Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 208 Mércores, 2 de novembro de 2022 Páx. 57490

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 30 de setembro de 2022 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, convocadas pola Resolución do 25 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 110, do 9 de xullo).

Advertidos erros na Resolución do 30 de setembro de 2022, publicada no Diario Oficial de Galicia número 200, do 20 de outubro de 2022, cómpre efectuar as seguintes correccións:

– No titulo da resolución, onde di:

«RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2022 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, convocadas pola Resolución do 25 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 110, do 9 de xullo)».

Debe dicir:

«RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2022 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, convocadas pola Resolución do 25 de maio de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 110, do 9 de xuño)».

– Na páxina 55745, no punto 1, onde di:

«1. O importe total das axudas concedidas é 910.626,06 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación/proxecto

Liña

Anualidade 2022

Total

06.A2.561A.770.0/2016 00013

Liña 1. Servizos de apoio á innovación

715.871,56 €

910.626,06 €»

Liña 2A. Tramitación de incentivos fiscais

117.371,50 €

Liña 2B. Xestión de axudas

77.383,00 €

Debe dicir:

«1. O importe total das axudas concedidas é de 914.226,06 €, con cargo á aplicación orzamentaria que se recolle no seguinte cadro:

Aplicación/proxecto

Liña

Anualidade 2022

Total

06.A2.561A.770.0 / 2016 00013

Liña 1. Servizos de apoio á innovación

715.871,56 €

914.226,06 €

Liña 2A. Tramitación de incentivos fiscais

117.371,50 €

Liña 2B. Xestión de axudas

80.983 €

– Na páxina 55748, no anexo III, proposta de concesión liña 2B (orde de nº de expediente), onde di:

«ANEXO III

Proposta de concesión liña 2B (orde de nº de expediente)

Nº expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

017_IN848F_2022/1802624

Humara Environment, S.L.

B67907709

8,0

2.000,00 €

1.400,00 €»

Debe dicir:

«ANEXO III

Proposta de concesión liña 2b (orde de nº de expediente)

Nº expediente

Razón social

CIF

Puntos

Orzamento total

Axuda total

017_IN848F_2022/1802624

Humara Environment, S.L.

B67907709

8,0

7.150,00 €

5.000,00 €»