Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 227 Martes, 29 de novembro de 2022 Páx. 61515

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 17 de novembro de 2022 pola que se dá publicidade das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 99, do 24 de maio) pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento CT104B).

O artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, establece a obrigatoriedade de publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas coa indicación da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputan, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 28 de abril de 2022 (DOG núm. 99, do 24 de maio), pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas destinadas á colaboración no financiamento de intervencións arqueolóxicas e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, con cargo ás aplicacións orzamentarias 10.41.433A.770.0 e 10.41.433A.781.2, segundo o anexo I desta resolución.

Segundo. Desestimar o resto das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde o 28 de abril de 2022, que se recollen no anexo II desta resolución.

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2022

Román Rodríguez González
Conselleiro de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO I

Aplicación

Nome

Actuación

Subvención

10.41.433A.781.2

Helena Morais Maceira

Control arqueolóxico das obras de rehabilitación do inmoble número 23 da rúa Cuenca (Tui, Pontevedra)

925,05 €

10.41.433A.781.2

Luis Manuel Calvo Torrijos

Sondaxes arqueolóxicas manuais no inmoble número 19 da rúa Sebastián Elcano, en Bouzas (Vigo, Pontevedra)

2.331,37 €

10.41.433A.781.2

Inmaculada Espiñeira Soto

Control arqueolóxico de remoción de terras na rúa Carballeira de San Lourenzo, 40 (Santiago de Compostela, A Coruña)

919,60 €

10.41.433A.781.2

Enrique Campos Sáez

Control arqueolóxico de remoción de terras na rúa Campo do Forno, 11 (Santiago de Compostela, A Coruña)

756,25 €

10.41.433A.781.2

Juan Arias Serantes

Sondaxes estratigráficas no edificio da praza Maior, 9 (Viveiro, Lugo)

847,00 €

10.41.433A.781.2

José Luis Cristos González

Sondaxes arqueolóxicas manuais avaliativas derivadas do proxecto de construción de vivendas unifamiliares nas parcelas 3 e 4 no Castro, 22, Borreiros (Gondomar, Pontevedra)

2.109,64 €

10.41.433A.781.2

Alejandro Balseiro Quelle

Sondaxes estratigráficas no edificio da rúa María Sarmiento, 3 (Viveiro, Lugo)

1.028,50 €

10.41.433A.781.2

José Luis Jimeno Zarza

Control arqueolóxico da construción dun muro na avenida Unión Murense (Muras, Lugo)

655,82 €

10.41.433A.781.2

Lorena Abuín Lorenzo

Sondaxes arqueolóxicas manuais previas á rehabilitación de dúas vivendas na rúa Eduardo Chao, 7 e rúa Caracol, 8 (Vigo, Pontevedra)

762,28 €

10.41.433A.781.2

Pablo Ferreiro-Mazón Suárez

Escavación arqueolóxica en área no solar nº 6-8-10 do Carril dos Fornos (Lugo)

3.307,23 €

10.41.433A.781.2

Marcos Amboage López

Sondaxes arqueolóxicas avaliativas previas ás obras de construción de vivenda unifamiliar na rúa dos Loureiros, no lugar de Arraial (Tui, Pontevedra)

2.117,50 €

10.41.433A.781.2

Miguel Ángel Guerra dos Santos

Sondaxes arqueolóxicas previas á rehabilitación de edificio para vivenda na rúa Muralla, 37 (Verín, Ourense)

2.129,60 €

10.41.433A.781.2

Néstor Fernández García

Control arqueolóxico da ampliación de explotación avícola de engorde de polos en Adelán, Guillar (Rodeiro, Pontevedra)

1.436,88 €

10.41.433A.781.2

Juan Daniel Troitiño Iglesias

Sondaxes arqueolóxicas previas e control arqueolóxico para rehabilitación dunha vivenda na praza de Veiguiña, 4-6, Santa María do Porto (Marín, Pontevedra)

1.968,67 €

10.41.433A.781.2

Iria Fontán Alonso

Control arqueolóxico e sondaxes mecánicas para a construción dun muro en Porta do Conde (Portas, Pontevedra)

1.164,63 €

10.41.433A.781.2

Francisco Díaz García

Control arqueolóxico da limpeza e plantación de árbores nas parcelas 284 e 282 do polígono 47 no Galiñeiro (Aranga, A Coruña)

871,20 €

10.41.433A.781.2

Óscar Feijoo Martínez

Sondaxes arqueolóxicas manuais para a construción dunha vivenda con cortes e cortellos no lugar de Eirexe, San Martiño de Prado (Lalín, Pontevedra)

695,75 €

10.41.433A.781.2

Luciano López González

Sondaxes arqueolóxicas para as obras de rehabilitación de edificio para vivenda unifamiliar e local comercial na rúa Princesa, 7 (Pontevedra)

921,54 €

10.41.433A.770.0

Fundación de Daño Cerebral

Control arqueolóxico das obras de ampliación do Centro de Daño Cerebral, en Castro Ribeiras de Lea (Castro de Rei, Lugo)

863,94 €

10.41.433A.770.0

Construcciones Vigape, S.L.

Sondaxes arqueolóxicas manuais nunha parcela do Castro, San Martiño de Borreiros (Gondomar, Pontevedra)

2.847,57 €

10.41.433A.770.0

Efectos Navales Jesús Betanzos, S.L.

Control arqueolóxico na reestruturación de local comercial e planta primeira na rúa Eduardo Cabello, 31, en Bouzas (Vigo, Pontevedra)

1.340,08 €

10.41.433A.770.0

Vazmar Lucus, S.L.

Escavación arqueolóxica en área do inmoble nº 68 da ronda da Muralla (Lugo)

6.311,07 €

10.41.433A.770.0

Fincas del Noroeste, S.L.

Sondaxe arqueolóxica na vivenda unifamiliar do Paseo Cronista X. M. Álvarez Blázquez, 34 (Vigo, Pontevedra)

715,82 €

10.41.433A.770.0

Aequor Hotels, S.L.U.

Control arqueolóxico das obras de mellora de accesibilidade do Hotel América, rúa Pablo Morillo, 6 (Vigo, Pontevedra)

574,75 €

10.41.433A.770.0

CMMVVMC de la parroquia de Pereiras-Mos

Control arqueolóxico dos traballos de impermeabilización de gradas e vestiarios na rúa Pazo, s/n, na área de cautela do Castro de Pereiras/Os Castros, parroquia de Pereiras (Mos, Pontevedra)

601,98 €

10.41.433A.770.0

Ghestale Viveiro, S.L.

Escavación arqueolóxica do foxo do ascensor no edificio nº 8 da rúa María Sarmiento (Viveiro, Lugo)

514,25 €

10.41.433A.770.0

Fyneko Real Estate Investiment Trust, S.L.

Control arqueolóxico do movemento de terras nas obras de rehabilitación do inmoble nº 48 da rúa Julián Valverde, Sabarís (Baiona, Pontevedra)

641,30 €

10.41.433A.770.0

CAD Montes en Man Común Bermés

Control arqueolóxico para creación de superficie forestal nos montes de Bermés (Lalín, Pontevedra)

435,60 €

10.41.433A.770.0

Olloqui3, S. Coop. Galega

Control arqueolóxico da construción dun edificio de vivenda colectiva na rúa García Olloqui, 3 (Vigo, Pontevedra)

3.681,24 €

ANEXO II

Solicitante

Actuación

Motivo

María Lourdes Cordero Vázquez

Informe arqueolóxico das obras de rehabilitación na rúa Soportais da Ferrería, 3, no Conxunto Histórico-Artístico de Pontevedra

Incumprimento do artigo 2 punto 1: a intervención arqueolóxica non foi debidamente autorizada pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural