Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Mércores, 21 de decembro de 2022 Páx. 64910

III. Outras disposicións

Consellería do Mar

RESOLUCIÓN do 7 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A).

De conformidade co establecido no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 17, punto 1.b) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas, con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, beneficiario/a, cantidade concedida e finalidade ou finalidades da subvención.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación, no Diario Oficial de Galicia, das axudas concedidas con cargo á Orde do 3 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, axudas para accións formativas, financiadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro (código de procedemento PE610A), (DOG núm. 164, do 30 de agosto).

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2022

Susana Rodríguez Carballo
Directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

ANEXO

1. Finalidade: axudas para accións formativas, financiadas polo FEMP, que contribúan ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente do sector pesqueiro.

2. Financiamento: aplicacións orzamentarias 15.03.422K.770.0 e 15.03.422K.780.0, proxecto contable 2016 00289, cofinanciado nun 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % pola Comunidade Autónoma.

3. Beneficiarios/as e axudas concedidas:

Clave

CIF

Solicitante

2022

2023

Total

PE610A-2022-01

G27780360

Fegapesca

14.980,00 €

0,00 €

14.980,00 €

PE610A-2022-02

V27017284

Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Lugo

0,00 €

14.260,00 €

14.260,00 €

PE610A-2022-03

G27008515

Confraría de Pescadores de Burela

0,00 €

11.834,00 €

11.834,00 €

PE610A-2022-04

G15030844

Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia

35.780,80 €

80.404,62 €

116.185,42 €

PE610A-2022-05

V36621282

Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra

0,00 €

14.873,92 €

14.873,92 €

PE610A-2022-06

G36020261

Confraría de Pescadores San Gregorio de Raxó

0,00 €

10.980,00 €

10.980,00 €

PE610A-2022-07

G15033186

Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre

0,00 €

44.362,80 €

44.362,80 €

PE610A-2022-08

G36014744

Confraría de Pescadores San Martín do Grove

0,00 €

30.267,15 €

30.267,15 €

PE610A-2022-09

G15027220

Confraría de Pescadores Carreira Aguiño

0,00 €

12.497,60 €

12.497,60 €

PE610A-2022-10

G15038508

Confraría de Pescadores de Muros

10.860,50 €

16.082,10 €

26.942,60 €

PE610A-2022-11

G15034945

Confraría de Pescadores San Telmo Porto do Son

0,00€

40.490,00 €

40.490,00 €

PE610A-2022-12

G15033087

Confraría de Pescadores San Pedro de Riveira

0,00 €

70.994,50 €

70.994,50 €

PE610A-2022-13

G15033913

Confraría de Pescadores Virxe da Barca de Muxía

0,00 €

12.180,00 €

12.180,00 €

PE610A-2022-14

G36014389

Confraría de Pescadores San José de Cangas

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

PE610A-2022-15

G27031368

Organización de produtores do Porto de Burela

0,00 €

3.852,00 €

3.852,00 €

PE610A-2022-16

F36608131

Cooperativa de armadores de pesca do Porto de Vigo Sociedade Cooperativa Galega

0,00 €

161.998,00 €

161.998,00 €