Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Venres, 23 de setembro de 2022 Páx. 49577

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2022 pola que se comunica o inicio do procedemento de incumprimento do expediente IG204.2016.1.41 e dous máis.

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, mediante a presente resolución ponse en coñecemento dos titulares dos expedientes relacionados no anexo a esta resolución que o director xeral do Igape acordou iniciar o procedemento de incumprimento das condicións impostas nas resolucións de concesión das axudas outorgadas, co obxecto de determinar o alcance dos incumprimentos, que poderían dar lugar á revogación das axudas concedidas.

Os actos obxecto deste anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015. Concédeselles aos titulares dos expedientes un prazo de quince días hábiles desde a publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado para presentar alegacións co fin de xustificar a non procedencia destes presuntos incumprimentos. Os expedientes póñense de manifesto aos interesados neste centro directivo sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2022

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº de expediente

NIF/razón social

Programa de axudas

Data da resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG204.2016.1.41

79171251F

Programa apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016

(DOG núm. 154, do 17 de agosto)

25.4.2022

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG206.2016.1.63

Natur Vida, S.C.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto)

23.5.2022

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total

IG206.2017.1.53

32764145R

Liña microempresas-axudas para a bonificación dos custos dos autónomos e as microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 14 de xullo de 2017

(DOG núm. 142, do 27 de xullo)

30.6.2022

Director xeral do Igape

Acordo de inicio de expediente de incumprimento total