Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Martes, 18 de outubro de 2022 Páx. 55355

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2022, conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, pola que se conceden as axudas da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (códigos de procedemento ED431C, IN607A, ED431B, IN607B, ED431F e IN607D).

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación (actualmente Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación), a través da Gain, por medio da Orde do 31 de decembro de 2021 (DOG núm. 22, do 2 de febreiro de 2022) estableceron as bases reguladoras e convocaron conxuntamente, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i.

Unha vez finalizada a tramitación establecida no artigo 10 da convocatoria para as solicitudes presentadas na modalidade A: grupos de referencia competitiva, na modalidade B: grupos con potencial de crecemento, e na modalidade C: proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente, realizouse o proceso de avaliación e selección destas, de acordo co establecido no artigo 11 da Orde do 31 de decembro de 2021.

A competencia para resolver estas axudas correspóndelles conxuntamente á persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e á persoa titular da Presidencia da Gain, de acordo co artigo 12 da Orde do 31 de decembro de 2021.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 da Orde do 31 de decembro de 2021 e atendendo á proposta de concesión elevada polo órgano instrutor a partir do informe da Comisión de Selección, a través da Secretaría Xeral de Universidades e da Gain,

RESOLVEMOS:

Primeiro. Concederlles ás entidades que a seguir se relacionan (con indicación da persoa coordinadora do grupo destinatario) as axudas da modalidade A: grupos de referencia competitiva, da modalidade B: grupos con potencial de crecemento, e da modalidade C: proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente, para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, convocadas pola Orde do 31 de decembro de 2021.

Modalidade A: grupos de referencia competitiva (GRC).

Universidades do SUG.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe

2022 (€)

Importe

2023 (€)

Importe

2024 (€)

Importe

2025 (€)

Total (€)

ED431C 2022/44

Alonso Betanzos

Amparo

UDC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/28

Álvarez Rodríguez

Esperanza

USC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/18

Barbosa Fernández

Silvia

USC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/29

Bermejo Barrera

Pilar

USC

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/19

Bugarín Diz

Alberto José

USC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/35

Cancho Grande

Beatriz

UVigo

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/22

Casas Vales

Arturo

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/14

Cepeda Sáez

Alberto

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/06

Colominas Ezponda

Ignasi

UDC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/24

Correa Duarte

Miguel Ángel

UVigo

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/08

Domínguez González

Herminia

UVigo

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/07

Domínguez Martín

José Jorge

UVigo

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/23

Estévez Toranzo

Mª Alicia Carolina

USC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/16

Fernández Rivera

Francisco

USC

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/03

Fernández Riverola

Florentino

UVigo

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/02

Garza Gil

Mª Dolores

UVigo

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/04

González Castaño

Francisco Javier

UVigo

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/10

Juncosa Rivera

Ricardo

UDC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/41

Labandeira García

José Luis

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/36

Lagares Díez

Nieves

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/31

López Barja de Quiroga

Pedro Manuel

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/20

Loza García

María Isabel

USC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/33

Martínez Portela

Paulino

USC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/40

Monterroso Martínez

Mª del Carmen

USC

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/43

Muñiz García

Javier

UDC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/45

Oso Casas

Laura

UDC

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/46

Pazos Sierra

Alejandro

UDC

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/39

Peinador Veira

Carlos

UDC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/09

Prieto Lamas

Beatriz

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/21

Quiñoá Cabana

Emilio

USC

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/05

Rivadulla Fernández

Juan Casto

UDC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/17

Romero Triñanes

Estrella

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/42

Ruano Raviña

Alberto

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/27

Saá Rodríguez

Carlos

USC

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

320.000,00

ED431C 2022/30

Saborido Silva

Juan José

USC

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/12

Salgado Velo

Jesús Fernando

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/25

Simal Gándara

Jesús

UVigo

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

320.000,00

ED431C 2022/01

Taboada Castro

Francisco Javier

UVigo

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

280.000,00

ED431C 2022/26

Valverde Pérez

Diana

UVigo

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

ED431C 2022/47

Vázquez Cendón

Carlos

UDC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

ED431C 2022/37

Vázquez Vicente

Xosé Henrique

UVigo

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

320.000,00

ED431C 2022/15

Vence Deza

Xavier

USC

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

200.000,00

Outras entidades:

Nº expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2022 (€)

Importe 2023 (€)

Importe 2024 (€)

Importe 2025 (€)

Total (€)

IN607A2022-04

Cerviño López

Santiago

CSIC-IEO VIGO

68.940,00

69.960,00

69.960,00

69.960,00

278.820,00

IN607A2022-05

García García

Luz María

CSIC-IEO CORUÑA

69.996,00

69.996,00

69.996,00

69.996,00

279.984,00

IN607A2022-03

Iglesias Rey

Ramón

Fidis

79.999,20

79.999,20

79.999,20

79.999,20

319.996,80

IN607A2022-07

Sobrino Moreiras

Tomás

Fidis

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

400.000,00

Modalidade B: grupos con potencial de crecemento (GPC).

Universidades do SUG.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Importe

2022 (€)

Importe

2023 (€)

Importe

2024 (€)

Total (€)

ED431B 2022/33

Barreiro García

Álvaro

UDC

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/40

Barriada Pereira

José Luis

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/24

Becoña Iglesias

Elisardo

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/10

Cabanelas Lorenzo

Pablo

UVigo

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/11

Cabeza Pereiro

Jaime

UVigo

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/31

Caínzos López

Miguel Ángel

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/18

Castillejo Manzanares

Raquel

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/32

Del Río Araújo

María Luisa

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/04

Fernández Suárez

Emilio Manuel

UVigo

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/19

Fraga Carou

Isabel

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/03

García Cutrín

Francisco Javier

UVigo

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/30

García Mira

Ricardo

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/17

Grandío Seoane

Emilio Fco.

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/13

Hervés Beloso

Carlos

UVigo

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/29

Limeres Posse

Jacobo

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/16

Pásaro Méndez

Eduardo

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/39

Pereira Loureiro

Javier

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/41

Pérez Pascual

José Ignacio

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/15

Pérez Pérez

Ignacio

UDC

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/08

Prado Prado

José Carlos

UVigo

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/37

Quiroga Berdeal

Mª Isabel

USC

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/09

Reboreda Morillo

Susana

UVigo

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/26

Revilla López

Gloria

USC

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/36

Ruso Beiras

Juan Manuel

USC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/35

Sabucedo Cameselle

José Manuel

USC

19.980,00

34.539,10

34.779,60

89.298,70

ED431B 2022/01

Soengas Fernández

José Luis

UVigo

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/12

Valero Gutiérrez del Olmo

Enrique María

UVigo

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

ED431B 2022/02

Valle Arias

Antonio

UDC

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

ED431B 2022/07

Varela Mallou

Jesús

USC

19.884,00

34.884,00

34.884,00

89.652,00

Outras entidades.

Nº expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Importe 2022 (€)

Importe 2023 (€)

Importe 2024 (€)

Total (€)

IN607B-2022-15

Dagnac

Thierry

Agacal-CIAM

29.400,00

44.760,00

44.760,00

118.920,00

IN607B-2022-08

Domínguez Muñoz

Juan Enrique

Fidis

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

IN607B-2022-04

Eiras Pena

Sonia

Fidis

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B-2022-17

Fernández Villar

José Alberto

Fundación Biomédica Galicia Sur

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

IN607B-2022-09

Gómez Vaamonde

Rodolfo

Fidis

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B-2022-05

González Juanatey

Carlos

Fidis

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B-2022-03

González Martínez-Pedrayo

Antonio Luis

Fidis

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B-2022-02

Gualillo

Oreste

Fidis

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B-2022-13

Novoa García

Beatriz

IIM-CSIC

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

IN607B-2022-18

Pego Reigosa

José María

Fundación Biomédica Galicia Sur

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

IN607B-2022-19

Regueiro García

Benito José

Fundación Biomédica Galicia Sur

20.000,00

35.000,00

35.000,00

90.000,00

Modalidade C: persoal investigador con traxectoria excelente.

Universidades do SUG.

expediente

Apelidos

Nome

Univ.

Liña

Importe 2022 (€)

Importe 2023 (€)

Importe 2024 (€)

Importe 2025 (€)

Importe 2026 (€)

Total (€)

ED431F 2022/13

Ayyad Limonge

Francesc Yasid

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/15

Cazón Boado

Lorenzo

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/08

Díaz Vilariño

Lucía

UVigo

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/22

Ferrín Pereira

Mónica

UDC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

65.000,00

ED431F 2022/11

Guallar Artal

Diana

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/18

Hernández Hernández

Armand

UDC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/21

Ibáñez Panizo

Óscar

UDC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/19

Ledo Martínez

Jorge

UDC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

 

90.000,00

ED431F 2022/16

López Costas

Olalla

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/02

Mosquera Mosquera

Jesús

UDC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/17

Orosa Puente

Beatriz

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/20

Pardo Vázquez

José Luis

UDC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/07

Pozo Antonio

José Santiago

UVigo

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/04

Ramos Amigo

Rafael Enrique

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/09

Romaní Pérez

Aloia

UVigo

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/14

Sanmartín Sánchez

Patricia

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/05

Serantes Abalo

David

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/10

Velo Antón

Guillermo

UVigo

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/03

Villa Bellosta

Ricardo

USC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

ED431F 2022/01

Xiao

Jianbo

UVigo

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

Outras entidades.

expediente

Apelidos

Nome

Entidade

Liña

Importe 2022 (€)

Importe 2023 (€)

Importe 2024 (€)

Importe 2025 (€)

Importe 2026 (€)

Total (€)

IN607D-2022-07

Al-Massadi Iglesias

Omar

Fidis

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

90.000,00

IN607D-2022-11

Caramés Pérez

Beatriz

Fundación Profesor Novoa Santos

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

IN607D-2022-03

Conde Aranda

Javier

Fidis

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

65.000,00

IN607D-2022-12

de Andrés González

María del Carmen

Fundación Profesor Novoa Santos

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

IN607D-2022-06

Díaz Peña

Roberto

Fidis

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

IN607D-2022-08

Francisco Candeira

Marta

MBG-CSIC

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

IN607D-2022-09

Martínez Fernández

Mónica

Fundación Biomédica Galicia Sur

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

IN607D-2022-02

Pardo Montero

Juan

Fidis

Emerxente

15.000,00

24.996,00

24.996,00

24.996,00

24.996,00

114.984,00

IN607D-2022-01

Pardo Pérez

María

Fidis

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

IN607D-2022-05

Sánchez Fuarros

Íñigo

CSIC-INCIPIT

Emerxente

14.904,00

24.744,00

24.504,00

24.384,00

88.536,00

IN607D-2022-04

Seoane Camino

Luisa María

Fidis

Emerxente

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

Segundo. As solicitudes non incluídas nesta resolución entenderanse denegadas ou desestimadas.

Terceiro. As axudas imputaranse ao capítulo VII dos orzamentos da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, na aplicación 10.20.561B.744.0, e da Axencia Galega de Innovación, coa seguinte desagregación, nas aplicacións 06.A2.561A.781.0, 06.A2.561A.703.0 e 06.A2.561A.732.10.

Modalidade

Entidade

beneficiaria

Crédito (en euros)

2022

2023

2024

2025

2026

Total

Modalidade A GRC

Universidades do SUG

UDC

590.000,00

590.000,00

590.000,00

590.000,00

2.360.000,00

USC

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

6.240.000,00

UVigo

770.000,00

770.000,00

770.000,00

770.000,00

3.080.000,00

Total

2.920.000,00

2.920.000,00

2.920.000,00

2.920.000,00

11.680.000,00

Outras entidades

Fidis (781.0)

179.999,20

179.999,20

179.999,20

179.999,20

719.996,80

CSIC (703.0)

138.936,00

139.956,00

139.956,00

139.956,00

558.804,00

Total

318.935,20

319.955,20

319.955,20

319.955,20

1.278.800,80

Modalidade B

GPC

Universidades do SUG

UDC

180.000,00

300.000,00

300.000,00

780.000,00

USC

259.864,00

439.423,10

439.663,60

1.138.950,70

UVigo

230.000,00

365.000,00

365.000,00

960.000,00

Total

669.864,00

1.104.423,10

1.104.663,60

2.878.950,70

Outras entidades

F. Biomédica (781.0)

70.000,00

115.000,00

115.000,00

300.000,00

CSIC (703.0)

30.000,00

45.000,00

45.000,00

120.000,00

Fidis (781.0)

130.000,00

220.000,00

220.000,00

570.000,00

Agacal (732.10)

29.400,00

44.760,00

44.760,00

118.920,00

Total

259.400,00

424.760,00

424.760,00

1.108.920,00

Modalidade C

Proxectos de excelencia

Universidades do SUG

UDC

90.000,00

150.000,00

150.000,00

125.000,00

100.000,00

615.000,00

USC

135.000,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

225.000,00

1.035.000,00

Uvigo

75.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

575.000,00

Total

300.000,00

500.000,00

500.000,00

475.000,00

450.000,00

2.225.000,00

Outras entidades

Fidis (781.0)

90.000,00

149.996,00

149.996,00

124.996,00

99.996,00

614.984,00

F. Novoa (781.0)

30.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

230.000,00

F. Biomédica (781.0)

15.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

115.000,00

CSIC (703.0)

29.904,00

49.744,00

49.504,00

49.384,00

25.000,00

203.536,00

Total

164.904,00

274.740,00

274.500,00

249.380,00

199.996,00

1.163.520,00

Total universidades do SUG

3.889.864,00

4.524.423,10

4.524.663,60

3.395.000,00

450.000,00

16.783.950,70

Total outras entidades

743.239,20

1.019.455,20

1.019.215,20

569.335,20

199.996,00

3.551.240,80

O importe das axudas das universidades do SUG imputarase ao Plan galego de financiamento universitario para o período 2022-2026.

Cuarto. De acordo co artigo 14 da Orde do 31 de decembro de 2021, a subvención será librada á entidade beneficiaria a que pertenza o grupo ou o persoal investigador, conforme a resolución de concesión e de acordo coa normativa vixente.

As entidades beneficiarias deberán aceptar a subvención no prazo de 10 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación de concesión e deberán presentar a reelaboración do seu orzamento de acordo cos importes concedidos, se é o caso.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a entidade beneficiaria remita a documentación que se detalla nese artigo 14 nas datas indicadas nel.

Quinto. O incumprimento das obrigas contidas nesta orde ou na demais normativa aplicable, así como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución da concesión, dará lugar á obriga de devolver total ou parcialmente as subvencións percibidas, así como os xuros de demora correspondentes.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no caso das solicitudes pertencentes ao SUG, e ante a persoa titular da Presidencia da Axencia Galega de Innovación, nos restantes casos, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 4 de outubro de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

P.D. (Orde do 29 de xullo de 2022)

Manuel Vila López

Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Francisco Conde López

Vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación e presidente da Axencia Galega de Innovación