Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 226 Luns, 28 de novembro de 2022 Páx. 61380

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda e Administración Pública

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022, do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo agrupacións profesionais, pola que se fai pública a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo.

En sesión que tivo lugar o 21 de novembro de 2022, o tribunal nomeado pola Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 14 de setembro de 2020 (DOG núm. 188, do 16 de setembro), designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo agrupacións profesionais, convocado pola Orde do 5 de marzo de 2019 (DOG núm. 49, do 11 de marzo), con corrección de erros no DOG núm. 53, do 15 de marzo, de conformidade co disposto nas bases da convocatoria,

ACORDOU:

Primeiro. Publicar a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de puntuacións obtidas e con indicación do seu documento nacional de identidade (coas limitacións previstas na normativa en materia de protección de datos de carácter persoal).

De conformidade coa base IV.2 da convocatoria, as persoas aspirantes disporán dun prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta resolución, para presentar a documentación prevista na citada base.

Segundo. Elevar esta relación ao titular da Dirección Xeral da Función Pública para os efectos de que as persoas que figuran nela sexan propostas para o seu nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Terceiro. De acordo co disposto na base III.13 da convocatoria, contra este acordo poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Facenda e Administración Pública nos termos previstos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2022

Javier Suárez Salvado
Presidente do tribunal

ANEXO

Nº de orde

NIF

Apelidos e nome

1º exercicio

2º exercicio

Concurso

Total

1

***7276**

Regengo Maceira, José Carlos

27,00

Exento

20,00

47,00

2

***0843**

Vázquez González, Elena

26,00

Exenta

20,00

46,00

3

***8289**

Liste Lazara, Alba María

27,00

Exenta

18,80

45,80

4

***8830**

Regueiro Sánchez, Pedro Antonio

26,00

Exento

19,20

45,20

5

***4536**

Leal Fernández, Alicia María

25,00

Exenta

19,46

44,46

6

***4775**

Delgado García, María Araceli

26,20

Exenta

17,75

43,95

7

***2379**

Coira Lorenzo, María Jesús

23,40

Exenta

20,00

43,40

8

***0345**

Graña Rodríguez, Gumersinda

23,00

Exenta

20,00

43,00

9

***2787**

Álvarez Cotovad, María Ángeles

23,00

Exenta

20,00

43,00

10

***9114**

Fernández Mosquera, Marta

26,00

Exenta

16,40

42,40

11

***6383**

Sanmartín Ferrín, Dolores

28,00

Exenta

14,30

42,30

12

***2173**

Fernández Conde, María Emma

27,00

Exenta

15,20

42,20

13

***7250**

Liñeira Asorey, María José

23,00

Exenta

19,10

42,10

14

***7956**

Torres Rodríguez, María Dolores

22,00

Exenta

20,00

42,00

15

***7216**

Picallo Ogando, María Manuela

24,40

Exenta

17,00

41,40

16

***3517**

Carballo Cela, Marta Alicia

21,00

Exenta

20,00

41,00

17

***6111**

Castiñeiras Landeira, Silvia

21,00

Exenta

19,80

40,80

18

***4606**

Salgado Diz, Eduardo

28,00

Exento

12,70

40,70

19

***1250**

Botana Penas, María Beatriz

26,00

Exenta

14,60

40,60

20

***9768**

Comesaña Martínez, Juan José

25,00

Exento

15,52

40,52

21

***7265**

Míguez Mariño, María Jesús

22,00

Exenta

18,50

40,50

22

***7303**

Lozano Mouzo, María del Carmen

23,00

Exenta

17,48

40,48

23

***6152**

Calvelo Camino, José Manuel

21,20

Exento

19,20

40,40

24

***6519**

Codesido López, Alfonso

22,40

Exento

17,90

40,30

25

***8242**

Rial Eiras, Ana María

25,00

Exenta

15,20

40,20

26

***1275**

Otero Iglesias, María Consuelo

23,20

Exenta

17,00

40,20

27

***3349**

Bermúdez Fernández, Nuria

23,40

Exenta

16,40

39,80

28

***4882**

Novoa Ramos, Francisco

27,20

Exento

12,50

39,70

29

***8233**

González Figueroa, Héctor Manuel

23,20

Exento

16,30

39,50

30

***9217**

Miranda Pose, María José

19,60

Exenta

19,80

39,40

31

***7327**

Gómez Mariño, Olimpia

19,40

Exenta

20,00

39,40

32

***7285**

Outeda Outeda, María Pilar

26,00

Exenta

13,30

39,30

33

***5170**

Abalo Fernández, Francisco José

22,00

Exento

17,11

39,11

34

***0291**

González da Torre, Antonio

22,00

Exento

17,00

39,00

35

***7740**

Iglesias Rodríguez, Nuria

20,20

Exenta

18,74

38,94

36

***7838**

Dobarro Dobarro, María del Pilar

26,40

Exenta

12,50

38,90

37

***1328**

Pérez Arcos, María Eugenia

22,00

Exenta

16,82

38,82

38

***9704**

Leal Urgal, Cristina

26,20

Exenta

12,60

38,80

39

***7803**

Álvarez Castro, Beatriz María

29,00

Exenta

9,70

38,70

40

***6128**

Blanco González, Jorge

26,00

Exento

12,60

38,60

41

***0127**

Iglesias Alonso, Benito

27,00

Exento

11,55

38,55

42

***0309**

Debesa Gil, María Teresa

21,40

Exenta

17,00

38,40

43

***8296**

Fernández Martínez, María Dolores

18,40

Exenta

20,00

38,40

44

***0926**

García Centeno, María Justa

28,20

Exenta

9,98

38,18

45

***9513**

López Sousa, María Fátima

25,40

Exenta

12,60

38,00

46

***5676**

Patao Pardo, María Ana

18,00

Exenta

20,00

38,00

47

***8280**

García Sánchez, María José

17,80

Exenta

20,00

37,80

48

***0188**

Pérez Martínez, Águeda

27,40

Exenta

10,30

37,70

49

***5616**

Muñoz Sepúlveda, José Javier

24,00

Exento

13,70

37,70

50

***8294**

Vázquez Negro, Manuel

25,00

Exento

12,60

37,60

51

***5468**

Sampayo Puente, Blanca María

17,60

Exenta

20,00

37,60

52

***9249**

Goas Chao, María Belén

23,00

Exenta

14,55

37,55

53

***7271**

Ventureira Lorenzo, María Cristina

28,00

Exenta

9,50

37,50

54

***9302**

Mouro Suárez, Aránzazu Alsira

25,00

Exenta

12,50

37,50

55

***8035**

Estévez Bouzas, Marta

20,40

Exenta

17,10

37,50

56

***4800**

Pedreira Gutiérrez, José Francisco

17,40

Exento

20,00

37,40

57

***9746**

Fernández Vidal, María Pilar

24,40

Exenta

12,90

37,30

58

***6047**

Ameal Lorenzo, Eduardo

21,00

Exento

16,30

37,30

59

***1241**

Sánchez Andrade, Teresa

20,00

Exenta

17,20

37,20

60

***7589**

Vaamonde Tato, Cecilia

24,20

Exenta

12,90

37,10

61

***7029**

Martínez Barros, Manuela

20,00

Exenta

17,00

37,00

62

***4536**

Bacelo Muíño, María Raquel

19,20

Exenta

17,80

37,00

63

***0857**

Rico Ferradas, Rosa María

18,20

Exenta

18,80

37,00

64

***7547**

Otero Abalde, José

22,00

Exento

14,95

36,95

65

***1894**

Loyo Portero, María Lucía

21,00

Exenta

15,90

36,90

66

***6338**

Vérez López, Remedios Inés

16,80

Exenta

20,00

36,80

67

***0584**

López Otero, Rosario

22,40

Exenta

14,30

36,70

68

***5070**

López Francisco, María Sonia

21,20

Exenta

15,50

36,70

69

***6553**

Frade Galego, Vanesa

27,00

Exenta

9,60

36,60

70

***7670**

Fiaño Gándaras, Isabel Dolores

24,00

Exenta

12,60

36,60

71

***9825**

Maseda Otero, Lucía

20,00

Exenta

16,48

36,48

72

***3477**

Arnoso García, María Dolores

23,40

Exenta

13,00

36,40

73

***8623**

Míguez Nieto, Ana María

25,00

Exenta

11,30

36,30

74

***9772**

Queiro Fernández, Francisco Javier

19,20

Exento

17,10

36,30

75

***5577**

Muleiro Veloso, María del Pilar

18,00

Exenta

18,30

36,30

76

***8806**

Fernández Dorrío, Vera Lucía

16,40

Exenta

19,90

36,30

77

***0056**

Barbazán Vázquez, José Fernando

22,60

Exento

13,60

36,20

78

***5437**

García Teijeiro, María Luisa

22,00

Exenta

14,20

36,20

79

***1398**

Veiga Álvarez, Karen

22,20

Exenta

13,95

36,15

80

***0384**

Ojea Reboredo, Luis

24,00

Exento

12,00

36,00

81

***3595**

Silveira Almuiña, María del Carmen

21,00

Exenta

15,00

36,00

82

***9554**

Noya Dubra, María Soledad

25,00

Exenta

10,90

35,90

83

***3464**

Viador Rodríguez, María Teresa

22,00

Exenta

13,90

35,90

84

***2205**

Rey García, María Inés

20,40

Exenta

15,40

35,80

85

***7015**

Viso Carrera, Jorge

24,20

Exento

11,52

35,72

86

***9834**

Iglesias González, Dimas

23,80

Exenta

11,85

35,65

87

***6083**

Baz Díaz, Olalla

27,00

Exenta

8,60

35,60

88

***5121**

Areal Sánchez, María José

15,60

Exenta

19,99

35,59

89

***8435**

Montaña Fernández, María Montserrat

26,00

Exenta

9,48

35,48

90

***9726**

González Cuerda, Rubén

17,20

Exento

18,20

35,40

91

***7873**

Ferro Nieto, César Luis

25,40

Exento

9,85

35,25

92

***1184**

Vidal Otero, María Nieves

17,00

Exenta

18,20

35,20

93

***9575**

Teira Fernández, María de la Encarnación

24,40

Exenta

10,70

35,10

94

***7002**

Obelleiro Fragoso, María Jesús

19,20

Exenta

15,90

35,10

95

***1440**

Vieites París, Luis

19,20

Exento

15,89

35,09

96

***1964**

Martínez Bugallo, José Manuel

15,00

Exento

20,00

35,00

97

***0334**

Seoane Dopico, Rebeca

24,00

Exenta

10,74

34,74

98

***0153**

Mon Núñez, Sonia

26,00

Exenta

8,70

34,70

99

***6505**

Sánchez Villamor, Susana Ángeles

22,60

Exenta

12,00

34,60

100

***8941**

Montes Romero, Alicia

19,40

Exenta

15,20

34,60

101

***6008**

Núñez Dopico, María Estrella

18,20

Exenta

16,40

34,60

102

***6190**

López Peña, José

17,20

Exento

17,21

34,41

103

***1149**

Pardo Fraguela, José Manuel

24,00

Exento

10,40

34,40

104

***9349**

Guisande Salgueiro, Eduardo

21,80

Exento

12,60

34,40

105

***1530**

Hospido Muñiz, Isabel Olga

17,40

Exenta

17,00

34,40

106

***5891**

Sanmiguel Fernández, Belén

26,00

Exenta

8,20

34,20

107

***0583**

Caamaño Luaces, Graciela

21,20

Exenta

13,00

34,20

108

***1369**

Caneda González, Javier

15,00

Exento

19,11

34,11

109

***9481**

Blanco Varela, Fabiola

22,20

Exenta

11,90

34,10

110

***0362**

Casal Quintáns, Ana

25,20

Exenta

8,80

34,00

111

***4792**

Gavieiro Mourelos, María de la Soledad

25,00

Exenta

9,00

34,00

112

***8377**

Procino Toimil, Katia Margaret

24,40

Exenta

9,60

34,00

113

***7667**

Carro González, Ana Isabel

23,00

Exenta

11,00

34,00

114

***9418**

Díaz de Monasterioguren Soriano, María de los Ángeles

24,40

Exenta

9,40

33,80

115

***4074**

Rivas Maceiras, Yessie

21,00

Exenta

12,80

33,80

116

***6059**

Iglesias Muíños, Rosa María

20,00

Exenta

13,80

33,80

117

***5783**

Pazos González, María del Pilar

20,00

Exenta

13,80

33,80

118

***3383**

Hermida Iglesia, María Francia

24,00

Exenta

9,70

33,70

119

***7041**

Castro Sánchez, María Teresa

25,00

Exenta

8,65

33,65

120

***4206**

Martín Sarachaga, José Miguel

15,60

Exento

18,05

33,65

121

***9637**

Domínguez Rosal, María Inés

19,00

Exenta

14,64

33,64

122

***1771**

Rodríguez Álvarez, Jorge

21,20

Exento

12,41

33,61

123

***2516**

Núñez Dacal, Ana María

21,40

Exenta

12,20

33,60

124

***7921**

Vázquez Tomé, María Jesús

19,40

Exenta

14,20

33,60

125

***6560**

Rodríguez Pereira, Francisco

26,00

Exento

7,50

33,50

126

***9735**

Acebedo Conde, Victorino Manuel

22,00

Exento

11,45

33,45

127

***6866**

Merlan Rey, Juan Manuel

16,20

Exento

17,25

33,45

128

***3210**

Fernández Alvariño, Raquel Gloria

20,20

Exenta

13,20

33,40

129

***9288**

Rodríguez Sieira, María del Mar

24,40

Exenta

8,90

33,30

130

***2065**

López Vidal, María Begoña

21,00

Exenta

12,30

33,30

131

***7773**

Permuy Regueiro, Jorge

28,00

Exento

5,10

33,10

132

***7729**

Chao Vega, José

24,00

Exento

9,10

33,10

133

***9039**

Mallón Moure, María Montserrat

23,00

Exenta

10,00

33,00

134

***5210**

Cervera Mendoza, Ana Isabel

19,00

Exenta

14,00

33,00

135

***5721**

González Gallego, Marina Isabel

16,80

Exenta

16,20

33,00

136

***3175**

Boquete Méndez, Ana María

21,60

Exenta

11,30

32,90

137

***5099**

Vilas Louzao, María Cruz

20,60

Exenta

12,00

32,60

138

***4029**

Díaz Ponce, Juana María

15,00

Exenta

17,60

32,60

139

***9458**

Viña Babarro, José

25,00

Exento

7,50

32,50

140

***6364**

Fernández García, María del Pilar

19,20

Exenta

13,20

32,40

141

***0721**

Moar Álvarez, María José

17,20

Exenta

15,20

32,40

142

***4941**

Bello Bergantiños, María Esther

15,40

Exenta

17,00

32,40

143

***2932**

Sánchez Iglesias, María Teresa

24,60

Exenta

7,60

32,20

144

***1890**

Otero Rabuñal, Sandra María

25,00

Exenta

7,10

32,10

145

***9843**

Ballesteros Díaz, Eva

22,00

Exenta

10,10

32,10

146

***6951**

Castaño Laíño, Juan Carlos

17,00

Exento

15,10

32,10

147

***9673**

Rey Silva, Pilar

17,00

Exenta

15,10

32,10

148

***5077**

González Froufe, Araceli

16,40

Exenta

15,70

32,10

149

***3346**

Airas González, Sofía

20,00

Exenta

11,90

31,90

150

***6455**

Pintos Cancela, Herminia

22,20

Exenta

9,60

31,80

151

***1655**

Quinteiro Laredo, Manuel

19,00

Exento

12,80

31,80

152

***3039**

Núñez Castro, María Teresa

25,00

Exenta

6,75

31,75

153

***9127**

Barros Castro, María Carmen

16,00

Exenta

15,70

31,70

154

***0645**

Pérez Martínez, Francisco Javier

15,00

Exento

16,70

31,70

155

***7476**

López Pérez, María Montserrat

26,00

Exenta

5,55

31,55

156

***2603**

Alonso Domínguez, María Begoña

20,60

Exenta

10,95

31,55

157

***2674**

García Domínguez, Raquel

23,80

Exenta

7,60

31,40

158

***8368**

Vázquez García, Susana

21,40

Exenta

10,00

31,40

159

***1748**

Riveiro López, Antonio

25,00

Exento

6,30

31,30

160

***3152**

Fernández García, Ana María

26,40

Exenta

4,80

31,20

161

***2451**

Siota Rodríguez, Rosa Mari

22,20

Exenta

9,00

31,20

162

***9156**

Cabana Murias, María Isabel

26,20

Exenta

4,97

31,17

163

***1031**

Penín Álvarez, Marta

20,00

Exenta

11,11

31,11

164

***5973**

González Domínguez, Antonio

18,00

Exento

13,10

31,10

165

***3945**

Zapata Parada, Óscar

28,00

Exento

3,00

31,00

166

***9855**

Couselo Castro, María José

28,00

Exenta

3,00

31,00

167

***4726**

Galiana Pesqueira, José Manuel

19,00

Exento

12,00

31,00

168

***4175**

Barcala Rosende, María Esther

25,80

Exenta

5,10

30,90

169

***6625**

Esperante Figueira, José Ramón

25,00

Exento

5,90

30,90

170

***5248**

Blanco Costoya, María Isabel

21,00

Exenta

9,90

30,90

171

***5780**

García Pombo, Carlos

18,00

Exento

12,90

30,90

172

***4839**

Méndez López, Miguel Ángel

16,00

Exento

14,74

30,74

173

***9720**

Cruz Rodríguez, Montserrat

23,80

Exenta

6,90

30,70

174

***1328**

Castro Paz, María Isabel

21,00

Exenta

9,70

30,70

175

***5539**

Costa Suárez, Manuel

20,20

Exento

10,50

30,70

176

***3690**

Cela Núñez, María Carmen

24,00

Exenta

6,50

30,50

177

***1809**

Rodríguez Fontao, María

21,00

Exenta

9,40

30,40

178

***7281**

Castaño Fernández, María del Mar

27,00

Exenta

3,30

30,30

179

***3903**

Díaz Aguiar, Vanesa

25,00

Exenta

5,30

30,30

180

***5896**

Piñeiro Giles, Lucía

17,60

Exenta

12,70

30,30

181

***7398**

López Bringas, Germán

27,20

Exento

3,00

30,20

182

***1136**

Pérez Señarís, María José

24,40

Exenta

5,80

30,20

183

***9526**

Sánchez Díaz, María Natividad

21,80

Exenta

8,40

30,20

184

***2610**

Pereira Montero, Lucía

17,40

Exenta

12,80

30,20

185

***1139**

Villaverde Iglesias, Samuel

24,00

Exento

6,10

30,10

186

***0642**

Negro Balboa, Tania

25,00

Exenta

5,03

30,03

187

***1033**

Fernández Castro, Alejandro

27,00

Exento

3,00

30,00

188

***4021**

Vega Prieto, Susana

21,60

Exenta

8,30

29,90

189

***8568**

Blanco Márquez, María Ángeles

15,60

Exenta

14,25

29,85

190

***8429**

López Cedrón, José Manuel

21,40

Exento

8,40

29,80

191

***7612**

Rolland Vicente, María del Pilar

15,40

Exenta

14,40

29,80

192

***3222**

Cibeira Pérez, Miguel

21,00

Exento

8,70

29,70

193

***8158**

Arnau Otero, Aurora

29,00

Exenta

0,62

29,62

194

***2852**

Chorén Vázquez, José Luis

26,00

Exento

3,00

29,00

195

***3430**

Diz Pereiras, Manuel

26,00

Exento

3,00

29,00

196

***6049**

Vidal Illan, Víctor

28,00

Exento

0,00

28,00

197

***8655**

Arribas Filgueira, María Josefa

15,40

Exenta

12,32

27,72

198

***6433**

Soto Blanco, Julia

23,40

Apta

3,00

26,40

199

***1548**

López Fortes, Andrés

24,00

Exento

1,05

25,05

200

***4852**

Fernández Estévez, Jesús

25,00

Exento

0,00

25,00

201

***7223**

Eimil López, María Montserrat

16,60

Exenta

7,65

24,25

202

***3800**

Sotelo Morgado, Olivia Beatriz

24,00

Exenta

0,00

24,00

203

***7364**

Mayo Maceira, Francisco Javier

21,00

Exento

2,60

23,60

204

***8404**

Rodríguez Gómez, Pablo

20,40

Exento

3,00

23,40

205

***7091**

Souto Mallo, Ana María

23,20

Exenta

0,00

23,20