Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 192 Venres, 7 de outubro de 2022 Páx. 53647

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

DECRETO 163/2022, do 6 de outubro, polo que se dispón que cese José Luis Mira Lema como director xeral de Formación Profesional.

En virtude do establecido nos artigos 4.13 e 34.2 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, e 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día seis de outubro de dous mil vinte e dous,

DISPOÑO:

Que cese, por petición propia, José Luis Mira Lema como director xeral de Formación Profesional, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, seis de outubro de dous mil vinte e dous

Alfonso Rueda Valenzuela
Presidente

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades