuto, María Elisa

15006-Arzúa

15000612-CEIP de Arzúa

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***6514**

Hernández Basterrechea, Paula

15030-A Coruña

15005026-CEIP Torre de Hércules

597038-Educación Primaria

N

N

***8475**

Rodríguez Sevillano, Violeta

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2780**

Otero González, Tania

32035-O Irixo

32005408-CEIP Virxe da Pena da Sela

597038-Educación Primaria

N

N

***7427**

Iglesias Parada, Patricia

32035-O Irixo

32005408-CEIP Virxe da Pena da Sela

597038-Educación Primaria

N

N

***7503**

Ocampo Garrido, Yolanda

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0479**

García Vázquez, Noa María

27025-Xove

27005691-CEIP Plurilingüe Pedro Caselles Rollán

597038-Educación Primaria

N

N

***8970**

Ibáñez Pardo, Antonio

27028-Lugo

27014665-CEIP Luís Pimentel

597035-Música

N

N

***0508**

Pernas Iglesias, Estefanía

15061-Ortigueira

15011981-CEIP José María Lage

597031-Educación Infantil

N

N

***6825**

Rey Pan, María

32019-O Carballiño

32002951-CEIP Plurilingüe Calvo Sotelo

597034-Educación Física

N

S

597038

***9023**

Joga Gómez, Raquel

32032-Xinzo de Limia

32015232-IES Lagoa de Antela

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

N

N

***1443**

Jalda Miranda, Andrea

36057-Vigo

36010162-CEIP A Canicouva

597038-Educación Primaria

N

N

***9990**

Puga Fernández, Iva Yanira

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6785**

Pérez Ameneiro, Alberto

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597035-Música

N

N

***6480**

García González, Juan

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597031

***4992**

Lorenzo Valín, Salomé

15074-Rois

15014799-CEIP Plurilingüe de Pumar-Urdilde

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***2809**

Ferreira González, Óscar

32013-Boborás

32002122-CEIP Nosa Señora de Xuvencos

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***8379**

Ortigueira Magariños, Patricia

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6018**

Porto Rodríguez, Andrea

36021-Gondomar

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3786**

Vázquez Martínez, Lucía

15017-Cambre

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***7242**

Martínez López, Sandra

27016-Chantada

27013697-CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

597031-Educación Infantil

N

N

***9180**

Losada Tenreiro, Ana Patricia

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36016620 - CEIP da Cruz

***5915**

García García, Carolina Patricia

27043-O Páramo

27016492-CEIP Plurilingüe do Páramo

597035-Música

N

N

***2872**

Rodríguez Ferreiro, Lucía

27006-Becerreá

27000629-CEIP Plurilingüe San Xoán

597034-Educación Física

N

N

***8971**

Novo Rouco, Montserrat

15054-Narón

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

597035-Música

N

N

***4786**

Paz López, Mónica

15030-A Coruña

15033228-CEIP Novo Mesoiro

597038-Educación Primaria

N

N

***3442**

González Losada, Eva

32044-Manzaneda

32006747-CEIP de Manzaneda

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7266**

Verde Lareu, Lucía

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597035-Música

N

N

***1854**

Borrero Avila, Liseth Nattalie

36024-Lalín

36004101-CEIP Xesús Golmar

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***4978**

Hurtado Sanjurjo, Manuel

36026-Marín

36004472-CEIP do Carballal

597034-Educación Física

N

N

***8409**

Dopico Díaz, Verena

15036-Ferrol

15021858-CEIP Almirante Juan de Lángara y Huarte

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15025566 - IES Ferrol Vello

***7278**

Pérez Alfonso, Laura

36057-Vigo

36010460-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597031-Educación Infantil

N

N

***8825**

Charlín Álvarez, Alba

36006-Cambados

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***3263**

Rodríguez Regueira, Laura

36041-Poio

36015202-CEIP de Lourido

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***0313**

Piñeiro Vázquez, Noelia

36055-Tui

36015020-CEIP de Randufe

597035-Música

N

N

***0703**

Iglesias Sánchez, Rebeca

15011-Boiro

15001367-CEIP Plurilingüe de Abanqueiro

597031-Educación Infantil

N

N

***7819**

Fernández Alonso, Naren Virginia

36050-Salvaterra de Miño

36008751-CEIP Plurilingüe Infante Felipe de Borbón

597038-Educación Primaria

N

N

***0290**

Pérez Rodríguez, Noemia

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0556**

Campello Fraga, Noemí

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15027332 - CEIP das Fontiñas

***1002**

González Docampo, Cecilia

36050-Salvaterra de Miño

36016966-CEP Carlos Casares

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9015**

Valverde Fagúndez, María

36054-Tomiño

36024045-CRA Mestre Manuel Garcés

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

***6345**

Godoy Vega, Ana María

15019-Carballo

15021524-CEIP Plurilingüe A Cristina

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5800**

Estévez Pérez, Romina

15020-Carnota

15002761-CEIP Plurilingüe de Carnota

597038-Educación Primaria

N

N

***4274**

Somoza Núñez, Jennifer

27055-Samos

27014240-CEIP de Samos

597037-Audición e Linguaxe

S

N

27015979 - CEIP Eduardo Cela Vila

***3823**

López Hombre, Miriam

15032-Curtis

15005932-CEIP de Curtis

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15020921 - CEIP de Présaras

***1162**

Represas González, Alba

36031-Mondariz-Balneario

36005087-CEIP Nosa Señora de Lourdes

597038-Educación Primaria

N

N

***9266**

Rey Sueiro, Graciela

36017-A Estrada

36013618-CEIP de Figueiroa

597031-Educación Infantil

N

N

***0892**

Rodríguez Novoa, Yira

32002-Amoeiro

32000356-CEIP Plurilingüe Ramón Otero Pedrayo

597031-Educación Infantil

N

N

***7700**

Insua Asorey, Nilda

15030-A Coruña

15005026-CEIP Torre de Hércules

597031-Educación Infantil

N

N

***1299**

López Novas, Andrea

36008-Cangas

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

597038-Educación Primaria

N

N

***0375**

Corredoira Rodríguez, Mónica

15030-A Coruña

15004991-CEIP Cidade Vella

597031-Educación Infantil

N

N

***8843**

Outeiriño Iglesias, Estefanía

32047-A Merca

32015189-CEIP Joaquina Gallego Jorreto

597031-Educación Infantil

N

N

***2196**

Barciela Fernández, Bibiana

36057-Vigo

36010423-CEIP Valle-Inclán

597038-Educación Primaria

N

N

***3892**

Lemos Piñeiro, Sara

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597038-Educación Primaria

N

N

***8691**

Abalde González, Paula

36057-Vigo

36010241-CEIP Illas Cíes

597038-Educación Primaria

N

N

***0746**

Schaal Orizales, Marco

27059-Sober

27012474-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597038-Educación Primaria

N

N

***5624**

Pena Fernández, Alejandro

27044-A Pastoriza

27009608-CEIP O Salvador

597038-Educación Primaria

N

N

***5251**

González Díaz-Faes, Ana

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

***8410**

Lourido Corral, Breogán

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597038-Educación Primaria

N

N

***5409**

Rodríguez Fernández, Martín

27059-Sober

27012474-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597038-Educación Primaria

N

N

***8058**

Pillado Fraga, Noelia

27055-Samos

27014240-CEIP de Samos

597038-Educación Primaria

N

N

***8150**

Santiago Pillado, Marina

36060-Vilagarcía de Arousa

36019451-CEIP A Escardia

597038-Educación Primaria

N

N

***6372**

Requejo Cid, Andrea

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038-Educación Primaria

N

N

***7276**

Pol Álvarez, Esther

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597038-Educación Primaria

N

N

***8829**

Tejado Lodeiro, David

36026-Marín

36004484-CEIP da Laxe

597038-Educación Primaria

N

N

***6694**

Álvarez Nogueira, Paula

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

597038-Educación Primaria

N

N

***3464**

García Dosouto, Estela

36021-Gondomar

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

597038-Educación Primaria

N

N

***4799**

Sandiás Parada, Beatriz

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597038-Educación Primaria

N

N

***0687**

Vieites Rodríguez, Pablo

36039-O Porriño

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

597038-Educación Primaria

N

N

***7947**

Paz Basanta, Ángela

27032-Monterroso

27020823-EPAPU de Monterroso

597038-Educación Primaria

N

N

***1472**

Rodríguez Pequeño, Raquel

36057-Vigo

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

597038-Educación Primaria

N

N

***7114**

González Lois, Ariadna María

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***1004**

Viéitez Ferradáns, Belén

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597038-Educación Primaria

N

N

***4636**

Recarey Pérez, Leticia

15030-A Coruña

15005521-CEIP Ramón de la Sagra

597038-Educación Primaria

N

N

***6864**

Salgado Carballo, Rubén

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597038-Educación Primaria

N

N

***0548**

Rodríguez Blanco, Josua

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597038-Educación Primaria

N

N

***3907**

Penas Fandiño, Claudia

15069-Pontedeume

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

597038-Educación Primaria

N

N

***5599**

López Lage, Beatriz

36057-Vigo

36015068-CEIP Balaídos

597038-Educación Primaria

N

N

***1062**

López Vázquez, Sonia

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

597038-Educación Primaria

N

N

***8564**

Valle Martínez, María

36057-Vigo

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

***0664**

Vázquez Rodríguez, Cintia

27901-Baralla

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

597038-Educación Primaria

N

N

***7198**

Riveiro Loureiro, Ana Belén

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597038-Educación Primaria

N

N

***1294**

Rodríguez Cabanelas, Andrea

36025-A Lama

36014611-CEIP A Lama

597038-Educación Primaria

N

N

***9154**

Blanco Fernández, Amara

15037-Fisterra

15007242-CEIP Mar de Fóra

597038-Educación Primaria

N

N

***0219**

Castro Couceiro, Jessica

15058-Oleiros

15025050-CEIP Ramón María del Valle-Inclán

597038-Educación Primaria

N

N

***0867**

Novo Rebollo, Estefanía

15030-A Coruña

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597038-Educación Primaria

N

N

***8015**

Sestelo Bouzada, Carol

36054-Tomiño

36009494-CEIP Plurilingüe de Tebra

597038-Educación Primaria

N

N

***6497**

Varela Rodríguez, Sara

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597038-Educación Primaria

N

S

597037

***5635**

Carregal Rivera, Carlos Tomás

27048-A Pontenova

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

597038-Educación Primaria

N

N

***1625**

Parga Pérez, Sara

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597038-Educación Primaria

N

N

***8532**

Pérez Fernández, Lucía

36034-As Neves

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597038-Educación Primaria

N

N

***9718**

Sousa Palmeiro, Javier

27063-O Valadouro

27012826-CEIP Plurilingüe Santa María do Valadouro

597038-Educación Primaria

N

N

***7765**

Patiño Abeijón, Olga

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597038-Educación Primaria

N

N

***3424**

Iglesias Mouro, Manuel Andrés

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597038-Educación Primaria

N

N

***2206**

Rodríguez Fondevila, Iria

36006-Cambados

36015093-CEIP San Tomé

597038-Educación Primaria

N

N

***2751**

Pérez Mosquera, Uxía

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

597038-Educación Primaria

N

N

***7495**

Araujo Casalmorto, Carolina

36035-Nigrán

36005956-CEIP Carlos Casares

597038-Educación Primaria

N

N

***2151**

Macía Couto, Lorena

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

597038-Educación Primaria

N

S

597034

***8580**

Martínez López, Alvaro

27048-A Pontenova

27010325-CEIP Plurilingüe da Pontenova

597038-Educación Primaria

N

N

***9287**

Colmenero Morán, Óscar

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597038-Educación Primaria

N

N

***6321**

Couso Vidal, Carlota

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597038-Educación Primaria

N

N

***3743**

Barbeira Álvarez, Sandra

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

***9388**

Fernández Rosende, Rebeca

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597038-Educación Primaria

N

N

***6380**

Ucha Durán, Alicia

36033-Mos

36016619-CEIP de Atín-Cela

597038-Educación Primaria

N

N

***1579**

Fernández Cubero, Loreto

15036-Ferrol

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

597038-Educación Primaria

N

N

***7964**

Souto Neira, José Manuel

36060-Vilagarcía de Arousa

36015263-CEIP Plurilingüe de Rubiáns

597038-Educación Primaria

N

N

***5223**

Vieites Nogueira, Arancha

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597038-Educación Primaria

N

N

***1384**

Caramés Sánchez, Lorena

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

597038-Educación Primaria

N

N

***5416**

Tosar Gandásegui, David

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

597038-Educación Primaria

N

N

***7732**

Froufe Lagoa, Ruth

15030-A Coruña

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597038-Educación Primaria

N

N

***8626**

Arias Diz, María

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597038-Educación Primaria

N

N

***9247**

Pereira Perdiz, José Valentín

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597038-Educación Primaria

N

N

***5219**

Arias García, Adrián

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597038-Educación Primaria

N

N

***1651**

Rey Porta, Icía

15036-Ferrol

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

597038-Educación Primaria

N

N

***1986**

Durán Fernández, Elena María

36039-O Porriño

36007023-CEIP Plurilingüe Xosé Fernández López

597038-Educación Primaria

N

N

***8334**

González Méndez, Alejandro

27062-Triacastela

27015979-CEIP Eduardo Cela Vila

597038-Educación Primaria

N

N

***6295**

Torres Torres, María del Carmen

36006-Cambados

36000508-CEIP Plurilingüe de Castrelo

597038-Educación Primaria

N

N

***8252**

Figueiras Vázquez, Miguel

27901-Baralla

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

597038-Educación Primaria

N

N

***3755**

Andújar Vilas, María Eva

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597038-Educación Primaria

N

N

***0056**

Cambre Díaz, Mario

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597038-Educación Primaria

N

N

***7543**

Rodríguez Pais, Leticia

36057-Vigo

36016051-CEIP Plurilingüe Seis do Nadal

597038-Educación Primaria

S

N

36018884 - EPAPU Berbés

***7122**

Moscoso Vizcaíno, Álvaro

15068-Ponteceso

15013230-CEIP As Forcadas

597038-Educación Primaria

N

N

***5856**

Méndez Cores, Andrea

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597038-Educación Primaria

N

N

***9188**

Rodríguez Adrover, Anabel

32042-Lobios

32006358-CEIP Plurilingüe do Xurés

597038-Educación Primaria

N

S

597037

***0999**

Cabrera Alonso, Carla

36035-Nigrán

36005956-CEIP Carlos Casares

597038-Educación Primaria

N

N

***1257**

López Alonso, Cristina

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597038-Educación Primaria

N

N

***5233**

Andrade Pérez, Laura

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597038-Educación Primaria

N

N

***9467**

Vilariño Silva, Alba

36021-Gondomar

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

597038-Educación Primaria

N

N

***7986**

López Moreira, Uxía

27021-Xermade

27014859-CEIP Plurilingüe de Xermade

597038-Educación Primaria

N

N

***2642**

González Regueiro, Cesáreo Martín

36033-Mos

36005245-CEIP Mestre Martínez Alonso

597038-Educación Primaria

N

N

***4519**

Puñal Abelenda, Javier

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

***3685**

Gavín Villar, Francisco José

15078-Santiago de Compostela

15016012-CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios

597038-Educación Primaria

N

S

597034

***7142**

Mejuto Bermejo, Lucía

15054-Narón

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

597038-Educación Primaria

N

N

***5481**

López Alonso, Silvia

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597038-Educación Primaria

N

N

***2015**

Fraga Martínez, Ana María

15054-Narón

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

597038-Educación Primaria

N

N

***7608**

Correa Martínez, Eva

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

597038-Educación Primaria

N

N

***3711**

López Muñiz, Alberto

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597038-Educación Primaria

N

N

***1594**

Barreiro Cancelas, Ana Belén

36033-Mos

36017648-CEIP Mestre Valverde Mayo

597038-Educación Primaria

N

N

***6693**

Fernández Fernández, Sara

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597038-Educación Primaria

N

N

***3078**

Campos Fariña, Lorena

15011-Boiro

15022085-CEIP de Pazos-Comoxo

597038-Educación Primaria

N

N

***0308**

López Souto, Sara

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

N

***3667**

Amor Rodríguez, Sara

15030-A Coruña

15005518-CEIP María Pita

597038-Educación Primaria

N

N

***6347**

Cid Nóvoa, María

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

597038-Educación Primaria

N

N

***9173**

Camino Seoane, Alba

36033-Mos

36019441-CEIP de Petelos

597038-Educación Primaria

N

N

***1220**

Rodríguez Pumar, Cristina

36023-A Guarda

36003959-CEIP Manuel Rodríguez Sinde

597038-Educación Primaria

N

N

***9297**

Varela López, Valeria

36023-A Guarda

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

597038-Educación Primaria

N

N

***0360**

Varela Puga, Noelia

15030-A Coruña

15021548-CEIP Sal Lence

597038-Educación Primaria

N

N

***9083**

Pereira Pinilla, Elisa

36039-O Porriño

36017685-CEIP Plurilingüe da Ribeira

597038-Educación Primaria

N

N

***1873**

Lareo Vilela, Lidia

15036-Ferrol

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

597038-Educación Primaria

N

N

***7798**

González Méndez, Naír

36023-A Guarda

36018653-CEIP Plurilingüe As Solanas - Nicolás Gutiérrez Campo

597038-Educación Primaria

N

N

***0026**

Pérez Zamora, Tareixa

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597038-Educación Primaria

N

N

***7463**

García Blanco, Lucía

15050-Monfero

15009241-CPI Plurilingüe Virxe da Cela

597038-Educación Primaria

N

N

***2088**

Ucha García, Judit

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

597038-Educación Primaria

N

N

***1361**

Fernández Zorrilla, Andrea

15058-Oleiros

15025670-CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

***6017**

Basanta Quintás, Nuria

27015-Cospeito

27016388-CEIP Plurilingüe de Muimenta

597038-Educación Primaria

N

S

597031

***8270**

García Abalo, Marta

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597038-Educación Primaria

N

N

***8457**

Ibárrez Álvarez, Sara

36054-Tomiño

36009411-CEIP Pintor Antonio Fernández

597038-Educación Primaria

N

N

***9929**

Ríos García, Carlota

36039-O Porriño

36017715-CEIP Plurilingüe Antonio Palacios

597038-Educación Primaria

N

N

***4641**

Veiga Pérez, María

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597038-Educación Primaria

N

N

***1651**

Rodríguez López, Ángela

15021-Carral

15032959-CEIP Vicente Otero Valcárcel

597038-Educación Primaria

N

N

***2350**

Iglesias Susavila, Alba

15071-Porto do Son

15013898-CEIP de Seráns

597038-Educación Primaria

N

N

***8301**

Sampayo Doval, Úrsula

15030-A Coruña

15024902-CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez

597038-Educación Primaria

N

N

***1794**

Cortizo Carballo, María

36029-Moaña

36015378-CEIP Plurilingüe de Tirán

597038-Educación Primaria

N

N

***7265**

Batista Limérez, Nuria

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597038-Educación Primaria

N

S

597031

***9227**

Ceballos Rivera, Ángeles

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597038-Educación Primaria

N

N

***1469**

Ubeira Verea, Ángel

36042-Ponteareas

36007539-CEIP Fermín Bouza Brey

597038-Educación Primaria

N

N

***1094**

Fontán Vidal, Sheila

36045-Redondela

36007631-CEIP Plurilingüe de Porto Cabeiro

597038-Educación Primaria

N

N

***0502**

Manrique Velayos, Clara

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597038-Educación Primaria

N

S

597036

***8240**

Hernández Gallego, Lucía

15036-Ferrol

15021834-CEIP Manuel Masdías

597038-Educación Primaria

N

N

***3256**

Castro Jorge, Lucía

36024-Lalín

36014970-CEIP Plurilingüe Varela Buxán

597038-Educación Primaria

N

N

***7715**

Eiriz García, Borja

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

597038-Educación Primaria

N

N

***8377**

Carballo Gómez, María

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597038-Educación Primaria

N

N

***3086**

Fernández Álvarez, Álvaro

15019-Carballo

15032251-CRA Ponte da Pedra

597038-Educación Primaria

N

N

***0874**

Viéitez Bautista, Amanda

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597038-Educación Primaria

N

N

***9063**

González Eiros, Tania

27001-Abadín

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

597038-Educación Primaria

N

N

***9928**

Trillo López, Andrea

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597038-Educación Primaria

N

N

***4643**

Vidal Cernadas, Andrea

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597038-Educación Primaria

N

N

***6673**

Lago Silva, Cristina

36055-Tui

36015020-CEIP de Randufe

597038-Educación Primaria

N

N

***8732**

Enríquez García, Gladys

27064-O Vicedo

27012887-CEIP do Vicedo

597038-Educación Primaria

N

N

***4976**

Fernández Cernadas, Lorena

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

***4325**

Lema Blanco, Mariña

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

597038-Educación Primaria

N

N

***2928**

Anta Rodriguez, Alicia

15030-A Coruña

15019323-CEIP Plurilingüe Alborada

597038-Educación Primaria

N

N

***0497**

Pérez Carneiro, María Sheila

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597038-Educación Primaria

N

N

***4405**

Alonso Vidal, Laura

27066-Viveiro

27013387-CEIP de Celeiro

597038-Educación Primaria

N

N

***4167**

Álvarez Castro, Mónica

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

597038-Educación Primaria

N

N

***0535**

Freán Bernedo, Basilio

15030-A Coruña

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

597038-Educación Primaria

N

N

***6293**

Blanco Pérez, Loreto María

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038-Educación Primaria

N

N

***0361**

Fortuna González, Alejandro

15036-Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

597038-Educación Primaria

N

N

***4884**

Castro Quintáns, Sara

15071-Porto do Son

15013761-CEIP Plurilingüe de Campanario

597038-Educación Primaria

N

N

***1399**

Baltar Pérez, Lorena

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038-Educación Primaria

N

N

***7935**

Leiro Raposo, Alba

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597038-Educación Primaria

N

N

***9461**

Rivas Carral, Alba

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597038-Educación Primaria

N

N

***4088**

González Pombo, Nuria

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

***8990**

Pérez García, Alejandro

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597038-Educación Primaria

N

S

597034

***7183**

Martínez Giráldez, Óscar

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597038-Educación Primaria

N

N

***4448**

Caamaño Lendoiro, Nerea

15036-Ferrol

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

597038-Educación Primaria

N

N

***3199**

Abella Armada, Nerea

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038-Educación Primaria

N

N

***6672**

González Novegil, Nerea

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597038-Educación Primaria

N

N

***5288**

Fernández Álvarez, Lorena

36057-Vigo

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

597038-Educación Primaria

N

N

***8570**

Domínguez Oubiña, Juan Pablo

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597038-Educación Primaria

N

N

***3359**

Cruz Coello, Inés

15036-Ferrol

15006663-CEIP Cruceiro de Canido

597038-Educación Primaria

N

N

***6340**

Chaves Abelleira, Sara

36054-Tomiño

36019049-CEIP de Barrantes

597038-Educación Primaria

N

N

***0323**

Romay Pérez, Alejandro

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038-Educación Primaria

N

N

***5502**

Fouz López, Nerea

15054-Narón

15026111-CRA de Narón

597038-Educación Primaria

N

N

***7514**

Santiago Álvarez, Laura

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

597038-Educación Primaria

N

N

***0863**

Sueiro Miguéns, Adrián

15005-Arteixo

15020672-EEI de Rorís

597038-Educación Primaria

N

S

597035

***9761**

Santos Suárez, Paula

15030-A Coruña

15019311-CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño

597038-Educación Primaria

N

N

***0155**

Freire Tobio, Irene

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597038-Educación Primaria

N

N

***4837**

González Pérez, Catia

27001-Abadín

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

597038-Educación Primaria

N

N

***9292**

Pérez Rodríguez, Laura

36057-Vigo

36010204-CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo

597039-Orientación

S

N

36010009 - CEIP Virxe do Rocío

***1252**

Fraga Caballero, Asier

15029-Coristanco

15003807-CEIP de Bormoio-Agualada

597038-Educación Primaria

N

N

***3257**

Eddahaoui, Majda

15036-Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

597038-Educación Primaria

N

N

***3045**

Diz García, Sandra

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597038-Educación Primaria

N

N

***7906**

Vázquez Villamisar, Diego

15005-Arteixo

15020714-EEI de Larín de Arriba

597038-Educación Primaria

N

S

597035

***0054**

Pujades Cortés, Laura

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597038-Educación Primaria

N

N

***7983**

Álvarez Táboas, Patricia

36013-Covelo

36001690-CEIP Antonio Blanco Rodríguez

597038-Educación Primaria

N

N

***9491**

Pérez Díaz, Francisco José

15036-Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

597038-Educación Primaria

N

N

***8860**

López Bermúdez, Nerea

27064-O Vicedo

27012887-CEIP do Vicedo

597038-Educación Primaria

N

N

***2640**

Blanco Costa, Alba

15036-Ferrol

15006699-CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

597038-Educación Primaria

N

N

***2107**

Falcón Pérez, Inés

15036-Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

597038-Educación Primaria

N

N

***4513**

Sanmartín Blanco, Nerea

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

597038-Educación Primaria

N

N

***0373**

Corredera Ferreiro, Nerea

36048-O Rosal

36024173-CRA María Zambrano

597038-Educación Primaria

N

N

***1996**

Suárez Magide, Irene María

15030-A Coruña

15025025-CEIP San Francisco Javier

597038-Educación Primaria

N

N

***4132**

Cancela Torreira, Mónica

15068-Ponteceso

15013291-CEIP Eduardo Pondal

597038-Educación Primaria

N

N

***9979**

Fernández Escariz, Clara Teresa

36006-Cambados

36000648-CEIP Plurilingüe Enrique Barreiro Piñeiro

597038-Educación Primaria

N

N

***1403**

Romero Rosendo, Cristina

36042-Ponteareas

36007370-CEIP Plurilingüe Feliciano Barrera

597038-Educación Primaria

N

S

597036

***1737**

Martínez Villar, Lara

36057-Vigo

36010538-CEIP Plurilingüe Lope de Vega

597038-Educación Primaria

N

N

***7794**

Cerviño Alonso, Raquel

15073-Ribeira

15021731-CEIP Plurilingüe de Frións

597038-Educación Primaria

N

S

597034

***8978**

Sampedro Piñeiro, Darleni

15005-Arteixo

15020775-EEI da Lagoa

597038-Educación Primaria

N

S

597034

***5535**

Fernández Méndez, Inés

32073-Rubiá

32011901-CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

597038-Educación Primaria

N

N

***8265**

Manín Díaz, Xulia

27902-Burela

27002584-CEIP Plurilingüe Virxe do Carme

597038-Educación Primaria

N

N

***2606**

Deive García, Andrea

15025-Cerdido

15003534-CEIP da Barqueira

597038-Educación Primaria

N

N

***3254**

Alba Fernández, Ángela

36057-Vigo

36010721-CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal

597038-Educación Primaria

N

N

***3959**

Rodríguez Medal, Alba Irene

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597038-Educación Primaria

N

N

***0892**

Romero Caramés, Vanesa

15007-A Baña

15019301-CPI de San Vicente

597038-Educación Primaria

N

S

597037

***0508**

Santos Freire, Sonia

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

597038-Educación Primaria

N

N

***1145**

Martínez Fernández, Paula

15025-Cerdido

15003534-CEIP da Barqueira

597038-Educación Primaria

N

N

***0249**

Padín Chaves, Mirian

15029-Coristanco

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

597038-Educación Primaria

N

S

597031

***7578**

Rodríguez López, Adriana

32073-Rubiá

32011901-CEIP Plurilingüe Virxe do Camiño

597038-Educación Primaria

N

N

***6620**

González Martín, María de los Ángeles

15040-Laxe

15007621-CPI Plurilingüe Cabo da Area

597038-Educación Primaria

N

N

***9034**

Mon Cancio, Carolina

15040-Laxe

15020842-CEIP de Torrexallóns

597038-Educación Primaria

N

N

***1553**

Molanes Crestelo, Tania

15045-Mazaricos

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

597038-Educación Primaria

N

N

***9094**

Casal Fernández, Adriana

15045-Mazaricos

15008714-CPI Plurilingüe da Picota

597038-Educación Primaria

N

S

597031

***9267**

Roo Maroñas, Gema

15068-Ponteceso

15027848-CRA Nosa Señora do Faro

597038-Educación Primaria

N

N

***8976**

Pintos Suárez, Sara

32072-A Rúa

32011755-CEIP Manuel Respino

597038-Educación Primaria

N

N

***9519**

Cores Álvarez, María

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597038-Educación Primaria

N

N

***7871**

Negro Pérez, Carolina

32009-O Barco de Valdeorras

32015116-CEIP Plurilingüe Condesa de Fenosa

597038-Educación Primaria

S

S

597035

32001658 - CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

***9148**

Vilar Fernández, Sara

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597038-Educación Primaria

N

N

***9240**

Carou Vigo, Sara

32017-Carballeda de Valdeorras

32015025-CEIP de Casaio

597038-Educación Primaria

S

S

597036

597037

32002781 - CPI Tomás Terrón Mendaña

***9064**

Pérez Piñeiro, Laura

15011-Boiro

15023341-CEIP Santa María do Castro

597038-Educación Primaria

N

N

***0950**

Bonet Carballo, África

36017-A Estrada

36013618-CEIP de Figueiroa

597038-Educación Primaria

N

N

***9182**

Muíño González, María Ana

15002-Ames

15025220-CEP Plurilingüe de Ventín

597038-Educación Primaria

N

N

***7481**

Pérez González, Andrea

36042-Ponteareas

36007497-CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***3385**

Cabarcos Blanco, Estefanía

15030-A Coruña

15005361-CEIP Rosalía de Castro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7309**

Rojo García, Miguel Ángel

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597035-Música

N

N

***2262**

González Soage, Sara

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

597031-Educación Infantil

N

N

***9513**

González Vázquez, Antía Carme

32054-Ourense

32008811-CEIP Virxe de Covadonga

597034-Educación Física

N

N

***6701**

Parada González, Begoña

36025-A Lama

36014611-CEIP A Lama

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36003388 - CEIP Doutor Suárez

***7063**

Jiménez Castañeda, Jesús

15030-A Coruña

15021536-CEIP Plurilingüe Víctor López Seoane

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***5623**

Santa-Cruz Martínez-Risco, María

36021-Gondomar

36003662-CEIP Plurilingüe Chano Piñeiro

597031-Educación Infantil

N

N

***4521**

Torrón Rodríguez, María Marlene

27024-O Incio

27005469-CEIP Ricardo Gasset

597034-Educación Física

N

N

***0718**

Gude Urdangarín, Olaia

15078-Santiago de Compostela

15021883-CEIP de Vite I

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***6615**

Bello Santos, Natalia

36022-O Grove

36003832-CEIP Valle-Inclán

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***9028**

Bendoiro Mariño, Pilar

27016-Chantada

27013697-CEIP Plurilingüe Eloísa Rivadulla

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5565**

Fernández López, Judit

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597031-Educación Infantil

N

N

***3976**

Chao García, Rubén

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

597035-Música

N

N

***1493**

Rodríguez Rodríguez, Alejandro Enrique

36038-Pontevedra

36006122-CEIP A Xunqueira Nº 1

597034-Educación Física

N

N

***9604**

Rodríguez Costas, Raquel

36006-Cambados

36000478-CEP Antonio Magariños Pastoriza

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2761**

Meizoso Pereira, Paula

15069-Pontedeume

15013503-CEIP Couceiro Freijomil

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***7039**

Fernández García, Andrés

36057-Vigo

36010472-CEIP Plurilingüe Ría de Vigo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

36010228 - CEIP A Paz

***3248**

López Cuadros, Gabriela Alejandra

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597031-Educación Infantil

N

N

***7102**

Rodríguez Álvarez, Melisa

15058-Oleiros

15032911-CEIP Juana de Vega

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15026121 - IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

***9163**

Mateos Jurado, Ainara

36059-Vila de Cruces

36012183-CEIP Plurilingüe Nosa Señora da Piedade

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***8844**

de Castro Vidal, Hugo

36902-Cerdedo-Cotobade

36001665-CEIP Plurilingüe de Tenorio

597034-Educación Física

N

N

***3489**

Fernández Álvarez, Lucía

15017-Cambre

15023065-CEIP Gonzalo Torrente Ballester

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***7304**

Martínez Bouzas, Diana

15048-Miño

15023223-CEIP de Bemantes

597031-Educación Infantil

N

S

597034

***8077**

Díaz González, Bruno

36022-O Grove

36003832-CEIP Valle-Inclán

597035-Música

N

N

***5313**

Dasairas Carballido, Luis

36057-Vigo

36010459-CEIP Josefa Alonso de Alonso

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7419**

Martínez Majolero, Adriana

36057-Vigo

36015032-CEIP de Chans-Bembrive

597034-Educación Física

N

N

***8945**

Teijo Lastra, Jessica

27018-A Fonsagrada

27003850-CEIP Plurilingüe Santa María

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***4582**

Novo García, Ángela

15005-Arteixo

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

597031-Educación Infantil

N

N

***8394**

Bua Aguín, Andrea

15030-A Coruña

15021548-CEIP Sal Lence

597035-Música

N

N

***8686**

Alonso Chamosa, Cristina

15036-Ferrol

15024227-CEIP de Pazos

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7799**

González Alonso, Silvia

36057-Vigo

36010009-CEIP Virxe do Rocío

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36010708 - CEIP Emilia Pardo Bazán

***9934**

Cruces de Sousa, Rocío

36057-Vigo

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

S

597038

***2415**

Rodríguez Velasco, Elvira Mónica

27028-Lugo

27006371-CEIP Anexa

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***6292**

Bóveda Chenlo, Alejandra

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597031-Educación Infantil

N

N

***8356**

Iglesias Fernández, María Consuelo

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597035-Música

N

N

***8990**

Rafael Alonso, Catalina

36019-Fornelos de Montes

36003388-CEIP Doutor Suárez

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4588**

Pérez Prieto, Alejandro

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597034-Educación Física

N

N

***5964**

Martiñá Torreiro, Paula

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***9667**

Gesto Pérez, Beatriz

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***8091**

Baamonde Fernández, Diego

15031-Culleredo

15005828-CEIP Plurilingüe de Tarrío

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***6137**

Gayoso Felpeto, Tania

27021-Xermade

27014859-CEIP Plurilingüe de Xermade

597031-Educación Infantil

N

N

***4320**

Reinländer, Lorraine Chantal

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***3628**

Prieto García, Félix

27034-Navia de Suarna

27007788-CPI Plurilingüe de Navia de Suarna

597034-Educación Física

N

N

***6809**

Cerneira Montes, María Carmen

36901-A Illa de Arousa

36013011-CEIP da Torre-Illa

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597031

***1342**

González Díaz, José Manuel

15058-Oleiros

15023089-CEIP Luís Seoane

597031-Educación Infantil

N

N

***5544**

Durán García, Iris

15060-Oroso

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9121**

Currás Porto, Xairo

15036-Ferrol

15024938-CEIP de Esteiro

597035-Música

N

N

***6127**

Longueira Martínez, María Jesús

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597034-Educación Física

N

N

***0340**

Veiras Méndez, Ana

15002-Ames

15026637-CEIP de Barouta

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7077**

Vila Rodríguez, Beatriz

36061-Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***0483**

Gómez Bárbara, María

15005-Arteixo

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

597031-Educación Infantil

N

N

***4088**

López Pérez, Inés

15060-Oroso

15032868-CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8054**

Villamarín Fernández, Ainhoa

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***6454**

García Bértoa, Alba

15078-Santiago de Compostela

15027332-CEIP das Fontiñas

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***5136**

Vázquez Salgado, Carlos

27016-Chantada

27003126-CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

597034-Educación Física

N

N

***4687**

Torres Vila, María Elena

36057-Vigo

36015241-CEP Celso Emilio Ferreiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***4748**

Domínguez Rodríguez, María

15005-Arteixo

15000363-CEIP Ponte dos Brozos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7329**

Bello Fernández, Iria

32074-San Amaro

32015921-CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597038

***7854**

Magide López, Nerea

32074-San Amaro

32015921-CEIP Plurilingüe Eulogio Gómez Franqueira

597037-Audición e Linguaxe

S

N

32001920 - CEIP de Beariz

***2429**

Chamorro Díaz, Santiago

36059-Vila de Cruces

36012377-CEIP Plurilingüe de Cerdeiriñas

597034-Educación Física

N

N

***0006**

Domínguez Lemos, Ana Belén

36055-Tui

36009755-CEIP de Pazos de Reis

597031-Educación Infantil

N

N

***5779**

Asensio Roldán, Antonio Manuel

15005-Arteixo

15032376-EEI de Vilarrodís-Oseiro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15020672 - EEI de Rorís, 15020714 - EEI de Larín de Arriba, 15020775 - EEI da Lagoa

***8700**

Muñiz Hermo, Elsa María

15067-A Pobra do Caramiñal

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

597035-Música

N

N

***1576**

Gutiérrez Sas, Lara

36057-Vigo

36014799-EEI Vila Laura

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7828**

López Seijas, Eva

15001-Abegondo

15000016-CEIP Plurilingüe San Marcos

597034-Educación Física

N

N

***8241**

González Viñas, Enrique

36051-Sanxenxo

36008866-CEIP Plurilingüe A Florida

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***1138**

Rodríguez Sanjurjo, Marta

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597031-Educación Infantil

N

N

***3797**

Couso García, Montserrat

15030-A Coruña

15004745-CEIP Plurilingüe Anxo da Garda

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***1287**

Barros da Cuña, Noelia

36038-Pontevedra

36006109-CEIP de Parada-Campañó

597035-Música

N

N

***4130**

Sánchez Schwellenbach, Ana

15041-A Laracha

15007655-CEIP de Caión

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15027654 - IES Agra de Leborís

***4597**

Larrán Costas, Marta

15067-A Pobra do Caramiñal

15013199-CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597036

***7596**

Castro García, Denís

15030-A Coruña

15004976-CEIP Curros Enríquez

597034-Educación Física

N

N

***3749**

Rey Bello, María Dolores

15011-Boiro

15023341-CEIP Santa María do Castro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***4939**

Varela Salgado, Guiomar María

15078-Santiago de Compostela

15024112-EEI do Gaioso

597031-Educación Infantil

N

N

***4016**

Bruzos Salgueiro-Díaz, Isabel

15009-Betanzos

15001124-CEIP Francisco Vales Villamarín

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***3989**

Carballude Iturburua, Javier

32042-Lobios

32006358-CEIP Plurilingüe do Xurés

597035-Música

N

N

***7364**

Ramírez Troncoso, María Sandra

36029-Moaña

36016607-CEIP de Quintela

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

S

597037

36019438 - CEIP A Guía

***2767**

Piñeiro Avendaño, Naomi

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

597034-Educación Física

N

S

597031

***5910**

Villasante Gavieiro, María

36060-Vilagarcía de Arousa

36016772-CEE de Vilagarcía de Arousa

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0749**

Rodríguez Lillaz, Sonia

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***0320**

Calvo Soliño, Alicia

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Plurilingüe Alfonso VII

597031-Educación Infantil

N

N

***8660**

Gómez Gayoso, Andrea

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597031

***1152**

Momán Rodríguez, Nuria

15036-Ferrol

15006699-CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***3592**

Tejeiro Ferreiro, María

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

597035-Música

N

N

***0219**

Sedes Yáñez, María

15030-A Coruña

15004964-CEIP Plurilingüe Concepción Arenal

597034-Educación Física

N

N

***2266**

Ramos Pena, Virginia

36052-Silleda

36009032-CEIP Ramón de Valenzuela

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36014970 - CEIP Plurilingüe Varela Buxán

***9670**

Fernández Pérez, Diana

36057-Vigo

36010708-CEIP Emilia Pardo Bazán

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***6662**

Rodríguez Comí, Olga

27019-Foz

27016391-CEIP O Cantel

597031-Educación Infantil

N

N

***8014**

Bermúdez Rego, Judith

27002-Alfoz

27013922-CEIP Plurilingüe do Castro de Ouro

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8377**

Conde Estévez, Miriam

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1502**

Bustabad Rodríguez, Estefanía

15036-Ferrol

15021834-CEIP Manuel Masdías

597035-Música

N

N

***0007**

Saavedra Amo, Adrián

15902-Oza-Cesuras

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

597034-Educación Física

N

S

597038

***3790**

López Varela, Estela María

27022-Guitiriz

27005056-CEIP Plurilingüe Santo Estevo de Parga

597037-Audición e Linguaxe

S

N

27005020 - CEIP Plurilingüe Lagostelle

***5876**

González Rouco, Carmen María

15054-Narón

15022310-CEIP A Gándara

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***1162**

González Fontaíña, Virginia

15069-Pontedeume

15024963-CEIP Plurilingüe de Andrade

597031-Educación Infantil

N

N

***4090**

Santás Ferreira, Cristina

32077-Sandiás

32016042-CEIP de Sandiás

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

S

597037

***8155**

Guzmán Vázquez, Lucas

32004-Avión

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

597035-Música

N

N

***0636**

Prado Novo, María Isabel

15044-Mañón

15008398-CEIP Francisco López Estrada

597034-Educación Física

N

N

***1866**

Román González, Marta

36057-Vigo

36010587-CEIP de Sárdoma-Moledo

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597036

36009962 - CEIP Otero Pedrayo

***5815**

Rodríguez Cendón, Candela

15033-Dodro

15023399-CPI Plurilingüe Eusebio Lorenzo Baleirón

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***0586**

Martínez Casal, Alicia

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

597031

36013311 - EEI de Lantaño, 36013333 - EEI de Romai

***6222**

Garaboa Vázquez, Patricia

36017-A Estrada

36020258-IES Nº 1

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5229**

Álvarez Pérez, Diego

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597034-Educación Física

N

N

***7899**

García Abelairas, Sonia

36041-Poio

36015202-CEIP de Lourido

597037-Audición e Linguaxe

S

S

597032

36013710 - EEI do Vao

***8836**

Pérez Torres, Rocío

15067-A Pobra do Caramiñal

15023417-CEP Pilar Maestu Sierra

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***3075**

Fraga Rodríguez, Desireé

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

597031-Educación Infantil

N

N

***0471**

Piñeiro Caamaño, María

15053-Muros

15009998-CEIP Ramón de Artaza y Malvárez

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***7835**

Diz Casal, Raúl

32018-Carballeda de Avia

32015906-CEIP Pena Corneira

597035-Música

N

S

597036

***0300**

Rouco Vázquez, Carolina

15031-Culleredo

15027708-CEIP Plurilingüe Ría do Burgo

597036-Pedagoxía Terapéutica

S

N

15027903 - IES Eduardo Blanco Amor

***7251**

Diéguez Prieto, Jorge

32044-Manzaneda

32006747-CEIP de Manzaneda

597034-Educación Física

N

S

597035

***9286**

Gómez Pérez, Aida

15065-Padrón

15012742-CEIP Flavia

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15012626 - EEI de Pontecesures, 15021056 - EEI de Arretén, 15028002 - CEIP de Pousada Carcacía

***9096**

Martínez Núñez, Raúl

36057-Vigo

36018185-CEIP Plurilingüe Pintor Laxeiro

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***1034**

Caramés Sáa, Andrea

36006-Cambados

36016103-CEIP de Corvillón

597031-Educación Infantil

N

N

***3827**

Vidal Elorduy, Beatriz

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15013059 - EEI de Vilariño, 15013072 - EEI da Granxa, 15014295 - EEI Capela-Carreira, 15014571 - EEI Deán Grande, 15022085 - CEIP de Pazos-Comoxo, 15026236 - EEI da Angustia

***8334**

Boo López, Sabela

36001-Arbo

36000031-CEIP Antonio Carpintero

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8063**

Rodríguez Fernández, Marta

15078-Santiago de Compostela

15019359-CEIP Plurilingüe Monte dos Postes

597035-Música

N

N

***8775**

Rodríguez Pego, María Vanessa

15052-Muxía

15024239-CEIP dos Muíños

597034-Educación Física

N

N

***9756**

Fontán Lago, Alba María

15078-Santiago de Compostela

15015676-CEIP de Prácticas López Ferreiro

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***9232**

Castaño Blanco, María José

36020-Agolada

36003480-CEIP de Agolada

597031-Educación Infantil

N

S

597037

***9343**

Hermida Varela, Alberto

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***2861**

Torres Barral, Alejandro

15058-Oleiros

15011026-CEIP Plurilingüe da Rabadeira

597035-Música

N

S

597038

***8290**

Irimia Irimia, Tania

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneyra

597034-Educación Física

N

N

***9951**

Vieira Alonso, Alexia

36026-Marín

36004681-CEIP de Seixo

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***2642**

Expósito Luna, Carmen María

36061-Vilanova de Arousa

36013059-CEIP de Viñagrande-Deiro

597031-Educación Infantil

N

N

***8564**

Álvarez Gromaz, Lucía

15030-A Coruña

15005385-CEE María Mariño

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***1478**

Sánchez Botana, Alba

15054-Narón

15023508-CEIP Plurilingüe Virxe do Mar

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***8281**

Fernández González, Noel

36023-A Guarda

36015135-CEIP A Sangriña

597034-Educación Física

N

N

***6025**

Saavedra González, Lucía

27901-Baralla

27007958-CPI Luís Díaz Moreno

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2989**

Názara Sabarís, Berta

36057-Vigo

36016061-CEIP Plurilingüe A Doblada

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***2252**

Patiño Castro, Ana María

15059-Ordes

15011336-CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao

597031-Educación Infantil

N

N

***3213**

García Sánchez, Alba María

36038-Pontevedra

36017201-CEE Pontevedra

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7126**

Medina Blanco, Laura

15085-Touro

15017880-CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

15008805 - CEIP de Melide Nº 1, 15020611 - EEI Gonzar

***9146**

Iglesias Carballo, Irene

32020-Cartelle

32003059-CEIP San Marcos

597035-Música

N

N

***9429**

Pérez Morán, Laura

36057-Vigo

36009998-CEIP de Mosteiro-Bembrive

597037-Audición e Linguaxe

S

N

36015241 - CEP Celso Emilio Ferreiro

***7885**

Alonso Rodríguez, Candela

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***4318**

Periscal Mato, Claudia

15068-Ponteceso

15013230-CEIP As Forcadas

597031-Educación Infantil

N

N

***9599**

Bernal Garrido, Alba

36057-Vigo

36014799-EEI Vila Laura

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7165**

Tojo Mourelo, Pablo

15077-Santa Comba

15015238-CEIP Plurilingüe Barrié de la Maza

597034-Educación Física

N

N

***5651**

Díaz Vidaurre, Catuxa

15002-Ames

15032625-CEIP Agro do Muíño

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***0764**

Montero Noya, Miguel

15007-A Baña

15019301-CPI de San Vicente

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***6036**

Mosquera López, Lara

27032-Monterroso

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

597031-Educación Infantil

N

N

***4897**

Castelo Cuesta, Mauro

27031-Monforte de Lemos

27014860-CEIP Plurilingüe A Gándara

597034-Educación Física

N

N

***6375**

Pazo Pousa, Sara

36054-Tomiño

36015238-CEIP de Sobrada

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***0495**

Lema Fernández, Silvina

15041-A Laracha

15007655-CEIP de Caión

597031-Educación Infantil

N

N

***9805**

Abal Viqueira, Sara

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

597060-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9900**

Álvarez Iglesias, Patricia

32026-Coles

32004118-CPI Antonio Faílde

597034-Educación Física

N

N

***9062**

Quintas Crespo, Lorena

27016-Chantada

27003126-CEIP Plurilingüe Xoán de Requeixo

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1496**

Rodríguez García, Elena

27029-Meira

27006735-CEIP Plurilingüe Poeta Avelino Díaz

597035-Música

N

N

***3739**

Carballude Iturburua, Ana

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide Nº 1

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***8912**

Cid Fernández, Beatriz

32054-Ourense

32015219-CEIP Plurilingüe Manuel Sueiro

597031-Educación Infantil

N

N

***1953**

Romero Portela, Begoña

36008-Cangas

36001033-CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***0712**

Dono García, Beatriz

15030-A Coruña

15027241-CEIP Juan Fernández Latorre

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***4753**

Casal Varela, Sara

15003-Aranga

15021779-CEIP da Castellana

597035-Música

N

N

***8202**

Mariño Pego, Raquel

15073-Ribeira

15014544-CEIP Plurilingüe O Grupo

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***4591**

Liñares Lezama, María Daniela

27023-Guntín

27014008-CPI Plurilingüe Tino Grandío

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***4009**

Quintana Río, Belén

32036-Xunqueira de Ambía

32005691-CEIP Padre Crespo

597031-Educación Infantil

N

N

***3619**

España Fariñas, Lucía

15005-Arteixo

15032716-CEIP de Arteixo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***5748**

Fernández Vázquez, Pablo

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***9606**

Martínez López, Susana

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597035-Música

N

N

***8589**

Veiga Graña, Olalla

15078-Santiago de Compostela

15022589-CEIP Lamas de Abade

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***81***P

Martínez Insua, Elisa

36057-Vigo

36010629-CEIP Vicente Risco

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***0563**

Álvarez Mallón, Yolanda

15060-Oroso

15011567-CEIP Plurilingüe de Sigüeiro

597031-Educación Infantil

N

N

***2636**

Blanco Sarria, Marta

32027-Cortegada

32015268-CEIP Plurilingüe Otero Novas

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4966**

Mendaña Blanco, Ana

27032-Monterroso

27020801-CEIP Plurilingüe de Monterroso

597034-Educación Física

N

N

***9327**

Yáñez Bastos, Diana

36035-Nigrán

36005774-CEIP Plurilingüe Humberto Juanes

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***4360**

Rodríguez Gómez, Mariña

15036-Ferrol

15006699-CEIP Plurilingüe Ángela Ruiz Robles

597035-Música

N

N

***0828**

Regueira Lavandeira, Gador María

15019-Carballo

15021354-CEIP Bergantiños

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15027393 - CEIP Xesús San Luís Romero

***4679**

Lastra Val, Susana

36039-O Porriño

36018422-CEIP Plurilingüe de Atios

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***3408**

Pernas Pérez, Carla

15902-Oza-Cesuras

15021780-CEIP Plurilingüe Bragade

597031-Educación Infantil

N

N

***2894**

Platas Vilariño, Raúl

15036-Ferrol

15021846-CEIP Plurilingüe San Xoán de Filgueira

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8680**

Caramés Pardavila, Marina

36034-As Neves

36005555-CEIP Marquesa do Pazo da Mercé

597034-Educación Física

N

N

***3805**

Soto Álvarez, Aida

27035-Negueira de Muñiz

27007892-CEIP de Negueira de Muñiz

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***8612**

Pérez Salgado, Raquel

36057-Vigo

36010711-CEP Dr. Fleming

597039-Orientación

N

N

***4211**

Sayans Amo, Santiago

15052-Muxía

15009597-CEIP de Vilarmide-Eduardo Noya

597035-Música

S

S

597034

15009676 - CEIP Virxe da Barca

***0454**

González García, Ana

15035-Fene

15020982-CEIP Plurilingüe O Ramo

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***3132**

Gago Afonso, Marta

32053-Oímbra

32008173-CEIP de Oímbra

597031-Educación Infantil

N

N

***3645**

Domínguez Vello, Tania

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***9150**

Rodríguez-Trelles Moreno, Irene

15093-Zas

15019086-CEIP Labarta Pose

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***2783**

Alonso Prieto, Pablo

36041-Poio

36007199-CEIP Plurilingüe Isidora Riestra

597034-Educación Física

S

N

36015652 - CEIP O Piñeiriño

***7851**

Fernández Besteiro, Sofía

27028-Lugo

27014057-CEE Santa María

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7697**

Bouza López, Laura

32054-Ourense

32015190-CEIP Plurilingüe Albino Núñez

597035-Música

N

N

***7895**

Camba Prieto, Ester

15011-Boiro

15021500-CEIP Santa Baia

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***9528**

Santiago de Paz, Raquel

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

597031-Educación Infantil

N

N

***9388**

Rey Rodríguez, Nerea

15078-Santiago de Compostela

15027745-CEE A Barcia

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8190**

Castillo Pereiro, Noemí

36057-Vigo

36015251-CEIP Plurilingüe Frián-Teis

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

N

36016607 - CEIP de Quintela

***8662**

Sangiao Cortés, Iván

32004-Avión

32000708-CEIP Virxe de Guadalupe

597034-Educación Física

N

N

***7802**

Fonteboa Rubinos, Monserrat

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

597061-Educación Especial: Audición e Linguaxe

S

N

27015773 - IES Muralla Romana

***1960**

Martínez Tapia, Pedro

15054-Narón

15010058-CPI do Feal

597035-Música

N

N

***7276**

Iglesias Vázquez, María

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***7529**

Silva García, Lara María

27041-Pantón

27009050-CEIP Plurilingüe Monte Baliño

597031-Educación Infantil

N

N

***9411**

Couso Alonso, Elba

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***8241**

Pérez Fernández, María Teresa

36045-Redondela

36014881-CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

S

S

597031

36015214 - EEI de San Pedro de Cesantes, 36015548 - EEI de Ventosela

***0190**

Blas Parga, Fátima

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

597034-Educación Física

N

N

***7613**

López Rodríguez, Belén

27051-Ribadeo

27010891-CEIP Gregorio Sanz

597035-Música

N

N

***5674**

Ramallal Salgado, Alba

27001-Abadín

27000010-CEIP Aquilino Iglesia Alvariño

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***7431**

García Crespo, Aldara

15046-Melide

15008805-CEIP de Melide Nº 1

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***3262**

Pérez Labandeira, Mirian

32009-O Barco de Valdeorras

32001658-CEIP Plurilingüe Julio Gurriarán Canalejas

597031-Educación Infantil

N

N

***6910**

Abalde Rey, Nerea

36035-Nigrán

36018434-CEIP Mallón

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***1561**

Toubes Boó, Miguel Ángel

15023-Cee

15003248-CEIP Plurilingüe Eugenio López

597034-Educación Física

S

S

597035

15007266 - CEIP Areouta

***7255**

Alonso Martínez, Estefanía

15043-Malpica de Bergantiños

15026765-CEIP Milladoiro

597035-Música

N

N

***5823**

Álvarez Paredes, Victoria

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

597037-Audición e Linguaxe

N

S

597035

***8421**

Rego Aramburu, Emma

15036-Ferrol

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***8456**

Modino Pérez, Sara

36057-Vigo

36015627-CEIP Plurilingüe García Barbón

597031-Educación Infantil

N

N

***4119**

Pérez Malillos, Clara

15070-As Pontes de García Rodríguez

15013591-CEIP Plurilingüe Santa María

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***4546**

Mandiá García, Esther

15036-Ferrol

15026960-CEIP Plurilingüe de Ponzos

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***5553**

Blanco Rial, Maite

15092-Vimianzo

15019372-CEIP Plurilingüe San Vicenzo

597034-Educación Física

N

N

***9496**

Costas Sobral, Sara

32088-Vilamartín de Valdeorras

32013958-CEIP Xosé Manuel Folla Respino

597035-Música

N

S

597036

597037

***4339**

Rejo Arcos, Beatriz

32054-Ourense

32016327-CEIP A Ponte

597037-Audición e Linguaxe

N

N

***2397**

Paris Griñán, Marta

36002-Barro

36000181-CEIP Amor Ruibal

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***8042**

González Leal, Noelia

36057-Vigo

36010691-CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares

597039-Orientación

N

N

***3114**

Fernández Díaz, Águeda

27066-Viveiro

27016674-CEP Luís Tobío

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

S

597038

***0855**

Cobas Pérez, Sheila

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597034-Educación Física

S

N

***5408**

Fernández Puga, Laura

32085-Verín

32013521-CEIP Princesa de España

597035-Música

N

N

***4352**

Pazos Naya, Alba

15059-Ordes

15025487-CEIP Campomaior

597037-Audición e Linguaxe

S

N

15011105 - CEIP de Mesón do Vento

***3934**

Lamas Gesto, Benjamín

15073-Ribeira

15025281-CEIP de Olveira

597033-Lingua Estranxeira: Francés

N

N

***7342**

Vieira Vicente, Judit

36049-Salceda de Caselas

36024318-CRA Raíña Aragonta

597031-Educación Infantil

N

N

***7250**

Piñeiro García, Gemma

27057-Sarria

27011743-CEIP Plurilingüe Antonio Fernández López

597036-Pedagoxía Terapéutica

N

N

***7927**

Ribao Camba, Lorena

36042-Ponteareas

36016954-CEIP Plurilingüe Mestre Ramiro Sabell Mosquera

597032-Lingua Estranxeira: Inglés

N

N

***4533**

Buján Casal, Jennifer

27050-Quiroga

27013703-CEIP de Quiroga

597034-Educación Física

N

N

***9080**

González Kennedy, Tania

32069-Ribadavia

32020628-CRA Amencer

597035-Música

S

N

32010775 - CEIP de Punxín

***0557**

Cabado Ferreiro, Vanesa

15012-Boqueixón

15032571-CRA de Boqueixón-Vedra Neira Vilas

597037-Audición e Linguaxe

S

N

***4729**

Villamor Fraiz, Maruxa

15078-Santiago de Compostela

15015652-CEIP Apóstolo Santiago

597039-Orientación

N

N

***1501**

Lebrero Álvarez, Carla

36057-Vigo

36010733-CEE Saladino Cortizo

597036-Pedagoxía Terapéutica