Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Venres, 16 de setembro de 2022 Páx. 48804

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 5 de setembro de 2022 pola que se convoca un curso selectivo de acceso á escala técnica, categoría de intendente, dos corpos da Policía Local.

Dentro das actividades programadas para o ano 2022 e conforme as funcións atribuídas pola Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública, e o establecido nos artigos 38 e 39 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, anúnciase a convocatoria dun curso selectivo para o acceso á categoría de intendente da Policía Local, conforme as seguintes bases:

Obxectivos:

Actualizar o alumnado na normativa vixente e de aplicación directa no traballo policial.

Desenvolver a súa capacidade de liderado, coñecendo os recursos dispoñibles para levar a cabo unha dirección de equipos eficaz e motivadora.

Aumenta a capacidade de comunicación.

Destinatarios/as:

Persoal dos corpos da Policía Local que superaron o proceso selectivo para a categoría de intendente principal e que non tivesen realizado este curso.

Inscrición:

A inscrición dos/das participantes será totalmente gratuíta.

Prazas:

Sen límite.

Solicitudes:

1. Os concellos deberán remitirlle un escrito á Academia Galega de Seguridade Pública en que soliciten a participación no curso da/das persoa/s que estean nesta situación, para poder efectuar a correspondente reserva de praza co fin de realizar o devandito curso.

2. O prazo para a remisión de escritos rematará o día 21 de setembro de 2022.

Duración e contido:

O curso ten unha duración de 250 horas. Unha vez feita a selección, a Agasp comunicaralle ao alumnado a data de inicio do curso e o seu horario.

Conforme o establecido nos artigos 38 e 39 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, a Academia homologaralle ao alumnado os cursos realizados cuxo programa, duración e contido o permitan.

O contido deste curso versará sobre xestión directiva, estratexias e técnicas de mando, dirección de equipos, desenvolvemento persoal e un módulo de actualización xurídica e normativa.

Certificado:

A Agasp emitiralle un informe ao concello correspondente en que certifique esta circunstancia, de xeito que se poida proceder ao nomeamento como funcionario de carreira e á toma de posesión como intendente do corpo da Policía Local.

Modificacións:

A Academia Galega de Seguridade Pública poderá modificar o desenvolvemento normal do curso para adaptalo ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

A Estrada, 5 de setembro de 2022

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública