Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Venres, 28 de outubro de 2022 Páx. 57060

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Teo

ANUNCIO de corrección de erros da resolución que aproba a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal.

A Resolución da Alcaldía número 1302/2022, do 13 de outubro, corrixe a Resolución 697/2022, publicada no BOP número 104, do 2 de xuño de 2022, e no DOG número 122, do 28 de xuño de 2022, polo que a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal queda como segue:

Persoal laboral

Categoría laboral

Prazas

Grupo/subgrupo

Nº de postos

Norma reguladora

Oficial/a de primeira

Oficial/a electromecánico/a

C/C2

1

Art. 2.1 da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Oficial/a de segunda

Operario/a de redes

C/C2

1

Art. 2.1 da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Persoal funcionario

Escala

Subescala

Praza

Grupo/ subgrupo

Nivel

Nº de postos

Norma reguladora

Administración especial

Técnico/a medio/a

Traballador/a social

A/A2

26

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Administración xeral

Subalterno/a

Alguacil-porteiro/a

AP

14

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Persoal laboral

Categoría laboral

Prazas

Grupo/ subgrupo

Nº de postos

Norma reguladora

Observacións

Capataz encargado/a

Capataz de protección civil

C/C2

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Oficial de protección civil

Oficial/a de primeira

C/C2

6

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Técnico especialista

Técnico/a de medio ambiente

B

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Técnico/a medio/a

Educador/a familiar

A/A2

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Técnico/a medio/a

Traballador/a social

A/A2

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Técnico/a superior

Avogado/a CIM

A/A1

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Xornada parcial do 51,4 %

Técnico/a superior

Axente de emprego e desenvolvemento local

A/A1

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Técnico/a medio/a

Orientador/a laboral

A/A2

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Técnico/a medio/a

Técnico/a de xestión cultural

A/A2

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Técnico/a especialista

Animador/a deportivo/a

B

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Oficial/a de servizos varios

Operario/a de mantemento e dinamización de instalacións deportivas

C/C2

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Técnico/a superior

Normalizador/a lingüístico/a

A/A1

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Administrativo/a

Auxiliar administrativo/a

C/C2

1

Disp. adic. sexta da Lei 20/2021, do 28 de decembro

O que se publica para os efectos de xeral coñecemento e da interposición por parte das persoas interesadas dos recursos que se consideren oportunos.

Teo, 14 de outubro de 2022

Rafael C. Sisto Edreira
Alcalde