Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 230 Venres, 2 de decembro de 2022 Páx. 61960

III. Outras disposicións

Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2022, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2022 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

No Diario Oficial de Galicia número 206, do 28 de outubro de 2022, publicouse a Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2022 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A). O prazo de presentación das solicitudes rematou o 28 de novembro de 2022.

No número 2 do artigo 1 da referida orde establécese que as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria de subvencións son as aprobadas a través da Resolución do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR949A), que se publicou no DOG núm. 3, do 5 de xaneiro de 2022.

Segundo o disposto na base décimo primeira do anexo I da Resolución do 13 de decembro de 2021, tras seren recibidas as solicitudes, o órgano instrutor revisará os expedientes e publicará no DOG e na páxina web da Secretaría Xeral para o Deporte (http://deporte.xunta.gal/) a relación de entidades admitidas, as que deben emendar as deficiencias das súas solicitudes e as inadmitidas, para que os interesados, no prazo improrrogable de dez (10) días, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, poidan presentar alegacións ou achegar a documentación que consideren oportuna.

Non obstante, o día 30 de novembro de 2022 publicouse no DOG a Orde do 24 de novembro pola que se acorda a tramitación de urxencia no procedemento de concesión de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos, ao abeiro da Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A), pola que se acordou reducir os prazos na fase de emenda á metade.

Tendo en conta o exposto, a Secretaría Xeral para o Deporte

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a listaxe de solicitudes que se deberán emendar por presentar a documentación incompleta ou con erros. Tal relación recóllese no anexo I desta resolución, ordenada alfabeticamente.

Segundo. Publicar a listaxe de solicitudes provisionalmente inadmitidas e o motivo da inadmisión. Tal relación recóllese no anexo II desta resolución, ordenada alfabeticamente. Tamén se sinala a necesidade de emendar a solicitude presentada, ademais do motivo de inadmisión.

Terceiro. Publicar a listaxe de solicitudes admitidas para baremar. Tal relación recóllese no anexo III desta resolución, ordenada alfabeticamente. A admisión implica o cumprimento dos requisitos administrativos exixidos, dando lugar á baremación da solicitude, pero non á concesión da subvención, que está condicionada á posterior resolución definitiva, se for o caso.

Cuarto. Estas listaxes publicaranse no Diario Oficial de Galicia e exporanse tamén na páxina web http://deporte.xunta.gal/

Quinto. Os interesados poderán formular reclamacións, emendar erros e achegar os documentos que entendan oportunos nun prazo de cinco (5) días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Despois de que transcorra este prazo sen que se emenden as deficiencias, considerarase que o interesado desiste da súa petición, de conformidade co establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e logo da correspondente resolución, nos termos previstos no seu artigo 21.

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2022

José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I

Solicitudes con documentación pendente ou que precisa ser emendada

É motivo de emenda:

Anexo III

Cómpre emendar o anexo III

Anexo IV

Falta/cómpre emendar o anexo IV

Anexo V

Falta/cómpre emendar o anexo V

Anexo X

Falta a acreditación da representación (anexo X)

b) Clubs e outras entidades deportivas:

Clubs e outras entidades deportivas

NIF

Motivo

Observacións

Acro Club Nigrán

G27868777

Anexo IV (falta)

Cabaleiros do Salnes

G36560431

Anexo IV (falta)

Club Ciclista Ribadumia

G94181039

Equipamento de solicitude non coincide con anexo

MNPS

Club de Piragüismo Grupo Xuvenil das Pontes

G15104482

Anexo IV (data do acordo)

Club Deportivo Saudade

G36662344

Anexo IV

Club Marítimo Tambo

G36042182

Anexo IV

Club Natación Cedeira

G15448053

Anexos sen asinar

Club Patín Vagalume

G36982304

Anexo IV e anexo V

MNPS

Club y Cíes

G10608685

Anexo IV

MPNS

Dobok Escuela de Taekwondo

G70285119

Anexo IV (falta) e V (non cuberto)

Escola Fútbol Base Cangas

G94043700

Anexo IV

Gondomar Fútbol Base

G36905107

Anexo IV (sinatura e importe total)

Hóckey Club Cambre

V70125976

Anexo IV (correcto)

MPNS

Miño Club de Golf Ártabro

G70485610

Anexo IV (falta)

PC Salvamento Sanxenxo

G36400679

Anexo IV e anexo V

Prado Surf Clube

G36850014

Anexo IV e anexo V

MPNS

ANEXO II

Solicitudes e motivo de inadmisión

É motivo da inadmisión:

AEAT:

Non está ao día das obrigas tributarias

Atriga:

Débedas coa Axencia Tributaria de Galicia

SS:

Non está ao día no cumprimento das obrigas fronte á Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou non presenta o certificado tras opoñerse á consulta

MNS:

Material non subvencionable e/ou inferior ao gasto mínimo subvencionable

Non RED:

A entidade non está inscrita no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Presentación sede electrónica:

A solicitude non se presentou a través da sede electrónica polo procedemento PR949A

Base 3ª:

Non reunir as condicións de persoa beneficiaria segundo o disposto na base 3ª da Resolución do 13 de decembro de 2021

**

Ademais dun motivo de inadmisión presenta algún motivo de emenda segundo o anexo I

a) Federacións deportivas galegas:

Federacións

NIF

Motivo de inadmisión

**Motivo de emenda

Observacións

Federación Galega de Esquí Náutico

G32185738

AEAT

Federación Galega de Columbicultura

G32133951

AEAT

b) Clubs e outras entidades deportivas:

Clubs e outras entidades deportivas

NIF

Motivo de inadmisión

**Motivo de emenda

Observacións

Area Longa Surf Clube de Noia

G15414964

AEAT

Atriga

MPNS

Asoc. Club Patín A Estrada

G94184892

MNS

Asoc. Cultural Deportiva Unión Deportiva Atios

G36323889

MNS

Anexo IV (data do acordo e custo)

BTT Trotacumes

G94132933

AEAT

MNS

C.D. Trialarilos Urdilde

G09760505

AEAT

MPNS

CBD Un Paso Adelante

G01904416

MNS

Club Arousa Sociedad Cultural

G36026680

MNS

Club Atletismo Porriño

G36320380

AEAT

Club Baile Deportivo Pasos-Baile Galicia

G27750371

MNS

Anexo IV e anexo V

Club Baloncesto Paiosaco

G72537160

MNS

Club Cios Vigo

G36795680

AEAT

MPNS

Club de Esgrima Ciudad de Vigo

G36888543

AEAT

Club de Natación de Mos

G36448892

MNS

Club de Tenis A Pedralba

G15723281

AEAT

MPNS

Club Deportivo Arcade

G36143238

AEAT

Club Deportivo Couso

G27863661

MNS

Club Deportivo Lugo, S.A. Deportiva

A27447382

AEAT

Club Deportivo Miraflores

G32422248

AEAT

Club Deportivo Padre Faustino

G70015367

MNS

Club Deportivo Sport Team Estrada

G05440193

MNS

Club Deportivo Valadares de Vigo

G36629657

AEAT

MPNS

Club Judo Vilas Alborada

G70431325

AEAT

Club Kickboxing No Gi Cea

G32481129

AEAT

MNS

Club Náutico Marina Coruña

G70205349

AEAT

Club Petanca Negreira

G70606561

AEAT

Club Polideportivo Maristas de Lugo

G27033000

AEAT

Club San José de la Guía

G36756831

AEAT

Club Tkdenodo

G70357439

AEAT

Coruña Arboco C.F.

G06909204

AEAT

Creacciona Cum Laude

G70514674

AEAT

Escola de Karate Dokkodod

G70426069

AEAT

Anexo IV (correcto)

Escola Hóckey Hierba A Coruña HC

G70493390

AEAT

MPNS

Figueroa Estrada Pádel

G94168119

MNS

Ionut Preda Club Galicia

G32435497

AEAT

Equipamento de solicitude non coincide con anexo

Quenlla Surf Clube

G27864032

MNS

Anexo IV (tipo de equipamento deportivo e importe total)

Santiago Rugby Club

G70303698

AEAT

Skt Club Deportivo

G70611371

AEAT

Anexo IV (falta)

Sociedad Deportiva Club Ordes

G15127780

AEAT

Sociedad Deportiva Teucro Pontevedra

G36041978

AEAT

Son do Mar Surf Club

G70598503

AEAT

MPNS

Terrapatras Competición

G10698439

MNS

Xestionando Sport

G27882166

AEAT

MPNS

Ximnasio Estudio Garrapucho

G15716905

AEAT

ANEXO III

Solicitudes admitidas

a) Federacións deportivas galegas:

Federacións

NIF

Observacións

Federación Deportiva Galega de Kickboxig

G27464221

Federación Galega de Actividades Subacuáticas

G15108319

MPNS

Federación Galega de Baloncesto

V15115306

MPNS

Federación Galega de Billar

G36680122

Federación Galega de Birlos

V36650133

MPNS

Federación Galega de Deporte Adaptado

G27816271

Federación Galega de Espeleoloxía

G15062193

Federación Galega de Hóckey

G32172058

MPNS

Federación Galega de Montañismo

G36630259

MPNS

Federación Galega de Motociclismo

G36651065

Federación Galega de Motonáutica

G36663664

Federación Galega de Pelota

G15067002

Federación Galega de Tiro con Arco

G27034131

Federación Galega de Xadrez

G36644789

Federación Galega de Rugby

G15111156

Federación Galega de Tenis de Mesa

V15149453

b) Clubs e outras entidades deportivas:

Clubs e outras entidades deportivas

NIF

Observacións

5 Coruña Fútbol Sala

G70337217

MPNS

A Quinta de Tui Futsal

G36451052

A.D. Fogar da Xuventude

G15160773

A.D.R. Numancia de Ares

G15106412

ADC Monte Breamo

G70125935

Adeco-Dea

G15257645

MPNS

Agolada Clube Náutico

G02771517

Agrupación de Montañeros Independientes

G15291370

Agrupación Deportiva Colegio Santiago Apóstol

G15212335

Agrupación Deportiva Cristo Rey Oleiros

G15137326

Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra

G15957756

MPNS

Agrupación Deportiva Monte Castelo

G36747574

Agrupación Deportiva Ntra. Sra. del Pilar

G27040013

Agrupación Deportiva Sodim

G27727965

Agrupación Deportiva Vincios

G36939064

Agrupación Deportiva Xuvenil Milagrosa

G27109636

Agrupación Polideportiva San Ramón de Vilalba

G27444082

Alondras Club de Fútbol

G36011187

Amegrove Club de Remo Deportivo Cultural

G36037950

Ames Atletismo

G70594940

Amio Sociedad Deportiva

G15480627

Arbo Club de Fútbol

G36174829

MPNS

Arcocelta

G94164480

MPNS

Aromón Pontevedra Montañeiros a Roelo

G36149714

Arousa Bike BTT

G10769461

MPNS

As Sport Vigo

G27749837

MPNS

As Vellas non Paramos

G70537469

MPNS

Asc. Deportiva Cultural Lugo Sala

G27456623

Asoc. Cultural Deportiva Vilanova

G36172831

Asoc. Deportiva Arousa Fútbol 7

G36483675

Asoc. Sagrado Corazón

G27183631

Asoc. Cultural e Deportiva G.A.M.

G36155943

Asoc. Deportiva Santiago de Foz

G27199413

Asociación Baloncesto Xinzo

G32358186

Asociación Centro Veciñal e Cultural de Valadares

G36805158

Asociación Club de Balonmano Arousa

G94186038

Asociación Club de Bolos Belesar-Urgal

G36742914

Asociación Club de Boxeo David Burgos

G94185188

Asociación Coruñesa de Waterpolo

G15972292

Asociación Cultura Deportiva Albatros

G36275337

Asociación Cultural Deportiva Cartelle

G32369449

Asociación Cultural Deportiva Sport Fight

G70382593

Asociación de Cans Deportistas (Acade)

G70135660

Asociación de Escaladores Ourensáns

G32341943

Asociación de Vecinos Cristo de la Victoria

G36622793

Asociación Deportiva A Forna

G27723352

Asociación Deportiva A Goberna e Beariz

G32410771

MPNS

Asociación Deportiva Aixa

G27398577

Asociación Deportiva Avanza

G27816107

Asociación Deportiva Balonmán Carballiño

G32375230

Asociación Deportiva Besport

G67926550

Asociación Deportiva Bosco Ourense

G32147357

Asociación Deportiva Club Marcote

G36658052

Asociación Deportiva Cultural e Recreativa As Canicas de Begonte

G27438647

MPNS

Asociación Deportiva e Cultural Asmubal Meaño

G36535516

Asociación Deportiva Escola Judo Club

G70599543

Asociación Deportiva Esteirana Remo

G15823354

Asociación Deportiva Falcata

G27775808

MPNS

Asociación Deportiva Mosende

G36996239

Asociación Deportiva Ourense Hóckey Club

G32249419

Asociación Deportiva Punta Fondón

G94037603

Asociación Deportiva Sociedade Río Cabe

G27389907

Asociación Deportiva Tenis y Pádel Soutomaior

G94019494

Asociación Deportiva Tomiño Alevín e Infantil

G36448785

Asociación Deportiva Xiria

G15113376

Asociación Escola de Kick Boxing Cipri Gómez

G32352478

MPNS

Asociación Galega de Xestores Deportivos

G15666746

Asociación Gallega de Billar-Pool

G36201093

Asociación Juvenil Saraiva do Mar

G36324523

MPNS

Asociación Recreativa Ciclismo Oiense

G94077054

Asociación Unión Recreativa de Empleados de Caja de Ahorros de Vigo

G36631539

Asociación Xadrez Ourensán Universitario

G32314213

Asociación Xuvenil Deportiva Verdugo

G36347938

Athletic Coruña Hóckey Club

G70124755

Atlántico Hóckey Club

G36684850

Atlético Coruña Montañeros C.F.

G70420534

Atlético de Cuntis C.F.

G36313211

Atletismo Rías Baixas

G94139961

Atletismo Rúa

G32465312

Baiona Conquerors American Football

G01883230

MPNS

Balaídos C.F.

G36737724

Baloncesto Estudiantes Pontevedra

G94066040

MPNS

Balonmán Rodeiro

G94105269

Balonmano Playa Painkillers

G27768118

MNPS

Barbanza Rugby Club

G15723521

Beach Club Surf & Coffee

G70538756

MPNS

Betanzos C.F.

G15384183

Bouzas Caiac

G67795062

BTT T Trasdez

G94117108

Burgas Hóckey Club

G32142184

BVB

G94156056

C Hóckey Albor

G32031155

C.D. Bball Ourense

G32475295

C.D. Burela F.S.

G27272251

MPNS

C.D. Cultural Ribeiro

G32102279

C.D. Santaballés

G27142686

C.D. Choco

G36041994

C.D. Corgo

G27218452

Caldas Club de Fútbol

G36199495

Campo Lameiro C.D.

G36113496

Campus Universitario de Ourense Rugby

G32320996

CAS La Escuela de Billar

G16893430

Casino Ferrolano-Tenis Club

G15049901

Casino S.D. Arzúa

G15384837

CD Rúa

G32133886

CDM Piragüismo Dumbría

G70078068

Centro de Deportes O Barco

G32033763

Centro de Tiro Olímpico Eiroás

G32019077

Centro Deportivo Mariñeiro de Mera

V15171127

Centro Ecuestre Rías Baixas, S.L.

B27778273

Chapela Club de Fútbol

G36314979

Círculo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo

G36614097

Círculo Cultural Recreativo de Cesantes

G36015741

Círculo Cultural Recreativo de Chapela

G36015451

Círculo de las Artes

G27006238

Círculo de Xadrez de Narón

G15227556

Círculo Ferrolano de Ajedrez

G15153976

Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol

G15027410

Club Deportivo Codesido

G27194307

Club Deportivo Ecuestre de Ourense

G32324865

Club Moo Duk Kwan

G27235035

Club Acuático Umia

G36291250

Club Adas

G32027195

Club Agility Thunderdogs Galicia

G94199650

Club Agrupación Atlética Mazi

G94021326

Club Alamar Sada

G70492301

Club Apóstol Santiago

G36646446

Club Arco Xeve

G94152352

Club Arco-Ferrol

G15929516

Club Armenteira e Punto

G36569416

MPNS

Club Arteixo Balonmán

G70382585

Club Atlético Fátima

G70222450

Club Atlético Illán

G27264423

Club Atletismo Estrada

G94060142

Club Atletismo Narón

G15215759

Club Atletismo Noia

G15123664

Club Atletismo O Pino

G70468343

Club Atletismo Sada

G15588296

Club Atletismo Santiago

G70389721

MPNS

Club Bádminton O Cembedo

G27445014

Club Bádminton Ponteareas

G94088416

MPNS

Club Bádminton Ravachol Pontevedra

G94146743

Club Bádminton Tomiño

G67655381

Club Bádminton Tui

G94130242

Club Baloncesto Defensores Morrazo

G94018413

Club Baloncesto Allariz

G32101644

Club Baloncesto Arxil de Pontevedra

G36039584

Club Baloncesto Baltar

G36269835

Club Baloncesto Burela

G27164680

Club Baloncesto Celtas de Foz

G27137546

Club Baloncesto Chantada

G27210855

Club Baloncesto Condado

G36122844

MPNS

Club Baloncesto Culleredo

G15897978

Club Baloncesto Noia

G15129588

Club Baloncesto Peixe Fresco Marín

G36460681

Club Baloncesto Terra Chá

G27412683

Club Baloncesto Xuventude Verín

G32283475

MPNS

Club Balonmán Cangas

G36102705

Club Balonmán Poio Artai

G01856996

Club Balonmán Ribadosar

G70327655

Club Balonmán Seis do Nadal-Coia

G36948115

Club Balonmano Reconquista de Vigo

G27871375

MPNS

Club Basketmi-Ferrol

G15282221

Club Billar na Lúa

G94196904

MPNS

Club Billar Teo

G15806490

MPNS

Club Biqueira

G94106325

MPNS

Club Bolos Camos

G36741395

Club Bolos Santa Eulalia

G27782820

Club Bolos Valladares San Bartolomé

G27738962

Club Boudsport

G70475447

Club Bueu Atlético Balonmán

G36039683

Club Bunkai

G15576614

MPNS

Club Cambados Tenis de Mesa

G36164267

Club Carballiño Fútbol Sala

G32219545

Club Carmelitas Vedruna

G32227183

Club Chan do Fento

G36114056

MPNS

Club Ciclista Barzanza

G15141344

Club Ciclista Carballiño

G32321051

Club Ciclista Cidade de Lugo

G27242825

Club Ciclista Compostelano

G15065642

Club Ciclista Corbelo-Team Corbelo

G36586618

Club Ciclista Estradense

G36235935

Club Ciclista Farto

G94052693

Club Ciclista Insitu

G94150109

Club Ciclista Milagrosa de Lugo

G27033224

Club Ciclista Monteneme

G15861271

Club Ciclista O Rosal

G36044741

Club Ciclista Padronés

G15031719

Club Ciclista Ponteareas

G36035293

Club Ciclista Rías Baixas

G36842946

Club Ciclista Vigués

G36650885

MPNS

Club Ciclista Viveiro

G27035492

Club Cíes Squash

G27869437

Club Colegio Hogar San Roque

G36647311

Club Compañía de María

G15228315

Club Conxo Tenis de Mesa

G15458763

Club Cultural Deportiva Beluso

G36158517

MPNS

Club de Actividades Subacuáticas Nauga

G70273750

Club de Atletismo Serres Runners

G70609748

Club de Baloncesto Breogán, S.A. Deportiva

A27156496

Club de Billar Adai

G06898399

Club de Billar Galiano

G70525738

MPNS

Club de Billar Rías Baixas

G05383096

Club de Bolos Estivada

G27749407

Club de Bolos Medialdea

G36765774

Club de Bolos Portameán

V36970291

Club de Campo de Vigo

G36613685

Club de Equitación Cemar

G36209823

Club de Espeleoloxía A Trapa

G27781186

Club de Fútbol Deportivo Chaín

G36794196

Club de Fútbol San Miguel

G36743433

MPNS

Club de Fútbol Unión Deportiva Mos

G36214179

Club de Golf Campomar

G15071087

MPNS

Club de Golf Lugo

G27421684

Club de Hóckey Compostela

G70160114

Club de Hóckey Femenino Meigas

G27250844

Club de Hóckey Raxoi

G15165624

Club de Loita Lugo

G27378520

MPNS

Club de Loita Pontevedra

G36591626

Club de Loita Sabarís

G36964724

Club de Loitas Olímpicas Vilalba

G27213131

Club de Mar Ría de Aldán

G36043149

Club de Montaña Coruña

G70572359

Club de Montaña Quixós

G27255827

Club de Montaña Xesteiras

G94056298

Club de Patinaje Artístico Ribex

G27718113

Club de Patinaxe Ribeira

G15822976

Club de Pelota A Coruña

G15087927

Club de Piragüismo As Torres de Catoira

G36035202

Club de Piragüismo Fluvial Avión

G32385304

Club de Piragüismo Narón

G70233580

Club de Piragüismo Olívico

G27822006

Club de Piragüismo Rianxo

G15692270

Club de Piragüismo Ribeiras do Tambre

G15120298

Club de Piragüismo Viveiro

G27210640

Club de Regatas de Perillo

G15064181

Club de Remo Chapela

G36039915

Club de Remo de Ares

G15102254

MPNS

Club de Remo de Coruxo

G36726750

Club de Remo de Puebla

G15203169

Club de Remo de Tui

G94012671

Club de Remo Mecos do Grove

G36048684

Club de Remo Náutico de Riveira

G70378047

Club de Remo Olímpico do Mandeo

G70460225

Club de Remo Ría de Marín

G36049724

Club de Remo Rianxo

G15087208

Club de Remo Ribadeo

G27136704

Club de Remo Robaleira-A Guarda

G36111300

Club de Remo Vila de Cangas

G36040681

MPNS

Club de Remo Vilaxoán

G36205698

Club de Remo Virxe da Guia

G36650273

Club de Rugby Fendetestas-As Pontes

G15459910

MPNS

Club de Taekwondo Kae Sport

G27830975

Club de Tenis Cambados

G36566602

Club de Tenis Codesal

G36028843

MPNS

Club de Tenis de Mesa Espedregada Oroso

G36207298

Club de Tenis de Mesa RC A Estrada

G94140704

Club de Tenis Recreo Cultural

G36435758

Club de Tenis Redes

G15111321

Club de Tiro con Arco Guitiriz

G27435494

Club de Tiro Olímpico Cabe

G27034834

Club de Tiro Olímpico Cernadiñas Novas

G36100550

Club de Tiro Olímpico San Juan

G27030618

Club de Tiro Río Lérez

G36541662

Club de Tiro San Froilán

G27429521

Club de Vela Fluvial As Pontes

G15636426

Club de Vela Playa de Oza

G15987944

Club del Mar de Mugardos

G15097363

Club del Mar de San Amaro

G15057870

Club Dep. Ximnasia Rítmica Compostela

G70298815

Club Deperpol Sarria

G27376045

Club Deportipo Pádel Femenino Cíes

G27713759

Club Deportivo 3AG

G70574082

Club Deportivo Aldebarán de San Sadurniño

G15412802

Club Deportivo Allariz

G32209330

Club Deportivo Areosa

G36690519

MPNS

Club Deportivo Atlético Arnoia

V32344574

Club Deportivo Atlhlos de Ourense

G32028292

Club Deportivo Bueu

G36138477

Club Deportivo C.S.C.R. de Beade

G36904530

Club Deportivo Calasanz

G15201387

Club Deportivo Castro

G27148980

Club Deportivo Coia

G36753911

Club Deportivo CTM Vigo

G27779016

Club Deportivo Egobarros

G27212968

Club Deportivo Escola Hungaresa de Esgrima de Pontevedra

G36576007

Club Deportivo Escuela Ayude

G70159959

Club Deportivo Flic Flac

G36931582

Club Deportivo Foz

G27126994

Club Deportivo Galogrín

G70466685

Club Deportivo I.E.S. Coruxo Fútbol Sala

G27726835

MPNS

Club Deportivo Inclusivo Enki

G70505276

Club Deportivo Kickboxing Mos

G27827781

Club Deportivo La Peña L.P.

G94085925

Club Deportivo Lucus Rally

G16916603

Club Deportivo Lvcvs Dojo

G67856815

Club Deportivo Malamia

G67763581

MPNS

Club Deportivo Mat S

G36346518

Club Deportivo Millarengo Cultura

G70311980

Club Deportivo Minauta

G36834240

Club Deportivo Miño

G36321289

Club Deportivo Narón

G70455928

Club Deportivo Náutico Castrelo de Miño

G32158461

Club Deportivo Náutico Miño

G15626997

MPNS

Club Deportivo Old School Boxing

G27773928

MPNS

Club Deportivo Paddle Mera

G70579958

MPNS

Club Deportivo Portomarín

G27260264

MPNS

Club Deportivo Rosalía de Vilaboa

G15610702

Club Deportivo S.P. A Estrada

G94088242

Club Deportivo Sagabox

G36987626

Club Deportivo Sagrado Corazón

G27459999

Club Deportivo Salvamento Vilagarcía

G94093721

MPNS

Club Deportivo San Ciprián

G27032275

Club Deportivo San Juan Bautista de La Salle

G15359573

Club Deportivo Sar Extramundi

G70416425

Club Deportivo Sei Sn

G72406911

Club Deportivo Seungsport

G27810761

Club Deportivo Soutomaior

G36129492

Club Deportivo Stadium de Arteixo

G15592850

Club Deportivo Xuvenil Teis

G36713493

Club Diverticáns

G06846893

Club do Mar Bueu

G36039501

Club do Mar Cariño

G15109069

Club do Mar de Noia

G15120744

Club Emeve

G27041490

Club Escola de Fútbol DSF

G94174075

MPNS

Club Escola de Piragüismo Poio

G36250991

Club Escola Lubiáns de Hóckey e Patinaxe

G15149230

Club Escola Marítima Combarro (Kayak-Polo Combarro)

G94037512

Club Escola Rosalía

G27827856

Club Escudería A.R. Vidal Racing

G15809635

Club Escudería Scratch Fene

G15984321

Club Escuelas Deportivas de Baloncesto A Laracha

G15108772

MPNS

Club Esmelle

G15322738

Club Esquí Náutico Dummies

G32278129

Club Fluvial de Allariz

G32102899

Club Franciscanos de Lugo

G27039767

MPNS

Club Fútbol Americano Cambre Towers

G70540620

Club Fútbol Noya

G15252505

Club Fútbol Sala Femenino Castro

G27451020

Club Galicia de Caranza

G15158215

Club Gallaecia Raid

G15976558

Club Gallego de Surf

G27761147

Club Gravitty

G27483668

Club Halterofilia Pabellón

G32313991

Club Halterofilia Vigo

G36757623

Club Han S Horang-I

V70145115

Club Hércules XTRM

G70404967

Club Hípico Amazonas

G36485118

Club Hípico Coles

G32363145

MPNS

Club Hípico Finca O Toxal

G67754747

Club Hípico JC

G01707454

Club Hípico Juan Oliveira

G36496321

Club Hípico La Cruz

G27453042

MPNS

Club Hockey Barrocas

G32115792

Club Hóckey Oleiros

G70449889

Club Itf Coirós

G70594684

Club Judo Base

G94125515

MPNS

Club Judo Senín

G36317980

Club Juventud Cambados

G36052124

Club Karate do Carballo

G70319744

Club Karate River Stone

G32258626

Club Kayak Vigo

G36978559

Club Kempo Pobra

G70601265

Club Kenpo Vilagarcía

G36576353

Club Kwon Betanzos

G15866528

Club La Algalia

G15607203

Club Lago Dvsport

G70563648

Club Lanzadores Coruña

G67730937

Club Leones de Santiago Bbc

G70248281

Club Louro Tameiga

G36238996

Club Marina Ferrol

G15250244

Club Maristas

G15436678

Club Marítimo de Oza O Puntal

G15456163

Club Marítimo de Panxón

G27853514

Club Marusía Ourense

G32402836

Club Mera Fútbol Sala

G15758006

Club Montañeiros Celtas

G36637890

Club Natación de Xove

G27106749

Club Natación e Salvamento A Estrada

G94100534

Club Natación Ferrol

G15245038

Club Natación Pabellón Ourense

G32310336

Club Natación Ponteareas

G36311363

Club Natación Rías Baixas

G36827079

Club Natación Santa Comba L.B.

G70563556

MPNS

Club Natación Vilagarcía S.D.

G36475234

Club Náutico Cabanas

G67760991

MPNS

Club Náutico Cangas

G36457877

Club Náutico Cobres

G36048601

Club Náutico de Portonovo

G36190528

Club Náutico de Sada

G15342074

Club Náutico Deportivo Barraña

G15966104

Club Náutico Deportivo de Santa Eugenia de Riveira

G15033152

Club Náutico Pontecesures

G36401727

Club Náutico Portosín

G15055486

Club Náutico San Telmo

G36297547

MPNS

Club Náutico Umia

G36036150

Club Naval de Pontevedra

G36043032

Club Noia Fútbol Sala

G15359847

Club Número Phi

G94185964

Club O Esteo Fútbol Sala

V15999899

Club Obra Atlético Recreativa de La Ciudad Vieja

G15117179

Club Olimpic Vilagarcía

G36373140

MPNS

Club Olímpico de Vedra

G70007513

Club Orientación Coruña

G70355375

Club Oroso Tenis de Mesa

G70238886

Club Ozono Boiro

G70422811

Club Patiart Coristanco

G70346077

Club Patín As Pontes

G70305693

Club Patinaje Compostela

G15376999

Club Patinatour

G32403917

Club Patinaxe Artística Ágora

G70539374

MPNS

Club Patinaxe Artística Coruxo

G27865831

MPNS

Club Patinaxe Artística Omega

G70376645

Club Patinaxe Artística Valladares

G36765733

Club Patíns Lóstregos Lucus

G27267483

Club Pena Trevinca Barco

G32022626

Club Peña Ciclista Toxo

G15810872

MNPS

Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia

G36630192

MPNS

Club Piragüismo Aldán

G94015567

MPNS

Club Piragüismo Cambados

G36217701

Club Piragüismo Illa de Arousa

G36042067

Club Piragüismo Penedo

G36020758

MPNS

Club Piragüismo Rías Baixas

G70196126

MPNS

Club Piragüismo Verducido Pontillón

G36583946

Club Piragüismo Vilagarcía

G94138484

Club Poio Fútbol Sala

G36363083

Club Polideportivo Aceesca Porriño

G36234771

Club Polideportivo Alertanavia

G36649283

MPNS

Club Polideportivo Esclavas

G70269089

Club Polideportivo Lucense

G27484096

Club Polideportivo San Xerónimo Emiliani

G36284537

Club Ponteceso S.D.

G15320963

Club Pontus Veteris

G06858799

Club Quicela Gimnasia Rítmica

G27385699

Club Quiroga Volei

G72559198

Club Rápido Bahía de Aldán

G36047322

MPNS

Club Remo Cabo de Cruz

G15093610

Club Remo Celeiro

G27515683

Club Remo do Miño

G36034999

Club Remo Vigo

G27852896

Club Renbu-Kan

G15773112

Club Ribeira Fútbol Sala

G27342005

Club Río Verdugo

G36050789

Club Rítmica Agarimo

G94175502

Club Rítmica Xiada

G94030384

MPNS

Club Rugby Ferrol

G70176227

Club Salvamento Arteixo

G70192190

Club Salvamento Coruña

G70406426

Club San Tirso S.D.

G15254774

Club Santa Uxía Atletismo

G70146816

Club Santiago Apóstol

G32033458

Club Seurri

G27457662

Club Sieiro Acrobacia Vigo

G36846608

Club Silva S.D.

G15100191

Club Skmspain-Kravmaga

G27764166

Club Sociedad Deportiva Carballal

G36686376

MPNS

Club Sociedade Deportiva Muimenta

G27109099

Club Sport Factory

G36553089

Club Sporting Guardés A Guarda

G36118412

MPNS

Club Sporting Pontenova

G27138288

Club Ssiu

G94182664

Club Star Dance

G27388867

MPNS

Club Surf Arteixo

G70585567

Club Taekwondo Sada (Club Natural Sport Sada)

G15777865

Club Taekwondo Taekanart

G94018652

Club Taekwondo Valeric

G27481399

Club Tea de Mondariz Balneario

G36126647

Club Templarios Pool

G27300417

MPNS

Club Tenis de Mesa Breogán Oleiros

G15771942

Club Tenis de Mesa Cidade de Narón

G15892946

MPNS

Club Tenis de Mesa Mos

G27873686

Club Tenis Punta Salera

G15418981

Club Tri-498

G70404389

Club Triatlon Compostela

G70287818

Club Tríatlon Coruña

G15246259

Club Triatlón Morrazo

G94017290

MPNS

Club Troula Fútbol Sala

G15901416

Club Turbo Box

G32497141

Club Unión Pastoricense

G27147628

MPNS

Club Unión Sampayo-Pontevedra

G36143642

Club Universitario de Ferrol

G15659261

MPNS

Club Vieja Escuela Roller Blue Ringed

G36571123

Club Volei Praia Vigo

G36990109

Club Voleibol Maniotas

G36580736

MPNS

Club Voleibol Narón-Volea

G70224605

MPNS

Club Voleibol Noia

G15318181

Club Voleibol Orense

G32364978

Club Voleibol Pontevedra

G36040913

MPNS

Club Voleibol Ribeira

G15506868

Club Waterpolo Coruña Rías Altas

G70596135

Club Xadrez Fontecarmoa

G36404572

Club Xadrez O Toque Xiria Carballo

G70072582

Club Xadrez Padrón

G15397169

MPNS

Club Ximnasia A Estrada

G94145794

Club Ximnasia Oroso

G70423868

Club Ximnasia Rítmica Viravolta

G70306865

Club Ximnasio Fibra

G15579782

Club Xuventude de Baloncesto Cambados

G36060366

Club Xuventude Sanxenxo

G36140572

Clube Bádminton As Neves

G36367662

Clube Balonmán Atlético Guardés

G36176337

MPNS

Clube Balonmán Camariñas

G15520406

Clube Balonmán Cañiza

G36320729

Clube de Bolos San Roque

G36891596

Clube de Montaña Xistra

G36743540

Clube de Piragüismo Altruán de Ribadeo

G27282946

Clube de Billar Xove

G10838266

Clube Deportivo Fundación Cipri Gomes

G32473316

Clube Fluvial O Barco

G32132318

Clube Gimnasio J.K.

G15551914

Clube Montaña O Veral

G27307792

MPNS

Clube Patinaxe Artística Luar

G36202513

Comesaña Sporting Club

G36645257

Compostela Esgrima

G15906894

Congostra Team Sanxenxo

G36576346

MPNS

Cordeiro Club de Fútbol-Valga

G36108207

Cornelios

G36457901

Coruxo Club de Fútbol

G36708212

Creto Bikes

G67979807

CSA Ourense (Club Deportivo Santo Cristo de Ourense)

G32027443

Cultural Deportiva Portas

G36187946

E.D.M. Salceda

G36352854

Edukajudo

G70498886

Eirís Sociedade Deportiva

G15644347

Entrenarunning

G06804306

Escola Basket Xiria

G70045844

Escola de Béisbol e Sofbol Os Tilos Teo

G70371554

Escola de Rugby Asterix de Viveiro

G27512805

Escola de Ximnasia Porta Norte

G27413798

Escola Deportiva O Dolmen de Tordoia

G70595558

Escola Deportiva Val Miñor-Caixanova

G36998128

Escola Estrada de Fútbol Base

G94112034

MPNS

Escola Ferrolá de Xadrez

G15721962

Escola Futsal Morrazo

G94097664

MPNS

Escola Kickboxing Madokoan y Disciplinas Asociadas

G32262677

Escola Luguesa de Xadrez

G27211960

Escolas de Balonmán Xiria

G70046362

MPNS

Escolas Deportivas Lourenzá

G27211994

Escolas Deportivas Municipais Guitiriz

V27330265

Escolas Deportivas Nogueira de Ramuín

G32478034

Escolas Deportivas Terras de Maside

G32501678

Escudería Buxa Motor Poio

G36585966

Escudería Estradense-A Estrada

G36113785

Escudería Mrt

G70476775

Escudería Pontevedra 1984 Team

G94169984

Escudería Surco

G36395788

Escuela de Boxeo El Canario

G70369921

Escuela de Fútbol Base Beluso

G36586998

Escuela de Fútbol Femenino Rosalía

G32492621

Escuela de Pilotos Rodamoto

G36972677

MPNS

Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra

G36113827

Escuela Deportiva Lar

G36523629

Escuela Deportiva Shihan

G27512631

MPNS

Escuela Fútbol Base Amistade-Meirás

V70087523

Escuela Municipal de Ajedrez de Ponteareas

G36172849

Escuela Piragüismo Outes

G15603988

Escuelas Deportivas Vigo 2015 Fútbol Sala

G36982239

Estibadores Fútbol Gaélico Vigo

G27808575

Exodus TM

G27878610

Extol-La Gramola Team

G94130168

Ferrol Surf School

G70247374

MPNS

Finisterre Tenis de Mesa

G70527114

Free Dojo

G67878165

MNPS

Full Karate Club Galaico

G27112333

Fútbol Club Meigas

G15928963

Gimnasio Club Simón

G36886901

Gimnasio Escuela Omnihum

G94149242

Goián F.C. Tomiño

G36219830

Golf no Camiño

G42766741

Gondomar Acro Club

G27868801

Gondomar CF Gondomar Club de Fútbol

G36693794

Grove Surf Club

G94056223

Grupo de Espeleoloxía, Montaña e Aire Libre Val da Néboa

G27136472

Grupo de Montaña Alud

G36897437

MPNS

Grupo Deportivo Supermercados Froiz

G36327153

Hércules Club del Golf E.D.

G15559594

Hércules S.D. San Pedro de Nós

G15280357

Hóckey Oroso

G70593132

Hoquei Club Ponteareas

G94187846

MPNS

Iberia Club de Fútbol

G27122886

Illas Cíes Tenis de Mesa

G27849090

Imua Paddle Surf Club Aguete

G09723636

Indoor Club de Escalada

G70544259

Innae

G94183449

J. C. Terras de Santiago

G70355839

JFR Taekwondo

G02996957

Judo Club Arteixo

G70217757

Judo Club Bergantiños

G70457411

Judo Club Cambre

G70133665

Judo Club Galicia Sur

G27781541

Judo Club Lugokan

G27516202

Judo Club Oleiros

G15686074

Judo Club Universidade da Coruña (UDC)

G70345400

Kennel Den (Kennel, Deportes en Espazos Naturais)

G94129079

Kickboxing Club Arcade

G36384311

Kickboxing Club Juancho Vázquez

G70280458

Kung Fu Lugo

G27239722

La Vieja Escuela Boarding Club

G70257670

Liceo Marítimo de Bouzas

G36613081

Luceros

G94085230

Lugo Running Club

G27462308

MPNS

Maese Riders Team

G32503252

MPNS

Mar de Artabria

G70500962

Marcha Nórdica Nordic Walking Lugo

G10656957

MPNS

Mareantes Rugby Club de Pontevedra

G36058410

Marín C.F.

G36139376

MPNS

Marín Futsal

G36213916

Máster da Louriña

G27820000

Meigarco

G36943876

Melide Motorsport

G15680168

Melmac Rally Factory

G70583414

MPNS

Milladoiro S.D.

G15792401

Mondariz Fútbol Club

G36150951

Monte Real Club de Yates de Baiona

G36623346

Moraña Club de Fútbol

G36152312

Moto Club A Peroxa

G36837243

Motoclub Máis Gas Gondomar Morgadáns

G27848563

MPNS

Motoclub VFM

G94110996

My Surf Coach

G70569744

MPNS

Nativos Surf Club Ferrol

G70470497

MPNS

Oroso Club Ciclista

G01922442

Ourense Club de Fútbol S.A.D.

A32156879

MPNS

Outes Fútbol Club

G70248232

MPNS

Pádel Foz Femenino

G67903088

Parapente Ferrol

G70149497

Patos Surf Club

G36796209

MPNS

Peña Ciclista Moto Bike de Pontevedra

G36233062

Peña de Veteranos de Fútbol de Maside

G67685602

PGM Motorsports

G06943955

Piña Team Club

G27503465

Piragüismo Ourense

G32262479

Piragüismo Portonovo

G36397669

Poio Bike Club

G94147659

MPNS

Polc Tkd Internacional Team

G06976526

Pontebike Team

G94200300

Pontevedra CF SAD

A36029577

Pontevedra Rugby Club

G94002078

Praiña Sp. C.

G15367329

Pretorian Escuela de Lucha

G70555008

Quiroga Fútbol Club

G27408244

Racing Club de Ferrol S.A.D.

A15780109

Racing Club Villalbés

G27119858

MNPS

Real Club Celta de Atletismo

G36945319

MPNS

Real Club de Golf de La Coruña

G15043839

Real Club Náutico de La Coruña

G15043581

Real Club Náutico de Ribadeo

G27122514

MPNS

Real Club Náutico de Vigo

G36612752

Rebouras Team

G27812650

Resmón C.F.

G70045836

Ribadeo Fútbol Club

G27133818

Rúa Valdeorras Club de Fútbol

G32441909

MPNS

Running Sport Trail

G32413023

S.D. Atletismo San Miguel

G36645018

S.D. Deixebre

G15461320

S.D. Outeiro de Rei

G27255918

S.D. P. Arnelas

G36404424

S.D. Tirán

G36187367

S.D.C. Residencia

G27120310

S.E. Abella

G15618481

MPNS

S.E.D. Nogueira de Ramuín

G32190761

Sada Patín

G15864929

Salvamento y Socorrismo Carballo

G15171911

Sanxenxo Balonmán

G42961581

Saraiba Ed Poio

G36277861

MPNS

Sárdoma C.F.

G36615607

MPNS

Shotokan A Rúa Karate Club-Shark

G72456916

Siglo Endurance Team

G67897553

Soc. Deportiva de Cazadores A Fornelense

G36158632

Sociedad Atlética Val Miñor

G36783991

Sociedad Cultural Deportiva Milagrosa

G27152131

MPNS

Sociedad Cultural Deportiva Salcedo

G36106094

Sociedad Cultural y Deportiva Atlantida

G36620854

Sociedad de Caza Deportiva O Coirego

G36397131

Sociedad de Caza y Pesca el Campo-Campo Lameiro

G36140234

Sociedad de Cazadores Cazarco

G94014826

Sociedad Deportiva Barallobre

G15264427

Sociedad Deportiva Becerreá

G27136670

Sociedad Deportiva Burela

G27115153

Sociedad Deportiva Carcacía

G15652381

Sociedad Deportiva Club Torre

G15068760

Sociedad Deportiva Monterroso

G27170166

MPNS

Sociedad Deportiva Oural

G27041631

Sociedad Deportiva Pena Revolta

G15108343

Sociedad Deportiva Pol

G27109313

Sociedad Deportiva Samertolameu

G36039808

Sociedad Deportiva San Lázaro

G27009463

Sociedad Deportiva Sofán

G15603376

Sociedad Deportiva, Cultural y Recreativa O Freixo de Narón

G15395791

Sociedad Deportivo Cultural Cabreiros

G27159029

MPNS

Sociedad Gimnástica de Pontevedra

G36041499

Sociedade de Cazadores Arcolemos

G27364124

MPNS

Sociedade de Montaña Ártabros

G15068349

Sociedade Deportiva e Cultural «Galicia de Mugardos»

G15116304

MPNS

Sociedade Deportiva Agolada

G36258002

Sociedade Deportiva As Xubias

G15115371

Sociedade Deportiva Castroverde

G27038710

MPNS

Sociedade Deportiva Compostela

G70000385

Sociedade Deportiva e Cultural Natación Boiro

G70128103

Sociedade Deportiva Guitiriz

G27151505

Sociedade Deportiva Río Sar

G15287733

Sociedade Deportiva Touro

G15713969

Sociedade Deportiva Viveiro

G27435718

Spartan Team Tomiño

G94126638

Sporting Club Casino de La Coruña

G15006976

Sporting Club San Mateo

G36371219

Tambre Bike

G70389861

Team Cycling Galicia

G94183399

Tenis de Mesa Monte Porreiro

G36376630

Tenis de Mesa Pontevedra

G36592285

MPNS

Tenorio Fútbol Sala

G36579258

MPNS

Terra dos Mares

G36939924

MPNS

Tomiño F.C. Femenino

G94015278

Trasnos Beisbol Club

G27750645

Traviesas Hóckey Club

G36680239

Trazo C.F.

G15368137

Triatlón Santiago

G15630288

Tyde F.C. Tui

G36147684

Umia F.C.

G36039634

Unión Dena Club de Fútbol

G36156305

Unión Deportiva Comesaña

G36745586

Unión Deportiva Monte Louro

G15481195

Unión Deportiva Ourense

G32453672

MPNS

Unión Deportiva Ribera O Rosal

G36166213

Vértigo Sailing Club

G27822345

Viajes Interrías Fútbol Femenino

G94140910

MPNS

Victoria Club de Fútbol

G15109010

Vigo Rugby Club

G36680924

Villalba Fútbol Sala

G27247667

Virgentis Salvamento Bergantiños (Virsal)

G70576483

MPNS

Viveiro Club de Fútbol

G27146216

Viveiro Surfing Family

G27480276

Xinzo Fútbol Club

G36122901

XSM Clube Cilclista

G94189602

Yacar Racing

G70323266

Yidam-CEIP Balaídos

G27782176

Zalaeta 100tolos

G70297452

* MPNS: material parcialmente non subvencionable. Admítese a tramitación con respecto á parte do material que é subvencionable ao abeiro do anexo II da Resolución do 13 de decembro de 2021