Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 168 Luns, 5 de setembro de 2022 Páx. 47319

IV. Oposicións e concursos

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 24 de agosto de 2022 pola que se nomea profesorado de corpos docentes universitarios (TU2101).

De conformidade coas propostas elevadas polas comisións nomeadas para xulgar os concursos de acceso convocados mediante Resolución desta universidade do 2 de marzo de 2022 (BOE do 21 de marzo) e presentada polas persoas propostas a documentación a que fai referencia a base 7ª da convocatoria.

Esta reitoría, no uso das atribucións conferidas polo artigo 65 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro (BOE do 24 de decembro), de universidades, modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril (BOE do 13 de abril), e demais disposicións concordantes, resolveu efectuar os nomeamentos que se relacionan no anexo.

Estes nomeamentos producirán plenos efectos a partir da correspondente toma de posesión polas persoas interesadas, que deberán efectuarse no prazo máximo de vinte (20) días hábiles, que se contarán desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Se o último día do prazo fose inhábil na Universidade de Vigo, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial del Estado, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, poderase interpor recurso de reposición ante o reitor, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da dita publicación, de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE do 2 de outubro).

Vigo, 24 de agosto de 2022

Manuel Joaquín Reigosa Roger
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Código:

TU2101-C05-265-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0265 Estatística e Investigación Operativa

Departamento:

D00C05 Estatística e Investigación Operativa

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

DNI:

**9747***

Nome e apelidos:

María Gómez Rúa

Código:

TU2101-H04-320-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0320 Filoloxía Alemana

Departamento:

D00H04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI:

**0122***

Nome e apelidos:

María José Corvo Sánchez

Código:

TU2101- H04-345-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0345 Filoloxía inglesa

Departamento:

D00H04 Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI:

**1758***

Nome e apelidos:

Rosalía Rodríguez Vázquez

Código:

TU2101-H09-185-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0185 Debuxo

Departamento:

D00H09 Debuxo

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

DNI:

**6734***

Nome e apelidos:

Marcos Dopico Castro

Código:

TU2101-H09-185-TU-TC-02

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0185 Debuxo

Departamento:

D00H09 Debuxo

Centro de traballo:

201 Facultade de Belas Artes

DNI:

**6680***

Nome e apelidos:

María Dolores Dopico Aneiros

Código:

TU2101-H10-567-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0567 Lingua Española

Departamento:

D00H10 Lingua Española

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI:

**1516***

Nome e apelidos:

Susana Rodríguez Barcia

Código:

TU2101-H10-567-TU-TC-02

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0567 Lingua Española

Departamento:

D00H10 Lingua Española

Centro de traballo:

204 Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación

DNI:

**1014***

Nome e apelidos:

Ana María Fernández Soneira

Código:

TU2101-H12-814-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0814 Traducción e Interpretación

Departamento:

D00H12 Tradución e Lingüística

Centro de traballo:

301 Facultade de Filoloxía e Tradución

DNI:

**9753***

Nome e apelidos:

María Isabel del Pozo Triviño

Código:

TU2101-T03-545-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0545 Enxeñaría Mecánica

Departamento:

D00T03 Enxeñaría Mecánica, Máquinas e Motores Térmicos e Fluídos

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

**9389***

Nome e apelidos:

Joaquín Baltasar Collazo Rodríguez

Código:

TU2101-T04-555-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0555 Enxeñería Química

Departamento:

D00T04 Enxeñaría Química

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

**9935***

Nome e apelidos:

Andrés Moure Varela

Código:

TU2101-T05-065-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0065 Ciencia dos Materiais e Enxeñaría Metalúrxica

Departamento:

D00T05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

**2673***

Nome e apelidos:

Belén Díaz Fernández

Código:

TU2101-T05-605-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0605 Mecánica de Medios Cont. e Teoría das Estruturas

Departamento:

D00T05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

**9339***

Nome e apelidos:

Belén Riveiro Rodríguez

Código:

TU2101-T05-605-TU-TC-02

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0605 Mecánica de Medios Cont. e Teoría das Estruturas

Departamento:

D00T05 Enxeñaría dos Materiais, Mecánica Aplicada e Construción

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

**9946***

Nome e apelidos:

Rafael Comesaña Piñeiro

Código:

TU2101-T06-295-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0295 Explotación de Minas

Departamento:

D00T06 Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente

Centro de traballo:

309 Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

DNI:

**1452***

Nome e apelidos:

María Araújo Fernández

Código:

TU2101-T08-385-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0385 Física Aplicada

Departamento:

D00T08 Física Aplicada

Centro de traballo:

312 Escola de Enxeñaría Industrial

DNI:

**8899***

Nome e apelidos:

María Cristina Trillo Yáñez

Código:

TU2101-T13-560-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñería Telemática

Departamento:

D00T13 Enxeñaría Telemática

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI:

**4623***

Nome e apelidos:

Fernando Ariel Mikic Fonte

Código:

TU2101-T13-560-TU-TC-02

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0560 Enxeñería Telemática

Departamento:

D00T13 Enxeñaría Telemática

Centro de traballo:

305 Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

DNI:

**4655***

Nome e apelidos:

Manuel Caeiro Rodríguez

Código:

TU2101-T15-570-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00T15 Informática

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

DNI:

**9955***

Nome e apelidos:

Rosalía Laza Fidalgo

Código:

TU2101-T15-570-TU-TC-02

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00T15 Informática

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

DNI:

**2922***

Nome e apelidos:

Analia María García Lourenco

Código:

TU2101-T15-570-TU-TC-03

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00T15 Informática

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

DNI:

**1000***

Nome e apelidos:

Emilio García Rosello

Código:

TU2101-T15-570-TU-TC-04

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0570 Linguaxes e Sistemas Informáticos

Departamento:

D00T15 Informática

Centro de traballo:

106 Escola Superior de Enxeñaría Informática

DNI:

**6568***

Nome e apelidos:

David Nicholas Olivieri Cecchi

Código:

TU2101-X01-680-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0680 Personalidade, Eval. e Trat. Psicolóxicos

Departamento:

D00X01 Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social

DNI:

**9610***

Nome e apelidos:

Yolanda Rodríguez Castro

Código:

TU2101-X01-805-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0805 Teoría e Historia da Educación

Departamento:

D00X01 Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Centro de traballo:

105 Facultade de Educación e Traballo Social

DNI:

**4714***

Nome e apelidos:

María Victoria Carrera Fernández

Código:

TU2101-X05-245-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0245 Educación Física e Deportiva

Departamento:

D00X05 Didácticas Especiais

Centro de traballo:

202 Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte

DNI:

**9115***

Nome e apelidos:

Óscar García García

Código:

TU2101-X09-095-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0095 Comercialización e Investigación de Mercado

Departamento:

D00X09 Organización de Empresas e Márketing

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

DNI:

**1286***

Nome e apelidos:

María del Carmen Otero Neira

Código:

TU2101-X09-650-TU-TC-01

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00X09 Organización de Empresas e Márketing

Centro de traballo:

104 Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo

DNI:

**4722***

Nome e apelidos:

Trinidad Domínguez Vila

Código:

TU2101-X09-650-TU-TC-02

Corpo:

profesor/a titular de universidade

Área de coñecemento:

A0650 Organización de Empresas

Departamento:

D00X09 Organización de Empresas e Márketing

Centro de traballo:

303 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

DNI:

**1024***

Nome e apelidos:

Gloria Caballero Fernández