Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 202 Luns, 24 de outubro de 2022 Páx. 56121

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 17 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503A).

En cumprimento do disposto no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, así como no artigo 25 das bases reguladoras da convocatoria,

RESOLVO:

Facer público no Diario Oficial de Galicia e na páxina web da Axencia Turismo de Galicia (http://turismo.xunta.es//) o resultado do proceso de concesión das subvencións previstas con cargo á aplicación orzamentaria 05.A2.761A.770.0, proxecto 2021 00001, cun crédito de 2.000.000,00 €, que figuran no anexo I e no anexo II desta resolución, concedidas ao abeiro da Resolución do 17 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503A).

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2022

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO I

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas
dos establecementos turísticos de aloxamento

Solicitante

Descrición da actuación

Importe da subvención €

Leidiz, S.L.

Renovación das instalacións do cámping

44.955,00

Hotel Apartamentos Cons da Garda, Sociedad Limitada

Ampliación e modernización das instalacións para a mellora da categoría do establecemento

45.000,00

Mercedes Mallo Olivera

Modernización e implementación de aforro enerxético: caldeira, kit solar e radiadores

14.854,58

Martín Rivera Búa

Modernización das instalacións do establecemento

33.779,25

Davandoira, S.L.

Mellora das infraestruturas do establecemento

26.005,71

Hotel Bosque Mar, S.L.

Mellora das instalacións do Hotel Bosquemar

14.512,18

Arabamar GC, S.L.

Renovación e modernización da primeira planta do Hotel La Noyesa

45.000,00

María Dolores de la Iglesia Vázquez

Renovación e embelecemento da pérgola e da contorna

35.098,65

Iniciativas Turísticas de Ons, S.A.

Renovación da instalación fotovoltaica, domótica, sistema de tratamento de augas, equipamento e dixitalización

37.922,91

María José Méndez Domínguez

Mellora continua das infraestruturas e mantemento do Q de calidade

30.400,21

Alfonso Leiro, S.L.

Renovación dos baños do establecemento

39.999,88

Apartamentos Adeda, S.L.

Renovacións de colchóns e instalación de toldos nas terrazas dos áticos

3.469,73

Gestión Hotelera Noroeste, S.L.

Renovación de equipamentos e embelecemento da contorna

39.964,80

Inversiones Marapa, S.L.

Mellora da infraestrutura do hotel e servizos de aloxamento

21.069,57

NCC Galicia

Modernización e melloras do establecemento

10.475,52

María Esther Martínez Bugallo

Construción de piscina rectangular de 9x4 metros

15.992,00

Nest Style Santiago, S.L.

Mellora do hotel

34.574,13

Villa Cabicastro, S.L.

Adquisición de equipamento para o establecemento

39.969,35

Romeda, S.L.

Actualización e mellora da zona de recepción do hotel e actualización das habitacións

32.395,29

Hermida Manzaneque, S.L.

Equipamentos necesarios para o funcionamento e actuacións para a adaptación á normativa

3.639,20

Padín e Hijos, S.L.

Mellora das instalacións, equipamento e dixitalización

22.515,84

Jacobo Lorenzo Gay

Reforma dos aparthoteis 301, 308 e 311

15.702,24

Hotel El Puente de Sanxenxo, S.L.

Actuacións relativas á renovación e modernización das instalacións e renovación dos equipamentos

9.317,57

Portonovo Playa, S.L.

Renovación e modernización das instalacións, equipamentos mobles, dixitalización e comercialización

25.726,57

Explotaciones Turísticas Canabal, S.L.

Implementación de zona verde sustentable, cuberta retráctil piscina, renovación e modernización

9.366,40

Promotora de Hostelería Gallega, S.L.

Actuacións de mellora interior e zonas exteriores

31.646,00

Hotel Villa de Marín, S.L.

Actuacións de mellora da climatización, instalación de máquinas evaporadoras

1.099,26

Aqualecer, S.L.

Colocar 9 toldos, 4 portais e instalación para apertura con recoñecemento de matrículas

13.673,60

Condes de Lemos, S.A.

Obras de mellora no Hotel Condes de Lemos

35.214,79

Silgar Hoteles y Viajes, S.L.

Modernización das infraestruturas do Gran Talaso Hotel de Sanxenxo

34.751,24

Hoteles Fidel BP, S.L.

Reforma da cafetaría para bufete e da recepción

9.966,25

Hostal Restaurante La Bombilla, S.L.

Aforro enerxético, fachada ventilada e renovación de ventás

13.136,01

Hoteles Fidel BP, S.L.

Adquisición de mobiliario para a terraza

6.361,60

Hostal San Lorenzo, S.L.

Obras de mellora na terraza e dos baños na zona do comedor

21.049,44

Elena Ruzo Leiro

Renovación e adquisición de equipamento

16.180,81

Canaima Mesón do Vento, S.L.

Renovación e adquisición de equipamento

17.498,72

Ciudad de Vigo, S.L.

Mellora da eficiencia enerxética do edificio

33.327,59

Hotel Mirador Ría de Arosa, S.L.

Mellora das instalacións do hotel

10.944,31

Node, S.L.

Actuacións de mellora das infraestruturas

28.759,13

Hotel Puente de La Toja, S.L.

Modernización das instalacións do establecemento

12.700,12

Gestión Hotelera Noroeste, S.L.

Renovación de equipamentos e embelecemento da contorna

26.940,20

Coia Hotel Tur, S.A.

Actuacións de renovación e modernización e equipamentos mobles necesarios

34.414,49

Alvarella Ecoturismo, S.L.

Actuacións de mellora nas infraestruturas do establecemento

4.357,25

Hotel Bahía de Vigo, S.A.

Reforma integral de 2 plantas do hotel

35.000,00

Gacamar, S.A.

Renovación e modernización das instalacións e equipamentos mobles para a cafetaría

34.832,00

Termas de Cuntis, S.L.

Adquisición de novo equipamento

28.355,05

Inversiones Mar 2000, S.L.

Adquisición de equipamentos mobles

34.832,01

Hotel Carlos I, S.A.

Mellora integral das habitacións e dos equipamentos de climatización

27.425,50

Punta Cabicastro, S.L.

Embelecemento e modernización da piscina climatizada

5.579,00

Apartamentos Playa Canelas, S.L.

Adquisición de equipamento e dixitalización

9.370,55

Promociones Turísticas Rías Baixas, S.L.

Reforma das habitacións e baños do hotel

13.973,24

Dolores López Fernández

Mellora das instalacións

3.102,05

Manuel Salgueiro Arribas

Automatización da rega, climatización e caldeira

1.454,95

Caluma 2022, S.L.

Mellora das instalacións, equipamento e dixitalización

27.227,92

Termas de Cuntis, S.L.

Adquisición de novo equipamento

601,97

Iniciativas Turísticas Gallegas, S.L.

Mellora das instalacións do cámping

19.428,85

Hoteles Fidel BP, S.L.

Substitución da caldeira de gasóleo por aerotermia

10.141,25

Hoteles y Hostales de Pontevedra, S.L.

Cambio de mobiliario e modernización das instalacións

5.962,97

Mª Soledad Agra Tuñas

Reforma e ampliación do soportal con grella

9.106,06

Bieito Coello Alonso

Climatización, equipamentos mobles, renovación das instalacións

1.319,44

Apartamentos Puerto Basella, S.L.

Renovación e modernización, mellora da climatización, equipamentos mobles e dixitalización

3.446,53

María Carmen Iglesias Gacio

Acondicionamento de dependencias para uso de persoas con mobilidade reducida

15.367,81

JJP Celta Hotel, S.L.

Mellora das infraestruturas, envolvente e eficiencia enerxética

34.737,50

ANEXO II

Subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas
dos establecementos turísticos de restauración

Solicitante

Descrición da actuación

Importe da subvención €

Grupo Blum Cabala, S.L.

Instalación de nova maquinaria e equipamentos mobles, renovación, remodelación de pavimentos e WC

8.800,16

Parrillada Buenos Aires, S.C.

Reforma do local

39.693,26

Manuel Vázquez Yáñez

Renovación e modernización das instalacións e equipamentos mobles

11.656,84

Hermanos Cabanas Lalín, S.L.

Mellora do illamento do local, botelleiro e mobiliario

6.775,37

Pazo Vista Alegre, S.L.

Renovación de instalacións e mellora na climatización

12.183,28

Quinta de San Amaro, S.L.

Salvaescaleiras, forno e extracción

5.500,73

Restaurante Carmen Sanxenxo, S.L.

Mellora do comedor interior

1.421,00

Crepe Meseta, S.L.

Adquisición equipamento informático

503,30

Hostal Naval do Espiño, S.L.

Renovación e modernización das instalacións e embelecemento da contorna

9.640,86

José Fajardo, S.L.

Dotación de mobiliario de xardín

17.940,63

Asociación Aixiña

Renovación de equipamentos e dixitalización

1.417,76

Elena Guerreiro Fernández

Instalación de adega de viños

7.717,50

Daniel Ferreiro López

Mellora da fachada, iluminación e carpintaría exterior

13.226,14

Mª Carmen Villalustre Hermida

Renovación da cociña e parede

4.859,40

José Manuel Barrera Diéguez

Mellora na accesibilidade, modernización de instalacións e compra de equipamentos de traballo

8.356,54

Enrique Eiroa Gallego

Reforma integral do restaurante

8.876,67

PilPil de Limón, S.L.

Mellora e embelecemento da contorna exterior do restaurante

14.498,68

Asador Soriano, S.L.

Reforma do exterior do restaurante

27.279,35

Vimi Calafigueira, S.L.

Expositor de peixe e marisco e mellora da calidade da auga do viveiro

3.386,25

Davandoira, S.L.

Mellora da infraestrutura do establecemento

8.357,65

Queco y Adrián, S.L.

Substitución caixa extractora fume

812,70

Hostelería Dberto, S.L.

Mellora das instalacións, equipamento e dixitalización do restaurante

16.004,08

David Carballal Ferreiro

Accesibilidade, renovación e modernización de instalacións, embelecemento da contorna e climatización

34.994,28

Algueira Restauración, S.L.

Ampliación e reforma integral da cociña e modificación de acabados na zona de cafetaría

16.002,46

Francisco Jesús Carpente Cabana

Equipamento para funcionamento

4.278,75

Asociación Aixiña

Renovación de equipamentos e dixitalización

1.232,96

Adoborlo, S.L.

Reforma das instalacións local e adquisición de mobiliario

20.611,98

Restaurante Casa Hermo, S.L.

Renovación da carpintaría metálica

5.177,14

Restenor, S.L.

Adquisición de maquinaria e mobiliario

4.010,65

Restaurante Besadio, S.L.

Instalación dunha carpa exterior

11.460,40

Pazo del Monte, S.L.

Reforma e acondicionamento instalacións e adquisición de maquinaria

22.925,49

Mª del Carmen Pérez Crespo

Substitución de forno

5.233,20

Restenor, S.L.

Adquisición de mobiliario e maquinaria

7.133,05

Xanxo Servizos Turísticos, S.L.

Equipamentos mobles necesarios para o funcionamento

4.389,35

Galires, S.L.

Adquisición de maquinaria e dixitalización

3.520,66

Nelson Javier Ortiz Candela

Substitución de fiestras e portas

523,14

Juárez y Pérez, C.B.

Mellora do equipamento do restaurante

2.821,28

El Volante Servicios Hosteleros, S.L.

Mellora da produtividade e substitución de maquinaria para unha maior eficiencia enerxética

34.983,55

Veiramar Arcade, S.L.

Renovación do establecemento

13.716,11

Mesón O Cruce, S.L.

Equipo de aire acondicionado e de frío para cava de viños

12.598,60

Joaquín Lorenzo Simón

Mellora da entrada de acceso ao local e renovación de parte das tellas do soportal

6.035,10

Belu Restauración, S.L.

Adquisición de equipamento

28.027,80

O Cañoto, S.L.

Reforma integral da cociña

10.991,90

Cafetería Fernando III, S.L.

Sistema de xestión de efectivo CashGuard

3.495,00

Adrelo, S.L.

Renovación de equipamento de cociña

4.631,70

Restaurante Sánchez, S.L.

Renovación dos equipamentos de climatización do comedor

4.227,71

Pousadas de Compostela, S.L.

Ampliación da edificación, complemento edificacións existentes

20.453,25

Inés López López

Colocación de toldos na terraza, instalación de montacargas e instalación eléctrica

2.794,91

Salones Santos, S.L.

Modernización da iluminación, rótulos e estores. Mellora eléctrica

2.554,10

Casa Rodiño, S.L.

Mellora instalacións e equipamento

3.471,83

Marisquería Arcade, S.L.

Renovación e modernización das instalacións e embelecemento da contorna

8.256,60

O Curro Bed & Food, S.L.

Substitución de portas de acceso

684,00

Lorena María Agís da Silva

Modernización das instalacións

10.185,90

Xiraldo, S.C.

Substitución de ventás e equipamento

5.046,86

Urogallo Capital, S.L.

Adquisición dun forno para o restaurante

4.498,50

Majeja Restaurantes, S.L.

Adquisición de mobiliario: cadeiras para o comedor interior

3.571,20

Vidalferrs, S.L.

Renovación e modernización e adquisición de subministracións

20.511,72

Castreje y Canosa, S.L.

Acondicionamento interior do restaurante

1.670,18

Maruja y Granuja, S.L.

Modernización coa adquisición de bens mobles e actuacións de renovación

3.430,50

Daniel Carballo Ramos

Rehabilitación do establecemento e adquisición de equipamento

29.802,13

Jorge López Barreira

Instalación de calefacción

3.411,42

Prime Events, S.L.

Adquisición de equipamento: forno

4.498,50

Gasthof, S.L.

Reforma e adquisición de mobiliario

18.449,11

A Noiesa Restaurantes, S.L.

Adquisición de equipamento

4.461,12

Mª Luisa Cousido Magdalena

Mellora das instalacións do restaurante

6.650,31