Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Martes, 18 de outubro de 2022 Páx. 55369

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 10 de outubro de 2022 pola que se adxudican as axudas ao deseño, para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3 (programa DeseñaPeme), convocadas pola Resolución do 5 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 76, do 21 de abril).

Mediante a Resolución da Axencia Galega de Innovación do 5 de abril de 2022 (DOG núm. 76, do 21 de abril) convocáronse as subvencións ao deseño, para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3.

No seu artigo 21 regúlase a resolución e notificación destas axudas unha vez que a comisión de selección establecida no artigo 18 seleccione as solicitudes admitidas e emita un informe no cal se concrete o resultado da avaliación efectuada e a contía da axuda proposta, conforme os criterios establecidos no artigo 19.

De acordo con isto, e atendendo ao informe elaborado na sesión do 30 de setembro de 2022 pola Comisión de Selección establecida no artigo 18 das bases da Resolución do 5 de abril de 2022, esta axencia

RESOLVE:

1. Conceder as axudas ao deseño, para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, ás solicitudes que obtiveron unha puntuación desde os 200 puntos en orde decrecente ata o esgotamento do crédito dispoñible relacionadas no anexo I.

2. O importe total das axudas concedidas é 1.481.766,09 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación orzamentaria

Ano 2022

Ano 2023

06.A2.561A.770.0

461.915,02 €

1.019.851,07 €

3. Elaborar unha listaxe de espera para aquelas solicitudes para as cales non se dispón de crédito suficiente para o seu financiamento. Estas solicitudes relaciónanse no anexo II.

4. Estas axudas están financiadas con cargo a fondos propios libres da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. O pagamento destas axudas realízase conforme o establecido no artigo 29 da resolución de convocatoria.

6. Para a xustificación da subvención deberá presentarse a documentación indicada nos artigos 26 e 27 da resolución de convocatoria no prazo establecido no artigo 26 no seu punto 2.

7. Contra esta resolución, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren procedente, poderán interpoñer recurso de alzada no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación da resolución, perante o presidente da Axencia Galega de Innovación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2022

Patricia Argerey Vilar
Directora da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Entidades beneficiarias (ordenadas por puntuación)

Orden

Código de expediente

Razón social

NIF

Coste total

Subvención 2022

Subvención 2023

Total subvención

Puntuación

1

50_IN848E_2022_1364660

Galinsect, S.L.

B94201977

92.268,15 €

3.257,44 €

42.876,64 €

46.134,08 €

142,5

2

75_IN848E_2022_1367042

Eccocar Sharing, S.L.

B87359485

195.674,00 €

27.271,53 €

70.565,48 €

97.837,01 €

141

3

30_IN848E-2022_1366058

Ofimor Equipamientos, S.L.

B70087788

142.092,00 €

16.741,00 €

54.305,00 €

71.046,00 €

131

4

32_IN848E_2022_1339960

Aerocámaras, S.L.U.

B72075922

62.105,00 €

1.250,00 €

29.802,50 €

31.052,50 €

129

5

35_IN848E_2022_1341585

Electricidad y Contratas Edison Galicia, S.L.

B36222917

99.493,57 €

5.895,25 €

43.851,54 €

49.746,79 €

121,5

6

22_IN848E_2022_1366733

Suitesnature Factory, Sociedad Limitada

B16838963

198.640,00 €

42.230,00 €

57.090,00 €

99.320,00 €

119,5

7

54_IN848E_2022_1357045

Rica Interiors, Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral

B94156833

199.999,44 €

70.679,65 €

29.320,07 €

99.999,72 €

117

8

13_IN848E_2022_1365411

Suavepa, S.L.

B15451834

84.041,00 €

15.928,06 €

26.092,44

42.020,50 €

117

9

10_IN848E_2022_1362044

Envita Digital Solutions, S.L.

B27867621

104.419,50 €

8.028,67 €

44.181,08

52.209,75 €

116,5

10

61_IN848E_2022_1366924

Seadrone, S.L.

B27835446

125.000,00 €

20.893,00 €

41.607,00 €

62.500,00 €

116,5

11

62_IN848E-2022_1364918

Verss Real Projects, S.L.

B01869619

98.550,01 €

12.601,72 €

36.673,29 €

49.275,01 €

116,5

12

05_IN848E_2022_1363908

Inovalabs Digital, S.L.

B36927515

112.572,61 €

9.059,08 €

47.227,23 €

56.286,31 €

116

13

29_IN848E_2022_1338958

Universo Nanube, S.L.

B70149646

63.958,14 €

5.348,39 €

26.630,68

31.979,07 €

115

14

82_IN848E_2022_1367479

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

100.000,00 €

40.882,34 €

9.117,66 €

50.000,00 €

112,5

15

26_IN848E_2022_1365251

Krack Zapaterías, S.L.

B36283372

48.448,28 €

10.237,07 €

13.987,07 €

24.224,14 €

110

16

20_IN848E_2022_1343713

Bela Fisterra, S.L.

B70482286

65.768,00 €

5.750,00 €

27.134,00 €

32.884,00 €

110

17

49_IN848E_2022_1354959

Rotogal, S.L.

B15926801

156.500,00 €

11.750,00 €

66.500,00 €

78.250,00 €

105

18

17_IN848E_2022_1366219

Netun Solutions, S.L.

B27830512

58.900,00 €

21.582,79 €

7.867,21 €

29.450,00 €

105

19

56_IN848E_2022_1363147

Ledisson Lighting, S.L.

B36930303

151.000,00 €

21.209,50 €

54.290,50

75.500,00 €

104,5

20

40_IN848E-2022_1343092

Astilleros del Ulla, S.L.

B15324783

182.000,00 €

17.613,00 €

73.387,00 €

91.000,00 €

104

21

81_IN848E_2022_1366751

Mif Ester, S.L.

B10612190

165.920,00 €

5.775,00 €

77.185,00 €

82.960,00 €

100

22

38_IN848E-2022_1366902

París Da-Kart Área Recreativa, S.A.

A27108042

126.000,00 €

16.874,99 €

46.125,01 €

63.000,00 €

97,5

23

07_IN848E_2022_1367026

Finarrei, S.L.

B32206245

68.900,00 €

10.800,00 €

23.650,00

34.450,00 €

96

24

31_IN848E_2022_1364714

Taste Lab, Sociedad Limitada

B70453402

40.000,00 €

4.046,46 €

15.953,54 €

20.000,00 €

94,5

25

51_IN848E_2022_1363813

Meifus Industrial, S.L.

B36491934

11.666,66 €

2.394,08 €

3.439,25 €

5.833,33 €

91

26

08_IN848E_2022_1093326

Ebanistería Allariz, S.L.

B32339509

98.720,76 €

26.406,00 €

22.954,38 €

49.360,38 €

91

27

44_IN848E_2022_1345738

Legacyhouse, Life Experiences, S.L.

B10666196

57.435,00 €

19.280,00 €

9.437,50 €

28.717,50 €

90

28

34_IN848E-2022_1362346

Karbonius Composites Technologies, S.L.

B05453881

12.210,00 €

4.070,00 €

2.035,00 €

6.105,00 €

90

29

65_IN848E_2022_1367636

Aine Producións, S.L.

B70433032

41.250,00 €

4.060,00 €

16.565,00 €

20.625,00 €

90

Totais

2.963.532,17 €

461.915,02 €

1.019.851,07 €

1.481.766,09 €

ANEXO II

Listaxe de espera (denegados por esgotamento do crédito orzamentario)

Orden

Código de expediente

Razón social

Puntuación

1

18_IN848E-2022_1365777

Tecnología Viguesa de Sistema, S.L.

89,5

2

43_IN848E_2022_1367076

Análisis y Soluciones de Ingeniería, S.L.

89

3

60_IN848E_2022_1365940

Azteca Consulting de Ingeniería, S.L.

88,5

4

69_IN848E_2022_1365163

Adega Saíñas, C.B.

87,5

5

04_IN848E_2022_1300500

Natural Smart Beauty, Sociedad Limitada

86,5

6

23_IN848E_2022_1366421

Mi Vestidor Azul, S.L.

86,5

7

36_IN848E_2022_1341484

Natureza na Fonte de Mouro, S.L.

86

8

84_IN848E_2022_1367647

Soltec Ingenieros, S.L.

82

9

39_IN848E-2022_1343597

Nodosafer, S.L.

81

10

41_IN848E_2022_1368077

Drakar Soluciones de Control, S.L.

79,5

11

73_IN848E_2022_1366270

Ictel Ingenieros, S.L.

79

12

33_IN848E_2022_1359426

Genesal Energy IB, S.A.

79

13

85_IN848E_2022_1367453

Gourmet Ribeira Sacra, S.L.

79

14

86_IN848E_2022_1367838

Estudios Rafer, S.L.

79

15

91_IN848E_2022_1363203

Nunstudio, S.L.

78,5

16

74_IN848E_2022_1365646

Jose Fajardo, S.L.

78

17

90_INA848E_2022_1363623

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

78

18

63_IN848E_2022_1367695

Undodez, S.L.

78

19

03_IN848E-2022_1323506

Silicon Desarrollos Tecnológicos, S.L.

77,5

20

80_IN848E_2022_1366920

Sinerxiaplus Consultora, S.L.

77,5

21

57_IN848E_2022_1357775

Gestión del Valor y Soluciones, S.L.

77

22

52_IN848E_2022_1365809

Atlántico Cocina Nómada, Sociedad Limitada

76

23

68_IN848E_2022_1367301

Sertogal, S.L.

75,5

24

06_IN848E_2022_1352342

Asenjo-Montenegro Vigo Soluciones, S.L.

75,5

25

27_IN848E_2022_1362117

T'uvento Ingeniería Minieólica, S.L.

75,5

26

48_IN848E_2022_1355640

Castroferro Arquitectos, Sociedad Civil Profesional

73

27

14_IN848E-2022_1348392

Barkem Racing, S.L.

67,5

28

72_IN848E_2022_1366250

Barnes and Boveri, S.L.

67,5

29

01_IN848E_2022_1354049

Villapene Investment, S.L.

67

30

93_IN848E_2022_1367483

Alkanatur Drops, S.L.

66,5

31

21_IN848E_2022_1352245

European Business Factory, S.L.

63,5

32

71_IN848E_2022_1366808

Startups Inversores PFP, S.L.

63,5

33

16_IN848E_2022_1327405

Tesol, S.L.

63

34

46_IN848E_2022_1366773

Mi Vestidor Azul, S.L.

61,5

35

02_IN848E_2022_1311616

Dhais Consultoría Empresarial, S.L.

59,5

36

12_IN848E_2022_1322673

Inteco Ingeniería Avanzada, S.L.

43,5

37

59_IN848E_2022_ 1367110

Startups Inversores PFP, S.L.

37,5

38

77_IN848E-2022_1366760

Startups Inversores PFP, S.L.

36,5

39

67_IN848E_2022_1364468

Astilleros Sabor, S.L.

30

40

89_IN848E_2022_1368441

Anfer Corporativa, S.L.

28

ANEXO III

Solicitudes non admitidas a trámite

Código de expediente

Razón social

NIF

Motivo

09_IN848E_2022_1368399

Galventus Servicios Eólicos, S.L.

B36584829

Conforme o artigo 5.1.d)

11_IN848E_2022_1343299

Terrestres ET Transitarios 2019, Sociedad Limitada

B06932479

Conforme o artigo 7.3.a).10

19_IN848E_2022_1340546

Aislamos, S.L.

B36235380

Conforme o artigo 7.3.a).10

25_IN848E_2022_1368199

Line Tecnología y Comunicación, S.L.

B27311406

Conforme o artigo 11.1.a)

37_IN848E_2022_1361210

Resetea Gestión Responsable, S.L.

B27805985

Conforme o artigo 7.3.a).10

42_IN848E_2022_1346090

Ecocelta Galicia, S.L.

B36449643

Conforme o artigo 11.1.a)

47_IN848E_2022_1352146

Praxxis Inclusión, Sociedad Coop. Galega sen Ánimo de Lucro

F01759166

Conforme o artigo 4.3.c)

55_IN848E_2022_1362419

Mínimo Boats, Sociedad Limitada

B94202207

Conforme o artigo 5.1.d)

64_IN848E_2022_1364874

Salcotech, Sociedad Limitada

B05481221

Conforme o artigo 11.1.a)

66_IN848E_2022_1364855

Spoomrestaurantes, S.L.

B70305115

Conforme o artigo 4.3.f)

70_IN848E_2022_1368098

Viladeval Lar, S.L.

B15815574

Conforme o artigo 11.1.a)

76_IN848E_2022_1366397

Boanar, S.L.

B70538939

Conforme o artigo 11.1.a)

78_IN848E_2022_1366277

Vía Láctea Galician Beauty, S.L.

B67736538

Conforme o artigo 7.3.a).10

79_IN848E_2022_1366057

Frutasacima, Sociedad Limitada

B16719775

Conforme o artigo 11.1.a) y 5.1.d)

83_IN848E_2022_1366871

Lumiled Renovables, S.L.

B70497102

Conforme o artigo 4.3.f)

87_IN848E_2022_1368266

Efimob Efficient Solutions, S.L.

B27805423

Conforme o artigo 5.1.e)

94_IN848E_2022_1423175

Antonio César Bugallo

39457860A

Conforme o artigo 10.2

28_IN848E_2022_1337915

Luxury Delivery, Sociedad Limitada

B06806319

Conforme o artigo 4.3.h)

45_IN848E_2022_1362311

Eco Bracan, S.L.

B70559489

Conforme o artigo 7.3.a).10

92_IN848E_2022_1365499

Laboratorio Cifga, S.A.

A27351402

Conforme o artigo 5.1.b).1

53_IN848E-2022_1365786

Triomachine, S.L.

B27711183

Conforme o artigo 5.1.b).1

ANEXO IV

Solicitudes que desistiron do seu dereito a trámite

Código de expediente

Razón social

NIF

Motivo

88_IN848E_2022_1368358

Artio Sport Drinks, Sociedad Limitada

B94172517

Non presenta documentación en prazo

58_IN848E_2022_1359779

Jordan Romero Sobral

36120350T

Non presenta documentación en prazo

24_IN848E_2022_1335281

Rotogal, S.L.

B15926801

Presenta escrito de desistencia