Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 236 Mércores, 14 de decembro de 2022 Páx. 63325

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2022 de centros docentes privados concertados dependentes desta consellería para participar no Programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, para o curso 2022/23.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, mediante a Orde do 5 de setembro de 2022 (DOG do 19 de setembro), estableceu as bases reguladoras e o procedemento de solicitude e concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, a centros docentes privados concertados dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para participar no Programa de inmersión lingüística en lingua inglesa a través de actividades dixitais, Digitalweek, durante o curso 2022/23 (código de procedemento ED301L).

Unha vez rematado o procedemento previo á concesión das actividades, cómpre facer pública a relación definitiva de centros seleccionados, de acordo co previsto no artigo 16.2 da devandita orde.

En consecuencia, de conformidade co exposto e por proposta da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, como conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades,

ACORDO:

Primeiro. Publicar a relación definitiva de centros seleccionados, segundo se detalla no anexo.

Segundo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de decembro de 2022

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
P.D. (Orde do 29.7.2022; DOG núm. 151, do 9 de agosto)
Manuel Vila López
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura, Educación,
Formación Profesional e Universidades

ANEXO

Código

Centro

Concello

Provincia

Curso

Nº al.

Quenda

Datas

Axuda máx/€

36014234

CPR Plurilingüe Atalaya-Cantabria

Vigo

Pontevedra

6º EP

19

Do 27 de novembro ao 3 de decembro

6.577,04

36000429

CPR Plurilingüe La Encarnación

Caldas de Reis

Pontevedra

6º EP

23

Do 27 de novembro ao 3 de decembro

7.961,68

36000417

CPR Plurilingüe San Fermín

Caldas de Reis

Pontevedra

6º EP

24

Do 27 de novembro ao 3 de decembro

8.307,84

15015366

CPR Plurilingüe Casa do Neno

Santiago de Compostela

A Coruña

6º EP

15

Do 27 de novembro ao 3 de decembro

5.192,40

36014209

CPR Plurilingüe Andersen Augalonga

Vigo

Pontevedra

6º EP

25

Do 27 de novembro ao 3 de decembro

8.654,00

15015779

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Remedios

Santiago de Compostela

A Coruña

6º EP

25

Do 27 de novembro ao 3 de decembro

8.654,00

32003783

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

Celanova

Ourense

6º EP

20

Do 27 de novembro ao 3 de decembro

6.923,20

32016194

CPR Plurilingüe Guillelme Brown

O Pereiro de Aguiar

Ourense

6º EP

20

Do 27 de novembro ao 3 de decembro

6.923,20

36016115

CPR Eduardo Pondal

Cangas

Pontevedra

1º ESO

25

Do 4 ao 10 de decembro

8.654,00

15013461

CPR Plurilingüe San José

Pontedeume

A Coruña

2º ESO

19

Do 4 ao 10 de decembro

6.577,04

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

A Coruña

A Coruña

2º ESO

25

Do 4 ao 10 de decembro

8.654,00

27006255

CPR Plurilingüe Divino Maestro

Lugo

Lugo

1º ESO

25

Do 4 ao 10 de decembro

8.654,00

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Ferrol

A Coruña

1º ESO

14

Do 4 ao 10 de decembro

4.846,24

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Ourense

Ourense

1º ESO

25

Do 4 ao 10 de decembro

8.654,00

32016728

CPR Plurilingüe Luís Vives

Ourense

Ourense

2º ESO

17

Do 4 ao 10 de decembro

5.884,72

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Silleda

Pontevedra

3º ES0

20

Do 11 ao 17 de decembro

6.923,20

36004514

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Marín

Pontevedra

3º ESO

25

Do 11 ao 17 de decembro

8.654,00

36000351

CPR Plurilingüe Virgen Milagrosa

Bueu

Pontevedra

4º ESO

19

Do 11 ao 17 de decembro

6.577,04

36005919

CPR Plurilingüe Ángel de la Guarda

Nigrán

Pontevedra

3º ESO

22

Do 11 ao 17 de decembro

7.615,52

36002323

CPR Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes

A Estrada

Pontevedra

4º ESO

13

Do 11 ao 17 de decembro

4.500,08

32008410

CPR Plurilingüe Santo Ángel

Ourense

Ourense

4º ESO

25

Do 11 ao 17 de decembro

8.654,00

15001112

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Carmen

Betanzos

A Coruña

3º ESO

25

Do 11 ao 17 de decembro

8.654,00