Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Martes, 11 de outubro de 2022 Páx. 54240

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2022, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 213, do 8 de novembro), pola que se fai pública a baremación provisional da fase de concurso.

En sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución do 19 de outubro de 2020 (DOG núm. 250, do 14 de decembro), modificada pola Resolución do 17 de decembro de 2020 (DOG núm. 262, do 31 de decembro), para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (DOG núm. 213, do 8 de novembro),

ACORDOU:

Primeiro. Facer pública, como anexo a esta resolución, a baremación provisional da fase de concurso, con indicación da puntuación obtida polas persoas aspirantes, de conformidade co disposto na base II.2 da convocatoria.

Segundo. De acordo co disposto na base II.2.6 da convocatoria, as persoas aspirantes poderán presentar as reclamacións que consideren oportunas con relación ás puntuacións, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. O formulario de reclamación estará ao dispor das persoas interesadas no portal web corporativo da Dirección Xeral da Función Pública e deberá cubrirse e presentarse electronicamente segundo o establecido na base II da convocatoria e deberá especificar a liña ou liñas da base II.2 sobre as que se reclama, con indicación expresa daqueles méritos que se consideran erroneamente puntuados e a causa concreta obxecto de reclamación.

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2022

Alberto Gutiérrez Piñeiro
Presidente del tribunal

ANEXO

DNI

Apelido 1

Apelido 2

Nome

a

b

c

Experiencia

Cursos

Permanencia

Total

***7979**

Ares

Calvo

Claudia

5,40

0,00

0,00

5,40

4,00

0,00

9,40

***2451**

Fraga

Pico

Simón

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***1024**

García

López

Cristina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***4898**

López

Astray

José Luís

0,00

25,30

0,00

25,30

4,00

6,00

35,30

***9942**

López

Pérez

Yago

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

***4103**

Quintela

Loureiro

Elena

28,00

0,00

0,00

28,00

3,92

6,00

37,92

***4046**

Rielo

Iglesias

María Luz

28,00

0,00

0,00

28,00

4,00

6,00

38,00

***3865**

Sánchez

André

Sara

28,00

0,00

0,00

28,00

4,00

6,00

38,00

***7820**

Vázquez

López

Begoña

28,00

0,60

0,00

28,00

4,00

4,00

36,00

***0617**

Veiga

Rodeiro

Sergio

28,00

0,00

0,00

28,00

1,05

4,00

33,05