Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 171 Xoves, 8 de setembro de 2022 Páx. 47889

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 8 de agosto de 2022 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (programa Innova peme), a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación, cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, convocadas pola Resolución do 4 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 73, do 18 de abril).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 4 de abril de 2022 (DOG nº 73, do 18 de abril) convocáronse as subvencións para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 23 regúlase a resolución e notificación destas axudas, unha vez que a Comisión de Selección establecida no artigo 20 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 21.

De acordo con isto, e atendendo ao informe elaborado na sesión do 26 de xullo de 2022 pola Comisión de Selección establecida no artigo 20 das bases da Resolución do 4 de abril de 2022, esta Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

1. Conceder as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, a todas as solicitudes que acadaron unha puntuación igual ou superior a 60 puntos que figuran como anexo I a esta proposta (ordenadas por número de expediente).

2. O importe total das axudas concedidas é 2.395.790,27 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2022

Ano 2023

06.A2.561A.770.0 (CP 2016 00007)

795.938,04 €

1.599.852,23 €

3. Denegar as solicitudes que acadaron unha puntuación igual ou superior a 60 puntos pero que, unha vez revisado o orzamento de conformidade cos artigos 8 e 9, non acadan o orzamento mínimo do artigo 7.1.b) (anexo II).

4. Denegar as solicitudes que acadaron unha puntuación inferior a 60 puntos, de conformidade co disposto no artigo 20.2 das bases reguladoras (anexo III).

5. A relación de solicitudes que non foron admitidas a trámite figura no anexo IV.

6. O pagamento destas axudas realizarase conforme o establecido no artigo 31 da resolución de convocatoria.

7. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 29 e 30 da resolución de convocatoria, no prazo establecido no artigo 28 nos seus puntos 1 e 2.

8. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2022

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Entidades beneficiarias

Expediente

Razón social

NIF

Puntos

Orzamento €

Axuda total €

Axuda 2022 en €

Axuda 2023 en €

001_IN848D_2022

Vertifil Industrial, S.L.

B36452399

70,00

187.512,19 €

93.756,10 €

30.750,13 €

63.005,97 €

002_IN848D_2022

Plaintec Obras y Servicios, S.L.

B36533776

64,50

195.875,00 €

97.937,50 €

39.175,00 €

58.762,50 €

003_IN848D_2022

Alumisel, S.A.

A36058634

60,00

82.597,09 €

41.298,55 €

21.706,86 €

19.591,69 €

004_IN848D_2022

Celtarys Research, S.L.

B42952028

79,00

195.215,82 €

97.607,91 €

30.565,75 €

67.042,16 €

005_IN848D_2022

Teiga Tmi, S.L.

B15030026

75,00

115.911,92 €

57.955,97 €

20.964,94 €

36.991,03 €

006_IN848D_2022

Seguridad Alimentaria del Noroeste, S.L.

B15982796

61,50

170.463,00 €

85.231,50 €

32.287,50 €

52.944,00 €

010_IN848D_2022

Frigoríficos del Lea, S.L.

B27034628

70,00

158.540,00 €

79.270,00 €

29.000,00 €

50.270,00 €

012_IN848D_2022

Editorial Galaxia, S.A.

A36603314

83,00

166.108,79 €

83.054,40 €

28.182,67 €

54.871,73 €

013_IN848D_2022

Gráficas Nogueira, S.L.

B27222512

79,00

199.206,05 €

99.603,03 €

31.690,53 €

67.912,50 €

014_IN848D_2022

Diversa

Technologies, S.L.

B09628991

81,00

199.709,57 €

99.854,79 €

12.351,50 €

87.503,29 €

015_IN848D_2022

Cismedia

Formación, S.L.

B36936409

63,00

124.066,40 €

62.033,20 €

31.165,20 €

30.868,00 €

017_IN848D_2022

Aqualgae, S.L.

B04711503

75,00

107.000,00 €

53.500,00 €

14.500,00 €

39.000,00 €

018_IN848D_2022

Tasga Renovables, S.L.

B32354664

66,00

172.577,71 €

86.288,86 €

26.314,50 €

59.974,36 €

019_IN848D_2022

Fariñas das

Mariñas, S.L.

B15683253

60,00

184.340,00 €

92.170,00 €

49.368,18 €

42.801,82 €

020_IN848D_2022

Demaq Galicia, S.L.

B27323138

84,50

199.739,00 €

99.869,50 €

33.500,00 €

66.369,50 €

025_IN848D_2022

Legalmit, S.L.

B27500339

74,00

122.235,40 €

61.117,70 €

14.848,55 €

46.269,15 €

027_IN848D_2022

Activiza Projects & Training, S.L.

B94089216

63,00

159.214,39 €

79.607,20 €

24.479,08 €

55.128,12 €

029_IN848D_2022

Algas Atlánticas Algamar, S.L.

B36545853

68,50

82.500,00 €

41.250,00 €

12.675,00 €

28.575,00 €

033_IN848D_2022

Biopranaworld, S.L.

B94153178

91,50

146.551,86 €

73.275,93 €

24.789,80 €

48.486,13 €

034_IN848D_2022

Coleo Recycling, S.L.

B70616586

65,00

191.497,00 €

95.748,50 €

32.813,50 €

62.935,00 €

039_IN848D_2022

Zeltener, S.L.

B27870708

63,00

122.625,00 €

61.312,50 €

19.175,00 €

42.137,50 €

040_IN848D_2022

Rysia Impresión

3D, S.C.G.

F94203460

60,00

85.500,00 €

42.750,00 €

15.125,00 €

27.625,00 €

041_IN848D_2022

Inproafe, S.L.

B70394036

64,00

103.650,00 €

51.825,00 €

16.787,50 €

35.037,50 €

042_IN848D_2022

Vicus Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B27704337

71,00

113.471,27 €

56.735,64 €

17.167,67 €

39.567,97 €

043_IN848D_2022

Gallanova Norte, S.L.

B70161559

62,50

108.260,00 €

54.130,00 €

18.380,00 €

35.750,00 €

045_IN848D_2022

Granitos del Louro, S.A.

A36057305

68,00

106.359,19 €

53.179,60 €

13.700,00 €

39.479,60 €

048_IN848D_2022

Medrar Smart

Solutions, S.L.

B27498690

71,50

148.008,91 €

74.004,46 €

19.645,91 €

54.358,55 €

050_IN848D_2022

Industrias Guerra, S.A.

A36018026

61,50

185.000,00 €

92.500,00 €

32.449,50 €

60.050,50 €

051_IN848D_2022

Galinsect, S.L.

B94201977

60,00

143.812,00 €

71.906,00 €

12.094,00 €

59.812,00 €

052_IN848D_2022

Goycar Galicia, S.A.

B36787018

64,00

153.930,98 €

76.965,49 €

24.157,50 €

52.807,99 €

056_IN848D_2022

Unique Singular Properties, S.L.

B70376306

77,00

164.611,23 €

82.305,62 €

23.100,84 €

59.204,78 €

061_IN848D_2022

Estudios Rafer, S.L.

B27239136

80,00

195.490,64 €

97.745,32 €

43.026,43 €

54.718,89 €

ANEXO II

Solicitudes denegadas por non acadar o orzamento mínimo

Expediente

Razón social

NIF

030_IN848D_2022

Epoltech, S.L.

B70602958

046_IN848D_2022

Hq Seaweed, S.L.

B94153509

ANEXO III

Solicitudes denegadas por non acadar a puntuación mínima de 60 puntos (por orde descendente de puntuación)

Orde

Expediente

Razón social

NIF

1

007_IN848D_2022

Truck Training Services, S.L.

B27852995

2

022_IN848D_2022

AMS Biopharma Laboratory, S.L.

B27498146

3

011_IN848D_2022

Nanogap Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

4

059_IN848D_2022

Eccocar Sharing, S.L.

B87359485

5

038_IN848D_2022

Centro Tecnológico de Energía Distribuída, S.L.

B15778509

6

024_IN848D_2022

Xenotechs Laboratorios, S.L.

B70116330

7

044_IN848D_2022

Ibercisa Deck Machinery, S.A.

A36606507

8

055_IN848D_2022

Infinicom 2020, S.L.

B94202264

9

062_IN848D_2022

Cooperativa Vitivinícola Arousana, S.C.G.

F36477354

10

016_IN848D_2022

Boramar Select, S.L.

B27881572

11

053_IN848D_2022

Soltec Ingenieros, S.L.

B36881415

12

026_IN848D_2022

I-Grape Laboratory, S.L.

B70421797

13

028_IN848D_2022

Topconsulnor, S.L.

B32493397

14

031_IN848D_2022

Sealab Solutions, S.L.

B27871748

15

036_IN848D_2022

Ammi Technologies, S.L.

B32392136

16

058_IN848D_2022

Viladeval Lar, S.L.

B15815574

17

009_IN848D_2022

Depósitos Coballes, S.L.

B36044378

18

060_IN848D_2022

Almacenes Generales R. Andrade, S.L.

B27804087

19

057_IN848D_2022

Awen Worldwide, S.L.

B67736173

20

049_IN848D_2022

Viajes Fisterra, S.L.

B36050656

21

047_IN848D_2022

Saude Sport Solutions, S.L.

B67888271

22

037_IN848D_2022

Codetel Ingenieros, S.L.

B15925548

23

023_IN848D_2022

Gabineti Online, S.L.

B42808451

ANEXO IV

Solicitudes non admitidas a trámite

Expediente

Razón social

NIF

Motivo

021_IN848D_2022

Aerocámaras, S.L.U

B72075922

Conforme o artigo 5.e)

032_IN848D_2022

Citega, S.L.

B36159598

Conforme o artigo 5.e)

008_IN848D_2022

Barkem Racing, S.L.

B09632589

Conforme o artigo 7.1.b)

035_IN848D_2022

Tailor-Made Leafy Greens, S.L.

B05389432

Conforme o artigo 7.1.b)

063_IN848D_2022

Meifus Industrial, S.L.

B36491934

Conforme o artigo 7.1.b)

054_IN848D_2022

H Paniagua, S.L.

B32001893

Conforme o artigo 13.1.a)