Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 167 Venres, 2 de setembro de 2022 Páx. 47141

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209B).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b), da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento PE209B).

Santiago de Compostela, 11 de agosto de 2022

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas a proxectos colectivos que contribúan á conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

2. Financiamento: aplicación orzamentaria 15.03.723A.770.1, proxecto contable 2016.00293, cofinanciada nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e nun 25 % pola Comunidade Autónoma.

3. Beneficiarios e axudas concedidas:

Expediente

NIF

Solicitante

Anualidade 2022

Anualidade 2023

Importe
total

PE209B_2022F_001

G15036742

Confraría de pescadores de Pontedeume

8.900,00 €

0,00 €

8.900,00 €

PE209B_2022F_002

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

75.000,00 €

0,00 €

75.000,00 €

PE209B_2022F_004

G15043953

Confraría de pescadores de Cabo de Cruz

17.975,92 €

56.903,68 €

74.879,60 €

PE209B_2022F_005

G36619252

Confraría de pescadores de Vigo

4.000,00 €

4.000,00 €

8.000,00 €

PE209B_2022F_006

G15032642

Confraría de pescadores de Rianxo

75.000,00 €

0,00 €

75.000,00 €

PE209B_2022F_007

G15033186

Confraría de pescadores de Barallobre

0,00 €

72.090,00 €

72.090,00 €

PE209B_2022F_008

G36015253

Confraría de pescadores de Lourizán

2.800,00 €

17.600,00 €

20.400,00 €

PE209B_2022F_009

G36293272

Confraría de pescadores de Vilaboa

27.032,00 €

0,00 €

27.032,00 €

PE209B_2022F_010

G15033087

Confraría de pescadores de Ribeira

43.000,00 €

0,00 €

43.000,00 €

PE209B_2022F_011

G15033103

Confraría de pescadores de Camariñas

4.950,00 €

0,00 €

4.950,00 €

PE209B_2022F_012

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa

20.000,00 €

0,00 €

20.000,00 €

PE209B_2022F_013

G36014124

Confraría de pescadores da Illa de Arousa

25.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

PE209B_2022F_014

V36016962

Confraría de pescadores de Pontevedra

7.200,00 €

30.000,00 €

37.200,00 €

PE209B_2022F_015

G36013597

Confraría de pescadores de Vilanova de Arousa

11.800,00 €

20.800,00 €

32.600,00 €

PE209B_2022F_016

G15027220

Confraría de pescadores de Carreira-Aguiño

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

PE209B_2022F_017

G15032642

Confraría de pescadores de Rianxo

62.750,00 €

0,00 €

62.750,00 €

PE209B_2022F_018

G94126034

AMF ría de Vigo

0,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

PE209B_2022F_019

G36012813

Confraría de pescadores de Carril

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

PE209B_2022F_021

G36020261

Confraría de pescadores de Raxó

64.800,00 €

10.200,00 €

75.000,00 €

PE209B_2022F_023

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

42.570,00 €

32.401,40 €

74.971,40 €

PE209B_2022F_024

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

27.500,00 €

27.500,00 €

55.000,00 €

PE209B_2022F_025

G15037401

Confraría de pescadores da Pobra do Caramiñal

17.380,00 €

0,00 €

17.380,00 €

PE209B_2022F_026

G36014744

Confraría de pescadores do Grove

26.450,00 €

14.450,00 €

40.900,00 €

PE209B_2022F_027

G36013712

Confraría de pescadores de Bueu

75.000,00 €

0,00 €

75.000,00 €

PE209B_2022F_028

G36012854

Confraría de pescadores de Vilaxoán

48.550,00 €

14.000,00 €

62.550,00 €

PE209B_2022F_029

G36012854

Confraría de pescadores de Vilaxoán

9.735,00 €

120,00 €

9.855,00 €

PE209B_2022F_031

G94126034

AMF ría de Vigo

21.200,00 €

20.800,00 €

42.000,00 €

PE209B_2022F_035

G36012813

Confraría de pescadores de Carril

0,00 €

28.560,00 €

28.560,00 €

PE209B_2022F_036

G36012821

Confraría de pescadores de Arcade

0,00 €

2.560,00 €

2.560,00 €

PE209B_2022F_037

G36012847

Confraría de pescadores de Cambados

42.000,00 €

0,00 €

42.000,00 €