Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Xoves, 6 de outubro de 2022 Páx. 53452

III. Outras disposicións

Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia e se convocan para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 138, do 21 de xullo).

A Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón no seu artigo 15.1, relativo á publicidade das subvencións concedidas, que os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou finalidades da subvención.

O artigo 10.10 da Orde desta consellería do 7 de xullo de 2021 (DOG núm. 138, do 21 de xullo) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento TR332A), establece que as subvencións concedidas se publicarán, con expresión da entidade beneficiaria, contía e finalidade, no Diario Oficial de Galicia, de acordo co disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.

A convocatoria tiña como finalidade establecer as bases reguladoras e a convocatoria pública das axudas e subvencións do ano 2021 para o financiamento de programas de emprego dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas traballadoras en situación de desemprego mediante a posta en marcha de programas integrados de emprego con intermediación laboral, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e durante un período de 12 meses.

O financiamento das axudas previstas na orde de convocatoria efectuouse con cargo aos créditos das aplicacións 11.05.322A.460.3 e 11.05.322A.481.3 (código de proxecto 2014 00583). As aplicacións mencionadas están financiadas por fondos finalistas transferidos polo Servizo Público de Emprego Estatal.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia para o ano 2021, ao abeiro da Orde do 7 de xullo de 2021 (DOG núm. 138, do 21 de xullo), segundo o anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2022

Zeltia Lado Lago
Directora xeral de Formación para o Emprego e Orientación

ANEXO

Programas integrados de emprego de Galicia,
concesións a entidades locais 2021-22

Expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

Importe subvención 2021

Importe subvención 2022

Tipo de programa

TR332A/2021-36

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol

11.05.322A.460.3

217.500,00 €

54.375,00 €

163.125,00 €

Exclusivo de mulleres

TR332A/2021-58

Concello de Santa Comba

11.05.322A.460.3

188.573,00 €

47.143,25 €

141.429,75 €

Exclusivo de mulleres

TR332A/2021-67

Concello de Palas de Rei

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Exclusivo de mulleres

TR332A/2021-57

Concello de Boiro

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Exclusivo de mulleres

TR332A/2021-14

Mancomunidade do Salnés

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-39

Concello de Ames

11.05.322A.460.3

243.316,35 €

60.829,09 €

182.487,26 €

Xeral

TR332A/2021-9

Concello de Cuntis

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-13

Concello de Arteixo

11.05.322A.460.3

232.000,00 €

58.000,00 €

174.000,00 €

Xeral

TR332A/2021-28

Concello de Mondoñedo

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-29

Concello de Redondela

11.05.322A.460.3

221.020,00 €

55.255,00 €

165.765,00 €

Xeral

TR332A/2021-73

Concello de Dodro

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-21

Concello de Salceda de Caselas

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-62

Concello de Chantada

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-6

Concello da Laracha

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-17

Concello de Mos

11.05.322A.460.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-33

Concello de Ferrol

11.05.322A.460.3

213.655,50 €

53.413,87 €

160.241,63 €

Xeral

TR332A/2021-51

Concello de Tomiño

11.05.322A.460.3

183.935,15 €

45.983,79 €

137.951,36 €

Xeral

Programas integrados de emprego de Galicia,
concesións a entidades sen ánimo de lucro 2021-22

Expediente

Entidade

Aplicación orzamentaria

Subvención concedida

Importe subvención 2021

Importe subvención 2022

Tipo de programa

TR332A/2021-35

FESP UGT Galicia

11.05.322A.481.3

242.960,00 €

60.740,00 €

182.220,00 €

Exclusivo mulleres

TR332A/2021-56

Asociación de Empresarios e Profesionais CCA Compostela Monumental

11.05.322A.481.3

170.642,00 €

42.660,50 €

127.981,50 €

Exclusivo mulleres

TR332A/2021-27

INEO

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Exclusivo mulleres

TR332A/2021-18

Fundación Equipo Humano

11.05.322A.481.3

207.400,00 €

51.850,00 €

155.550,00 €

Exclusivo mulleres

TR332A/2021-69

Fundación Impulsa

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-63

Asociación Agarimo

11.05.322A.481.3

204.080,00 €

51.020,00 €

153.060,00 €

Xeral

TR332A/2021-8

Fundación CIP

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-41

Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo

11.05.322A.481.3

217.250,00 €

54.312,50 €

162.937,50 €

Xeral

TR332A/2021-42

Asociación Área Empresarial do Tambre

11.05.322A.481.3

196.710,00 €

49.177,50 €

147.532,50 €

Xeral

TR332A/2021-1

Confederación de Empresarios de La Coruña

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-16

Asociación de Empresarios de Mos

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-2

CIMO Entidade Prestadora de Servicios

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-12

Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao das Viñas

11.05.322A.481.3

177.000,00 €

44.250,00 €

132.750,00 €

Xeral

TR332A/2021-50

Fundación Laboral da Construción

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-45

Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-30

Asociación de Empresarios de la Construcción de Ourense

11.05.322A.481.3

150.391,77 €

37.597,94 €

112.793,83 €

Xeral

TR332A/2021-7

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-3

Asociación de Empresarios do Deza

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-40

Fundación Paideia Galicia

11.05.322A.481.3

231.810,00 €

57.952,50 €

173.857,50 €

Xeral

TR332A/2021-23

Asociación Amicos

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-70

Apetamcor

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-31

Feafes

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-53

Fundación Nortempo

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-77

Fruga

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-78

Asociación de Empresarios de Redondela

11.05.322A.481.3

250.000,00 €

62.500,00 €

187.500,00 €

Xeral

TR332A/2021-11

Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII

11.05.322A.481.3

219.000,90

54.750,23

164.250,67

Xeral