Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 167 Venres, 2 de setembro de 2022 Páx. 47143

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 5 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 5 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños, tramitada como anticipado de gasto (código de procedemento PE209H).

Santiago de Compostela, 12 de agosto de 2022

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos de rexeneración que permitan mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros con problemas de perda de produción e que contribúan a unha mellora da xestión e conservación sustentables dos recursos mariños.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 2016.00293.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Expediente

NIF

Solicitante

Anualidade 2022

Total

PE209H_2022_001

G15033186

Confraría de pescadores de Barallobre

14.980,00 €

14.980,00 €

PE209H_2022_002

G36015212

Confraría de pescadores de Moaña

4.000,00 €

4.000,00 €

PE209H_2022_003

V36016962

Confraría de pescadores de Pontevedra

12.000,00 €

12.000,00 €

PE209H_2022_004

G15036742

Confraría de pescadores de Pontedeume

7.500,00 €

7.500,00 €

PE209H_2022_005

G15035306

Confraría de pescadores de Miño

1.600,00 €

1.600,00 €

PE209H_2022_006

G15033087

Confraría de pescadores de Ribeira

11.840,00 €

11.840,00 €

PE209H_2022_008

G15033103

Confraría de pescadores de Camariñas

14.998,99 €

14.998,99 €

PE209H_2022_009

G36020261

Confraría de pescadores de Raxó

12.000,00 €

12.000,00€

PE209H_2022_010

F15210180

S.C.G. Ría de Arousa

13.565,76 €

13.565,76 €

PE209H_2022_011

G36015253

Confraría de pescadores de Lourizán

12.000,00 €

12.000,00 €

PE209H_2022_012

G36013597

Confraría de pescadores de Vilanova de Arousa

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2022_013

G36293272

Confraría de pescadores de Vilaboa

5,20 €

5,20 €

PE209H_2022_014

G15032642

Confraría de pescadores de Rianxo

15.000,00 €

15.000,00 €

PE209H_2022_015

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

8.160,00 €

8.160,00 €

PE209H_2022_016

G15035116

Confraría de pescadores de Ferrol

14.080,00 €

14.080,00 €