Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 182 Venres, 23 de setembro de 2022 Páx. 49575

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2022 pola que se notifica a resolución ditada no expediente IG204.2016.1.156 e cinco máis.

Unha vez intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, mediante esta resolución notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Os actos obxecto do presente anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 46 da Lei 39/2015. Advírteselles aos interesados que contra as resolucións, que esgotan a vía administrativa, poderán interpor un recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Non obstante, previamente poderán interpor un recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución contra a que se recorre, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Boletín Oficial del Estado. Os expedientes póñenselles de manifesto aos interesados neste centro directivo, sito en Santiago de Compostela, complexo administrativo San Lázaro s/n.

Santiago de Compostela, 12 de setembro de 2022

Fernando Guldrís Iglesias
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº de expediente

NIF/razón social

Programa de axudas

Data da resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG204.2016.1.156

77107535N

Programa de apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto)

29.4.2022

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG204.2016.1.235

Turema Castro, S.L.

Programa de apoio financeiro ás pemes-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das pemes de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 154, do 17 de agosto)

30.6.2022

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG206.2014.1.193

32766907A

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das microempresas titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 € con fondos do ICO 2014. Resolución do 26 de maio de 2014 (DOG núm. 103, do 2 de xuño)

30.6.2022

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG206.2014.1.248

Yoistel, S.C.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento das microempresas titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 € con fondos do ICO 2014. Resolución do 26 de maio de 2014 (DOG núm. 103, do 2 de xuño)

30.6.2022

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG206.2015.1.146

Wayapp Europe, S.L.

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 5 de xuño de 2015 (DOG núm. 115, do 19 de xuño)

8.7.2022

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG206.2016.1.31

X7506420W

Programa Microcréditos-axudas para a bonificación dos custos do financiamento dos investimentos das microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 €. Resolución do 2 de agosto de 2016 (DOG núm. 153, do 12 de agosto)

30.6.2022

Director xeral do Igape

Resolución declarativa de caducidade de procedemento de incumprimento