Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Xoves, 6 de outubro de 2022 Páx. 53549

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 10 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se convocan para o ano 2022.

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 25 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións previstas que se financiarán cun crédito total de 1.500.000,00 €, dos cales se asignan á categoría 1ª (entidades locais de Galicia) 750.000,00 € con cargo á aplicación orzamentaria 05.A2.761A.760.0, código de proxecto 2016 00002, e 750.000,00 € á categoría 2ª (persoas físicas ou xurídicas sen ánimo de lucro), con cargo á aplicación orzamentaria 05.A2.761A.781.0, código de proxecto 2015 00005, que figuran no anexo I e anexo II desta resolución, concedidas ao abeiro da Resolución do 10 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2022

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO I (categoría 1ª)

Subvencións a entidades locais de Galicia para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago

Entidade beneficiaria

Descrición actuación

Importe da subvención

Concello de Trabada

Mellora e embelecemento do contorno do Camiño de Santiago entre Trabada e Porto do Malle

15.000,00 €

Concello de Begonte

Embelecemento do contorno da fonte e bancos da capela de San Adrián en Carballido, p.q. Pacios-Begonte

11.038,04 €

Concello de Dozón

Traballos de reparación do firme do Camiño de Santiago, Vía da Prata

15.000,00 €

Concello de Castrelo do Val

Mellora do Camiño de Santiago na parroquia de Campobecerros

15.000,00 €

Concello de Cee

Memoria técnica de subministración de mobiliario urbano en Lires: cobre colectores

10.027,88 €

Concello de Chantada

Urbanización do ámbito do Peto de Ánimas de Centulle

14.902,52 €

Concello de Valga

Arranxo e recuperación do muíño do Xalleiro no Río Valga no lugar de Chenlo

14.999,99 €

Concello de Ribadeo

Mellora e acondicionamento exterior da escola de Ove

9.696,83 €

Concello de Abegondo

Embelecer o Camiño Inglés ao seu paso por Cos

14.977,46 €

Concello de Palas de Rei

Memoria substitución luminarias no Camiño

12.959,10 €

Concello de Vilar de Barrio

Acondicionamento de lavadoiro e fonte en Vilar de Gomareite

15.000,00 €

Concello da Mezquita

Mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago

7.960,72 €

Concello de Corcubión

Embelecemento dos colectores de residuos no trazado do Camiño

8.893,50 €

Concello de Dumbría

Mellora da pavimentación do acceso ao albergue en Olveiroa

15.000,00 €

Concello de Ordes

Integración paisaxística de colectores de residuos mediante a instalación de cobre colectores

13.612,05 €

Concello de Vilasantar

Melloras no Camiño de Santiago no Concello de Vilasantar

4.156,29 €

Concello de Carballeda de Valdeorras

Mellora do contorno no Camiño de Inverno na zona da Igrexa ao seu paso por Sobradelo

8.735,21 €

Concello de Vilamarín

Mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago

15.000,00 €

Concello de Pedrafita do Cebreiro

Reconstrución de muros tradicionais de pedra no contorno do Camiño de Santiago en Hospital

15.000,00 €

Concello de Lourenzá

Mellora de sinalización e embelecemento do Camiño de Santiago ao seu paso polo concello

14.855,78 €

Concello de Miño

Mellora paisaxística e posta en valor do Camiño de Santiago Inglés dando continuidade á senda existente

15.000,00 €

Concello de Baiona

Mellora do tramo do Camiño Portugués da costa ao seu paso por Covaterreña

11.242,11 €

Concello de Baleira

Rehabilitación de escola unitaria na Fontaneira

15.000,00 €

Concello de Castroverde

Acondicionamento de fonte e lavadoiro no Barrio de Tarrío

11.108,62 €

Concello de Tui

Proxecto de obra: marquesiñas e paso elevado e iluminado na rúa Virxe do Camiño, nº 1, estrada N-55

15.000,00 €

Concello da Guarda

Mellora do Camiño Portugués pola costa a Santiago. Tramo A Guarda

15.000,00 €

Concello do Saviñao

Rehabilitación da cuberta da escola de Montecelo Diomondi

15.000,00 €

Concello de Soutomaior

Mellora do Camiño de Santiago na rúa de Portas

14.852,88 €

Concello de Fisterra

Mellora paisaxística e embelecemento de bens e recursos no Camiño de Santiago ao seu paso por Fisterra

15.000,00 €

Concello de Paderne

Mellora e humanización do Camiño Inglés en Paderne

11.249,99 €

Concello de Betanzos

Adecuación e posta en valor da fonte e do lavadoiro de Betanzos O Vello

14.506,42 €

Concello de Vilamartín de Valdeorras

Mellora paisaxística do camiño de inverno no Bañadoiro

11.147,93 €

Concello de Padrón

Melloras paisaxísticas e de embelecemento do lavadoiro de Iria Flavia

14.092,34 €

Concello de Melide

Ocultación de colectores de lixo, situación Barreiros e outros

9.424,25 €

Concello de Ames

Posta en valor do muíño e fonte en Augapesada

15.000,00 €

Concello de Cambre

Arranxo e posta en valor do camiño municipal N-125. Camiño Inglés

15.000,00 €

Concello de Fene

Actuación na contorna do lavadoiro de Mundín

12.740,64 €

Concello de Caldas de Reis

Restauración da fonte da Tafona

15.000,00 €

Concello de Boqueixón

Senda en Rubial

15.000,00 €

Concello do Barco de Valdeorras

Embelecemento do Camiño de Santiago en remate de anexos pendentes das rúas Camiño Real e Outeiro de San Xoán de Éntoma

14.999,19 €

Concello de Laza

Embelecemento e mellora paisaxística do Camiño de Santiago na ponte da Ribeira de Retorta

15.000,00 €

Concello de Cualedro

Mellora paisaxística do Camiño de Santiago no tramo que discorre entre Rebordondo e Penaverde

11.570,66 €

Concello de Boimorto

Melloras no Camiño de Santiago

14.987,24 €

Concello de Mondoñedo

Rehabilitación da cuberta da Ermida de Guadalupe

15.000,00 €

Concello de Pontedeume

Área de descanso para peregrinos miradoiro Souto da Vila

15.000,00 €

Concello de Sarria

Mellora dun tramo do Camiño de Santiago

15.000,00 €

Concello de Lugo

Acondicionamento de espazo público na marxe do Camiño de Santiago. Núcleo rural de Bacurín

5.205,30 €

Concello de Negreira

Embelecemento do Camiño a Fisterra ao seu paso polo concello

14.361,32 €

Concello de Monterrei

Mellora e embelecemento do Camiño de Santiago ao seu paso pola fortaleza de Monterrei e Igrexa Mixós

10.776,29 €

Concello de Redondela

Redondela é camiño, mellora escenográfica e paisaxística do Camiño de Santiago

14.302,53 €

ANEXO II (categoría 2ª)

Subvencións a persoas físicas e xurídicas sen ánimo de lucro para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago

Beneficiario/a

Descrición actuación

Importe da

subvención

Zeltia Laya Sánchez

Mellora e embelecemento da entrada a unha propiedade

9.284,01 €

Centro Recreativo Cultural e Deportivo (Cercud)

Embelecemento e melloras na área recreativa de Baamonde sita na contorna do muíño e Camiño Norte

4.744,31 €

Mª Obdulia Mosquera López

Reforma do muíño da Presa de Mariñao e acondicionamento da súa contorna

10.000,00 €

Maife Jorge Fernández

Reacondicionamento patio e tellado Camiño da rúa 32

10.000,00 €

Gonzalo Pereiro Sande

Rehabilitación exterior de edificación no contorno do Camiño de Santiago

10.000,00 €

Clara Paz Lema

Actuacións de mellora visual no trazado do Camiño de Santiago de Quintáns-Muxía

10.000,00 €

José Manuel González Fernández

Recuperación de envolvente de pedra edificación tradicional

3.908,60 €

Araceli Sánchez López

Arranxo fachada de vivenda e substitución de canos

9.421,50 €

José Antonio Pérez López

Restauración de hórreo na contorna do Camiño de Santiago

7.000,27 €

José Cores Vázquez

Adecuación de fachada e peche da vivenda

1.860,45 €

Ángel Jesús Cendal Raña

Adecuación de fachada e peche da vivenda

1.934,63 €

Constantino Rey Barcia

Conservación da cuberta dun alpendre agrario/vivenda

9.990,98 €

Regina Villapol Valea

Embelecemento e saneamento exterior dunha vivenda

9.694,43 €

José Ramón Lorenzo Corral

Traballos de mellora cuberta de casa

8.621,25 €

María Nieves Martínez Fernández

Substitución ventás vivenda unifamiliar sita no Camiño Inglés

9.995,35 €

Santiago Castro González

Recuperación muro de peche e portal

10.000,00 €

Xunta Veciñal de Montes en Man Común da Guarda

Recuperación e embelecemento no Camiño

9.009,98 €

Susan Carol Renkin

Obras para actuación de mellora paisaxística: muro e área de descanso

10.000,00 €

Santiago López López

Restauración valado cachotaría de xisto e outros

6.853,02 €

José Argüello González

Restauración valado cachotaría de xisto

3.419,89 €

Ramón Parapar Corral

Melloras en inmoble sito en Camiño Norte de Santiago ao seu paso por Baamonde

2.196,27 €

María Carmen Ferreiro Villamor

Mellora de cuberta e revestimentos de construcións auxiliares á vivenda

10.000,00 €

Ana María Couce González

Pintura e peche de vivenda

6.516,76 €

Ramón González Alonso

Rehabilitación de cuberta en Reguengo 4

4.801,50 €

Daniel Reboredo Reboredo

Peche predio urbano (SNR)

10.000,00 €

José Hermida Pernas

Acondicionamento exterior de vivenda no Grove. Mondoñedo

10.000,00 €

Alberto González Estévez

Mellora nos revestimentos e acondicionamento en vivenda sita ao carón do Camiño de Santiago

10.000,00 €

Gonzalo Hermida Carreira

Acondicionamento exterior de vivenda en Barral. Castromaior. Abadín

10.000,00 €

Mónica Jul Ferreiro

Realización de distintos traballos de exterior

4.500,00 €

María Luisa López Corcóstegi

Restauración e conservación dun hórreo tradicional en Furelos

10.000,00 €

Roberto de Cabo Álvarez

Rehabilitación da fachada

10.000,00 €

Mª Ángeles Rodríguez Rico

Rehabilitación das fachadas da vivenda

2.410,50 €

María Fátima Durán Oliveira

Mellora paisaxística e embelecemento de edificación

8.784,11 €

José Losada López

Restauración valado cachotaría de xisto

9.739,85 €

María Seoane Rodeiro

Instalación de porta de predio e de acceso á vivenda, caleiros e baixantes

8.929,21 €

Jesús Lorenzo López

Colocación ventás

9.493,36 €

M. Carmen García Brandido

Restauración de peche en predio urbano

8.213,78 €

María Castiñeira Freire

Revestimento de fachadas de vivenda unifamiliar

10.000,00 €

María Alba López Barreiro

Rehabilitación cuberta de vivenda unifamiliar

10.000,00 €

Marcos García Vázquez

Mellora paisaxística en fachada, soportal e cuberta

10.000,00 €

Elena Fernández Fernández

Rehabilitación pendello tradicional e axardinamento

8.224,26 €

María Carmen Blanco Bolaño

Rehabilitación edificación agropecuaria tradicional e axardinamento

9.365,12 €

Carlota Biosca Badía

Mellora punto contacto traza camiño-contorno albergue

8.106,04 €

José Luis Cid Fernández

Rehabilitación hórreo e muro de peche

10.000,00 €

David Mosquera Fandiño

Arranxo fachada vivenda

9.876,14 €

Jorge Santiago González Escariz

Restauración e conservación dun hórreo tradicional en Augasantas

10.000,00 €

Mª Fátima Romero Durán

Peche perimetral de predio

8.705,97 €

Julia Buján Folla

Reconstrución de valado tradicional de manpostaría

10.000,00 €

José Mario Barreira Cuñarro

Mellora en vivenda unifamiliar e anexos

8.597,65 €

Begoña Pedrouzo Vázquez

Rehabilitación hórreo e mellora da contorna

8.983,80 €

Joaquín Pazos Pazos

Muro de contención de terras, cambio de tubo na entrada do predio e peche perimetral

3.176,25 €

José Antonio Arias Ferreiro

Mellora de revestimentos e carpintaría exterior

9.673,95 €

Pablo Santamaría Rodríguez

Proxecto para reconstrución de valado tradicional de cachotaría e axardinamento

9.679,88 €

Gerardo Otero Salgueiro

Reforma peche lugar Porto 6-Botos

10.000,00 €

María Carmen Casal Tato

Restauración balado pétreo a dobre cara vista da parcela proxa e valorización linde oeste

9.989,54 €

Milagros Barreiro Castro

Obras de mantemento e conservación

10.000,00 €

José Luis Vázquez Casal

Retellado de cuberta

9.851,81 €

Inácio Pavón Barbagelata

Mellora e consolidación dos elementos visibles desde o Camiño de Inverno desde o sur

5.067,04 €

Pilar Mel García

Rehabilitación de fachada con sistema de illamento térmico exterior

10.000,00 €

Jesús Vázquez Diéguez

Substitución de cuberta de tella cerámica curva en vivenda unifamiliar illada

10.000,00 €

Ángel de Luis Domínguez

Substitución de material de cubrición, porta de entrada e execución de soleira de edificación tradicional

9.093,15 €

Carmen María Bouza García

Peche de parcela

9.071,37 €

Vanessa Reboredo Fraga

Obras de conservación e reparación

8.621,25 €

María del Pilar Matos Calveiro

Obras de conservación e restauración de cubertas, fachadas e peche

10.000,00 €

Pedro Cortizo Moure

Acondicionamento de cuberta de vivenda unifamiliar illada

10.000,00 €

Concepción Carril Aguión

Conservación cuberta en vivenda unifamiliar

6.171,00 €

Celsa González Vázquez

Rehabilitación de hórreo no Camiño de Inverno

3.289,69 €

María Carmen Barrán Diéguez

Acondicionamento de tellado

6.860,70 €

Rafael Aller Caneda

Acondicionamento de muro

9.438,00 €

Ana María García Porral

Acondicionamento de fachada

6.462,92 €

Rosalía Areas Toba

Embelecemento fachada e cuberta alpendre no Camiño

10.000,00 €

Inés Carballido Chaín

Rehabilitación dunha galería

10.000,00 €

Ricardo Martínez Barros

Actuacións sobre a casa

10.000,00 €

Estefanía Rodríguez Gómez

Rehabilitación fachada e alpendre

10.000,00 €

Manuel Cuñarro González

Acondicionamento de fachada de vivenda unifamiliar

4.479,28 €

Florinda Rodríguez Couto

Acondicionamento de fachada e cuberta de vivenda

6.705,99 €

Úrsula Pérez López

Rehabilitación hórreo e aira

10.000,00 €

CMVMC Salgueirón Mos

Mural no antigo depósito do xardín do Pazo

10.000,00 €

Celia Donsión Montoto

Obras de conservación y restauración de cubertas e fachadas de vivenda unifamiliar

9.982,50 €

Manuela Núñez Neira

Rehabilitación de cuberta en edificación

9.924,35 €

Salvador López López

Restauración de cuberta de terrazas e restauración de 52 m de muro de predio

2.867,70 €

Margarita Fariña Fernández

Cambio de portal acceso

9.796,46 €

Elvira Fernández Tejedo

Substitución cuberta

10.000,00 €

Fernando Rodríguez Díaz

Rehabilitación fachada

2.559,01 €

María Luz Álvarez Díaz

Derrube de desentullo de nave agrícola

3.775,34 €

María Begoña Yanes Ginzo

Restauración de cabazo

10.000,00 €

Hugo Parapar Sanjurjo

Mellora embelecemento inmoble Camiño Norte en Baamonde

1.236,62 €

CMMVV parroquia de Carracedo

Acondicionamento de espazo forestal de terreos da CMVMC de Carracedo

10.000,00 €

Xoaquín Latorre Louro

Restauración e embelecemento de valado de pedra. Colocación portais e celosía metálicos

9.801,00 €

Manuel Quintiá Vázquez

Rehabilitación de cubertas de edificacións anexas de uso agrogandeiro

10.000,00 €

Manuel Barbeito García

Substitución cuberta

10.000,00 €